Pogosto vprašanje

V:
Po kolikem času se izbrišejo kazenske točke in ali je za izbris potrebno oddati posebno vlogo?
O:
Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, in sicer po uradni dolžnosti, kar pomeni, da v ta namen ni potrebno oddati posebne vloge, morajo pa biti za to izpolnjeni določeni zakonski pogoji.

Na podlagi Zakona o prekrških se kazenske točke v cestnem prometu iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene, če v tem času storilec ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja na ozemlju RS, oziroma če v zakonsko določenem roku ni bila izdana odločba. Z dnem vpisa sodbe oziroma sklepa o prekršku, s katerim je bilo izrečeno prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe vozniškega dovoljenja v Sloveniji, se izbrišejo vse do tedaj zbrane kazenske točke. Iz evidence se izbrišejo tudi vse kazenske točke, izrečene s sodbo oziroma sklepom sodišča ali odločbo prekrškovnega organa, ki so bile za prekršek, storjen v času veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečene po prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja. Izbriše se tudi prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izrečeno s sodbo ali sklepom sodišča, ki je bilo vpisano v evidenco po že vpisanem prenehanju veljavnosti istega vozniškega dovoljenja.

Sicer potrdilo iz evidence kazenskih točk pridobite tako, da na naši spletni strani www.mp.gov.si izpolnite ustrezni obrazec, v tem primeru za potrdilo iz evidence kazenskih točk. Izpolnjeni obrazec lastnoročno podpišete ter posredujete na Ministrstvo za pravosodje, pri tem imate več možnosti – bodisi po navadni pošti, po faksu na številko (01) 369 56 25, skenirano na naš elektronski naslov ke.mp(at)gov.si ali prek elektronske vloge ESJU, če imate svoje digitalno potrdilo, lahko pa ga tudi osebno oddate v sprejemni pisarni Ministrstva za pravosodje, in sicer vsak dan od 9. do 15:30 ure (v sredo do 16. ure), v petek pa do 14:30 ure. Potrdilo vam po navadni pošti posredujemo na naslov vročanja – vaš uradni ali začasni naslov bivanja.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (119):

Da

Ne

Delno