Aktivnost Potrdilo iz evidence kazenskih točk

O stanju kazenskih točk za storjene prometne prekrške lahko pridobite potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu, ki ga potrebujete pri uveljavljanju svojih pravic.

Ministrstvo za pravosodje vodi skupno evidenco kazenskih točk za storilce prometnih prekrškov in o pravnomočnih odločbah o prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Podatki iz evidence so posredovani samo na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se nanašajo, če jih ta potrebuje za uveljavljanje svojih pravic.

Potrdilo iz evidence kazenskih točk v cestnem prometu

 
Potrdilo iz evidence kazenskih točk izdaja Ministrstvo za pravosodje.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Skupna evidenca kazenskih točk v cestnem prometu poleg osebnih podatkov obsega tudi podatke o izrečenem številu kazenskih točk ter o pravnomočnih odločbah o prenehanju vozniškega dovoljenja. Vodimo jo na Ministrstvu za pravosodje, kjer smo tudi pristojni za posredovanje podatkov.


Fizične osebe lahko pridobite:


  • potrdilo iz skupne evidence kazenskih točk v cestnem prometu.


Potrdilo izkazuje število vseh izrečenih kazenskih točk v cestnem prometu ter podatke o pravnomočnih odločbah o prenehanju vozniškega dovoljenja v trenutku izdaje potrdila.


Podatki iz evidence se posredujejo samo na podlagi pisne prošnje posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, če jih potrebuje za uveljavljanje svojih pravic. Drugim uporabnikom se podatki iz te evidence dajejo na podlagi obrazložene pisne zahteve, če imajo za njihovo uporabo upravičen, na zakonu utemeljen interes.


Kazenske točke se iz evidence izbrišejo po preteku dveh let od pravnomočnosti odločbe, s katero so bile izrečene. Pogoj je, da voznik v tem času ne doseže števila kazenskih točk, zaradi katerega se izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja oziroma prepoved uporabe tujega vozniškega dovoljenja na območju Slovenije.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (88):

Da

Ne

Delno