Aktivnost Ureditev podatkov registra nepremičnin

Če podatki v registru ne odražajo dejanskega stanja vaših nepremičnin, jih lahko uredite na več načinov.

Register nepremičnin je večnamenska javna zbirka dejanskih podatkov o nepremičninah.

Register nepremičnin zajema podatke iz popisa nepremičnin, zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, drugih javnih evidenc in podatke, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. Iz njega lahko razberemo informacije o stanju nepremičnin, kot so lega, dejanska in namenska raba zemljišča, opremljenost in vzdrževanje stavbe, posplošena tržna vrednost in podobno.


V registru so vpisani tudi podatki o verjetnih lastnikih nepremičnin, kar velja predvsem za stanovanja in dele stavb, kjer lastništvo ni vpisano v zemljiško knjigo.


Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastnikom ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpis lastništva v zemljiško knjigo.


Podatki v registru nepremičnin, ki niso povzeti iz katastrov ali zemljiške knjige, niso povsem zanesljivi.


Vpogled v podatke

Lastniki nepremičnin si lahko s pomočjo spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičnin na portalu E-prostor izpišete obvestilo o zbirnih podatkih o parcelah, stavbah in delih stavb iz registra nepremičnin. Obvestilo lahko pridobite tudi na katerikoli geodetski upravi.

Kodo za vstop v spletno aplikacijo najdete na obvestilu o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin iz leta 2010, navedena pa je tudi na obvestilu z informativnim izračunom davka na nepremičnine iz leta 2014. Lastniki jo lahko pridobite tudi na najbližji območni geodetski upravi ali v geodetski pisarni.

V obvestilu o zbirnih podatkih so zapisani podatki o vseh nepremičninah, ki so v registru nepremičnin evidentirane kot vaša last. Če podatki ne odražajo dejanskega stanja, lahko lastniki predlagate spremembe. Navodila najdete v brošuri Pojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninah.

Urejanje podatkov

Če se podatki o vaših nepremičninah ne skladajo z dejanskim stanjem, jih lahko uredite na več načinov:

Lastniki in upravljavci lahko spreminjate vse podatke o nepremičnini.

Upravniki lahko spreminjate podatke o številkah stanovanj, o stavbah in njihovih delih ter o lastništvu, če to ni urejeno v zemljiški knjigi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno