Aktivnost Ureditev podatkov registra nepremičnin

Če podatki v registru ne odražajo dejanskega stanja vaših nepremičnin, jih lahko uredite na več načinov.

Register nepremičnin je večnamenska javna zbirka dejanskih podatkov o nepremičninah.

Register nepremičnin zajema podatke iz popisa nepremičnin, zemljiškega katastra, katastra stavb, zemljiške knjige, drugih javnih evidenc in podatke, ki jih dnevno posredujejo lastniki nepremičnin. Iz njega lahko razberemo informacije o stanju nepremičnin, kot so lega, dejanska in namenska raba zemljišča, opremljenost in vzdrževanje stavbe, posplošena tržna vrednost in podobno.


V registru so vpisani tudi podatki o verjetnih lastnikih nepremičnin, kar velja predvsem za stanovanja in dele stavb, kjer lastništvo ni vpisano v zemljiško knjigo.


Podatki o stavbah in delih stavb, ki so vpisani samo v registru nepremičnin, lastnikom ne zagotavljajo pravne varnosti, saj ne predstavljajo podlage za vpis lastništva v zemljiško knjigo.


Podatki v registru nepremičnin, ki niso povzeti iz katastrov ali zemljiške knjige, niso povsem zanesljivi.


Vpogled v podatke

Lastniki nepremičnin si lahko s pomočjo spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičnin na portalu E-prostor izpišete obvestilo o zbirnih podatkih o parcelah, stavbah in delih stavb iz registra nepremičnin. Obvestilo lahko pridobite tudi na katerikoli geodetski upravi.

Kodo za vstop v spletno aplikacijo najdete na obvestilu o poskusno izračunani vrednosti nepremičnin iz leta 2010, navedena pa je tudi na obvestilu z informativnim izračunom davka na nepremičnine iz leta 2014. Lastniki jo lahko pridobite tudi na najbližji območni geodetski upravi ali v geodetski pisarni.

V obvestilu o zbirnih podatkih so zapisani podatki o vseh nepremičninah, ki so v registru nepremičnin evidentirane kot vaša last. Če podatki ne odražajo dejanskega stanja, lahko lastniki predlagate spremembe. Navodila najdete v brošuri Pojasnila in navodila za urejanje podatkov o nepremičninah.

Urejanje podatkov

Če se podatki o vaših nepremičninah ne skladajo z dejanskim stanjem, jih lahko uredite na več načinov:

  • z uporabo spletne aplikacije Spreminjanje podatkov registra nepremičnin – navodila za uporabo najdete na spletnih straneh Navodila za dostop do aplikacije.
  • z vprašalniki registra nepremičnin, ki so dostopni na portalu E-prostor – navodilo za izpolnjevanje najdete na spletni strani Navodila za izpolnjevanje obrazcev vprašalnika, izpolnjene vprašalnike pa po navadni ali elektronski pošti pošljite na katerokoli območno geodetsko upravo. Vprašalnike lahko dobite tudi na območnih geodetskih upravah.
  • z elaboratom, ki ga izdela geodetsko ali projektivno podjetje. Za spremembo podatkov v katastrih morate naročiti geodetsko storitev pri geodetskem podjetju, zgolj za spremembo podatkov katastra stavb pa lahko tudi storitev projektivnega podjetja. Z rednimi vpisi v zemljiški kataster in kataster stavb lastniki posredujete tudi podatke za register nepremičnin.
  • osebno na območni geodetski upravi.

Lastniki in upravljavci lahko spreminjate vse podatke o nepremičnini.

Upravniki lahko spreminjate podatke o številkah stanovanj, o stavbah in njihovih delih ter o lastništvu, če to ni urejeno v zemljiški knjigi.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno