Aktivnost Poročanje v evidenco trga nepremičnin

Podatke o kupoprodajnih ali najemnih poslih z nepremičninami morate posredovati v evidenco trga nepremičnin.

Evidenca trga nepremičnin je večnamenska javna zbirka podatkov o sklenjenih kupoprodajnih in najemnih pravnih poslih z nepremičninami.

Vloga za poročanje podatkov v evidenco trga nepremičnin

 
Podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih morate posredovati v evidenco trga nepremičnin do 15. v mesecu, po mesecu v katerem je bil sklenjen posel.
Možni načini oddaje:
 • elektronsko
 • po pošti

Za najemni posel, o katerem morate poročati v evidenco trga nepremičnin, šteje:

 • oddaja stavb, delov stavb ali posameznih prostorov,
 • sprememba najemnine ali trajanja najema ter predčasna prekinitev najema.

Za kupoprodajni posel, o katerem morate poročati v evidenco trga nepremičnin, šteje:

 • prodaja stavb, delov stavb in parcel,
 • dajanje stavb, delov stavb in parcel v finančni najem (lizing),
 • sprememba izteka ali predčasna prekinitev finančnega najema,
 • vzpostavitev ali prenos stavbne pravice.

Zavezanci za poročanje

Zavezanci za poročanje o najemnih poslih so:

 • najemodajalci, lastniki stavb ali delov stavb, ki jih dajejo v najem,
 • upravljavci stavb ali delov stavb v lasti Republike Slovenije, ki jih dajejo v najem,
 • upravniki večstanovanjskih ali poslovnih stavb za dele stavb v skupni lasti etažnih lastnikov, ki jih dajejo v najem.


Zavezanci za poročanje o kupoprodajnih poslih so:

 • Finančna uprava Republike Slovenije za posle, za katere je prejela napoved za odmero davka na promet nepremičnin (DPN),
 • prodajalci, ki so zavezanci za DDV, za posle z nepremičninami, za katere so pri prodaji obračunali davek na dodano vrednost (DDV).

Rok za poročanje

Podatke o kupoprodajnih in najemnih poslih morate posredovati v evidenco trga nepremičnin do 15. v mesecu, po mesecu, v katerem je bil:

 • skenjen pravni posel ali aneks k pogodbi o finančnem najemu zaradi spremembe datuma izteka finančnega najema,
 • finančni najem predčasno prekinjen ali
 • sklenjen aneks k najemni pogodbi zaradi spremembe najemnine oziroma trajanja najema.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (4):

Da

Ne

Delno