Izobraževanje, kultura Visoka in višja šola

Kakšni so pogoji za vpis v višjo strokovno šolo, kakšni so pogoji za vpis na dodiplomski študij, kako poteka postopek vpisa ...

Vpis v višjo strokovno šolo

Višješolski študijski programi so izrazito praktično naravnani, diplomante pa usposobijo za takojšnje delo v podjetju.

Vpis na visokošolski študij za Slovence in državljane držav članic Evropske unije

Na visokošolski študij v Sloveniji se lahko pod enakimi pogoji vpišejo državljani Republike Slovenije in državljani držav članic Evropske unije.

Subvencija za bivanje študentov

Do subvencij so upravičeni študenti, ki izpolnjujejo pogoje in merila za subvencioniranje bivanja in s študentskim domom ali zasebnikom sklenejo ...

Subvencioniranje študentske prehrane

Upravičenci imajo pravico do enega subvencioniranega obroka za vsak delovni dan.

Priznavanje izobraževanja za namen nadaljevanja izobraževanja v Sloveniji

Vsakdo, ki ima tujo listino o izobrazbi, mora od ustanove, pri kateri želi v Republiki Sloveniji nadaljevati izobraževanje, pridobiti odločbo o ...

Vrednotenje izobraževanja

Vrednotenje izobraževanja je postopek, v katerem se izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja, pridobljenega v tujini. Mnenje je ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno