Izobraževanje, kultura Štipendije

Kdo je upravičen do državne štipendije, kateri so pogoji za pridobitev štipendije, kakšen je namen štipendij Ad Futura …

Državna štipendija

Državna štipendija je dopolnilni prejemek, namenjen kritju stroškov, ki nastanejo v času šolanja.

Pridobitev Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom ali udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ...

Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov. Za nadaljnje ...

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu so namenjene Slovencem s stalnim prebivališčem zunaj Republike Slovenije za študij v Republiki Sloveniji.

Štipendije za deficitarne poklice

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se šolajo na srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju na programih, za katere na trgu ...

Štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost

Štipendije Ad futura so namenjene spodbujanju izobraževanja mladih v tujini. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije razpisuje različne oblike ...

Kadrovske štipendije

Kadrovske štipendije podeljujejo podjetja in so namenjene dijakom in študentom, da pridobijo ustrezni poklic oziroma izobrazbo ter možnost prve ...

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (14):

Da

Ne

Delno