Volitve, referendumi in politične stranke Drugi načini glasovanja

Volivci, ki ste vpisani v volilne imenike, praviloma glasujete na volišču v kraju stalnega prebivališča. Če bi želeli glasovati drugje oz. na drug način, na primer po pošti v tujini ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali na volišču zunaj okraja stalnega prebivališča, oddajte obvestilo za drug način glasovanja.

Na drugi način glasujejo volivci, ki ne morejo glasovati na svojem volišču.

Drug način glasovanja na volitvah za predsednika RS 2017

 
Volitve predsednika republike bodo v nedeljo, 22.10.2017. Za volitve predsednika lahko oddajo vlogo: 1. volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini in želijo glasovati po pošti iz tujine ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini, 2. volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci), na dan glasovanja pa bodo v Sloveniji.
Možni načini oddaje:
  • elektronsko
  • po pošti
  • osebno

Upravičenci

Na drug način lahko glasujejo:

  • volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini;
  • volivci, ki želijo glasovati v Sloveniji zunaj okraja stalnega prebivališča,
  • volivci, ki so na dan glasovanja v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo ter invalidi, katerim je bila izdana odločba pristojnega organa o priznanju statusa invalida;
  • volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci), na dan glasovanja pa bodo v Sloveniji;
  • volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati na svojem domu;
  • volivci invalidi, ki so vpisani v volilni imenik za območje volišča, a to ni dostopno invalidom, in želijo glasovati na volišču, ki je dostopno invalidom;
  • volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji (izseljenci) in želijo glasovati po pošti na referendumu.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (1):

Da

Ne

Delno