Aktivnost Lokalne volitve

Na lokalnih volitvah volimo župana in člane občinskega sveta.

Lokalne volitve, na katerih volimo župana in člane občinskega sveta, izvedemo vsake štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, ob tem volimo tudi člane krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti.

Na lokalnih volitvah lahko volite ali ste voljeni, če ste na dan glasovanja dopolnili najmanj 18 let in ste:


  • državljani Republike Slovenije (RS),
  • državljani drugih držav članic Evropske unije, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS.


Na lokalnih volitvah lahko volite tudi tujci, ki imate dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.


Omejitev izvrševanja volilne pravice na lokalnih volitvah velja za osebe z odvzeto poslovno sposobnostjo ali podaljšano roditeljsko pravico po določbah zakona, ki ureja volilno pravico za volitve v Državni zbor.


Pri lokalnih volitvah imate volivci volilno pravico samo v občini, kjer imate prijavljeno stalno prebivališče. Če stalnega prebivališča nimate prijavljenega, volite v občini, kjer imate prijavljeno začasno prebivališče.


Za dan glasovanja se določi nedeljo ali drug dela prost dan. Volitve potekajo na voliščih, v nekaterih primerih, ki jih določa zakon, pa lahko glasujete tudi:


  • po pošti, če ste na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, oskrbovanci domov za starejše, ki tam nimate stalnega prebivališča ali nameščeni v zavod za izvrševanje kazenskih sankcijin to najkasneje 10 dni pred dnem glasovanja sporočite okrajni volilni komisiji ali volilni komisiji enote,
  • na domu, če se zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, kjer ste vpisani v volilni imenik, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu, o tem pa obvestite okrajno volilno komisijo najkasneje 3 dni pred dnem glasovanja.


Pred začetkom glasovanja mora član volilnega odbora ugotoviti istovetnost volivca z osebnim dokumentom ali na drug način.


Če občinski svet šteje od 7 do 11 članov, člane volimo po večinskem načelu. Če šteje 12 do 45 članov, člane volimo po proporcionalnem načelu.


Člane občinskega sveta, ki so predstavniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti oziroma romske skupnosti, volimo po večinskem načelu.

Vam je ta spletna stran koristila?

Koristnost strani lahko ocenite večkrat, upoštevamo pa le vašo zadnjo oceno.

Dosedanje ocene (3):

Da

Ne

Delno