english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
torek, 2. september 2014  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
  Arhivski podatki
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
       Seznam organov
       Urejen seznam plač
       Najvišjih 25 plač
       Izberi mesec
       Metodologija
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Delovna telesa
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti


(od ponedeljka do nedelje od
7. do 22. ure)
 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Podatki o izplačanih plačah

Podatki o izplačilih

V skladu z letnim programom statističnih raziskovanj izvaja AJPES mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačilih funkcionarjem. Na izbiro so različni pregledi, ki so na voljo preko menija na levi strani.

Vir podatkov o izplačilih: AJPES   


  Izbrani mesec: junij 2014   (spremeni mesec)

 
Izbrani organi: VSI

Prikazana je vsota izplačil za posamezno delovno mesto v organu ter število zaposlenih, med katere se izplačilo razdeli.

# organ funkcija povprečna 
plača (v EUR) 
št. 
zaposl. 
redna 
izplačila (v EUR) 
izredna 
izplačila (v EUR) 
zaostala 
izplačila (v EUR) 
1. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Direktor BOLN 7.299  7.299  1.509
2. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Direktor BOLN 6.900  6.900  0
3. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Direktor ZD 6.654  6.654  0
4. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Strokovni direktor/strokovni vodja 6.554  6.554  0
5. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Direktor AGEN 6.315  6.315  0
6. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Direktor ZD 6.106  6.106  0
7. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Najvišja plača - drugo 6.000  6.000  0
8. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Strokovni direktor/strokovni vodja 5.971  5.971  0
9. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrožnega sodišča III 5.931  5.931  0
10. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Direktor BOLN 5.876  5.876  0
11. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik ustavnega sodišča 5.803  5.803  0
12. ZDRAVSTVENI DOM METLIKA Direktor ZD 5.793  5.793  0
13. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vrhovnega sodišča 5.786  5.786  0
14. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Direktor ZD 5.753  5.753  0
15. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrožnega sodišča II 5.669  5.669  0
16. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni tožilec 5.654  5.654  0
17. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik republike 5.598  5.598  0
18. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega zbora 5.581  5.581  0
19. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sodnik ustavnega sodišča 5.529  44.230  0
20. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 5.517  11.033  0
21. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vlade 5.479  5.479  0
22. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 5.462  5.462  0
23. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 5.455  5.455  0
24. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Predsednik višjega sodišča I 5.438  5.438  0
25. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča II 5.430  5.430  0
26. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 5.413  5.413  0
27. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrožnega sodišča III 5.401  5.401  0
28. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 5.399  5.399  0
29. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 5.396  5.396  0
30. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega sveta 5.391  5.391  0
31. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic 5.350  5.350  0
32. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrožnega sodišča III 5.346  5.346  0
33. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Direktor LEK 5.307  5.307  0
34. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik svetnik 5.271  15.812  0
35. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Višji državni tožilec 5.251  5.251  0
36. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 5.246  5.246  0
37. MINISTRSTVO ZA FINANCE Minister 5.244  5.244  0
38. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik računskega sodišča 5.244  5.244  0
39. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Predsednik višjega sodišča II 5.193  5.193  0
40. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Višji sodnik 5.175  15.526  0
41. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Podpredsednik okrožnega sodišča III 5.175  5.175  0
42. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Direktor ZD 5.153  5.153  0
43. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Minister 5.137  5.137  0
44. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Direktor BOLN 5.132  10.263  0
45. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Direktor ZD 5.131  5.131  0
46. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Generalni direktor POL 5.131  5.131  0
47. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik svetnik 5.116  19  97.208  0
48. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 5.102  20.407  0
49. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Rektor UP 5.075  5.075  0
50. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor CURS 5.074  5.074  0
51. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 5.074  5.074  0
52. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik vrhovnega sodišča 5.061  5.061  0
53. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec svetnik 5.020  5.020  0
54. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Direktor ZD 5.020  5.020  0
55. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Minister 5.015  5.015  0
56. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Minister 4.985  4.985  0
57. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.982  4.982  0
58. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Direktor LEK 4.982  4.982  0
59. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik 4.964  11  54.602  0
60. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Namestnik direktorja 4.959  14.878  0
61. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik državnega zbora 4.947  9.894  0
62. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.935  14.806  0
63. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Minister 4.935  4.935  0
64. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Minister 4.924  4.924  0
65. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Minister 4.909  4.909  0
66. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Minister 4.909  4.909  0
67. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Višji sodnik 4.899  9.798  0
68. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik višjega sodišča I 4.874  4.874  0
69. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Direktor ZD 4.874  4.874  0
70. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik svetnik 4.873  4.873  0
71. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Načelnik GŠSV 4.870  4.870  0
72. MINISTRSTVO ZA KULTURO Minister 4.863  4.863  0
73. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.845  4.845  0
74. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Minister 4.833  4.833  0
75. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Podpredsednik višjega sodišča II 4.822  4.822  0
76. UNIVERZA V LJUBLJANI Rektor UL 4.820  4.820  0
77. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Direktor ZD 4.810  4.810  0
78. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.804  4.804  0
79. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.803  4.803  0
80. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Minister 4.802  4.802  0
81. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Namestnik direktorja 4.802  9.603  0
82. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.800  4.800  0
83. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik svetnik 4.787  14.360  0
84. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar vlade 4.772  4.772  0
85. INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia Direktor IJS 4.750  4.750  0
86. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.739  28.432  0
87. CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Generalni direktor CD 4.738  4.738  6.590  0
88. UNIVERZA V MARIBORU Rektor UM 4.736  4.736  0
89. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik svetnik 4.728  23.642  0
90. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni sekretar MIN 4.728  4.728  0
91. BOLNIŠNICA SEŽANA Direktor BOLN 4.726  4.726  0
92. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Predsednik višjega sodišča II 4.722  4.722  0
93. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.716  4.716  0
94. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrožnega sodišča III 4.712  4.712  0
95. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.711  4.711  0
96. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik višjega sodišča I 4.707  4.707  0
97. ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Direktor ZD 4.681  4.681  0
98. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZZZRS 4.679  4.679  0
99. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrajnega sodišča III 4.676  4.676  0
100. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik višjega sodišča II 4.666  4.666  0
101. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Direktor ZD 4.652  4.652  0
102. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Generalni direktor KC 4.645  4.645  0
103. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor DURS 4.637  4.637  0
104. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.635  4.635  0
105. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.626  4.626  0
106. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik svetnik 4.621  13.863  0
107. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.612  4.612  0
108. Slovenska akademija znanosti in umetnosti Direktor JZ 4.605  4.605  0
109. LEKARNE PTUJ Direktor LEK 4.600  4.600  0
110. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Državni sekretar 4.599  4.599  0
111. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Podpredsednik višjega sodišča II 4.588  4.588  0
112. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar državnega zbora 4.580  4.580  0
113. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Generalni direktor RTV SLO 4.575  4.575  0
114. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Generalni direktor ZRSZ 4.574  4.574  0
115. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Župan I (Ljubljana) 4.574  4.574  0
116. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Strokovni direktor/strokovni vodja 4.547  9.094  0
117. LEKARNA SEVNICA Direktor LEK 4.546  4.546  0
118. MINISTRSTVO ZA FINANCE Državni sekretar 4.538  9.076  0
119. ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 Direktor ZD 4.538  4.538  0
120. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik višjega sodišča II 4.533  4.533  0
121. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik svetnik 4.526  29  131.258  0
122. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Državni sekretar 4.526  9.052  0
123. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Državni sekretar 4.520  9.040  0
124. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Direktor LEK 4.512  4.512  0
125. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec svetnik 4.509  4.509  0
126. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Strokovni direktor/strokovni vodja 4.508  4.508  0
127. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.506  4.506  0
128. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.506  4.506  0
129. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.494  4.494  0
130. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Višji državni tožilec 4.484  4.484  0
131. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.484  4.484  0
132. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Direktor OIL 4.483  4.483  0
133. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.479  4.479  0
134. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Državni sekretar 4.479  4.479  0
135. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Namestnik direktorja 4.477  4.477  0
136. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državni sekretar 4.472  8.944  0
137. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan/ Direktor ČUDČU 4.464  35.712  0
138. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrožnega sodišča III 4.464  4.464  0
139. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik svetnik 4.455  40.093  0
140. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar ustavnega sodišča 4.454  4.454  0
141. NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Direktor JRZ/JIZ 4.445  4.445  0
142. AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor APEK 4.444  4.444  0
143. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.442  8.884  0
144. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Namestnik direktorja 4.431  4.431  0
145. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZPIZ 4.430  4.430  0
146. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.429  31.000  0
147. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Strokovni direktor/strokovni vodja 4.428  4.428  0
148. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.426  4.426  0
149. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Direktor BOLN 4.425  4.425  0
150. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Državni sekretar 4.425  4.425  0
151. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Višji državni tožilec 4.423  4.423  0
152. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik svetnik 4.422  18  79.603  0
153. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni sekretar MIN 4.422  4.422  0
154. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.415  4.415  0
155. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Državni sekretar 4.411  8.822  0
156. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Državni sekretar 4.411  4.411  0
157. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.405  4.405  0
158. BOLNIŠNICA SEŽANA Namestnik direktorja 4.396  4.396  0
159. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor BOLN 4.392  4.392  0
160. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Minister 4.390  4.390  0
161. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor SVZ 4.389  4.389  0
162. CELJSKE LEKARNE Javni zavod Direktor LEK 4.388  4.388  0
163. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Direktor BOLN 4.382  4.382  0
164. ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Direktor ZD 4.380  4.380  0
165. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik višjega sodišča II 4.370  4.370  0
166. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Pomočnik direktorja 4.365  4.365  0
167. LEKARNA MOZIRJE Direktor LEK 4.357  4.357  0
168. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Direktor AGEN 4.355  4.355  0
169. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik predsednika računskega sodišča 4.348  8.695  0
170. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.345  19  82.559  0
171. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor SURS 4.340  4.340  0
172. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.337  4.337  0
173. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.336  4.336  0
174. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.336  4.336  0
175. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni pravobranilec 4.336  4.336  0
176. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Namestnik direktorja 4.335  4.335  0
177. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Višji sodnik 4.332  8.663  0
178. MINISTRSTVO ZA KULTURO Državni sekretar 4.330  4.330  0
179. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Direktor JZ 4.327  4.327  0
180. ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Direktor LEK 4.325  4.325  0
181. Kemijski inštitut Direktor JZ 4.324  4.324  0
182. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.317  25.901  0
183. KOROŠKA LEKARNA Direktor LEK 4.316  4.316  0
184. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča III 4.316  4.316  0
185. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Državni sekretar 4.316  4.316  0
186. ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE Direktor ZD 4.314  4.314  0
187. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.311  4.311  0
188. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.307  8.613  0
189. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Direktor BOLN 4.305  4.305  0
190. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Direktor/inšpektor OSM 4.305  4.305  0
191. ZDRAVSTVENI DOM CELJE Direktor ZD 4.300  4.300  0
192. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega tožilca 4.298  4.298  0
193. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Višji državni tožilec 4.290  4.290  0
194. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Vodja okrožnega državnega tožilstva I 4.287  4.287  0
195. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega pravobranilca 4.287  4.287  0
196. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Direktor JRZ/JIZ 4.280  4.280  0
197. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni sekretar MIN 4.280  4.280  0
198. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Direktor ARRS 4.277  4.277  0
199. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.268  4.268  0
200. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Direktor BOLN 4.267  4.267  0
201. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Direktor BOLN 4.266  4.266  0
202. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.266  4.266  0
203. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni sodnik 4.266  21.329  0
204. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Podpredsednik okrožnega sodišča II 4.258  4.258  0
205. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Direktor BOLN 4.255  4.255  0
206. ZAVOD ZA KULTURO BLED Predsednik uprave SKL 4.254  4.254  4.254  0
207. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.253  4.253  0
208. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN Direktor/inšpektor OSM 4.251  4.251  0
209. GORENJSKE LEKARNE Direktor LEK 4.241  4.241  0
210. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Direktor službe DVK 4.238  4.238  0
211. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Predsednik državne revizijske komisije 4.235  4.235  0
212. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Informacijski pooblaščenec 4.235  4.235  0
213. AGENCIJA ZA ENERGIJO Direktor JARSE 4.235  4.235  0
214. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča I 4.235  4.235  0
215. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča III 4.233  4.233  0
216. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, javni sklad Direktor SKL 4.229  4.229  0
217. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Direktor AGEN 4.228  4.228  0
218. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Direktor BOLN 4.219  4.219  0
219. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik svetnik 4.218  12.655  0
220. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JAŽP 4.217  4.217  0
221. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor SNG MB 4.217  4.217  0
222. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Direktor SKL 4.217  4.217  0
223. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča II 4.214  4.214  0
224. ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA Direktor ZD 4.213  4.213  0
225. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Namestnik direktorja 4.213  4.213  0
226. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Državni sekretar 4.208  8.416  0
227. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Direktor UMAR 4.206  4.206  0
228. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Državni sekretar 4.206  8.411  0
229. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 4.205  25.228  0
230. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA Ravnatelj SNG DRAMA 4.204  4.204  0
231. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Direktor LEK 4.197  4.197  0
232. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Višji sodnik 4.193  8.386  0
233. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar predsednika republike 4.192  4.192  0
234. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Predsednik KGZS 4.192  4.192  0
235. MESTNA OBČINA MARIBOR Župan II (Maribor) 4.192  4.192  0
236. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča II 4.192  4.192  0
237. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.188  4.188  0
238. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE Direktor ADF 4.184  4.184  0
239. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.179  4.179  0
240. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.179  4.179  0
241. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Poslanec 4.178  88  367.636  0
242. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.174  20.869  0
243. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Generalni sekretar vrhovnega sodišča 4.172  4.172  0
244. LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA Direktor MUZ 4.171  4.171  0
245. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Direktor AZN 4.170  4.170  0
246. UNIVERZA V MARIBORU Glavni tajnik UM 4.168  4.168  0
247. SLOVENSKA FILHARMONIJA Direktor SF 4.167  4.167  0
248. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.167  4.167  0
249. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni direktor direktorata MIN 4.164  8.328  0
250. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.163  4.163  0
251. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 4.161  11  45.774  0
252. ŽALSKE LEKARNE ŽALEC Direktor LEK 4.156  4.156  0
253. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor SKZG 4.154  4.154  0
254. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Direktor AJPES 4.152  4.152  0
255. POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Direktor JZ 4.149  4.149  0
256. JZ LEKARNA KRŠKO Direktor LEK 4.148  4.148  0
257. ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO Direktor ZD 4.145  4.145  0
258. Javni zavod Triglavski narodni park Direktor TNP 4.145  4.145  0
259. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Namestnik direktorja 4.143  16.570  0
260. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Okrožni državni tožilec 4.137  4.137  0
261. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Direktor/tajnik OBC UPR 4.134  4.134  0
262. AGENCIJA ZA ENERGIJO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.134  4.134  0
263. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.133  37.198  0
264. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
265. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
266. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I 4.130  8.260  0
267. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.129  4.129  0
268. ZDRAVSTVENI DOM LENART Direktor ZD 4.122  4.122  0
269. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 4.112  20.560  0
270. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL Direktor VS 4.110  4.110  0
271. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrožnega sodišča I 4.105  4.105  0
272. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Direktor JARSPTI 4.104  4.104  0
273. NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Ravnatelj NUK 4.103  4.103  0
274. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik svetnik 4.098  36.881  0
275. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik svetnik 4.096  8.192  0
276. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.094  16.377  0
277. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Direktor JZ 4.093  4.093  0
278. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.088  4.088  0
279. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Direktor JRZ/JIZ 4.088  4.088  0
280. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Namestnik direktorja 4.087  4.087  0
281. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Direktor AGEN 4.087  4.087  0
282. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča III 4.085  4.085  0
283. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT Direktor JZ 4.085  4.085  0
284. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča IV 4.080  12.239  0
285. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Višji državni tožilec 4.078  8.155  0
286. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Direktor BOLN 4.077  4.077  0
287. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča III 4.073  4.073  0
288. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni direktor direktorata MIN 4.068  16.272  0
289. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Direktor SNGNG 4.064  4.064  0
290. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Direktor SS 4.062  4.062  0
291. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni direktor direktorata MIN 4.061  24.365  0
292. ZDRAVSTVENI DOM LITIJA Direktor ZD 4.049  4.049  0
293. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.049  4.049  0
294. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.049  4.049  0
295. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor NM 4.049  4.049  0
296. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni direktor direktorata MIN 4.041  24.248  0
297. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.041  4.041  0
298. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Direktor LEK 4.038  4.038  0
299. DELOVNO SODIŠČE CELJE Predsednik okrožnega sodišča III 4.037  4.037  0
300. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor VS 4.036  4.036  0
301. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.036  4.036  0
302. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.035  16.138  0
303. LEKARNA BREŽICE Direktor LEK 4.034  4.034  0
304. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 4.032  19  76.603  0
305. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Pomočnik direktorja 4.028  4.028  0
306. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 4.027  24.161  0
307. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.026  4.026  0
308. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar MIN 4.023  4.023  0
309. GORENJSKE LEKARNE Namestnik direktorja 4.020  4.020  0
310. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Direktor BOLN 4.020  4.020  0
311. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.017  10  40.173  0
312. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.016  4.016  0
313. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.016  4.016  0
314. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Ravnatelj SNG OPERA 4.015  4.015  0
315. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik svetnik 4.009  20.046  0
316. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Direktor ŠC 4.009  4.009  0
317. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Direktor ZD 4.006  4.006  0
318. UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Dekan/ Direktor ČUDČU 4.004  4.004  0
319. DOM UPOKOJENCEV PTUJ Direktor DU PSVZ 4.003  4.003  0
320. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC Direktor ZD 4.003  4.003  0
321. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor direktorata MIN 4.002  16.009  0
322. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Direktor JRZ/JIZ 4.000  4.000  0
323. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik 3.999  11.997  0
324. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec 3.998  15.990  0
325. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni sekretar MIN 3.997  3.997  735  0
326. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Namestnik direktorja 3.994  3.994  0
327. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.992  3.992  0
328. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Namestnik direktorja 3.988  7.975  0
329. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 3.984  3.984  0
330. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Najvišja plača - drugo 3.982  3.982  562  0
331. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Direktor BOLN 3.981  3.981  0
332. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.978  3.978  0
333. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.978  3.978  0
334. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Direktor ZTM 3.978  3.978  0
335. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni direktor direktorata MIN 3.978  7.955  0
336. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Direktor VS 3.976  3.976  0
337. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni sekretar MIN 3.976  3.976  0
338. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.976  3.976  0
339. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Namestnik direktorja 3.976  7.951  0
340. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni direktor direktorata MIN 3.974  15.895  0
341. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE Lepi pot 11, Ljubljana Direktor JRZ/JIZ 3.972  3.972  0
342. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.970  3.970  0
343. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Direktor BOLN 3.970  3.970  0
344. JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JPS 3.965  3.965  0
345. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.964  3.964  0
346. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Namestnik direktorja 3.964  7.927  0
347. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.957  3.957  0
348. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega sekretarja predsednika republike 3.952  3.952  0
349. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.952  3.952  0
350. DRŽAVNI IZPITNI CENTER Direktor DIC 3.935  3.935  0
351. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Član državne revizijske komisije 3.934  15.734  0
352. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec 3.928  3.928  0
353. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.925  3.925  0
354. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktor ZD 3.923  3.923  0
355. POMURSKE LEKARNE Murska Sobota Direktor LEK 3.922  3.922  0
356. UNIVERZA V MARIBORU Dekan/ Direktor ČUDČU 3.920  15  58.800  0
357. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec svetnik 3.920  7.839  0
358. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni revizor 3.918  19.588  0
359. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Direktor/inšpektor OSM 3.916  3.916  0
360. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO Direktor ZRSŠ 3.915  3.915  0
361. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Vodja okrožnega državnega tožilstva III 3.915  3.915  0
362. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Vodja kabineta predsednika republike 3.915  3.915  0
363. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik svetnik 3.914  7.828  0
364. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.913  3.913  0
365. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Direktor TMS 3.908  3.908  0
366. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Direktor/inšpektor OSM 3.908  3.908  0
367. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča I 3.903  3.903  0
368. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.903  19.514  0
369. MESTNA OBČINA KRANJ Župan III 3.899  3.899  0
370. DELOVNO SODIŠČE CELJE Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.899  3.899  0
371. ŠOLSKI CENTER VELENJE Direktor ŠC 3.896  3.896  0
372. UNIVERZA V LJUBLJANI Pomočnik direktorja 3.893  11.680  0
373. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO izobraževanje Direktor CPI 3.893  3.893  0
374. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Direktor BOLN 3.892  3.892  0
375. LEKARNA KOČEVJE Direktor LEK 3.891  3.891  225  0
376. ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA Direktor ZD 3.890  3.890  0
377. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Direktor SEM 3.889  3.889  0
378. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Direktor/inšpektor OSM 3.889  3.889  0
379. OBČINA DOMŽALE Župan III 3.886  3.886  0
380. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni direktor direktorata MIN 3.875  11.624  0
381. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Generalni direktor direktorata MIN 3.870  15.481  0
382. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Direktor ARH 3.864  3.864  0
383. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Direktor KGZS 3.864  3.864  0
384. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni sekretar MIN 3.855  3.855  0
385. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.855  3.855  0
386. GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica Direktor LEK 3.852  3.852  0
387. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Strokovni direktor/strokovni vodja 3.850  3.850  0
388. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.846  42  161.534  0
389. KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.846  3.846  0
390. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Namestnik varuha človekovih pravic 3.839  15.356  0
391. Geološki zavod Slovenije Direktor JRZ/JIZ 3.832  3.832  0
392. LEKARNA VELENJE Direktor LEK 3.832  3.832  0
393. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.831  11.493  0
394. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni pravobranilec 3.829  46  176.118  0
395. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.828  3.828  0
396. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar računskega sodišča 3.825  3.825  0
397. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Generalni sekretar varuha 3.822  3.822  0
398. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.819  7.637  0
399. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.819  7.637  0
400. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrajni sodnik svetnik 3.818  11.455  0
401. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik 3.817  11.450  0
402. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Najvišja plača - drugo 3.816  3.816  0
403. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Direktor BOLN 3.816  3.816  0
404. INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Prevod v angl: Institut for Water of the Republic of Slovenia Direktor IVRS 3.811  3.811  0
405. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Direktor JRZ/JIZ 3.810  3.810  0
406. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Direktor JZ 3.809  3.809  0
407. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik 3.809  30.468  0
408. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.806  3.806  0
409. ŠOLSKI CENTER CELJE Direktor ŠC 3.800  3.800  0
410. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 3.799  30.392  0
411. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni direktor direktorata MIN 3.791  18.955  763  0
412. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Pomočnik direktorja 3.790  3.790  0
413. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.790  18.950  0
414. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Direktor ZD 3.789  3.789  0
415. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR Direktor/inšpektor OSM 3.789  3.789  0
416. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Direktor JZ 3.784  3.784  0
417. PEDAGOŠKI INŠTITUT Direktor JRZ/JIZ 3.778  3.778  0
418. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča III 3.777  3.777  0
419. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
420. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
421. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.767  11.300  0
422. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.759  3.759  0
423. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
424. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
425. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Pomočnik direktorja 3.759  18.793  0
426. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec svetnik 3.756  11  41.317  0
427. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča III 3.755  3.755  0
428. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča II 3.753  3.753  0
429. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
430. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
431. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.744  3.744  0
432. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik 3.740  10  37.403  0
433. MINISTRSTVO ZA FINANCE Namestnik direktorja 3.737  7.474  0
434. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.732  3.732  0
435. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Direktor BOLN 3.732  3.732  0
436. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Namestnik direktorja 3.732  3.732  0
437. LEKARNA ORMOŽ Direktor LEK 3.731  3.731  0
438. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec 3.731  11.193  0
439. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik 3.731  14.922  0
440. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrajni sodnik svetnik 3.730  14.921  0
441. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Svetovalec predsednika republike 3.728  11.184  0
442. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Direktor/inšpektor OSM 3.725  3.725  0
443. AGENCIJA ZA ENERGIJO Namestnik direktorja 3.724  3.724  0
444. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrajni sodnik svetnik 3.722  22.330  0
445. Socialno varstveni zavod Hrastovec Direktor DU PSVZ 3.717  3.717  0
446. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor PMS 3.715  3.715  0
447. OBČINA AJDOVŠČINA Župan IV 3.713  3.713  0
448. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE Direktor AGEN 3.712  3.712  0
449. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Direktor JSKD 3.712  3.712  0
450. KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA Direktor JZ 3.702  3.702  0
451. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE Direktor/inšpektor OSM 3.701  3.701  0
452. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.699  3.699  0
453. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.699  3.699  0
454. GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor GIS 3.698  3.698  0
455. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Direktor ZPP 3.697  3.697  0
456. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI Direktor/inšpektor OSM 3.691  3.691  0
457. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.690  11.069  0
458. SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Direktor BOLN 3.689  3.689  0
459. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Župan III 3.689  3.689  0
460. OBČINA KRŠKO Župan IV 3.686  3.686  0
461. MESTNA OBČINA VELENJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.681  3.681  0
462. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.679  7.357  0
463. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Direktor ZD 3.676  3.676  0
464. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Direktor ZD 3.676  3.676  0
465. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Pomočnik direktorja 3.671  18.354  0
466. OBČINA POSTOJNA Župan V 3.670  3.670  0
467. MESTNA OBČINA PTUJ Župan IV 3.670  3.670  0
468. OBČINA TRBOVLJE Župan IV 3.670  3.670  0
469. INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA Direktor JZ 3.669  3.669  0
470. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Direktor SVZPP 3.668  3.668  0
471. ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC Direktor ZD 3.666  3.666  0
472. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.666  18.329  0
473. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Direktor VSŠ 3.665  3.665  0
474. JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE Direktor LEK 3.665  3.665  0
475. CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Direktor CŠOD 3.663  3.663  0
476. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Namestnik direktorja 3.660  3.660  0
477. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Ravnatelj DD/DDOE 3.659  3.659  0
478. OBČINA VRHNIKA Župan IV 3.659  3.659  0
479. OBČINA IZOLA Župan IV 3.659  3.659  0
480. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Direktor ZD 3.658  3.658  0
481. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Pomočnik direktorja 3.655  3.655  0
482. CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR Direktor CSD 3.652  3.652  0
483. DOM STAREJŠIH Rakičan Direktor DU PSVZ 3.650  3.650  0
484. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Namestnik direktorja 3.645  3.645  0
485. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.645  3.645  0
486. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO Direktor JSRSP 3.645  3.645  0
487. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.643  3.643  0
488. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni sekretar MIN 3.642  3.642  0
489. ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education Direktor ACS 3.641  3.641  0
490. OBČINA ŠKOFJA LOKA Župan IV 3.641  3.641  0
491. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Glavni tajnik UP 3.639  3.639  0
492. INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI Direktor JRZ/JIZ 3.638  3.638  0
493. FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA Direktor FSVF 3.638  3.638  0
494. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča III 3.631  3.631  0
495. GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA Direktor GRD 3.631  3.631  0
496. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.631  10.893  0
497. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Pomočnik direktorja 3.628  3.628  0
498. OBČINA IVANČNA GORICA Župan IV 3.627  3.627  0
499. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE Direktor ZD 3.627  3.627  0
500. PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija Direktor NP 3.627  3.627  0
501. OBČINA RADOVLJICA Župan IV 3.626  3.626  0
502. SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Direktor SIS 3.619  3.619  0
503. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Najvišja plača - drugo 3.618  3.618  0
504. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.616  14.465  0
505. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 3.615  13  46.996  0
506. LEKARNA RIBNICA Direktor LEK 3.615  3.615  0
507. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.611  3.611  0
508. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.611  3.611  0
509. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Pomočnik direktorja 3.610  3.610  0
510. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO Direktor JZT 3.609  3.609  0
511. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.608  3.608  0
512. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni sekretar MIN 3.607  3.607  0
513. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Župan IV 3.605  3.605  0
514. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA Direktor SVZPP 3.605  3.605  0
515. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA Ravnatelj ZPP 3.603  3.603  0
516. ŠOLSKI CENTER PTUJ Direktor ŠC 3.603  3.603  0
517. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrajni sodnik svetnik 3.601  14.405  0
518. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec svetnik 3.598  10.795  0
519. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.598  3.598  0
520. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Načelnik UELJ 3.598  3.598  0
521. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana Direktor JZ 3.597  3.597  0
522. AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.596  3.596  0
523. Šolski center Nova Gorica Direktor ŠC 3.594  3.594  0
524. OBČINA BREŽICE Župan IV 3.594  3.594  0
525. MESTNA OBČINA CELJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.593  3.593  0
526. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Direktor ARH 3.589  3.589  0
527. INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO Direktor JRZ/JIZ 3.589  3.589  0
528. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Direktor DU PSVZ 3.588  3.588  0
529. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik 3.588  7.175  0
530. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar DP 3.584  3.584  0
531. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Pomočnik direktorja 3.583  3.583  0
532. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.579  10.737  0
533. KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO Direktor REG KNJ 3.578  3.578  0
534. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.577  3.577  0
535. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.577  3.577  0
536. INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA Direktor JRZ/JIZ 3.576  3.576  0
537. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.573  10.719  0
538. MODERNA GALERIJA Direktor MG 3.573  3.573  0
539. OBČINA PIRAN Župan IV 3.572  3.572  0
540. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.568  10.704  0
541. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Pomočnik direktorja 3.564  3.564  0
542. Zavod za šport Republike Slovenije Planica Direktor JZ 3.562  3.562  0
543. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE Direktor MNZS 3.557  3.557  0
544. Študijski center za narodno spravo Direktor JZ 3.557  3.557  0
545. Geološki zavod Slovenije Pomočnik direktorja 3.551  3.551  0
546. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrajnega sodišča IV 3.544  10.632  0
547. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrajni sodnik svetnik 3.541  17.707  0
548. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Pomočnik direktorja 3.539  21.232  0
549. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Direktor BOLN 3.538  3.538  0
550. URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
551. OBČINA MEDVODE Župan V 3.531  3.531  0
552. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Direktor/inšpektor OSM 3.530  3.530  0
553. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Župan IV 3.529  3.529  0
554. CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Direktor CTK 3.529  3.529  0
555. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Najvišja plača - drugo 3.528  3.528  1.561  0
556. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Strokovni direktor/strokovni vodja 3.526  3.526  0
557. OBČINA ŠKOFLJICA Župan V 3.524  3.524  0
558. DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA Ravnatelj DD/DDOE 3.524  3.524  0
559. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA Ravnatelj OŠ 3.524  3.524  0
560. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Direktor CMEPISU 3.524  3.524  0
561. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrajni sodnik svetnik 3.520  24.641  0
562. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Župan IV 3.519  3.519  0
563. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrajnega sodišča I 3.516  10.547  0
564. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Ravnatelj ZPP 3.514  3.514  0
565. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Pomočnik direktorja 3.514  7.028  0
566. GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.511  3.511  0
567. UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Dekan/ Direktor ČUDČU 3.510  3.510  0
568. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Direktor DU PSVZ 3.508  3.508  0
569. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.508  12  42.093  0
570. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.506  3.506  0
571. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik svetnik 3.503  3.503  0
572. INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA Direktor JRZ/JIZ 3.503  3.503  0
573. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško Direktor S NEK 3.501  3.501  0
574. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik svetnik 3.501  10.503  0
575. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.501  10.502  0
576. OBČINA POSTOJNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.497  3.497  0
577. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.497  3.497  0
578. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik 3.495  31.451  0
579. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ Ravnatelj SŠ 3.492  3.492  0
580. ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Direktor ŠD 3.490  3.490  0
581. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Direktor/inšpektor OSM 3.487  3.487  0
582. SLOVENSKA KINOTEKA Direktor SK 3.487  3.487  0
583. OBČINA SEVNICA Župan IV 3.486  3.486  0
584. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.486  6.972  0
585. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.486  6.972  0
586. GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma Direktor ŠC 3.485  3.485  0
587. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Najvišja plača - drugo 3.483  3.483  0
588. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec 3.482  13.929  0
589. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Direktor/ravnatelj SŠ 3.482  3.482  0
590. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.480  26  90.471  0
591. DOM POČITKA MENGEŠ Direktor DU PSVZ 3.478  3.478  0
592. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Direktor VSŠ 3.477  3.477  0
593. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Direktor ZD 3.476  3.476  0
594. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.475  3.475  0
595. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec 3.475  6.950  0
596. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Direktor ZPP 3.472  3.472  0
597. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.472  3.472  0
598. OBČINA DOMŽALE Direktor/tajnik OBC UPR 3.472  3.472  0
599. ŠOLSKI CENTER MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.471  3.471  0
600. OBČINA HOČE - SLIVNICA Župan V 3.470  3.470  0
601. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Direktor BOLN 3.469  3.469  0
602. OBČINA GROSUPLJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.468  3.468  0
603. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA Direktor/inšpektor OSM 3.465  3.465  0
604. OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO Direktor GAL 3.465  3.465  0
605. INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Direktor JZ 3.464  3.464  0
606. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem Direktor SVZPP 3.461  3.461  0
607. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.455  17.273  0
608. OBČINA KOMENDA Župan V 3.454  3.454  0
609. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.451  3.451  0
610. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA Direktor ŠC 3.451  3.451  0
611. LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA Direktor LEK 3.450  3.450  505  0
612. MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Direktor KNJ 3.450  3.450  0
613. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Direktor VS 3.449  3.449  0
614. OBČINA PIRAN Direktor/tajnik OBC UPR 3.445  3.445  0
615. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Župan V 3.444  3.444  0
616. OBČINA ŠENTJUR Župan IV 3.443  3.443  0
617. OBČINA LOGATEC Župan V 3.443  3.443  0
618. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Direktor AGEN 3.443  3.443  0
619. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.440  3.440  0
620. OBČINA IG Župan V 3.434  3.434  0
621. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Ravnatelj OŠPP 3.430  3.430  0
622. ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica Direktor ZD 3.430  3.430  0
623. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Pomočnik direktorja 3.429  20.575  0
624. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.429  3.429  610  0
625. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA Ravnatelj OŠ 3.429  3.429  0
626. ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Direktor ZD 3.429  3.429  0
627. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj OŠ 3.425  3.425  0
628. OBČINA IDRIJA Župan V 3.424  3.424  0
629. OBČINA VOJNIK Župan V 3.424  3.424  0
630. DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR Direktor VDC 3.423  3.423  0
631. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik 3.422  22  75.291  0
632. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Direktor DU PSVZ 3.420  3.420  0
633. LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA Direktor LU 3.415  3.415  0
634. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana Direktor JZ 3.413  3.413  0
635. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Direktor/ravnatelj SŠ 3.412  3.412  0
636. Šolski center Kranj Direktor ŠC 3.410  3.410  0
637. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Direktor DU PSVZ 3.409  3.409  0
638. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.409  3.409  0
639. VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO Ravnatelj VRT 3.408  3.408  0
640. OBČINA CERKNO Župan V 3.404  3.404  0
641. ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE Direktor JS/JZ 3.402  3.402  0
642. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar PO 3.400  3.400  0
643. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU Dekan / Direktor SVZ 3.398  3.398  0
644. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.396  3.396  1.902  0
645. OBČINA LAŠKO Župan V 3.394  3.394  0
646. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Župan V 3.394  3.394  0
647. OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Župan V 3.394  3.394  0
648. OBČINA TREBNJE Župan V 3.394  3.394  0
649. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik 3.391  30.517  0
650. Šolski center Kranj Ravnatelj VSŠOE 3.389  3.389  0
651. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor JSRRPSP 3.389  3.389  0
652. OBČINA LENART Direktor/tajnik OBC UPR 3.388  3.388  0
653. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.386  3.386  0
654. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrajni sodnik svetnik 3.385  10.156  0
655. OBČINA PREVALJE Župan V 3.384  3.384  0
656. GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor JZ 3.383  3.383  0
657. OBČINA CERKNICA Župan V 3.383  3.383  0
658. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Pomočnik direktorja 3.383  3.383  0
659. MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library Direktor REG KNJ 3.381  3.381  0
660. ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA Direktor ZD 3.380  3.380  0
661. JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA Direktor GRD 3.380  3.380  0
662. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE Direktor/inšpektor OSM 3.379  3.379  0
663. OBČINA KAMNIK Župan IV 3.378  3.378  0
664. MESTNA OBČINA MARIBOR Direktor/tajnik OBC UPR 3.378  3.378  0
665. ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA Direktor ZD 3.374  3.374  0
666. OBČINA RAČE-FRAM Župan V 3.374  3.374  0
667. OBČINA ŠENTJERNEJ Župan V 3.374  3.374  0
668. GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA Ravnatelj GŠ 3.374  3.374  0
669. I. GIMNAZIJA V CELJU Ravnatelj SŠ 3.373  3.373  0
670. POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Direktor MUZ 3.373  3.373  0
671. OBČINA HRASTNIK Župan V 3.373  3.373  0
672. OBČINA BLED Župan V 3.373  3.373  0
673. OBČINA MENGEŠ Župan V 3.373  3.373  0
674. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Pomočnik direktorja 3.371  10.114  0
675. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE Direktor LU 3.371  3.371  0
676. KOZJANSKI PARK Direktor NP 3.369  3.369  0
677. UPI Ljudska univerza Žalec Direktor LU 3.365  3.365  0
678. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK Ravnatelj OŠ 3.365  3.365  0
679. OBČINA LITIJA Župan V 3.364  3.364  0
680. OBČINA ČRNOMELJ Župan V 3.364  3.364  0
681. OBČINA BRASLOVČE Župan V 3.363  3.363  0
682. OBČINA NAKLO Župan V 3.363  3.363  0
683. SLOVENSKA AKREDITACIJA Firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN ACCREDITATION Direktor JZSA 3.363  3.363  0
684. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ Direktor JZ 3.363  3.363  0
685. ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO Direktor JZ 3.361  3.361  0
686. VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI Direktor VDC 3.357  3.357  0
687. OBČINA SEŽANA Župan V 3.354  3.354  0
688. OBČINA ILIRSKA BISTRICA Župan V 3.354  3.354  0
689. OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Župan V 3.354  3.354  0
690. MESTNA OBČINA KOPER Župan III 3.351  3.351  0
691. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pomočnik direktorja 3.348  16.742  0
692. ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA Direktor LU 3.347  3.347  0
693. GLASBENA ŠOLA DOMŽALE Ravnatelj GŠ 3.347  3.347  0
694. OBČINA RIBNICA Župan V 3.344  3.344  0
695. OBČINA KANAL OB SOČI Župan V 3.344  3.344  0
696. MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o. Direktor JZ 3.343  3.343  0
697. OBČINA ZREČE Župan V 3.343  3.343  0
698. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA Direktor JZ 3.341  3.341  0
699. DOM UPOKOJENCEV Podbrdo Direktor DU PSVZ 3.339  3.339  0
700. ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Direktor ZD 3.339  3.339  0
701. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER Direktor CSD 3.337  3.337  0
702. OBČINA PESNICA Župan V 3.337  3.337  0
703. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ Ravnatelj OŠ 3.337  3.337  0
704. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Direktor AGEN 3.335  3.335  0
705. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Pomočnik direktorja 3.335  3.335  0
706. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Direktor ZD 3.334  3.334  0
707. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Višji državni tožilec 3.334  10.001  0
708. OBČINA GORENJA VAS-POLJANE Župan V 3.333  3.333  0
709. OBČINA MORAVSKE TOPLICE Župan V 3.333  3.333  0
710. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK Direktor DU PSVZ 3.332  3.332  0
711. LEKARNA AJDOVŠČINA Direktor LEK 3.327  3.327  0
712. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Direktor ZD 3.327  3.327  0
713. GIMNAZIJA LEDINA Ravnatelj SŠ 3.325  3.325  0
714. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec 3.324  23.265  0
715. OBČINA KIDRIČEVO Župan V 3.323  3.323  0
716. OBČINA SLOVENSKE KONJICE Župan V 3.323  3.323  0
717. MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Direktor GLED 3.316  3.316  1.362  0
718. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Ravnatelj VSŠOE 3.316  3.316  0
719. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Direktor/tajnik OBC UPR 3.316  3.316  0
720. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA Direktor DU PSVZ 3.313  3.313  0
721. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Direktor NP 3.313  3.313  0
722. OBČINA ORMOŽ Župan V 3.313  3.313  0
723. OBČINA DRAVOGRAD Župan V 3.313  3.313  0
724. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan V 3.313  3.313  0
725. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Direktor ŠC 3.311  3.311  0
726. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA Direktor JZT 3.310  3.310  0
727. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.308  3.308  0
728. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Direktor ŠC 3.307  3.307  0
729. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.307  3.307  0
730. DOM OB SAVINJI CELJE Direktor DU PSVZ 3.307  3.307  0
731. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pomočnik direktorja 3.307  3.307  0
732. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Direktor DU PSVZ 3.304  3.304  0
733. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.303  3.303  0
734. ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.303  3.303  0
735. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE Ravnatelj OŠ 3.301  3.301  0
736. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER Direktor DU PSVZ 3.301  3.301  0
737. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.298  75  247.337  0
738. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor DU PSVZ 3.297  3.297  0
739. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH Ravnatelj OŠ 3.297  3.297  0
740. GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA Ravnatelj GŠ 3.296  3.296  0
741. POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Direktor GRD 3.295  3.295  0
742. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.295  3.295  0
743. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE Direktor DU PSVZ 3.295  3.295  0
744. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Pomočnik direktorja 3.295  13.179  0
745. OBČINA LENART Župan V 3.294  3.294  0
746. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pomočnik direktorja 3.294  6.587  0
747. Muzej in galerije mesta Ljubljane Direktor MUZ 3.293  3.293  0
748. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE Direktor LU 3.290  3.290  0
749. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR Direktor DU PSVZ 3.290  3.290  0
750. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Pomočnik direktorja 3.290  6.579  0
751. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Direktor ZD 3.289  3.289  0
752. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA Načelnik UE 3.288  3.288  0
753. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Direktor ŠC 3.287  3.287  0
754. VZGOJNI ZAVOD PLANINA Ravnatelj OŠPP 3.285  3.285  0
755. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR Ravnatelj OŠ 3.285  3.285  0
756. JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica Direktor GRD 3.285  3.285  0
757. OBČINA ŠKOFLJICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.284  3.284  0
758. MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE Direktor/inšpektor OSM 3.284  3.284  0
759. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Podžupan I (Ljubljana) 3.284  6.567  0
760. EKONOMSKA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.283  3.283  0
761. OBČINA ŽIRI Župan V 3.283  3.283  0
762. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pomočnik direktorja 3.278  3.278  0
763. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
764. KRANJSKI VRTCI Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
765. OBČINA IZOLA Direktor/tajnik OBC UPR 3.277  3.277  0
766. INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Direktor IHPS 3.276  3.276  0
767. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Sekretar PO 3.275  3.275  0
768. ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti Direktor JZ 3.275  3.275  0
769. UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI Dekan/ Direktor ČUDČU 3.274  3.274  0
770. OBČINA BOHINJ Župan V 3.273  3.273  0
771. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Ravnatelj VSŠOE 3.270  3.270  0
772. ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Direktor JZŠ 3.269  3.269  0
773. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Direktor ZD 3.269  3.269  0
774. OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA Ravnatelj OŠPP 3.268  3.268  0
775. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER Načelnik UE 3.268  3.268  0
776. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE Direktor DU PSVZ 3.268  3.268  0
777. CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC Direktor CSD 3.265  3.265  2.369  0
778. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Direktor LU 3.263  3.263  0
779. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor LU 3.259  3.259  0
780. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Pomočnik direktorja 3.259  3.259  0
781. LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Direktor LU 3.257  3.257  0
782. Javni zavod Krajinski park Strunjan Direktor JZ 3.257  3.257  0
783. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Ravnatelj VSŠOE 3.256  3.256  0
784. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.253  3.253  0
785. OBČINA RADLJE OB DRAVI Župan V 3.253  3.253  0
786. OBČINA PIVKA Župan V 3.253  3.253  0
787. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.250  3.250  0
788. OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
789. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA Direktor DU PSVZ 3.249  3.249  0
790. OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
791. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
792. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA Direktor DU PSVZ 3.249  3.249  0
793. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.247  3.247  0
794. OBČINA VIDEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.247  3.247  0
795. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE Ravnatelj VRT 3.247  3.247  0
796. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE Direktor RŠS 3.246  3.246  0
797. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI Direktor GAL 3.246  3.246  0
798. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Ravnatelj SŠOE 3.243  3.243  0
799. OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA Župan V 3.243  3.243  0
800. OBČINA KOČEVJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.243  3.243  0
801. JAVNI ZAVOD REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE Direktor RŠS 3.243  3.243  0
802. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM Ravnatelj OŠ 3.241  3.241  0
803. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ Direktor MUZ 3.239  3.239  0
804. CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA Direktor CSD 3.238  3.238  0
805. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.237  25.896  0
806. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN Načelnik UE 3.236  3.236  0
807. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.234  19.406  0
808. LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE Direktor LU 3.234  3.234  0
809. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Direktor ŠC 3.231  3.231  0
810. OBČINA STRAŽA Župan VI 3.231  3.231  0
811. OBČINA BOROVNICA Župan VI 3.231  3.231  0
812. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor ZD 3.231  3.231  0
813. OSNOVNA ŠOLA GRM Ravnatelj OŠ 3.229  3.229  0
814. Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Direktor JZŠ 3.229  3.229  1.358  0
815. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC Ravnatelj OŠ 3.227  3.227  0
816. ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Direktor ZD 3.224  3.224  0
817. VRTEC PTUJ Ravnatelj VRT 3.222  3.222  0
818. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Direktor DU PSVZ 3.221  3.221  0
819. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.220  3.220  0
820. GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA Direktor MUZ 3.220  3.220  0
821. KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR Direktor JS/JZ 3.220  3.220  0
822. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Pomočnik direktorja 3.220  6.439  0
823. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.213  3.213  0
824. OBČINA LJUTOMER Župan V 3.213  3.213  0
825. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Načelnik UE 3.212  3.212  0
826. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.211  3.211  0
827. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrajni državni tožilec 3.211  22  70.632  0
828. FESTIVAL LJUBLJANA Direktor JZ 3.210  3.210  0
829. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE Načelnik UE 3.209  3.209  0
830. OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE Ravnatelj OŠ 3.208  3.208  0
831. OBČINA SEVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.207  3.207  0
832. OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER Ravnatelj OŠ 3.206  3.206  0
833. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Pomočnik direktorja 3.206  9.618  0
834. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA Načelnik UE 3.204  3.204  0
835. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Direktor DU PSVZ 3.204  3.204  0
836. DOM POČITKA MENGEŠ Namestnik direktorja 3.203  3.203  0
837. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK Direktor CSD 3.203  3.203  0
838. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.203  3.203  0
839. OBČINA POLZELA Župan V 3.203  3.203  0
840. OBČINA CANKOVA Župan VI 3.203  3.203  0
841. OBČINA KOZJE Župan VI 3.203  3.203  0
842. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Ravnatelj OŠPP 3.202  3.202  0
843. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Direktor ŠC 3.201  3.201  0
844. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor/tajnik OBC UPR 3.201  3.201  0
845. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Župan VI 3.201  3.201  0
846. Zdravstveno reševalni center Koroške Direktor ZD 3.201  3.201  0
847. OBČINA LOG - DRAGOMER Direktor/tajnik OBC UPR 3.200  3.200  0
848. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE Direktor KNJ 3.199  3.199  0
849. CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN Direktor CSD 3.198  3.198  0
850. DOM LUKAVCI Direktor DU PSVZ 3.196  3.196  0
851. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.196  17  54.330  0
852. ANTON PODBEVŠEK TEATER Direktor GLED 3.194  3.194  0
853. OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE Ravnatelj OŠ 3.193  3.193  0
854. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Direktor KGZ 3.192  3.192  0
855. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE Direktor DU PSVZ 3.191  3.191  0
856. OSNOVNA ŠOLA STIČNA Ravnatelj OŠ 3.191  3.191  0
857. ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA Direktor ZOD 3.191  3.191  0
858. OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Župan V 3.189  3.189  0
859. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR Načelnik UE 3.188  3.188  0
860. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Direktor ZD 3.187  3.187  0
861. POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Direktor MUZ 3.186  3.186  0
862. PRVA GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.186  3.186  0
863. VRTEC SEŽANA Ravnatelj VRT 3.185  3.185  0
864. OSNOVNA ŠOLA KOSEZE Ravnatelj OŠ 3.185  3.185  0
865. Slovenski gledališki inštitut Direktor JZ 3.185  3.185  0
866. ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA Direktor ŠC 3.184  3.184  0
867. OBČINA JURŠINCI Župan VI 3.184  3.184  0
868. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Sekretar PO 3.183  3.183  0
869. OBČINA BELTINCI Župan V 3.182  3.182  0
870. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Sekretar PO 3.181  3.181  0
871. MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER Direktor GAL 3.181  3.181  0
872. SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Direktor SŠM 3.181  3.181  0
873. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Namestnik direktorja 3.179  3.179  0
874. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VSŠOE 3.179  3.179  0
875. GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE Ravnatelj GŠ 3.178  3.178  0
876. GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK Ravnatelj GŠ 3.178  3.178  0
877. GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA Ravnatelj SŠ 3.178  3.178  0
878. POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Direktor PMS 3.176  3.176  0
879. OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Župan VI 3.175  3.175  0
880. LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Direktor LU 3.175  3.175  0
881. OBČINA TRZIN Župan VI 3.175  3.175  0
882. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Ravnatelj OŠ 3.174  3.174  0
883. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Ravnatelj ZPPOE 3.174  6.347  0
884. KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.172  3.172  0
885. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.172  3.172  0
886. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Pomočnik direktorja 3.169  3.169  0
887. SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Ravnatelj SŠ 3.169  3.169  0
888. OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
889. OBČINA MIRNA Župan VI 3.166  3.166  0
890. ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE Direktor LU 3.166  3.166  0
891. OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
892. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ Načelnik UE 3.165  3.165  0
893. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec 3.165  12  37.976  0
894. OBČINA LUKOVICA Župan V 3.164  3.164  0
895. OBČINA TOLMIN Župan V 3.163  3.163  0
896. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ Načelnik UE 3.162  3.162  0
897. DOM STAREJŠIH Rakičan Namestnik direktorja 3.162  3.162  0
898. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec svetnik 3.161  9.484  0
899. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj VSŠOE 3.161  3.161  0
900. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA Načelnik UE 3.159  3.159  0
901. OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 3.159  3.159  0
902. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO Direktor VDC 3.157  3.157  0
903. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA Načelnik UE 3.157  3.157  0
904. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
905. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Direktor/ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
906. DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA Direktor DU PSVZ 3.156  3.156  0
907. OBČINA APAČE Župan VI 3.156  3.156  0
908. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Sekretar PO 3.156  3.156  0
909. JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Ravnatelj OŠ 3.156  3.156  0
910. OBČINA IDRIJA Direktor/tajnik OBC UPR 3.155  3.155  0
911. GLASBENA ŠOLA CELJE Ravnatelj GŠ 3.155  3.155  0
912. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO Direktor NP 3.154  3.154  0
913. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ Načelnik UE 3.152  3.152  0
914. OBČINA DUPLEK Župan V 3.152  3.152  0
915. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.151  3.151  0
916. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Direktor GLED 3.150  3.150  0
917. VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA Direktor VDC 3.150  3.150  0
918. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Direktor DU PSVZ 3.148  3.148  0
919. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO Ravnatelj OŠ 3.147  3.147  0
920. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Pomočnik direktorja 3.147  3.147  0
921. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Načelnik UE 3.147  3.147  0
922. OBČINA REČICA OB SAVINJI Župan VI 3.147  3.147  0
923. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA Načelnik UE 3.147  3.147  0
924. VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VRT 3.147  3.147  0
925. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV Direktor DU PSVZ 3.146  3.146  0
926. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Direktor DU PSVZ 3.146  3.146  0
927. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Namestnik direktorja 3.146  3.146  0
928. GIMNAZIJA KRANJ Ravnatelj SŠ 3.145  3.145  0
929. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.144  3.144  0
930. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.143  3.143  0
931. DOM NINE POKORN GRMOVJE Direktor DU PSVZ 3.143  3.143  0
932. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec 3.142  11  34.558  0
933. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE Načelnik UE 3.140  3.140  0
934. OBČINA KAMNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.140  3.140  0
935. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor GLED 3.139  3.139  0
936. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER ENTE PUBBLICO PER LO SPORT DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA Direktor JZ 3.139  3.139  0
937. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE Ravnatelj OŠ 3.139  3.139  0
938. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Pomočnik direktorja 3.138  9.415  0
939. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Pomočnik direktorja 3.138  3.138  0
940. OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
941. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO Direktor CSD 3.138  3.138  0
942. OBČINA ŠENTILJ Direktor/tajnik OBC UPR 3.138  3.138  0
943. DIJAŠKI DOM VIČ Ravnatelj DD/DDOE 3.138  3.138  0
944. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
945. OBČINA LOVRENC NA POHORJU Župan VI 3.138  3.138  0
946. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.138  3.138  0
947. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
948. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA Načelnik UE 3.138  3.138  0
949. OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
950. OBČINA PREDDVOR Župan VI 3.138  3.138  0
951. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Pomočnik direktorja 3.137  3.137  0
952. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA Načelnik UE 3.137  3.137  0
953. GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA Ravnatelj GŠ 3.137  3.137  0
954. Socialno varstveni zavod Hrastovec Strokovni direktor/strokovni vodja 3.137  3.137  0
955. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo Direktor LU 3.136  3.136  0
956. OSNOVNA ŠOLA IDRIJA Ravnatelj OŠ 3.135  3.135  0
957. GLASBENA ŠOLA KRANJ Ravnatelj GŠ 3.135  3.135  0
958. ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK Direktor ZD 3.133  3.133  0
959. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.133  3.133  0
960. KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.133  3.133  0
961. SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.133  3.133  0
962. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Direktor/tajnik OBC UPR 3.133  3.133  0
963. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Direktor ZPP 3.130  3.130  0
964. OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.130  3.130  0
965. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
966. OBČINA SVETA ANA Župan VI 3.129  3.129  0
967. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Pomočnik direktorja 3.129  9.386  0
968. OBČINA GORNJI PETROVCI Župan VI 3.128  3.128  0
969. OSNOVNA ŠOLA PUCONCI Ravnatelj OŠ 3.128  3.128  0
970. OSNOVNA ŠOLA SOSTRO Ravnatelj OŠ 3.124  3.124  0
971. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Pomočnik direktorja 3.123  3.123  0
972. LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE Direktor LU 3.123  3.123  0
973. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja Ravnatelj OŠ 3.123  3.123  0
974. GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE Ravnatelj GŠ 3.123  3.123  0
975. VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR Direktor VDC 3.121  3.121  0
976. GORENJSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.121  3.121  0
977. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 3.121  3.121  0
978. OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 3.120  3.120  0
979. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
980. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Direktor DU PSVZ 3.119  3.119  0
981. OBČINA DOBRNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.119  3.119  0
982. OBČINA CERKVENJAK Župan VI 3.119  3.119  0
983. OBČINA POLJČANE Župan VI 3.119  3.119  0
984. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
985. OBČINA CERKNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.118  3.118  0
986. VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR Direktor VDC 3.118  3.118  0
987. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER Načelnik UE 3.117  3.117  0
988. GIMNAZIJA TOLMIN Ravnatelj SŠ 3.114  3.114  0
989. OSNOVNA ŠOLA ROJE Ravnatelj OŠPP 3.114  3.114  0
990. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR Direktor GAL 3.114  3.114  0
991. OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK Ravnatelj OŠ 3.113  3.113  0
992. Osnovna šola Ivana Cankarja Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
993. Center za korekcijo sluha in govora Portorož - Centro per la correzione dell'udito e della pronuncia Portorose Ravnatelj ZPP 3.111  3.111  0
994. JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Direktor JS/JZ 3.111  3.111  0
995. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA Direktor KGZ 3.111  3.111  0
996. OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
997. OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
998. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Direktor VDC 3.110  3.110  0
999. CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC Direktor VDC 3.110  3.110  0
1000. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE Načelnik UE 3.110  3.110  0
1001. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ Načelnik UE 3.110  3.110  0
1002. OBČINA LOŠKA DOLINA Župan VI 3.110  3.110  0
1003. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.110  3.110  0
1004. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA Načelnik UE 3.110  3.110  0
1005. OBČINA SELNICA OB DRAVI Župan VI 3.110  3.110  0
1006. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ Načelnik UE 3.109  3.109  0
1007. Mestna knjižnica Kranj Direktor REG KNJ 3.108  3.108  0
1008. OSNOVNA ŠOLA LENART Ravnatelj OŠ 3.106  3.106  0
1009. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Ravnatelj ZPPOE 3.105  9.316  0
1010. OSNOVNA ŠOLA TREBNJE Ravnatelj OŠ 3.105  3.105  0
1011. Srednja šola Domžale Ravnatelj SŠ 3.105  3.105  0
1012. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Direktor JS/JZ 3.104  3.104  0
1013. OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Ravnatelj OŠ 3.104  3.104  0
1014. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA Načelnik UE 3.103  3.103  0
1015. OBČINA MIRNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.103  3.103  0
1016. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA Direktor/ravnatelj SŠ 3.102  3.102  0
1017. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO Direktor CSD 3.102  3.102  0
1018. OBČINA ČRENŠOVCI Župan VI 3.101  3.101  0
1019. GIMNAZIJA CELJE - CENTER Ravnatelj SŠ 3.101  3.101  0
1020. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA Načelnik UE 3.101  3.101  0
1021. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA Načelnik UE 3.101  3.101  0
1022. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA Direktor KGZ 3.101  3.101  0
1023. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC Direktor VDC 3.100  3.100  0
1024. Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana Ravnatelj ZPP 3.098  3.098  0
1025. OSNOVNA ŠOLA GRAD Ravnatelj OŠ 3.097  3.097  0
1026. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Direktor VDC 3.096  3.096  0
1027. OSNOVNA ŠOLA DUPLEK Ravnatelj OŠ 3.095  3.095  0
1028. ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA Ravnatelj ZPP 3.094  3.094  0
1029. LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA Direktor LU 3.094  3.094  0
1030. OBČINA BREŽICE Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
1031. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Ravnatelj ZPPOE 3.094  3.094  0
1032. OBČINA VRHNIKA Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
1033. OBČINA ŠTORE Župan VI 3.092  3.092  0
1034. VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK Ravnatelj VRT 3.092  3.092  0
1035. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Direktor MUZ 3.092  3.092  0
1036. OBČINA ROGATEC Župan VI 3.092  3.092  0
1037. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1038. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA Načelnik UE 3.092  3.092  0
1039. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE Direktor DU PSVZ 3.092  3.092  1.250  0
1040. OSNOVNA ŠOLA SAVSKO NASELJE Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1041. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1042. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.091  3.091  0
1043. OBČINA GRAD Župan V 3.091  3.091  0
1044. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.091  3.091  0
1045. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Ravnatelj OŠ 3.089  3.089  0
1046. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA Ravnatelj VSŠOE 3.085  3.085  0
1047. SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA Ljubljana Ravnatelj SŠ 3.085  3.085  0
1048. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IDRIJA Načelnik UE 3.085  3.085  0
1049. DELOVNO SODIŠČE CELJE Okrožni sodnik 3.085  3.085  0
1050. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA Direktor VDC 3.084  3.084  0
1051. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Ravnatelj SŠOE 3.083  6.165  0
1052. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.082  3.082  0
1053. OBČINA GORNJI GRAD Župan VI 3.082  3.082  0
1054. MOCIS center za izobraževanje odraslih Direktor VSŠ 3.082  3.082  0
1055. MLADINSKI DOM JARŠE Ravnatelj ZPP 3.082  3.082  0
1056. ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA Direktor ZD 3.082  3.082  0
1057. OBČINA SEMIČ Župan VI 3.082  3.082  0
1058. GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE Ravnatelj GŠ 3.082  3.082  0
1059. SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.082  3.082  0
1060. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK Načelnik UE 3.082  3.082  0
1061. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE Direktor MUZ 3.081  3.081  0
1062. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar državnega sveta 3.081  3.081  0
1063. RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO Direktor RRA 3.080  3.080  0
1064. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO Ravnatelj GŠ 3.080  3.080  0
1065. OBČINA CERKNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.078  3.078  0
1066. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO Načelnik UE 3.077  3.077  0
1067. Dijaški dom Bežigrad Ljubljana Ravnatelj DD/DDOE 3.077  3.077  0
1068. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.077  3.077  0
1069. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Pomočnik direktorja 3.076  3.076  0
1070. GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA Direktor/ravnatelj SŠ 3.076  3.076  0
1071. CENTER ZA SOCIALNO DELO Nova Gorica Direktor CSD 3.075  3.075  0
1072. Muzej za arhitekturo in oblikovanje Direktor MUZ 3.075  3.075  0
1073. OSNOVNA ŠOLA GRADEC Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1074. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA Načelnik UE 3.073  3.073  0
1075. OBČINA SVETI TOMAŽ Župan VI 3.073  3.073  0
1076. Javni zavod Ljubljanski grad Direktor KD 3.073  3.073  586  0
1077. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Direktor MUZ 3.073  3.073  0
1078. OBČINA ŠKOCJAN Župan IV 3.073  3.073  0
1079. OBČINA STARŠE Župan VI 3.073  3.073  0
1080. OBČINA VUZENICA Župan VI 3.073  3.073  0
1081. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART Načelnik UE 3.073  3.073  0
1082. OSNOVNA ŠOLA NAKLO Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1083. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR Direktor KGZ 3.071  3.071  0
1084. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Pomočnik direktorja 3.071  6.142  0
1085. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.068  3.068  0
1086. DOM POČITKA MENGEŠ Pomočnik direktorja 3.068  3.068  0
1087. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Pomočnik direktorja 3.068  3.068  0
1088. II. GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.066  3.066  0
1089. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE Direktor DU PSVZ 3.066  3.066  0
1090. OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA Ravnatelj OŠ 3.065  3.065  0
1091. OBČINA AJDOVŠČINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.065  3.065  0
1092. VRTEC LITIJA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1093. REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Načelnik UE 3.064  3.064  0
1094. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1095. OBČINA LJUBNO Župan VI 3.064  3.064  0
1096. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO Načelnik UE 3.063  3.063  0
1097. OBČINA VODICE Župan VI 3.063  3.063  0
1098. OBČINA MOZIRJE Župan VI 3.063  3.063  0
1099. OBČINA TIŠINA Župan VI 3.063  3.063  0
1100. OSNOVNA ŠOLA ARTIČE Ravnatelj OŠ 3.061  3.061  0
1101. CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ Direktor CSD 3.061  3.061  0
1102. DOM UPOKOJENCEV POLZELA Direktor DU PSVZ 3.060  3.060  0
1103. OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA Ravnatelj OŠ 3.059  3.059  0
1104. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Pomočnik direktorja 3.059  3.059  0
1105. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.057  3.057  0
1106. OSNOVNA ŠOLA CERKNO Ravnatelj OŠ 3.057  3.057  0
1107. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ Direktor REG KNJ 3.057  3.057  0
1108. OSNOVNA ŠOLA ŠTORE Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1109. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE Direktor ZR 3.056  3.056  0
1110. OSNOVNA ŠOLA TRNOVO Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1111. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.056  3.056  0
1112. GIMNAZIJA NOVO MESTO Ravnatelj SŠ 3.055  3.055  0
1113. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Župan VI 3.055  3.055  0
1114. DOM STAREJŠIH LOGATEC Direktor DU PSVZ 3.055  3.055  230  0
1115. OSNOVNA ŠOLA LITIJA Ravnatelj OŠ 3.054  3.054  0
1116. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Župan VI 3.054  3.054  0
1117. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO Načelnik UE 3.054  3.054  0
1118. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA Načelnik UE 3.053  3.053  0
1119. GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA Ravnatelj GŠ 3.051  3.051  0
1120. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN Načelnik UE 3.051  3.051  0
1121. Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Ravnatelj OŠ 3.050  3.050  0
1122. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Namestnik direktorja 3.049  3.049  0
1123. ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec Ravnatelj ZPP 3.048  3.048  0
1124. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.048  3.048  0
1125. CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR Direktor ZOD 3.047  3.047  0
1126. VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1127. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1128. OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1129. OBČINA KUNGOTA Župan VI 3.046  3.046  0
1130. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1131. OBČINA NAZARJE Župan VI 3.045  3.045  0
1132. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI Načelnik UE 3.045  3.045  0
1133. VRTEC PEDENJPED Ravnatelj VRT 3.044  3.044  0
1134. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.044  3.044  0
1135. LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva Direktor LU 3.044  3.044  0
1136. EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA Direktor/ravnatelj SŠ 3.041  3.041  0
1137. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ Direktor LU 3.041  3.041  0
1138. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ravnatelj OŠ 3.040  3.040  0
1139. OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE Ravnatelj OŠ 3.039  3.039  0
1140. OBČINA BELTINCI Direktor/tajnik OBC UPR 3.039  3.039  0
1141. DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor DU PSVZ 3.038  3.038  0
1142. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Ravnatelj OŠ 3.038  3.038  0
1143. OSNOVNA ŠOLA DOBROVO Direktor JZ 3.038  3.038  0
1144. OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.037  3.037  0
1145. DOM UPOKOJENCEV CENTER Tabor - Poljane Direktor DU PSVZ 3.036  3.036  1.518  0
1146. GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA Ravnatelj GŠ 3.036  3.036  0
1147. OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.036  3.036  0
1148. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE Načelnik UE 3.036  3.036  0
1149. GLASBENA ŠOLA JESENICE Ravnatelj GŠ 3.036  3.036  0
1150. OSNOVNA ŠOLA POLZELA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1151. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA Direktor CSD 3.035  3.035  0
1152. OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 Ravnatelj OŠ 3.033  3.033  0
1153. OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE Ravnatelj OŠ 3.032  3.032  0
1154. GIMNAZIJA VIČ Ravnatelj SŠ 3.032  3.032  0
1155. OSNOVNA ŠOLA MUTA Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1156. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1157. ŠOLSKI CENTER PTUJ Ravnatelj VSŠOE 3.031  3.031  0
1158. VRTEC Nova Gorica Ravnatelj VRT 3.031  3.031  0
1159. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Direktor DU PSVZ 3.030  3.030  0
1160. CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA Szocialis ugyintezo kozpont Lendva Direktor CSD 3.030  3.030  0
1161. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1162. OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1163. OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1164. VRTEC MURSKA SOBOTA Ravnatelj VRT 3.029  3.029  0
1165. SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA Ravnatelj SŠ 3.028  3.028  0
1166. GLASBENA ŠOLA KAMNIK Ravnatelj GŠ 3.028  3.028  0
1167. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI Ravnatelj SŠ 3.027  3.027  0
1168. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE Načelnik UE 3.026  3.026  0
1169. JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA Direktor JZ 3.026  3.026  0
1170. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Pomočnik direktorja 3.025  3.025  0
1171. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE Ravnatelj OŠ 3.024  3.024  0
1172. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA Ravnatelj OŠ 3.024  3.024  0
1173. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik 3.024  24.190  0
1174. OSNOVNA ŠOLA ANE GALE SEVNICA Ravnatelj OŠPP 3.022  3.022  0
1175. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Direktor DU PSVZ 3.022  3.022  0
1176. DOM STAREJŠIH NA FARI Direktor DU PSVZ 3.021  3.021  0
1177. VRTEC CICIBAN Ravnatelj VRT 3.021  3.021  0
1178. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ Direktor JZŠ 3.021  3.021  0
1179. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE Direktor CSD 3.021  3.021  0
1180. OBČINA GORNJA RADGONA Direktor/tajnik OBC UPR 3.020  3.020  0
1181. OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE Ravnatelj OŠ 3.020  3.020  0
1182. GLASBENA ŠOLA KRŠKO Ravnatelj GŠ 3.018  3.018  0
1183. I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC Ravnatelj OŠ 3.017  3.017  0
1184. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA Ravnatelj VRT 3.017  3.017  0
1185. OBČINA KOBARID Župan VI 3.017  3.017  0
1186. OBČINA BOVEC Župan VI 3.017  3.017  0
1187. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Direktor DU PSVZ 3.016  3.016  0
1188. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI Najvišja plača - drugo 3.015  3.015  0
1189. GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA Ravnatelj GŠ 3.014  3.014  0
1190. DOM PETRA UZARJA Direktor JS/JZ 3.012  3.012  0
1191. CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Direktor CSD 3.012  3.012  0
1192. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE Direktor/ravnatelj SŠ 3.012  3.012  0
1193. OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1194. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC Načelnik UE 3.012  3.012  0
1195. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1196. OBČINA KANAL OB SOČI Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1197. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.012  3.012  0
1198. OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1199. OSNOVNA ŠOLA IG Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1200. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1201. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Načelnik UE 3.011  3.011  0
1202. OBČINA ŠENČUR Direktor/tajnik OBC UPR 3.011  3.011  0
1203. CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE Ravnatelj OŠPP 3.011  3.011  0
1204. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA Ravnatelj OŠ 3.009  3.009  0
1205. OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR Ravnatelj OŠ 3.009  3.009  0
1206. LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Direktor LU 3.008  3.008  0
1207. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC Načelnik UE 3.008  3.008  0
1208. OBČINA TURNIŠČE Župan VI 3.008  3.008  0
1209. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1210. OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Župan VI 3.007  3.007  0
1211. OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ Ravnatelj OŠ 3.006  3.006  0
1212. OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ Ravnatelj OŠ 3.006  3.006  0
1213. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC Načelnik UE 3.006  3.006  0
1214. OSNOVNA ŠOLA HUDINJA Ravnatelj OŠ 3.006  3.006  0
1215. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Direktor BOLN 3.003  3.003  0
1216. CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA Direktor CSD 3.003  3.003  0
1217. OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1218. VRTEC DOMŽALE Ravnatelj VRT 3.003  3.003  0
1219. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.003  3.003  0
1220. KNJIŽNICA VELENJE Direktor KNJ 3.003  3.003  0
1221. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1222. OSNOVNA ŠOLA ZREČE Ravnatelj OŠ 3.002  3.002  0
1223. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA Ravnatelj SŠ 3.000  3.000  0
1224. OBČINA GORIŠNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.000  3.000  0
1225. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA Direktor SVZPP 3.000  3.000  0
1226. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR Ravnatelj OŠPP 2.998  2.998  0
1227. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI Ravnatelj OŠ 2.997  2.997  0
1228. LJUDSKA UNIVERZA CELJE Direktor LU 2.996  2.996  0
1229. CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE Direktor CSD 2.996  2.996  0
1230. OBČINA LOŠKA DOLINA Direktor/tajnik OBC UPR 2.995  2.995  0
1231. OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1232. SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 2.994  2.994  0
1233. OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1234. OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1235. OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1236. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1237. MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK Direktor MUZ 2.994  2.994  0
1238. Srednja šola Domžale Direktor/ravnatelj SŠ 2.994  2.994  0
1239. OBČINA ŠENTRUPERT Direktor/tajnik OBC UPR 2.993  2.993  0
1240. OBČINA HRASTNIK Direktor/tajnik OBC UPR 2.993  2.993  0
1241. OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA Ravnatelj OŠ 2.992  2.992  0
1242. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Sekretar PO 2.989  2.989  0
1243. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE Župan VI 2.989  2.989  0
1244. OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1245. CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA Direktor CSD 2.988  2.988  0
1246. I. OSNOVNA ŠOLA CELJE Ravnatelj OŠ 2.988  2.988  0
1247. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Pomočnik direktorja 2.988  2.988  1.800  0
1248. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE Načelnik UE 2.986  2.986  0
1249. CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA Direktor CSD 2.985  2.985  0
1250. CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA Direktor CSD 2.985  2.985  0
1251. OSNOVNA ŠOLA VIDEM Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1252. OSNOVNA ŠOLA MIRNA Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1253. VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1254. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ Direktor CSD 2.985  2.985  0
1255. OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR Ravnatelj OŠ 2.984  2.984  0
1256. SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO Ravnatelj SŠ 2.984  2.984  0
1257. OSNOVNA ŠOLA POD GORO Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1258. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1259. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Pomočnik direktorja 2.983  2.983  0
1260. OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1261. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Pomočnik direktorja 2.983  11.931  0
1262. OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Ravnatelj OŠ 2.982  2.982  0
1263. GLASBENA ŠOLA RIBNICA Ravnatelj GŠ 2.981  2.981  0
1264. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA Načelnik UE 2.981  2.981  0
1265. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI Načelnik UE 2.981  2.981  0
1266. Šolski center Nova Gorica Ravnatelj VSŠOE 2.980  2.980  0
1267. OSNOVNA ŠOLA DORNBERK Ravnatelj OŠ 2.980  2.980  0
1268. Srednja elektro-računalniška šola Maribor Ravnatelj SŠ 2.978  2.978  0
1269. CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA Direktor CSD 2.978  2.978  0
1270. OBČINA DESTRNIK Direktor/tajnik OBC UPR 2.978  2.978  0
1271. ŠOLSKI CENTER ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj SŠ 2.978  2.978  0
1272. OBČINA LUKOVICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.977  2.977  0
1273. OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1274. DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA Direktor DU PSVZ 2.976  2.976  0
1275. OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1276. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrajni državni tožilec 2.975  2.975  0
1277. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE Namestnik direktorja 2.972  2.972  0
1278. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Sekretar PO 2.971  2.971  0
1279. Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica Ravnatelj GŠ 2.970  2.970  0
1280. GLASBENA ŠOLA IDRIJA Ravnatelj GŠ 2.970  2.970  0
1281. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Sekretar PO 2.970  2.970  0
1282. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ Direktor JZ 2.970  2.970  0
1283. OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Ravnatelj OŠ 2.969  2.969  0
1284. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj Direktor JZ 2.969  2.969  0
1285. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Direktor GLED 2.969  2.969  0
1286. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Pomočnik direktorja 2.969  5.937  0
1287. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 2.968  2.968  834  0
1288. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 2.968  2.968  834  0
1289. OSNOVNA ŠOLA MIREN Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1290. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Strokovni direktor/strokovni vodja 2.967  2.967  0
1291. OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1292. KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA Direktor KNJ 2.967  2.967  0
1293. OSNOVNA ŠOLA PIVKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1294. OBČINA POLZELA Direktor/tajnik OBC UPR 2.967  2.967  0
1295. Socialno varstveni zavod Hrastovec Namestnik direktorja 2.966  2.966  0
1296. CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA Direktor CSD 2.966  2.966  0
1297. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec svetnik 2.964  5.928  0
1298. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD Ravnatelj OŠ 2.964  2.964  0
1299. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA Ravnatelj OŠ 2.963  2.963  0
1300. GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA Ravnatelj GŠ 2.962  2.962  0
1301. OSNOVNA ŠOLA CENTER Ravnatelj OŠ 2.962  2.962  0
1302. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE Načelnik UE 2.961  2.961  0
1303. OBČINA ŠENTRUPERT Župan VI 2.961  2.961  0
1304. DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA Ravnatelj SŠ 2.961  1 </