english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
sreda, 7. oktober 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
  Arhivski podatki
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
       Seznam organov
       Urejen seznam plač
       Najvišjih 25 plač
       Izberi mesec
       Metodologija
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Delovna telesa
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Podatki o izplačanih plačah

Podatki o izplačilih

V skladu z letnim programom statističnih raziskovanj izvaja AJPES mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačilih funkcionarjem. Na izbiro so različni pregledi, ki so na voljo preko menija na levi strani.

Vir podatkov o izplačilih: AJPES   


  Izbrani mesec: avgust 2014   (spremeni mesec)

 
Izbrani organi: VSI

Prikazana je vsota izplačil za posamezno delovno mesto v organu ter število zaposlenih, med katere se izplačilo razdeli.

# organ funkcija povprečna 
plača (v EUR) 
št. 
zaposl. 
redna 
izplačila (v EUR) 
izredna 
izplačila (v EUR) 
zaostala 
izplačila (v EUR) 
1. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Direktor BOLN 7.214  7.214  0
2. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Direktor BOLN 6.652  6.652  0
3. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Direktor ZD 6.591  6.591  0
4. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Direktor AGEN 6.014  6.014  0
5. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Strokovni direktor/strokovni vodja 5.997  5.997  0
6. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Najvišja plača - drugo 5.979  5.979  0
7. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Direktor LEK 5.893  5.893  0
8. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik ustavnega sodišča 5.803  5.803  0
9. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vrhovnega sodišča 5.796  5.796  0
10. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Direktor ZD 5.759  5.759  0
11. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrožnega sodišča III 5.682  5.682  0
12. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni tožilec 5.654  5.654  0
13. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Direktor BOLN 5.616  5.616  0
14. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča II 5.602  5.602  0
15. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik republike 5.598  5.598  0
16. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega zbora 5.530  5.530  0
17. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrožnega sodišča III 5.522  5.522  0
18. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sodnik ustavnega sodišča 5.453  43.622  0
19. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Predsednik višjega sodišča I 5.438  5.438  0
20. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Višji sodnik 5.432  16.297  0
21. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 5.401  5.401  0
22. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega sveta 5.391  5.391  0
23. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic 5.350  5.350  0
24. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 5.320  5.320  0
25. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 5.314  5.314  0
26. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrožnega sodišča II 5.305  5.305  0
27. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 5.260  5.260  0
28. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik računskega sodišča 5.244  5.244  0
29. MINISTRSTVO ZA FINANCE Minister 5.244  5.244  0
30. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik svetnik 5.240  19  99.554  0
31. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Direktor ZD 5.229  5.229  0
32. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Vodja okrožnega državnega tožilstva III 5.220  5.220  0
33. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Višji sodnik 5.195  15.586  0
34. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Namestnik direktorja 5.158  15.473  0
35. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Minister 5.151  5.151  0
36. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Generalni direktor POL 5.144  5.144  0
37. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Minister 5.127  5.127  0
38. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Predsednik višjega sodišča II 5.120  5.120  0
39. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Podpredsednik okrožnega sodišča III 5.107  5.107  0
40. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Rektor UP 5.105  5.105  0
41. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 5.102  20.408  0
42. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik vrhovnega sodišča 5.068  5.068  0
43. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Predsednik višjega sodišča II 5.036  5.036  0
44. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrožnega sodišča III 5.031  5.031  0
45. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Minister 5.015  5.015  0
46. LEKARNA SEVNICA Direktor LEK 5.008  5.008  0
47. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Minister 4.994  4.994  0
48. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.984  14.953  0
49. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega tožilca 4.976  4.976  0
50. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Direktor ZD 4.963  4.963  0
51. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik višjega sodišča II 4.941  4.941  0
52. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.940  4.940  0
53. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Višji državni tožilec 4.934  4.934  0
54. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Minister 4.924  4.924  0
55. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 4.917  4.917  0
56. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Minister 4.909  4.909  0
57. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Minister 4.909  4.909  0
58. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Strokovni direktor/strokovni vodja 4.908  4.908  0
59. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Višji državni tožilec 4.907  4.907  0
60. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.899  4.899  0
61. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik 4.891  11  53.801  0
62. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik višjega sodišča I 4.885  4.885  0
63. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik svetnik 4.884  14.653  0
64. ZDRAVSTVENI DOM METLIKA Direktor ZD 4.882  4.882  0
65. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.871  4.871  0
66. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Načelnik GŠSV 4.871  4.871  0
67. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrožnega sodišča III 4.870  4.870  0
68. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.867  4.867  0
69. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Direktor ZD 4.864  4.864  0
70. MINISTRSTVO ZA KULTURO Minister 4.863  4.863  0
71. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.854  4.854  0
72. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.851  4.851  0
73. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Pomočnik direktorja 4.843  4.843  0
74. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.835  4.835  0
75. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Minister 4.833  4.833  0
76. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Minister 4.833  4.833  0
77. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.826  9.651  0
78. UNIVERZA V LJUBLJANI Rektor UL 4.821  4.821  0
79. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik svetnik 4.816  24.080  0
80. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Direktor LEK 4.803  4.803  0
81. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Minister 4.802  4.802  0
82. MINISTRSTVO ZA FINANCE Državni sekretar 4.800  4.800  0
83. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar vlade 4.772  4.772  0
84. CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Generalni direktor CD 4.770  4.770  1.071  0
85. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Vodja okrožnega državnega tožilstva I 4.769  4.769  0
86. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.765  4.765  0
87. UNIVERZA V MARIBORU Rektor UM 4.750  4.750  0
88. INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia Direktor IJS 4.750  4.750  0
89. ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Direktor ZD 4.740  4.740  0
90. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrožnega sodišča III 4.735  4.735  0
91. NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Direktor JRZ/JIZ 4.734  4.734  0
92. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča II 4.730  4.730  0
93. BOLNIŠNICA SEŽANA Direktor BOLN 4.726  4.726  0
94. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Predsednik višjega sodišča II 4.722  4.722  0
95. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Namestnik direktorja 4.720  4.720  0
96. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik višjega sodišča I 4.707  4.707  0
97. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik višjega sodišča II 4.679  4.679  0
98. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZZZRS 4.679  4.679  0
99. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.670  37.358  0
100. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.649  18.595  0
101. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Generalni direktor KC 4.645  4.645  0
102. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.642  4.642  0
103. MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor CURS 4.637  4.637  0
104. Slovenska akademija znanosti in umetnosti Direktor JZ 4.610  4.610  0
105. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Direktor ZD 4.606  4.606  0
106. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Državni sekretar 4.601  4.601  0
107. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni sekretar MIN 4.600  4.600  0
108. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrožnega sodišča III 4.593  4.593  0
109. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Podpredsednik višjega sodišča II 4.588  4.588  0
110. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Generalni direktor ZRSZ 4.581  4.581  0
111. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik svetnik 4.580  13.740  0
112. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Generalni direktor RTV SLO 4.575  4.575  0
113. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Župan I (Ljubljana) 4.574  4.574  0
114. POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Direktor JZ 4.573  4.573  0
115. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.566  18  82.187  0
116. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.560  4.560  0
117. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Višji državni tožilec 4.554  4.554  0
118. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec svetnik 4.553  4.553  0
119. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Strokovni direktor/strokovni vodja 4.552  9.104  0
120. ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 Direktor ZD 4.538  4.538  0
121. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Državni sekretar 4.533  4.533  0
122. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Direktor ZD 4.529  4.529  0
123. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Generalni direktor direktorata MIN 4.527  18.109  0
124. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.521  4.521  0
125. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Državni sekretar 4.520  9.040  0
126. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Najvišja plača - drugo 4.510  4.510  0
127. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Ravnatelj DD/DDOE 4.509  4.509  0
128. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik svetnik 4.507  29  130.706  0
129. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državni sekretar 4.506  4.506  0
130. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.506  4.506  0
131. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.506  4.506  0
132. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.492  4.492  0
133. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Namestnik direktorja 4.486  4.486  0
134. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Direktor OIL 4.484  4.484  0
135. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Državni sekretar 4.479  4.479  0
136. ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Direktor LEK 4.465  4.465  0
137. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik svetnik 4.464  17  75.885  0
138. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik svetnik 4.455  40.093  0
139. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar ustavnega sodišča 4.454  4.454  0
140. AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor APEK 4.444  4.444  0
141. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni sekretar MIN 4.438  4.438  0
142. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Pomočnik direktorja 4.438  4.438  0
143. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.433  31.028  0
144. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Direktor ZD 4.432  4.432  0
145. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZPIZ 4.430  4.430  0
146. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.428  4.428  0
147. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Državni sekretar 4.425  4.425  0
148. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Direktor PKL 4.425  4.425  0
149. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Direktor LEK 4.425  4.425  0
150. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Državni sekretar 4.411  4.411  0
151. BOLNIŠNICA SEŽANA Pomočnik direktorja 4.410  4.410  0
152. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.405  4.405  0
153. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor BOLN 4.392  4.392  0
154. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor SVZ 4.389  4.389  0
155. CELJSKE LEKARNE Javni zavod Direktor LEK 4.388  4.388  0
156. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Najvišja plača - drugo 4.387  4.387  0
157. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik višjega sodišča II 4.371  4.371  0
158. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Strokovni direktor/strokovni vodja 4.367  4.367  0
159. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Direktor AGEN 4.355  4.355  0
160. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.355  4.355  0
161. LEKARNA MOZIRJE Direktor LEK 4.353  4.353  0
162. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.353  4.353  0
163. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.353  4.353  0
164. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Višji državni tožilec 4.350  4.350  0
165. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni pravobranilec 4.343  4.343  0
166. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.342  4.342  0
167. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.340  4.340  0
168. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor SURS 4.340  4.340  0
169. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrajnega sodišča III 4.338  4.338  0
170. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec svetnik 4.337  8.673  0
171. Kemijski inštitut Direktor JZ 4.336  4.336  0
172. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 4.332  10  43.322  0
173. MINISTRSTVO ZA KULTURO Državni sekretar 4.330  4.330  0
174. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Direktor BOLN 4.318  4.318  0
175. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Državni sekretar 4.316  4.316  0
176. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Direktor/inšpektor OSM 4.313  4.313  0
177. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.313  8.626  0
178. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Direktor BOLN 4.308  4.308  0
179. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Državni sekretar 4.303  8.606  0
180. KOROŠKA LEKARNA Direktor LEK 4.302  4.302  0
181. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Namestnik direktorja 4.302  4.302  0
182. ZDRAVSTVENI DOM CELJE Direktor ZD 4.300  4.300  0
183. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Pomočnik direktorja 4.292  4.292  0
184. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega pravobranilca 4.287  4.287  0
185. ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA Direktor ZD 4.283  4.283  0
186. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Direktor JRZ/JIZ 4.280  4.280  0
187. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Direktor ARRS 4.277  4.277  0
188. ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Direktor ZD 4.276  4.276  0
189. AGENCIJA ZA ENERGIJO Direktor JARSE 4.272  4.272  0
190. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Direktor BOLN 4.270  4.270  0
191. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Direktor BOLN 4.266  4.266  0
192. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik predsednika računskega sodišča 4.262  8.523  0
193. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Višji sodnik 4.261  4.261  0
194. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Podpredsednik okrožnega sodišča II 4.258  4.258  0
195. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Direktor BOLN 4.255  4.255  0
196. ZAVOD ZA KULTURO BLED Direktor JZ 4.255  4.255  0
197. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN Direktor/inšpektor OSM 4.251  4.251  0
198. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.245  4.245  0
199. LEKARNE PTUJ Direktor LEK 4.239  4.239  0
200. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča I 4.235  4.235  0
201. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Predsednik državne revizijske komisije 4.235  4.235  0
202. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča III 4.233  4.233  0
203. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Direktor SKL 4.230  4.230  0
204. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JAŽP 4.229  4.229  0
205. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, javni sklad Direktor SKL 4.229  4.229  0
206. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Direktor AGEN 4.228  4.228  0
207. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor SNG MB 4.224  4.224  0
208. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Direktor BOLN 4.219  4.219  0
209. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.218  4.218  0
210. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Državni sekretar 4.208  8.416  0
211. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Direktor UMAR 4.206  4.206  0
212. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA Ravnatelj SNG DRAMA 4.204  4.204  0
213. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.202  4.202  0
214. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar predsednika republike 4.200  4.200  0
215. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Višji sodnik 4.199  8.397  0
216. MESTNA OBČINA MARIBOR Župan II (Maribor) 4.192  4.192  0
217. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE Direktor ADF 4.192  4.192  0
218. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča II 4.192  4.192  0
219. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča III 4.192  4.192  0
220. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Predsednik KGZS 4.192  4.192  0
221. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.190  4.190  0
222. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.190  4.190  0
223. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik svetnik 4.184  12.553  0
224. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni sodnik 4.184  20.918  0
225. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.181  20.905  0
226. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Generalni sekretar vrhovnega sodišča 4.178  4.178  0
227. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.171  8.341  0
228. SLOVENSKA FILHARMONIJA Direktor SF 4.170  4.170  0
229. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Direktor AZN 4.170  4.170  0
230. ŽALSKE LEKARNE ŽALEC Direktor LEK 4.166  4.166  0
231. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Namestnik direktorja 4.164  4.164  0
232. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Strokovni direktor/strokovni vodja 4.163  4.163  0
233. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor SKZG 4.154  4.154  0
234. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Direktor AJPES 4.152  4.152  0
235. ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO Direktor ZD 4.145  4.145  0
236. Javni zavod Triglavski narodni park Direktor TNP 4.145  4.145  0
237. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.141  4.141  0
238. NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Ravnatelj NUK 4.141  4.141  0
239. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Direktor BOLN 4.141  4.141  0
240. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.141  4.141  0
241. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Namestnik direktorja 4.140  16.561  0
242. GORENJSKE LEKARNE Direktor LEK 4.136  4.136  0
243. JZ LEKARNA KRŠKO Direktor LEK 4.134  4.134  0
244. AGENCIJA ZA ENERGIJO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.134  4.134  3.991  0
245. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO Direktor ZRSŠ 4.133  4.133  0
246. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Direktor LEK 4.131  4.131  0
247. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor VS 4.125  4.125  0
248. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrožnega sodišča I 4.116  4.116  0
249. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL Direktor VS 4.114  4.114  0
250. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT Direktor JZ 4.112  4.112  0
251. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.109  4.109  0
252. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Direktor/tajnik OBC UPR 4.105  4.105  0
253. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Direktor JARSPTI 4.104  4.104  0
254. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Direktor LEK 4.103  4.103  0
255. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik svetnik 4.096  8.192  0
256. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Direktor JZ 4.092  4.092  0
257. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 4.091  19  77.734  0
258. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Direktor JRZ/JIZ 4.091  4.091  0
259. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.088  4.088  0
260. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Direktor AGEN 4.088  4.088  0
261. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Namestnik direktorja 4.087  4.087  0
262. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča III 4.085  4.085  0
263. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik svetnik 4.082  4.082  0
264. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Direktor BOLN 4.077  4.077  0
265. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Višji državni tožilec 4.074  8.147  0
266. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.073  4.073  0
267. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča III 4.073  4.073  0
268. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni direktor direktorata MIN 4.070  8.140  0
269. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni direktor direktorata MIN 4.069  24.414  0
270. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni direktor direktorata MIN 4.068  16.272  0
271. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.063  4.063  0
272. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Direktor JRZ/JIZ 4.063  4.063  0
273. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Direktor SS 4.062  4.062  0
274. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.060  36.538  0
275. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni direktor direktorata MIN 4.057  20.286  0
276. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Direktor službe DVK 4.050  4.050  0
277. ZDRAVSTVENI DOM LITIJA Direktor ZD 4.049  4.049  0
278. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor NM 4.049  4.049  0
279. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.049  4.049  0
280. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Namestnik direktorja 4.049  8.098  0
281. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Direktor JZ 4.046  4.046  0
282. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.043  24.257  0
283. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.041  4.041  0
284. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni sekretar MIN 4.039  4.039  0
285. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan/ Direktor ČUDČU 4.038  36.346  0
286. DELOVNO SODIŠČE CELJE Predsednik okrožnega sodišča III 4.037  4.037  0
287. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.036  4.036  0
288. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča IV 4.034  4.034  0
289. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 4.027  24.161  0
290. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.026  4.026  0
291. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar MIN 4.023  4.023  0
292. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Direktor ZTM 4.018  4.018  0
293. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.017  4.017  0
294. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.017  4.017  0
295. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Ravnatelj SNG OPERA 4.016  4.016  0
296. LEKARNA VELENJE Direktor LEK 4.011  4.011  0
297. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Namestnik direktorja 4.006  8.012  0
298. UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Dekan/ Direktor ČUDČU 4.005  4.005  0
299. GORENJSKE LEKARNE Namestnik direktorja 4.005  4.005  0
300. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor direktorata MIN 4.005  16.020  0
301. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni direktor direktorata MIN 4.004  8.008  0
302. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni direktor direktorata MIN 3.999  27.996  0
303. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik 3.999  11.997  0
304. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.995  19.974  0
305. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Namestnik direktorja 3.993  3.993  0
306. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Direktor BOLN 3.992  3.992  0
307. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.992  3.992  0
308. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 3.992  10  39.915  0
309. LEKARNA BREŽICE Direktor LEK 3.991  3.991  0
310. UNIVERZA V MARIBORU Glavni tajnik UM 3.990  3.990  0
311. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.985  3.985  0
312. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.985  3.985  0
313. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.981  3.981  0
314. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE Lepi pot 11, Ljubljana Direktor JRZ/JIZ 3.979  3.979  0
315. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.979  15.915  0
316. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Direktor VS 3.976  3.976  0
317. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrožnega sodišča III 3.976  3.976  0
318. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni sekretar MIN 3.976  3.976  0
319. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.976  3.976  0
320. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.972  11.916  0
321. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Direktor BOLN 3.970  3.970  0
322. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik svetnik 3.966  11.897  0
323. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.964  3.964  0
324. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Direktor SNGNG 3.964  3.964  0
325. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni direktor direktorata MIN 3.964  15.854  0
326. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Namestnik direktorja 3.964  7.927  0
327. DOM UPOKOJENCEV PTUJ Direktor DU PSVZ 3.960  3.960  0
328. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Pomočnik direktorja 3.958  19.788  0
329. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.957  3.957  0
330. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.952  3.952  0
331. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega sekretarja predsednika republike 3.952  3.952  0
332. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.944  11.832  0
333. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik svetnik 3.942  7.884  0
334. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I 3.941  7.881  0
335. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.940  3.940  0
336. DRŽAVNI IZPITNI CENTER Direktor DIC 3.935  3.935  0
337. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Član državne revizijske komisije 3.935  15.740  0
338. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča III 3.926  3.926  0
339. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktor ZD 3.922  3.922  0
340. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Direktor BOLN 3.922  3.922  0
341. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec 3.921  11.762  0
342. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Direktor/inšpektor OSM 3.919  3.919  0
343. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni revizor 3.918  19.589  0
344. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Vodja kabineta predsednika republike 3.916  3.916  0
345. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Direktor/inšpektor OSM 3.915  3.915  0
346. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.912  3.912  0
347. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Najvišja plača - drugo 3.911  3.911  0
348. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Direktor TMS 3.908  3.908  0
349. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrajni sodnik svetnik 3.906  11.719  0
350. ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA Direktor ZD 3.904  3.904  0
351. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča I 3.903  3.903  0
352. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni pravobranilec 3.902  46  179.508  0
353. DELOVNO SODIŠČE CELJE Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.899  3.899  0
354. MESTNA OBČINA KRANJ Župan III 3.899  3.899  0
355. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Direktor/inšpektor OSM 3.897  3.897  0
356. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Direktor ZD 3.895  3.895  0
357. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.892  19.461  0
358. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Direktor SEM 3.889  3.889  0
359. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Namestnik varuha človekovih pravic 3.887  15.547  0
360. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Direktor BOLN 3.876  3.876  0
361. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.874  23.246  0
362. POMURSKE LEKARNE Murska Sobota Direktor LEK 3.866  3.866  0
363. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Direktor KGZS 3.864  3.864  0
364. ŠOLSKI CENTER VELENJE Direktor ŠC 3.859  3.859  0
365. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.855  3.855  0
366. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni sekretar MIN 3.855  3.855  0
367. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik 3.854  15.414  0
368. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik svetnik 3.850  19.252  0
369. KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.846  3.846  0
370. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.844  3.844  0
371. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Namestnik direktorja 3.843  3.843  0
372. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni sekretar MIN 3.842  3.842  0
373. LEKARNA KOČEVJE Direktor LEK 3.838  3.838  249  0
374. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik svetnik 3.836  34.525  0
375. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni sekretar MIN 3.831  3.831  0
376. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.824  7.647  0
377. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.824  7.647  0
378. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Generalni sekretar varuha 3.822  3.822  0
379. LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA Direktor MUZ 3.815  3.815  0
380. INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Prevod v angl: Institut for Water of the Republic of Slovenia Direktor IVRS 3.811  3.811  0
381. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.806  3.806  0
382. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 3.800  30.403  0
383. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Predsednik komisije za preprečevanje korupcije 3.800  3.800  0
384. ŠOLSKI CENTER CELJE Direktor ŠC 3.800  3.800  0
385. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Direktor ŠC 3.800  3.800  0
386. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik 3.796  30.367  0
387. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec 3.791  15.165  0
388. MESTNA OBČINA VELENJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.791  3.791  0
389. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR Direktor/inšpektor OSM 3.789  3.789  0
390. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Direktor ZD 3.789  3.789  0
391. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Pomočnik direktorja 3.780  18.899  0
392. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik 3.779  10  37.791  0
393. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Direktor ZD 3.779  3.779  0
394. PEDAGOŠKI INŠTITUT Direktor JRZ/JIZ 3.778  3.778  0
395. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča III 3.777  3.777  0
396. MINISTRSTVO ZA FINANCE Namestnik direktorja 3.771  7.541  0
397. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Direktor JZ 3.770  3.770  0
398. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
399. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
400. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec svetnik 3.767  11  41.440  0
401. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Direktor/inšpektor OSM 3.767  3.767  0
402. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.767  11.300  0
403. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar državnega sveta 3.766  3.766  0
404. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec svetnik 3.766  3.766  0
405. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.764  18.818  0
406. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
407. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.759  3.759  0
408. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
409. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.758  42  157.836  0
410. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča II 3.756  3.756  0
411. JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE Direktor LEK 3.755  3.755  0
412. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.755  3.755  0
413. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča III 3.755  3.755  0
414. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.755  3.755  0
415. MESTNA OBČINA KOPER Župan III 3.754  3.754  0
416. ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC Direktor ZD 3.753  3.753  0
417. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
418. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
419. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar državnega zbora 3.747  3.747  0
420. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Direktor JZ 3.746  3.746  0
421. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.744  3.744  0
422. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Direktor ZD 3.743  3.743  0
423. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Direktor BOLN 3.740  3.740  0
424. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.732  3.732  0
425. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Svetovalec predsednika republike 3.732  11.195  0
426. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Strokovni direktor/strokovni vodja 3.729  3.729  0
427. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.729  3.729  0
428. POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Direktor GRD 3.725  3.725  0
429. AGENCIJA ZA ENERGIJO Namestnik direktorja 3.724  3.724  0
430. OBČINA AJDOVŠČINA Župan IV 3.724  3.724  0
431. Socialno varstveni zavod Hrastovec Direktor DU PSVZ 3.717  3.717  0
432. DOM UPOKOJENCEV Podbrdo Direktor DU PSVZ 3.713  3.713  0
433. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE Direktor AGEN 3.712  3.712  0
434. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Direktor JSKD 3.712  3.712  0
435. GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor GIS 3.710  3.710  0
436. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.709  3.709  0
437. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.709  3.709  0
438. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Informacijski pooblaščenec 3.709  7.417  0
439. KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA Direktor JZ 3.702  3.702  0
440. OBČINA DOMŽALE Župan III 3.702  3.702  0
441. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE Direktor/inšpektor OSM 3.701  3.701  0
442. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.700  7.399  0
443. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Direktor JRZ/JIZ 3.697  3.697  0
444. OBČINA KRŠKO Župan IV 3.692  3.692  0
445. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 3.692  3.692  0
446. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI Direktor/inšpektor OSM 3.691  3.691  0
447. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.690  11.069  0
448. SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Direktor BOLN 3.689  3.689  0
449. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Župan III 3.689  3.689  0
450. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec 3.688  3.688  0
451. UNIVERZA V MARIBORU Dekan/ Direktor ČUDČU 3.680  16  58.876  0
452. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.678  3.678  0
453. OBČINA TRBOVLJE Župan IV 3.677  3.677  0
454. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Direktor ZD 3.676  3.676  0
455. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Najvišja plača - drugo 3.675  3.675  1.999  0
456. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Pomočnik direktorja 3.674  11.022  0
457. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO izobraževanje Direktor CPI 3.671  3.671  0
458. MESTNA OBČINA PTUJ Župan IV 3.670  3.670  0
459. OBČINA POSTOJNA Župan V 3.670  3.670  0
460. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrajnega sodišča I 3.668  11.003  0
461. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Direktor ZD 3.665  3.665  0
462. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik 3.664  7.327  0
463. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Najvišja plača - drugo 3.662  3.662  1.619  0
464. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.659  10.978  0
465. OBČINA IZOLA Župan IV 3.659  3.659  0
466. OBČINA VRHNIKA Župan IV 3.659  3.659  0
467. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Najvišja plača - drugo 3.657  3.657  0
468. LEKARNA ORMOŽ Direktor LEK 3.655  3.655  0
469. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Pomočnik direktorja 3.655  3.655  0
470. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Glavni tajnik UP 3.654  3.654  0
471. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.654  3.654  0
472. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.654  3.654  0
473. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrajni sodnik svetnik 3.653  14.610  0
474. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Pomočnik direktorja 3.652  3.652  0
475. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 3.650  13  47.456  0
476. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.650  3.650  0
477. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Najvišja plača - drugo 3.649  3.649  0
478. OBČINA ŠKOFJA LOKA Župan IV 3.649  3.649  0
479. UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Dekan/ Direktor ČUDČU 3.649  3.649  0
480. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO Direktor JSRSP 3.645  3.645  0
481. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Namestnik direktorja 3.645  3.645  0
482. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.643  3.643  0
483. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar računskega sodišča 3.643  3.643  0
484. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni sekretar MIN 3.642  3.642  0
485. ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education Direktor ACS 3.641  3.641  0
486. GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA Direktor GRD 3.639  3.639  0
487. INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI Direktor JRZ/JIZ 3.638  3.638  0
488. FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA Direktor FSVF 3.638  3.638  0
489. SLOVENSKA KINOTEKA Direktor SK 3.635  3.635  0
490. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrajni sodnik svetnik 3.635  14.540  0
491. INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA Direktor JZ 3.632  3.632  0
492. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrajni sodnik svetnik 3.631  14.525  0
493. OBČINA IVANČNA GORICA Župan IV 3.627  3.627  0
494. PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija Direktor NP 3.627  3.627  0
495. INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Direktor IHPS 3.627  3.627  0
496. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE Direktor ZD 3.627  3.627  0
497. OBČINA RADOVLJICA Župan IV 3.626  3.626  0
498. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.621  10.864  0
499. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Pomočnik direktorja 3.621  3.621  0
500. DOM STAREJŠIH Rakičan Direktor DU PSVZ 3.620  3.620  0
501. SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Direktor SIS 3.619  3.619  0
502. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO Direktor JZT 3.618  3.618  0
503. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.617  14.466  0
504. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA Direktor SVZPP 3.616  3.616  0
505. CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Direktor CŠOD 3.616  3.616  0
506. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.611  3.611  0
507. UNIVERZA V LJUBLJANI Glavni tajnik UL 3.611  3.611  0
508. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.611  3.611  0
509. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.609  10.828  0
510. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni sekretar MIN 3.607  3.607  0
511. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrajni sodnik svetnik 3.607  21.641  0
512. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Župan IV 3.605  3.605  0
513. OBČINA BREŽICE Župan IV 3.605  3.605  0
514. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Pomočnik direktorja 3.604  3.604  0
515. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.598  3.598  0
516. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Načelnik UELJ 3.598  3.598  0
517. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar PO 3.596  3.596  0
518. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Namestnik direktorja 3.595  3.595  0
519. GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica Direktor LEK 3.594  3.594  0
520. Šolski center Nova Gorica Direktor ŠC 3.594  3.594  0
521. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Direktor ZD 3.593  3.593  0
522. DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA Ravnatelj DD/DDOE 3.592  3.592  0
523. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Direktor DU PSVZ 3.589  3.589  279  0
524. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.589  28.710  0
525. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor PMS 3.585  3.585  0
526. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar DP 3.584  3.584  0
527. ŠOLA ZA RAVNATELJE Predoslje 39, Kranj Direktor ŠR 3.584  3.584  0
528. MODERNA GALERIJA Direktor MG 3.584  3.584  0
529. OBČINA PIRAN Župan IV 3.583  3.583  0
530. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Pomočnik direktorja 3.580  3.580  0
531. KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO Direktor REG KNJ 3.578  3.578  0
532. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.577  25  89.435  0
533. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.576  10.729  0
534. INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA Direktor JRZ/JIZ 3.576  3.576  0
535. Zavod za šport Republike Slovenije Planica Direktor JZ 3.573  3.573  0
536. OBČINA MEDVODE Župan V 3.565  3.565  0
537. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Direktor SVZPP 3.552  3.552  0
538. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor LU 3.552  3.552  0
539. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.546  3.546  0
540. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrajnega sodišča IV 3.546  10.638  0
541. Študijski center za narodno spravo Direktor JZ 3.543  3.543  0
542. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Strokovni direktor/strokovni vodja 3.543  3.543  0
543. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Direktor BOLN 3.541  3.541  0
544. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrajni sodnik svetnik 3.537  24.760  0
545. Akademska in raziskovalna mreža Slovenije Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
546. URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
547. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Župan IV 3.529  3.529  0
548. CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Direktor CTK 3.529  3.529  0
549. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Pomočnik direktorja 3.528  21.166  0
550. OBČINA ŠKOFLJICA Župan V 3.524  3.524  0
551. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Direktor CMEPISU 3.524  3.524  0
552. ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE Direktor ZD 3.523  3.523  0
553. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Župan IV 3.519  3.519  0
554. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Direktor DU PSVZ 3.519  3.519  0
555. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Ravnatelj ZPP 3.514  3.514  0
556. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec 3.514  7.027  0
557. OBČINA LENART Direktor/tajnik OBC UPR 3.513  3.513  0
558. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.509  10.526  0
559. MESTNA OBČINA CELJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.508  3.508  0
560. LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA Direktor LEK 3.506  3.506  505  0
561. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik svetnik 3.503  3.503  0
562. INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA Direktor JRZ/JIZ 3.503  3.503  0
563. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško Direktor S NEK 3.501  3.501  0
564. LEKARNA RIBNICA Direktor LEK 3.501  3.501  0
565. GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor JZ 3.500  3.500  0
566. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Direktor/inšpektor OSM 3.497  3.497  0
567. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.495  6.990  0
568. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec svetnik 3.491  10.473  0
569. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.491  6.982  0
570. OBČINA POSTOJNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.490  3.490  0
571. Geološki zavod Slovenije Direktor JRZ/JIZ 3.490  3.490  0
572. INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Direktor JZ 3.487  3.487  0
573. ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Direktor ZD 3.484  3.484  0
574. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.482  17.411  0
575. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Direktor/ravnatelj SŠ 3.482  3.482  0
576. OBČINA DOMŽALE Direktor/tajnik OBC UPR 3.482  3.482  0
577. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.479  12  41.747  0
578. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Direktor VSŠ 3.477  3.477  0
579. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.475  3.475  0
580. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik 3.472  10.417  0
581. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Direktor ZPP 3.472  3.472  0
582. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Pomočnik direktorja 3.470  10.409  0
583. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Direktor BOLN 3.467  3.467  0
584. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA Direktor/inšpektor OSM 3.465  3.465  0
585. OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO Direktor GAL 3.465  3.465  0
586. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.463  3.463  0
587. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem Direktor SVZPP 3.461  3.461  0
588. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana Predsednik uprave SKL 3.459  3.459  0
589. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.457  3.457  0
590. ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE Direktor JS/JZ 3.456  3.456  0
591. OBČINA KOMENDA Župan V 3.454  3.454  0
592. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Direktor ZD 3.453  3.453  0
593. INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO Direktor JRZ/JIZ 3.452  3.452  0
594. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA Direktor ŠC 3.451  3.451  0
595. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Direktor VS 3.451  3.451  0
596. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE Direktor LU 3.450  3.450  0
597. MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Direktor KNJ 3.450  3.450  951  0
598. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Župan V 3.444  3.444  0
599. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA Ravnatelj ZPP 3.444  3.444  0
600. OBČINA LOGATEC Župan V 3.444  3.444  0
601. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Direktor AGEN 3.443  3.443  0
602. OBČINA ŠENTJUR Župan IV 3.442  3.442  0
603. LEKARNA AJDOVŠČINA Direktor LEK 3.440  3.440  0
604. ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica Direktor ZD 3.438  3.438  0
605. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO Direktor NP 3.434  3.434  0
606. OBČINA IG Župan V 3.433  3.433  0
607. OBČINA PIRAN Direktor/tajnik OBC UPR 3.431  3.431  0
608. OBČINA IDRIJA Župan V 3.429  3.429  0
609. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik 3.427  30.844  0
610. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Direktor DU PSVZ 3.427  3.427  0
611. LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA Direktor LU 3.425  3.425  0
612. OBČINA VOJNIK Župan V 3.424  3.424  0
613. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana Direktor JZ 3.423  3.423  0
614. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Direktor ARH 3.421  3.421  0
615. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Pomočnik direktorja 3.420  6.839  0
616. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pomočnik direktorja 3.418  17.090  0
617. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE Direktor MNZS 3.416  3.416  0
618. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik 3.411  22  75.047  0
619. ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Direktor JZŠ 3.411  3.411  0
620. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Direktor DU PSVZ 3.409  3.409  0
621. Šolski center Kranj Direktor ŠC 3.409  3.409  0
622. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.409  3.409  0
623. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Pomočnik direktorja 3.408  20.446  0
624. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vlade 3.406  6.812  0
625. OBČINA CERKNO Župan V 3.404  3.404  0
626. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec 3.404  13.615  0
627. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.403  3.403  1.958  0
628. OBČINA LAŠKO Župan V 3.402  3.402  0
629. Geološki zavod Slovenije Pomočnik direktorja 3.402  3.402  0
630. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor JSRRPSP 3.399  3.399  0
631. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE Najvišja plača - drugo 3.398  3.398  0
632. OBČINA TREBNJE Župan V 3.394  3.394  0
633. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Župan V 3.394  3.394  0
634. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Ravnatelj OŠPP 3.393  3.393  0
635. OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani Ravnatelj OŠ 3.393  3.393  0
636. OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Župan V 3.393  3.393  0
637. MESTNA OBČINA MARIBOR Direktor/tajnik OBC UPR 3.388  3.388  0
638. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrajni sodnik svetnik 3.388  10.163  0
639. MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library Direktor REG KNJ 3.387  3.387  0
640. ŠOLSKI CENTER PTUJ Direktor ŠC 3.387  3.387  0
641. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE Direktor/inšpektor OSM 3.385  3.385  0
642. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Pomočnik direktorja 3.383  3.383  0
643. OBČINA ŠENTJERNEJ Župan V 3.383  3.383  0
644. OBČINA CERKNICA Župan V 3.383  3.383  0
645. OBČINA PREVALJE Župan V 3.383  3.383  0
646. ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA Direktor ZD 3.382  3.382  0
647. JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA Direktor GRD 3.380  3.380  0
648. OBČINA KAMNIK Župan IV 3.378  3.378  0
649. OBČINA HOČE - SLIVNICA Župan V 3.376  3.376  0
650. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ Direktor JZ 3.376  3.376  0
651. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Najvišja plača - drugo 3.375  3.375  394  0
652. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Najvišja plača - drugo 3.375  3.375  394  0
653. OBČINA RAČE-FRAM Župan V 3.374  3.374  0
654. ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA Direktor ZD 3.374  3.374  0
655. OBČINA MENGEŠ Župan V 3.374  3.374  0
656. OBČINA HRASTNIK Župan V 3.374  3.374  0
657. OBČINA BLED Župan V 3.373  3.373  0
658. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Pomočnik direktorja 3.371  10.114  0
659. OBČINA GROSUPLJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.371  3.371  0
660. ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO Direktor JZ 3.370  3.370  0
661. KOZJANSKI PARK Direktor NP 3.369  3.369  0
662. LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE Direktor LU 3.368  3.368  0
663. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Direktor DU PSVZ 3.367  3.367  3.422  0
664. UPI Ljudska univerza Žalec Direktor LU 3.365  3.365  0
665. OBČINA ČRNOMELJ Župan V 3.364  3.364  0
666. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Direktor/ravnatelj SŠ 3.364  3.364  0
667. OBČINA LITIJA Župan V 3.364  3.364  0
668. SLOVENSKA AKREDITACIJA Firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN ACCREDITATION Direktor JZSA 3.363  3.363  0
669. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.363  3.363  0
670. OBČINA NAKLO Župan V 3.363  3.363  0
671. OBČINA BRASLOVČE Župan V 3.363  3.363  0
672. UNIVERZA V LJUBLJANI Pomočnik direktorja 3.363  6.725  0
673. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.359  75  251.941  0
674. OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Župan V 3.354  3.354  0
675. OBČINA SEŽANA Župan V 3.354  3.354  0
676. OBČINA ILIRSKA BISTRICA Župan V 3.354  3.354  0
677. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE Ravnatelj VRT 3.350  3.350  0
678. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER Direktor CSD 3.347  3.347  0
679. ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA Direktor LU 3.347  3.347  0
680. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Okrožni državni tožilec 3.346  6.692  0
681. OBČINA ZREČE Župan V 3.344  3.344  0
682. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA Ravnatelj OŠ 3.344  3.344  0
683. OBČINA RIBNICA Župan V 3.344  3.344  0
684. OBČINA KANAL OB SOČI Župan V 3.344  3.344  0
685. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA Direktor JZ 3.341  3.341  0
686. ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Direktor ZD 3.339  3.339  0
687. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik 3.339  30.048  0
688. OBČINA PESNICA Župan V 3.338  3.338  0
689. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Direktor AGEN 3.335  3.335  0
690. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Direktor ZD 3.335  3.335  0
691. OBČINA ŠKOFLJICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.335  3.335  0
692. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Direktor ZD 3.334  3.334  0
693. OBČINA MORAVSKE TOPLICE Župan V 3.333  3.333  0
694. OBČINA GORENJA VAS-POLJANE Župan V 3.333  3.333  0
695. OBČINA KIDRIČEVO Župan V 3.331  3.331  0
696. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Direktor/inšpektor OSM 3.325  6.649  0
697. OBČINA SLOVENSKE KONJICE Župan V 3.323  3.323  0
698. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA Direktor DU PSVZ 3.323  3.323  0
699. OBČINA SEVNICA Župan IV 3.320  3.320  0
700. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Direktor DU PSVZ 3.314  3.314  927  0
701. OBČINA DRAVOGRAD Župan V 3.313  3.313  0
702. OBČINA ORMOŽ Župan V 3.313  3.313  0
703. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan V 3.313  3.313  0
704. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Direktor NP 3.313  3.313  0
705. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.312  3.312  0
706. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.307  3.307  0
707. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Direktor ŠC 3.307  3.307  0
708. DOM OB SAVINJI CELJE Direktor DU PSVZ 3.307  3.307  0
709. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE Direktor DU PSVZ 3.306  3.306  0
710. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH Ravnatelj OŠ 3.306  3.306  0
711. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER Direktor DU PSVZ 3.301  3.301  0
712. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE Ravnatelj OŠ 3.301  3.301  0
713. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pomočnik direktorja 3.299  6.597  0
714. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor DU PSVZ 3.297  3.297  0
715. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.295  3.295  0
716. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR Direktor DU PSVZ 3.294  3.294  0
717. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO Direktor CSD 3.294  3.294  0
718. OBČINA LENART Župan V 3.294  3.294  0
719. Muzej in galerije mesta Ljubljane Direktor MUZ 3.293  3.293  0
720. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Pomočnik direktorja 3.291  13.164  0
721. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.290  3.290  0
722. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Pomočnik direktorja 3.290  6.579  0
723. VZGOJNI ZAVOD PLANINA Ravnatelj OŠPP 3.289  3.289  0
724. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA Načelnik UE 3.288  3.288  0
725. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Direktor ŠC 3.287  3.287  0
726. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR Ravnatelj OŠ 3.285  3.285  0
727. UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI Dekan/ Direktor ČUDČU 3.284  3.284  0
728. LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Direktor LU 3.284  3.284  0
729. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Podžupan I (Ljubljana) 3.284  6.567  0
730. MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Direktor GLED 3.283  3.283  0
731. MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o. Direktor JZ 3.283  3.283  0
732. OBČINA ŽIRI Župan V 3.283  3.283  0
733. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pomočnik direktorja 3.278  3.278  0
734. KRANJSKI VRTCI Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
735. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj VRT 3.277  3.277  0
736. OBČINA IZOLA Direktor/tajnik OBC UPR 3.277  3.277  0
737. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Sekretar PO 3.275  3.275  0
738. OBČINA BOHINJ Župan V 3.273  3.273  0
739. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Direktor ZD 3.269  3.269  0
740. CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC Direktor CSD 3.268  3.268  0
741. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE Direktor DU PSVZ 3.268  3.268  0
742. OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA Ravnatelj OŠPP 3.268  3.268  0
743. Socialno varstveni zavod Hrastovec Strokovni direktor/strokovni vodja 3.266  3.266  0
744. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Direktor LU 3.263  3.263  0
745. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.262  3.262  0
746. DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR Direktor DU PSVZ 3.262  3.262  0
747. CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR Direktor CSD 3.259  3.259  0
748. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Pomočnik direktorja 3.259  3.259  0
749. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Ravnatelj ZPPOE 3.258  9.775  0
750. Javni zavod Krajinski park Strunjan Direktor JZ 3.257  3.257  0
751. OBČINA RADLJE OB DRAVI Župan V 3.253  3.253  0
752. OBČINA PIVKA Župan V 3.253  3.253  0
753. OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA Župan V 3.253  3.253  0
754. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.250  3.250  0
755. OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
756. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA Direktor DU PSVZ 3.249  3.249  0
757. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA Direktor DU PSVZ 3.249  3.249  0
758. OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
759. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
760. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE Direktor RRA 3.246  3.246  0
761. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI Direktor GAL 3.246  3.246  0
762. OBČINA VIDEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.245  3.245  0
763. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC Direktor ZD 3.245  3.245  0
764. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec svetnik 3.243  9.729  0
765. OBČINA KOČEVJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.243  3.243  0
766. JAVNI ZAVOD REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE Direktor RŠS 3.243  3.243  0
767. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ Direktor MUZ 3.239  3.239  0
768. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA Direktor JZT 3.238  3.238  0
769. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrajni državni tožilec 3.234  3.234  0
770. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor ZD 3.233  3.233  0
771. OBČINA BOROVNICA Župan VI 3.231  3.231  0
772. OBČINA STRAŽA Župan VI 3.231  3.231  0
773. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Direktor ŠC 3.231  3.231  0
774. KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR Direktor JS/JZ 3.230  3.230  0
775. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.230  3.230  0
776. Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Direktor JZŠ 3.229  3.229  1.358  0
777. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Direktor DU PSVZ 3.227  3.227  0
778. ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Direktor ZD 3.224  3.224  0
779. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.223  3.223  0
780. VRTEC PTUJ Ravnatelj VRT 3.222  3.222  0
781. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Direktor DU PSVZ 3.221  3.221  0
782. GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA Direktor MUZ 3.220  3.220  0
783. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.220  3.220  0
784. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Načelnik UE 3.219  3.219  0
785. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER Načelnik UE 3.218  3.218  0
786. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ Ravnatelj SŠ 3.215  3.215  0
787. OBČINA LJUTOMER Župan V 3.213  3.213  0
788. OBČINA CANKOVA Župan VI 3.213  3.213  0
789. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.213  3.213  0
790. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD - ENTE PUBBLICO DI EDUCAZIONE ED ISTRUZIONE VRTEC SEMEDELA Ravnatelj VRT 3.211  3.211  0
791. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE Načelnik UE 3.210  3.210  0
792. FESTIVAL LJUBLJANA Direktor JZ 3.210  3.210  0
793. OBČINA SEVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.210  3.210  0
794. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Namestnik predsednika komisije za preprečevanje korupcije 3.207  6.413  0
795. Zdravstveno reševalni center Koroške Direktor ZD 3.206  3.206  0
796. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.205  22.435  0
797. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Pomočnik direktorja 3.205  6.409  0
798. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA Načelnik UE 3.204  3.204  0
799. OBČINA KOZJE Župan VI 3.203  3.203  0
800. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Župan VI 3.203  3.203  0
801. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.203  3.203  0
802. OBČINA POLZELA Župan V 3.203  3.203  0
803. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor/tajnik OBC UPR 3.203  3.203  0
804. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK Direktor CSD 3.203  3.203  0
805. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Ravnatelj OŠPP 3.202  3.202  0
806. DOM LUKAVCI Direktor DU PSVZ 3.201  3.201  0
807. GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA Ravnatelj GŠ 3.201  3.201  0
808. OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Župan V 3.201  3.201  0
809. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Direktor/tajnik OBC UPR 3.199  3.199  0
810. CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN Direktor CSD 3.198  3.198  0
811. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec 3.197  22.378  0
812. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec 3.196  12  38.350  0
813. OSNOVNA ŠOLA KOSEZE Ravnatelj OŠ 3.195  3.195  0
814. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Direktor KGZ 3.195  3.195  0
815. OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE Ravnatelj OŠ 3.194  3.194  0
816. ANTON PODBEVŠEK TEATER Direktor GLED 3.194  3.194  0
817. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni direktor direktorata MIN 3.193  9.580  0
818. ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA Direktor ZOD 3.191  3.191  0
819. OSNOVNA ŠOLA STIČNA Ravnatelj OŠ 3.191  3.191  0
820. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE Direktor DU PSVZ 3.191  3.191  0
821. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Pomočnik direktorja 3.189  3.189  0
822. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR Načelnik UE 3.188  3.188  0
823. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Najvišja plača - drugo 3.186  3.186  17.510
824. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Direktor ZD 3.186  3.186  0
825. VRTEC SEŽANA Ravnatelj VRT 3.185  3.185  0
826. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Višji državni tožilec 3.185  9.554  0
827. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik svetnik 3.184  9.553  0
828. ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA Direktor ŠC 3.184  3.184  0
829. OBČINA JURŠINCI Župan VI 3.184  3.184  0
830. GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.183  3.183  0
831. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Sekretar PO 3.183  3.183  0
832. OBČINA BELTINCI Župan V 3.183  3.183  0
833. SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Direktor SŠM 3.181  3.181  0
834. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Sekretar PO 3.181  3.181  0
835. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ Načelnik UE 3.181  3.181  0
836. MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER Direktor GAL 3.181  3.181  0
837. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Namestnik direktorja 3.179  3.179  0
838. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.179  17  54.037  0
839. POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Direktor PMS 3.176  3.176  0
840. OBČINA TRZIN Župan VI 3.175  3.175  0
841. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK Ravnatelj OŠ 3.175  3.175  0
842. OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Župan VI 3.175  3.175  0
843. LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Direktor LU 3.175  3.175  0
844. DOM POČITKA MENGEŠ Direktor DU PSVZ 3.175  3.175  0
845. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Ravnatelj OŠ 3.174  3.174  0
846. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.173  3.173  0
847. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ Načelnik UE 3.173  3.173  0
848. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.172  3.172  0
849. KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.172  3.172  0
850. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN Načelnik UE 3.169  3.169  0
851. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec 3.169  23  72.880  0
852. OBČINA LUKOVICA Župan V 3.168  3.168  0
853. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.167  3.167  0
854. OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
855. OBČINA MIRNA Župan VI 3.166  3.166  0
856. OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
857. OBČINA TOLMIN Župan V 3.163  3.163  0
858. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ Načelnik UE 3.162  3.162  0
859. OBČINA APAČE Župan VI 3.161  3.161  0
860. I. GIMNAZIJA V CELJU Ravnatelj SŠ 3.160  3.160  0
861. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA Načelnik UE 3.159  3.159  0
862. OBČINA DUPLEK Župan V 3.159  3.159  0
863. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU Dekan / Direktor SVZ 3.158  3.158  0
864. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
865. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Direktor/ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
866. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Sekretar PO 3.157  3.157  0
867. VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA Direktor VDC 3.157  3.157  0
868. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA Načelnik UE 3.157  3.157  0
869. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO Direktor VDC 3.157  3.157  0
870. OBČINA KAMNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.148  3.148  0
871. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE Direktor KNJ 3.148  3.148  0
872. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.147  3.147  0
873. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV Direktor DU PSVZ 3.147  3.147  0
874. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor GLED 3.147  3.147  0
875. OBČINA REČICA OB SAVINJI Župan VI 3.147  3.147  0
876. VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VRT 3.147  3.147  0
877. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA Načelnik UE 3.147  3.147  0
878. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO Ravnatelj OŠ 3.147  3.147  0
879. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.146  15.732  0
880. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK Direktor DU PSVZ 3.146  3.146  0
881. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Direktor DU PSVZ 3.146  3.146  0
882. DOM POČITKA MENGEŠ Namestnik direktorja 3.145  3.145  0
883. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Pomočnik direktorja 3.145  3.145  0
884. DOM NINE POKORN GRMOVJE Direktor DU PSVZ 3.143  3.143  0
885. KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.143  3.143  0
886. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.143  3.143  0
887. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Pomočnik direktorja 3.142  3.142  0
888. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Direktor/tajnik OBC UPR 3.142  3.142  0
889. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE Načelnik UE 3.140  3.140  0
890. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.140  3.140  0
891. DIJAŠKI DOM VIČ Ravnatelj DD/DDOE 3.138  3.138  0
892. OBČINA PREDDVOR Župan VI 3.138  3.138  0
893. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO Direktor CSD 3.138  3.138  0
894. OSNOVNA ŠOLA PUCONCI Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
895. OBČINA LOVRENC NA POHORJU Župan VI 3.138  3.138  0
896. OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
897. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
898. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA Načelnik UE 3.138  3.138  0
899. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
900. OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
901. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA Načelnik UE 3.137  3.137  0
902. GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA Ravnatelj GŠ 3.137  3.137  0
903. POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Direktor MUZ 3.134  3.134  0
904. ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK Direktor ZD 3.133  3.133  0
905. OBČINA ŠENTILJ Direktor/tajnik OBC UPR 3.130  3.130  0
906. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Direktor ZPP 3.130  3.130  0
907. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
908. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
909. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IDRIJA Načelnik UE 3.129  3.129  0
910. OBČINA SVETA ANA Župan VI 3.129  3.129  0
911. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Pomočnik direktorja 3.128  9.385  0
912. Šolski center Kranj Ravnatelj VSŠOE 3.128  3.128  0
913. OBČINA GORNJI PETROVCI Župan VI 3.128  3.128  0
914. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE Načelnik UE 3.128  3.128  0
915. GORENJSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.127  3.127  0
916. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 3.126  3.126  0
917. OSNOVNA ŠOLA SOSTRO Ravnatelj OŠ 3.124  3.124  0
918. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Pomočnik direktorja 3.124  3.124  0
919. LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE Direktor LU 3.123  3.123  0
920. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Ravnatelj ZPPOE 3.122  6.244  0
921. ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA Pomočnik direktorja 3.121  3.121  0
922. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE Direktor LU 3.121  3.121  0
923. OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 3.120  3.120  0
924. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Direktor VSŠ 3.120  3.120  0
925. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA Direktor KGZ 3.120  3.120  0
926. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
927. CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC Direktor VDC 3.119  3.119  0
928. JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR Direktor GRD 3.119  3.119  0
929. OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
930. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
931. OBČINA CERKVENJAK Župan VI 3.119  3.119  0
932. OBČINA POLJČANE Župan VI 3.119  3.119  0
933. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER Načelnik UE 3.118  3.118  0
934. OBČINA CERKNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.118  3.118  0
935. OSNOVNA ŠOLA TREBNJE Ravnatelj OŠ 3.115  3.115  0
936. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR Direktor GAL 3.114  3.114  0
937. Osnovna šola Ivana Cankarja Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
938. JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Direktor JS/JZ 3.111  3.111  0
939. Center za korekcijo sluha in govora Portorož - Centro per la correzione dell'udito e della pronuncia Portorose Ravnatelj ZPP 3.111  3.111  0
940. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Direktor VDC 3.110  3.110  0
941. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA Direktor VDC 3.110  3.110  0
942. OBČINA LOŠKA DOLINA Župan VI 3.110  3.110  0
943. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE Načelnik UE 3.110  3.110  0
944. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ Načelnik UE 3.110  3.110  0
945. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA Načelnik UE 3.110  3.110  0
946. GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma Direktor ŠC 3.110  3.110  0
947. OBČINA SELNICA OB DRAVI Župan VI 3.110  3.110  0
948. OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
949. PIONIRSKI DOM - Center za kulturo mladih Direktor KD 3.110  3.110  0
950. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj VSŠOE 3.109  3.109  0
951. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ Načelnik UE 3.109  3.109  0
952. OBČINA ČRENŠOVCI Župan VI 3.109  3.109  0
953. OSNOVNA ŠOLA LENART Ravnatelj OŠ 3.106  3.106  0
954. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Direktor JS/JZ 3.104  3.104  0
955. OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Ravnatelj OŠ 3.104  3.104  0
956. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.104  3.104  0
957. LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA Direktor LU 3.104  3.104  0
958. POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Direktor MUZ 3.102  3.102  0
959. VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK Ravnatelj VRT 3.101  3.101  0
960. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA Načelnik UE 3.101  3.101  0
961. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA Načelnik UE 3.101  3.101  0
962. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Direktor MUZ 3.101  3.101  0
963. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA Direktor KGZ 3.101  3.101  0
964. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC Direktor VDC 3.100  3.100  0
965. OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER Ravnatelj OŠ 3.100  3.100  0
966. ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA Direktor ZD 3.099  3.099  0
967. VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR Direktor VDC 3.099  3.099  0
968. Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana Ravnatelj ZPP 3.098  3.098  0
969. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Direktor VDC 3.096  3.096  0
970. OBČINA GORIŠNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.096  3.096  0
971. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Ravnatelj ZPPOE 3.094  3.094  0
972. OBČINA BREŽICE Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
973. OBČINA VRHNIKA Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
974. ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA Ravnatelj ZPP 3.094  3.094  0
975. OBČINA GORNJI GRAD Župan VI 3.092  3.092  0
976. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
977. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA Načelnik UE 3.092  3.092  0
978. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
979. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE Direktor DU PSVZ 3.092  3.092  0
980. OBČINA LOG - DRAGOMER Direktor/tajnik OBC UPR 3.092  3.092  0
981. OBČINA ROGATEC Župan VI 3.092  3.092  0
982. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.092  3.092  0
983. OBČINA ŠTORE Župan VI 3.092  3.092  0
984. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.092  3.092  0
985. OBČINA GRAD Župan V 3.091  3.091  0
986. Slovenski gledališki inštitut Direktor JZ 3.087  3.087  0
987. DELOVNO SODIŠČE CELJE Okrožni sodnik 3.085  3.085  0
988. Mestna knjižnica Kranj Direktor REG KNJ 3.084  3.084  0
989. SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.083  3.083  0
990. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.082  3.082  0
991. MLADINSKI DOM JARŠE Ravnatelj ZPP 3.082  3.082  0
992. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK Načelnik UE 3.082  3.082  0
993. OBČINA SEMIČ Župan VI 3.082  3.082  0
994. OBČINA STARŠE Župan VI 3.082  3.082  0
995. MOCIS center za izobraževanje odraslih Direktor VSŠ 3.082  3.082  0
996. GIMNAZIJA KRANJ Ravnatelj SŠ 3.081  3.081  0
997. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE Direktor MUZ 3.081  3.081  0
998. RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO Direktor RRA 3.080  3.080  0
999. MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE Najvišja plača - drugo 3.078  3.078  0
1000. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO Načelnik UE 3.078  3.078  0
1001. OSNOVNA ŠOLA NAKLO Ravnatelj OŠ 3.077  3.077  0
1002. CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ Direktor CSD 3.076  3.076  0
1003. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Pomočnik direktorja 3.075  3.075  0
1004. CENTER ZA SOCIALNO DELO Nova Gorica Direktor CSD 3.075  3.075  0
1005. Muzej za arhitekturo in oblikovanje Direktor MUZ 3.075  3.075  0
1006. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Pomočnik direktorja 3.074  6.147  0
1007. SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.073  3.073  0
1008. OBČINA VUZENICA Župan VI 3.073  3.073  0
1009. OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.073  3.073  0
1010. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Direktor MUZ 3.073  3.073  0
1011. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA Načelnik UE 3.073  3.073  0
1012. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART Načelnik UE 3.073  3.073  0
1013. OBČINA ŠKOCJAN Župan IV 3.073  3.073  0
1014. OSNOVNA ŠOLA GRADEC Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1015. OBČINA SVETI TOMAŽ Župan VI 3.072  3.072  0
1016. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO Načelnik UE 3.071  3.071  0
1017. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR Direktor KGZ 3.071  3.071  0
1018. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE Direktor DU PSVZ 3.071  3.071  0
1019. II. GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.066  3.066  0
1020. OSNOVNA ŠOLA ŠTORE Ravnatelj OŠ 3.066  3.066  0
1021. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj OŠ 3.066  3.066  0
1022. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Načelnik UE 3.065  3.065  0
1023. OBČINA AJDOVŠČINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.065  3.065  0
1024. OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA Ravnatelj OŠ 3.065  3.065  0
1025. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1026. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE Direktor ZR 3.064  3.064  0
1027. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.064  3.064  0
1028. VRTEC LITIJA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1029. REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Načelnik UE 3.064  3.064  0
1030. OBČINA LJUBNO Župan VI 3.064  3.064  0
1031. OBČINA TIŠINA Župan VI 3.063  3.063  0
1032. OBČINA MOZIRJE Župan VI 3.063  3.063  0
1033. OBČINA VODICE Župan VI 3.063  3.063  0
1034. CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA Direktor CSD 3.063  3.063  0
1035. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Pomočnik direktorja 3.059  3.059  0
1036. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Direktor DU PSVZ 3.059  6.117  0
1037. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ Direktor REG KNJ 3.057  3.057  0
1038. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Ravnatelj VSŠOE 3.057  3.057  0
1039. OSNOVNA ŠOLA CERKNO Ravnatelj OŠ 3.057  3.057  0
1040. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Sekretar PO 3.056  3.056  0
1041. OSNOVNA ŠOLA TRNOVO Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1042. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Župan VI 3.054  3.054  0
1043. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Župan VI 3.054  3.054  0
1044. OSNOVNA ŠOLA LITIJA Ravnatelj OŠ 3.054  3.054  0
1045. DOM STAREJŠIH LOGATEC Direktor DU PSVZ 3.054  3.054  0
1046. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.053  21.373  0
1047. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA Načelnik UE 3.053  3.053  0
1048. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.048  3.048  0
1049. VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1050. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1051. ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec Ravnatelj ZPP 3.047  3.047  0
1052. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Ravnatelj VSŠOE 3.047  3.047  0
1053. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1054. CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR Direktor ZOD 3.047  3.047  0
1055. OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1056. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1057. VRTEC ZAGORJE OB SAVI Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1058. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO Najvišja plača - drugo 3.046  3.046  0
1059. VRTEC Nova Gorica Ravnatelj VRT 3.046  3.046  0
1060. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik 3.045  24.361  0
1061. OBČINA NAZARJE Župan VI 3.045  3.045  0
1062. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI Načelnik UE 3.045  3.045  0
1063. Javni zavod Ljubljanski grad Direktor KD 3.045  3.045  586  0
1064. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1065. VRTEC PEDENJPED Ravnatelj VRT 3.044  3.044  0
1066. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.044  3.044  0
1067. LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva Direktor LU 3.044  3.044  0
1068. DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor DU PSVZ 3.043  3.043  0
1069. OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE Ravnatelj OŠ 3.040  3.040  0
1070. OSNOVNA ŠOLA DOBROVO Direktor JZ 3.038  3.038  0
1071. OBČINA BELTINCI Direktor/tajnik OBC UPR 3.038  3.038  0
1072. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Ravnatelj OŠ 3.038  3.038  0
1073. OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.036  3.036  0
1074. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE Načelnik UE 3.036  3.036  0
1075. DOM UPOKOJENCEV CENTER Tabor - Poljane Direktor DU PSVZ 3.036  3.036  0
1076. GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE Ravnatelj GŠ 3.036  3.036  0
1077. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA Direktor CSD 3.035  3.035  0
1078. OSNOVNA ŠOLA POLZELA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1079. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1080. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Direktor DU PSVZ 3.035  3.035  0
1081. Srednja šola Domžale Ravnatelj SŠ 3.034  3.034  0
1082. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1083. OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1084. OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1085. CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA Szocialis ugyintezo kozpont Lendva Direktor CSD 3.030  3.030  0
1086. CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA Direktor CSD 3.030  3.030  0
1087. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Direktor DU PSVZ 3.030  3.030  0
1088. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1089. VRTEC MURSKA SOBOTA Ravnatelj VRT 3.029  3.029  0
1090. OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Ravnatelj OŠ 3.028  3.028  0
1091. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Pomočnik direktorja 3.026  3.026  0
1092. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE Načelnik UE 3.026  3.026  0
1093. I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC Ravnatelj OŠ 3.026  3.026  0
1094. JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA Direktor JZ 3.026  3.026  0
1095. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec 3.024  11  33.261  0
1096. OBČINA MIRNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.023  3.023  0
1097. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Direktor DU PSVZ 3.022  3.022  0
1098. DOM STAREJŠIH NA FARI Direktor DU PSVZ 3.021  3.021  0
1099. VRTEC CICIBAN Ravnatelj VRT 3.021  3.021  0
1100. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ Direktor JZŠ 3.021  3.021  0
1101. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE Direktor CSD 3.021  3.021  0
1102. OBČINA GORNJA RADGONA Direktor/tajnik OBC UPR 3.020  3.020  0
1103. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Pomočnik direktorja 3.020  6.040  0
1104. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec 3.020  9.059  0
1105. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Namestnik direktorja 3.019  3.019  279  0
1106. OBČINA ŠENČUR Direktor/tajnik OBC UPR 3.019  3.019  0
1107. DOM STAREJŠIH Rakičan Namestnik direktorja 3.019  3.019  0
1108. DOM NINE POKORN GRMOVJE Strokovni direktor/strokovni vodja 3.019  3.019  0
1109. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO Ravnatelj GŠ 3.017  3.017  0
1110. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA Ravnatelj VRT 3.017  3.017  0
1111. OBČINA KOBARID Župan VI 3.017  3.017  0
1112. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja Ravnatelj OŠ 3.017  3.017  0
1113. OBČINA BOVEC Župan VI 3.017  3.017  0
1114. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI Najvišja plača - drugo 3.016  3.016  0
1115. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC Načelnik UE 3.014  3.014  0
1116. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 3.013  3.013  962  0
1117. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 3.013  3.013  962  0
1118. OSNOVNA ŠOLA IG Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1119. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1120. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1121. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE Direktor/ravnatelj SŠ 3.012  3.012  0
1122. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1123. OBČINA KANAL OB SOČI Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1124. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC Načelnik UE 3.012  3.012  0
1125. VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR Direktor VDC 3.012  3.012  0
1126. DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA Direktor DU PSVZ 3.012  3.012  0
1127. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.012  3.012  0
1128. OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1129. OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1130. CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Direktor CSD 3.012  3.012  0
1131. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Načelnik UE 3.011  3.011  0
1132. OBČINA DOBRNA Župan VI 3.010  3.010  0
1133. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA Ravnatelj SŠ 3.009  3.009  0
1134. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR Ravnatelj OŠPP 3.008  3.008  0
1135. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1136. OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Župan VI 3.008  3.008  0
1137. LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Direktor LU 3.008  3.008  0
1138. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1139. OBČINA TURNIŠČE Župan VI 3.008  3.008  0
1140. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC Načelnik UE 3.006  3.006  0
1141. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj Direktor JZ 3.005  3.005  0
1142. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Pomočnik direktorja 3.004  3.004  0
1143. VRTEC DOMŽALE Ravnatelj VRT 3.003  3.003  0
1144. OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1145. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1146. OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1147. OSNOVNA ŠOLA ZREČE Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1148. KNJIŽNICA VELENJE Direktor KNJ 3.003  3.003  0
1149. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.003  3.003  0
1150. OBČINA HRASTNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.002  3.002  0
1151. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA Direktor SVZPP 3.000  3.000  0
1152. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ Direktor LU 2.998  2.998  0
1153. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM Ravnatelj OŠ 2.998  2.998  0
1154. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI Ravnatelj OŠ 2.997  2.997  0
1155. OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Ravnatelj OŠ 2.997  2.997  0
1156. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 2.997  2.997  0
1157. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE Župan VI 2.996  2.996  0
1158. LJUDSKA UNIVERZA CELJE Direktor LU 2.996  2.996  0
1159. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Direktor ŠC 2.995  2.995  0
1160. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Pomočnik direktorja 2.995  5.990  0
1161. CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA Direktor CSD 2.995  2.995  0
1162. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Pomočnik direktorja 2.994  2.994  0
1163. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1164. MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK Direktor MUZ 2.994  2.994  0
1165. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1166. OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1167. OSNOVNA ŠOLA DUPLEK Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1168. OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1169. OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1170. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik 2.992  15  44.886  0
1171. GIMNAZIJA LEDINA Ravnatelj SŠ 2.989  2.989  0
1172. OBČINA LUKOVICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.989  2.989  0
1173. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Sekretar PO 2.989  2.989  0
1174. OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1175. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA Direktor/ravnatelj SŠ 2.987  2.987  0
1176. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ Ravnatelj VRT 2.987  2.987  0
1177. OBČINA LJUTOMER Direktor/tajnik OBC UPR 2.986  2.986  0
1178. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Pomočnik direktorja 2.986  11.942  0
1179. CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA Direktor CSD 2.985  2.985  0
1180. BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA Direktor MUZ 2.985  2.985  0
1181. VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1182. CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA Direktor CSD 2.985  2.985  0
1183. VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1184. OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor/tajnik OBC UPR 2.985  2.985  0
1185. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ Direktor CSD 2.985  2.985  0
1186. OSNOVNA ŠOLA VIDEM Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1187. OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR Ravnatelj OŠ 2.984  2.984  0
1188. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1189. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI Načelnik UE 2.982  2.982  0
1190. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA Načelnik UE 2.981  2.981  0
1191. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Pomočnik direktorja 2.979  2.979  0
1192. CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA Direktor CSD 2.978  2.978  0
1193. Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1194. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Strokovni direktor/strokovni vodja 2.976  2.976  0
1195. OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1196. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Sekretar PO 2.973  2.973  0
1197. DOM PETRA UZARJA Direktor JS/JZ 2.972  2.972  0
1198. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA Načelnik UE 2.971  2.971  0
1199. CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA Direktor CSD 2.971  2.971  0
1200. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo Direktor LU 2.970  2.970  0
1201. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Sekretar PO 2.970  2.970  0
1202. MUZEJ VELENJE Direktor MUZ 2.970  2.970  0
1203. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Direktor GLED 2.969  2.969  0
1204. DIJAŠKI DOM MARIBOR Ravnatelj DD/DDOE 2.968  2.968  0
1205. DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola Direktor DU PSVZ 2.967  2.967  0
1206. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1207. OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1208. GLASBENA ŠOLA DOMŽALE Ravnatelj GŠ 2.967  2.967  0
1209. JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1210. OSNOVNA ŠOLA PIVKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1211. ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Direktor ŠD 2.967  2.967  0
1212. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Ravnatelj VSŠOE 2.967  2.967  0
1213. OSNOVNA ŠOLA MIREN Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1214. OBČINA ŠENTRUPERT Župan VI 2.966  2.966  0
1215. OBČINA TOLMIN Direktor/tajnik OBC UPR 2.966  2.966  0
1216. OBČINA POLZELA Direktor/tajnik OBC UPR 2.966  2.966  0
1217. OBČINA VIPAVA Direktor/tajnik OBC UPR 2.966  2.966  0
1218. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ Direktor KGZ 2.964  2.964  0
1219. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Namestnik direktorja 2.964  2.964  0
1220. OBČINA MENGEŠ Direktor/tajnik OBC UPR 2.963  2.963  0
1221. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MOZIRJE Načelnik UE 2.962  2.962  0
1222. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Ravnatelj SŠOE 2.962  5.923  0
1223. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE Načelnik UE 2.961  2.961  0
1224. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Najvišja plača - drugo 2.961  2.961  78  0
1225. DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA Ravnatelj SŠ 2.961  2.961  0
1226. OBČINA DOBRNA Direktor/tajnik OBC UPR 2.960  2.960  0
1227. OBČINA DOMŽALE Podžupan III 2.959  2.959  0
1228. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE Načelnik UE 2.959  2.959  0
1229. Osnovna šola 8 talcev Logatec Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  0
1230. OBČINA ŠENTJERNEJ Direktor/tajnik OBC UPR 2.958  2.958  0
1231. OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  0
1232. OBČINA SEŽANA Direktor/tajnik OBC UPR 2.957  2.957  0
1233. OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 2.956  2.956  0
1234. ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Direktor ŠC 2.954  2.954  0
1235. VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE Direktor GLED 2.954  2.954  0
1236. OBČINA DOBREPOLJE Župan VI 2.953  2.953  0
1237. TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Direktor DU PSVZ 2.952  2.952  0
1238. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 2.952  2.952  0
1239. GIMNAZIJA NOVA GORICA Ravnatelj SŠ 2.951  2.951  0
1240. GIMNAZIJA PTUJ Ravnatelj SŠ 2.951  2.951  0
1241. OSNOVNA ŠOLA RAČE Ravnatelj OŠ 2.951  2.951  0
1242. VRTEC ŠENTVID Ravnatelj VRT 2.951  2.951  0
1243. LJUDSKA UNIVERZA zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica Direktor LU 2.949  2.949  0
1244. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1245. OSNOVNA ŠOLA MUTA Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1246. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA Direktor GAL 2.949  2.949  0
1247. OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1248. VRTEC JELKA Ravnatelj VRT 2.946  2.946  0
1249. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEVNICA Načelnik UE 2.943  2.943  0
1250. CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK Direktor CSD 2.943  2.943  0
1251. OBČINA KUNGOTA Župan VI 2.943  2.943  0
1252. ŠOLSKI CENTER SLOVENSKE KONJICE - ZREČE Direktor/ravnatelj SŠ 2.943  2.943  0
1253. GLASBENA ŠOLA CELJE Ravnatelj GŠ 2.943  2.943  0
1254. III. GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 2.942  2.942  0
1255. OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ Ravnatelj OŠ 2.942  2.942  0
1256. VRTEC JESENICE Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1257. VRTEC SLOV. KONJICE Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1258. OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Ravnatelj OŠ 2.942  2.942  0
1259. OBČINA VOJNIK Direktor/tajnik OBC UPR 2.940  2.940  0
1260. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA HRASTNIK Načelnik UE 2.940  2.940  0
1261. OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Ravnatelj OŠ 2.940  2.940  0
1262. OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO Ravnatelj OŠ 2.940  2.940  0
1263. OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA Ravnatelj OŠPP 2.939  2.939  0
1264. GLASBENA ŠOLA KAMNIK Ravnatelj GŠ 2.933  2.933  0
1265. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 2.933  2.933  0
1266. OSNOVNA ŠOLA ELVIRE VATOVEC PRADE - KOPER SCUOLA ELEMENTARE ELVIRA VATOVEC PRADE - CAPODISTRIA Ravnatelj OŠ 2.933  2.933  0
1267. DOM LUKAVCI Namestnik direktorja 2.933  2.933  0
1268. CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE Direktor CSD 2.933  2.933  0
1269. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Pomočnik direktorja 2.933  2.933  0
1270. OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU Ravnatelj OŠ 2.933  2.933  0
1271. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Poslanec 2.933  148  434.040  0
1272. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Najvišja plača - drugo 2.932  2.932  464  0
1273. VRTCI OBČINE ŽALEC Ravnatelj VRT 2.931  2.931  0
1274. OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA Ravnatelj OŠ 2.931  2.931  0
1275. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VSŠOE 2.931  2.931  0
1276. OSNOVNA ŠOLA TRZIN Ravnatelj OŠ 2.931  2.931  0
1277. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA Ravnatelj OŠ 2.931  2.931  0
1278. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN Najvišja plača - drugo 2.929  2.929  0
1279. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO Najvišja plača - drugo 2.928  2.928  378  0
1280. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Celje Direktor KGZ 2.926  2.926  0
1281. JAVNI VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA DESTRNIK - TRNOVSKA VAS Ravnatelj OŠ 2.926  2.926  0
1282. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE Ravnatelj OŠ 2.926  2.926  0
1283. OSNOVNA ŠOLA JURIJA DALMATINA KRŠKO Ravnatelj OŠ 2.925  2.925  0
1284. VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VRTEC ORMOŽ Ravnatelj VRT 2.925  2.925  0
1285. OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 Ravnatelj OŠ 2.925  2.925  0
1286. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Pomočnik direktorja 2.925  2.925  0
1287. DOM LUKAVCI Strokovni direktor/strokovni vodja 2.925  2.925  0
1288. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Namestnik direktorja 2.925  2.925  0
1289. KULTURNI CENTER JANEZA TRDINE Direktor KD 2.925  2.925  0
1290. Vzgojno-varstveni zavod Vrtec Mavrica Trebnje Ravnatelj VRT 2.925  2.925  0
1291. OSNOVNA ŠOLA ROJE Ravnatelj OŠPP 2.925  2.925  0
1292. OSNOVNA ŠOLA GRM Ravnatelj OŠ 2.925  2.925  0
1293. GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA Ravnatelj GŠ 2.925  2.925  0
1294. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE Ravnatelj OŠ 2.925  2.925  0
1295. ELEKTROTEHNIŠKO-RAČUNALNIŠKA STROKOVNA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA Direktor ŠC 2.925  2.925  0
1296. VZGOJNO - IZOBRAŽEVALNI ZAVOD FRANA MILČINSKEGA Smlednik Ravnatelj ZPP 2.924  2.924  0
1297. OBČINA DORNAVA Župan VI 2.924  2.924  0
1298. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik 2.923  11  32.149  0
1299. OBČINA BRASLOVČE Direktor/tajnik OBC UPR 2.922  2.922  0
1300. VARSTVENO DELOVNI CENTER VRHNIKA-IDRIJA Direktor VDC 2.922  2.922  0
1301. VRTEC IVANČNA GORICA Ravnatelj VRT 2.922  2.922  0
1302. OSNOVNA ŠOLA VIČ Ravnatelj OŠ 2.922  2.922  0
1303. GLASBENA ŠOLA KAROL PAHOR PTUJ Ravnatelj GŠ 2.922  2.922  0
1304. OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR Ravnatelj OŠ 2.922  2.922  0
1305. OSNOVNA ŠOLA SVETA ANA Ravnatelj OŠ 2.922&nbs