english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
petek, 25. april 2014  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
  Arhivski podatki
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
       Seznam organov
       Urejen seznam plač
       Najvišjih 25 plač
       Izberi mesec
       Metodologija
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Delovna telesa
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti


(od ponedeljka do nedelje od
7. do 22. ure)
 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Podatki o izplačanih plačah

Podatki o izplačilih

V skladu z letnim programom statističnih raziskovanj izvaja AJPES mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačilih funkcionarjem. Na izbiro so različni pregledi, ki so na voljo preko menija na levi strani.

Vir podatkov o izplačilih: AJPES   


  Izbrani mesec: februar 2014   (spremeni mesec)

 
Izbrani organi: VSI

Prikazana je vsota izplačil za posamezno delovno mesto v organu ter število zaposlenih, med katere se izplačilo razdeli.

# organ funkcija povprečna 
plača (v EUR) 
št. 
zaposl. 
redna 
izplačila (v EUR) 
izredna 
izplačila (v EUR) 
zaostala 
izplačila (v EUR) 
1. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Direktor BOLN 7.286  7.286  0
2. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 6.108  12.216  0
3. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Direktor BOLN 6.083  6.083  0
4. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Direktor ZD 6.039  6.039  0
5. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Strokovni direktor/strokovni vodja 5.950  5.950  0
6. ZDRAVSTVENI DOM METLIKA Direktor ZD 5.945  5.945  0
7. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Direktor ZD 5.849  5.849  0
8. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik ustavnega sodišča 5.803  5.803  0
9. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrožnega sodišča II 5.791  5.791  0
10. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Direktor AGEN 5.787  5.787  0
11. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vrhovnega sodišča 5.786  5.786  0
12. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Direktor ZD 5.750  5.750  0
13. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Direktor PKL 5.708  5.708  0
14. LEKARNA MOZIRJE Direktor LEK 5.689  5.689  0
15. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Direktor ZD 5.662  5.662  0
16. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni tožilec 5.637  5.637  0
17. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik republike 5.590  5.590  0
18. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sodnik ustavnega sodišča 5.586  44.685  0
19. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega zbora 5.581  5.581  0
20. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Namestnik direktorja 5.509  16.527  0
21. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vlade 5.479  5.479  0
22. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Predsednik višjega sodišča I 5.424  5.424  0
23. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Direktor ZD 5.402  5.402  0
24. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 5.392  5.392  0
25. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega sveta 5.391  5.391  0
26. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Direktor BOLN 5.384  5.384  0
27. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Direktor BOLN 5.343  5.343  0
28. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Predsednik višjega sodišča II 5.336  5.336  0
29. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic 5.334  5.334  0
30. MINISTRSTVO ZA FINANCE Minister 5.244  5.244  0
31. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Višji sodnik 5.239  15.716  0
32. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrožnega sodišča III 5.231  5.231  0
33. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik računskega sodišča 5.228  5.228  0
34. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrožnega sodišča III 5.213  5.213  0
35. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Višji državni tožilec 5.199  5.199  0
36. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Strokovni direktor/strokovni vodja 5.153  5.153  0
37. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 5.146  10.292  0
38. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni kazenski sodnik svetnik 5.134  5.134  0
39. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Generalni direktor POL 5.130  5.130  0
40. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Direktor ZD 5.124  5.124  0
41. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Predsednik višjega sodišča II 5.107  5.107  0
42. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Direktor ZD 5.103  5.103  0
43. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Rektor UP 5.075  5.075  0
44. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor CURS 5.068  5.068  0
45. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik vrhovnega sodišča 5.061  5.061  0
46. ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Direktor ZD 5.052  5.052  0
47. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrožnega sodišča III 5.030  5.030  0
48. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 5.020  5.020  0
49. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Minister 5.015  5.015  0
50. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik svetnik 5.010  20  100.204  0
51. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Direktor LEK 4.999  4.999  0
52. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Minister 4.985  4.985  0
53. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Direktor ZD 4.983  4.983  0
54. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.952  4.952  0
55. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik državnega zbora 4.944  14.833  0
56. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Direktor LEK 4.929  4.929  0
57. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Minister 4.924  4.924  0
58. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Minister 4.909  4.909  0
59. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Minister 4.908  4.908  0
60. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.895  4.895  0
61. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik višjega sodišča I 4.874  4.874  0
62. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Višji sodnik 4.872  14.615  0
63. MINISTRSTVO ZA KULTURO Minister 4.863  4.863  0
64. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Načelnik GŠSV 4.856  4.856  0
65. ZDRAVSTVENI DOM LITIJA Direktor ZD 4.851  4.851  0
66. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Direktor LEK 4.850  4.850  0
67. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni sekretar MIN 4.850  4.850  0
68. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT Minister 4.833  4.833  0
69. UNIVERZA V LJUBLJANI Rektor UL 4.820  4.820  0
70. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.809  4.809  0
71. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik višjega sodišča I 4.792  4.792  0
72. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Minister 4.788  4.788  0
73. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Namestnik direktorja 4.787  9.573  0
74. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 4.776  4.776  0
75. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar vlade 4.772  4.772  0
76. INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia Direktor IJS 4.736  4.736  0
77. UNIVERZA V MARIBORU Rektor UM 4.736  4.736  0
78. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Direktor ZD 4.732  4.732  0
79. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Predsednik višjega sodišča II 4.721  4.721  0
80. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.720  4.720  0
81. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.716  4.716  0
82. BOLNIŠNICA SEŽANA Direktor BOLN 4.713  4.713  2.871
83. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Minister 4.711  4.711  0
84. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.705  4.705  0
85. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.704  4.704  0
86. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrožnega sodišča III 4.703  4.703  0
87. KOROŠKA LEKARNA Direktor LEK 4.702  4.702  0
88. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik višjega sodišča I 4.693  4.693  0
89. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik 4.690  11  51.594  0
90. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Vodja okrožnega državnega tožilstva I 4.688  4.688  0
91. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZZZRS 4.677  4.677  0
92. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik svetnik 4.675  9.349  0
93. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik višjega sodišča II 4.665  4.665  0
94. CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Generalni direktor CD 4.656  4.656  0
95. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Generalni direktor KC 4.645  4.645  0
96. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik svetnik 4.633  18.533  0
97. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor DURS 4.623  4.623  0
98. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.620  4.620  0
99. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.613  23.066  0
100. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.613  18.451  0
101. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Minister 4.608  4.608  0
102. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.596  4.596  0
103. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.595  4.595  0
104. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Strokovni direktor/strokovni vodja 4.593  4.593  0
105. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.592  4.592  0
106. Slovenska akademija znanosti in umetnosti Direktor JZ 4.591  4.591  0
107. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Podpredsednik višjega sodišča II 4.588  4.588  0
108. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec svetnik 4.579  4.579  0
109. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Generalni direktor RTV SLO 4.575  4.575  0
110. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Župan I (Ljubljana) 4.574  4.574  0
111. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Generalni direktor ZRSZ 4.574  4.574  0
112. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča II 4.564  4.564  0
113. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.563  13  59.317  0
114. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Podpredsednik višjega sodišča II 4.557  4.557  0
115. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec svetnik 4.555  4.555  0
116. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Državni sekretar 4.547  4.547  0
117. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Strokovni direktor/strokovni vodja 4.547  9.094  0
118. MINISTRSTVO ZA FINANCE Državni sekretar 4.538  9.075  0
119. UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Dekan/ Direktor ČUDČU 4.535  4.535  0
120. LEKARNA BREŽICE Direktor LEK 4.533  4.533  0
121. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.531  4.531  0
122. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.531  4.531  0
123. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Višji državni tožilec 4.523  4.523  0
124. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Generalni sekretar MIN 4.521  4.521  0
125. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Državni sekretar 4.520  9.040  0
126. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.519  4.519  0
127. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.517  4.517  0
128. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Državni sekretar 4.513  9.026  0
129. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik svetnik 4.509  28  126.257  0
130. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrajnega sodišča III 4.489  4.489  0
131. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Direktor OIL 4.483  4.483  0
132. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.479  4.479  0
133. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Državni sekretar 4.478  4.478  0
134. CELJSKE LEKARNE Javni zavod Direktor LEK 4.474  4.474  0
135. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državni sekretar 4.472  8.944  0
136. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik svetnik 4.468  18  80.418  0
137. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Namestnik direktorja 4.465  4.465  0
138. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.462  4.462  0
139. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik višjega sodišča II 4.453  4.453  0
140. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.452  4.452  0
141. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar ustavnega sodišča 4.440  4.440  0
142. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega tožilca 4.437  4.437  0
143. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Namestnik direktorja 4.433  4.433  0
144. AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor APEK 4.431  4.431  0
145. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Direktor službe DVK 4.423  4.423  0
146. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Državni sekretar 4.419  8.837  0
147. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZPIZ 4.416  4.416  0
148. GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA Direktor GRD 4.414  4.414  0
149. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar državnega zbora 4.408  4.408  0
150. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.405  4.405  0
151. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Državni sekretar 4.405  8.809  0
152. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik svetnik 4.404  13.212  0
153. NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Direktor JRZ/JIZ 4.404  4.404  0
154. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.401  4.401  0
155. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik svetnik 4.401  35.206  0
156. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Generalni direktor direktorata MIN 4.400  17.600  0
157. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor SVZ 4.389  4.389  0
158. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Strokovni direktor/strokovni vodja 4.388  4.388  0
159. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor BOLN 4.379  4.379  0
160. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Direktor BOLN 4.377  4.377  0
161. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.370  4.370  0
162. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik višjega sodišča II 4.357  4.357  0
163. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Direktor AGEN 4.355  4.355  0
164. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.353  26.116  0
165. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrožnega sodišča III 4.343  4.343  0
166. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor SURS 4.338  4.338  0
167. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.335  8.670  0
168. ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 Direktor ZD 4.330  4.330  0
169. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni pravobranilec 4.330  4.330  0
170. MINISTRSTVO ZA KULTURO Državni sekretar 4.330  4.330  0
171. LEKARNE PTUJ Direktor LEK 4.325  4.325  0
172. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Državni sekretar 4.316  4.316  0
173. Kemijski inštitut Direktor JZ 4.314  4.314  0
174. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Direktor JZ 4.314  4.314  0
175. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Direktor BOLN 4.305  4.305  0
176. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Direktor/inšpektor OSM 4.305  4.305  0
177. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT Državni sekretar 4.303  8.606  0
178. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.298  4.298  0
179. GORENJSKE LEKARNE Direktor LEK 4.292  4.292  0
180. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.291  4.291  0
181. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Direktor JRZ/JIZ 4.280  4.280  0
182. ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Direktor ZD 4.276  4.276  0
183. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Direktor ARRS 4.276  4.276  0
184. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega pravobranilca 4.274  4.274  0
185. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik predsednika računskega sodišča 4.268  8.535  0
186. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Direktor BOLN 4.267  4.267  0
187. ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA Direktor ZD 4.262  4.262  0
188. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča I 4.261  4.261  0
189. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Podpredsednik okrožnega sodišča II 4.258  4.258  0
190. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Direktor BOLN 4.253  4.253  0
191. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN Direktor/inšpektor OSM 4.247  4.247  0
192. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT Generalni sekretar MIN 4.246  4.246  0
193. ZAVOD ZA KULTURO BLED Direktor JZ 4.242  4.242  0
194. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Direktor BOLN 4.242  4.242  0
195. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Višji državni tožilec 4.241  4.241  0
196. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Informacijski pooblaščenec 4.235  4.235  0
197. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Predsednik državne revizijske komisije 4.235  4.235  0
198. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.234  4.234  0
199. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, javni sklad Direktor SKL 4.229  4.229  0
200. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Direktor AGEN 4.228  4.228  0
201. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča III 4.221  4.221  0
202. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča II 4.220  4.220  0
203. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor SNG MB 4.217  4.217  0
204. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JAŽP 4.217  4.217  0
205. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Direktor SKL 4.217  4.217  0
206. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 4.210  33.683  0
207. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.208  21.042  0
208. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Direktor BOLN 4.206  4.206  1.750  0
209. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I 4.205  8.409  0
210. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA Ravnatelj SNG DRAMA 4.204  4.204  0
211. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik svetnik 4.204  4.204  0
212. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Direktor UMAR 4.193  4.193  0
213. ŽALSKE LEKARNE ŽALEC Direktor LEK 4.192  4.192  0
214. MESTNA OBČINA MARIBOR Župan II (Maribor) 4.192  4.192  0
215. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar predsednika republike 4.192  4.192  0
216. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča II 4.192  4.192  0
217. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Predsednik KGZS 4.192  4.192  0
218. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.188  4.188  0
219. ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE Direktor ZD 4.186  4.186  0
220. UNIVERZA V MARIBORU Glavni tajnik UM 4.182  4.182  0
221. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE Direktor ADF 4.179  4.179  0
222. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik svetnik 4.176  37.584  0
223. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Direktor AZN 4.170  4.170  0
224. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 4.169  16.676  0
225. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Direktor LEK 4.168  4.168  0
226. SLOVENSKA FILHARMONIJA Direktor SF 4.167  4.167  0
227. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Generalni sekretar vrhovnega sodišča 4.167  4.167  0
228. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik svetnik 4.162  4.162  0
229. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.160  4.160  0
230. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Namestnik direktorja 4.158  4.158  0
231. ZDRAVSTVENI DOM LENART Direktor ZD 4.156  4.156  0
232. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.154  4.154  0
233. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Višji sodnik 4.153  8.306  0
234. Javni zavod Triglavski narodni park Direktor TNP 4.145  4.145  0
235. LEKARNA SEVNICA Direktor LEK 4.145  4.145  0
236. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor SKZG 4.141  4.141  0
237. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Direktor AJPES 4.140  4.140  0
238. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.138  24.826  0
239. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Okrožni državni tožilec 4.134  4.134  0
240. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.134  4.134  0
241. ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO Direktor ZD 4.133  4.133  306
242. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
243. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
244. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.129  4.129  0
245. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Poslanec 4.128  88  363.288  0
246. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.122  4.122  0
247. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.120  4.120  0
248. ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Direktor LEK 4.114  4.114  0
249. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Direktor JRZ/JIZ 4.112  4.112  0
250. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni sodnik 4.110  20.551  0
251. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni direktor direktorata MIN 4.104  24.625  0
252. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL Direktor VS 4.104  4.104  0
253. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.101  4.101  0
254. NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Ravnatelj NUK 4.091  4.091  0
255. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni direktor direktorata MIN 4.090  20.448  763  0
256. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.088  4.088  0
257. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Direktor JRZ/JIZ 4.085  4.085  0
258. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Višji sodnik 4.075  8.150  0
259. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Direktor AGEN 4.075  4.075  0
260. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča III 4.074  4.074  0
261. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik svetnik 4.073  8.145  0
262. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik svetnik 4.066  20.332  0
263. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO Direktor JARSE 4.066  4.066  0
264. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.065  8.130  0
265. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.065  36.582  0
266. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Direktor BOLN 4.064  4.064  0
267. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Direktor SNGNG 4.064  4.064  0
268. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča III 4.062  4.062  0
269. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Direktor SS 4.062  4.062  0
270. GORENJSKE LEKARNE Namestnik direktorja 4.060  4.060  0
271. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni direktor direktorata MIN 4.058  12.174  0
272. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Direktor JARSPTI 4.053  4.053  0
273. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor NM 4.049  4.049  0
274. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik svetnik 4.042  12.125  0
275. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.041  4.041  0
276. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Pomočnik direktorja 4.039  20.193  0
277. DELOVNO SODIŠČE CELJE Predsednik okrožnega sodišča III 4.037  4.037  0
278. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.037  4.037  0
279. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni sekretar MIN 4.037  4.037  0
280. LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA Direktor MUZ 4.036  4.036  0
281. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor VS 4.036  4.036  0
282. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.024  4.024  0
283. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar MIN 4.023  4.023  0
284. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.020  4.020  0
285. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.020  4.020  0
286. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Direktor LEK 4.016  4.016  0
287. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.014  4.014  0
288. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Direktor JZ 4.011  4.011  0
289. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Direktor ŠC 4.009  4.009  0
290. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni direktor direktorata MIN 4.009  20.044  0
291. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.005  4.005  0
292. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.005  4.005  0
293. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Ravnatelj SNG OPERA 4.003  4.003  0
294. DOM UPOKOJENCEV PTUJ Direktor DU PSVZ 4.002  4.002  0
295. LEKARNA VELENJE Direktor LEK 3.996  3.996  0
296. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Namestnik direktorja 3.993  3.993  0
297. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT Generalni direktor direktorata MIN 3.990  27.933  0
298. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 3.988  15  59.816  0
299. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.981  3.981  0
300. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Direktor BOLN 3.981  3.981  0
301. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Namestnik direktorja 3.979  15.914  0
302. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.976  3.976  0
303. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni sekretar MIN 3.976  3.976  0
304. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Minister 3.976  3.976  0
305. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Direktor VS 3.976  3.976  0
306. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor direktorata MIN 3.974  15.895  0
307. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča III 3.972  3.972  0
308. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Direktor BOLN 3.972  3.972  0
309. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec svetnik 3.970  3.970  0
310. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Direktor ZTM 3.965  3.965  0
311. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni sekretar MIN 3.964  3.964  0
312. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Namestnik direktorja 3.964  7.928  0
313. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.957  3.957  0
314. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.952  3.952  0
315. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.952  3.952  0
316. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Član državne revizijske komisije 3.944  11.831  0
317. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Namestnik direktorja 3.943  7.885  0
318. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Namestnik direktorja 3.940  3.940  0
319. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega sekretarja predsednika republike 3.940  3.940  0
320. DRŽAVNI IZPITNI CENTER Direktor DIC 3.935  3.935  0
321. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana Direktor JZ 3.928  3.928  0
322. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča III 3.926  3.926  0
323. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.923  3.923  0
324. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.923  3.923  0
325. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik 3.923  15.691  0
326. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Direktor/inšpektor OSM 3.916  3.916  0
327. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO Direktor ZRSŠ 3.916  3.916  0
328. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.912  3.912  656  0
329. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.912  3.912  656  0
330. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktor ZD 3.911  3.911  0
331. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni revizor 3.909  23.456  0
332. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Direktor/inšpektor OSM 3.908  3.908  0
333. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Direktor TMS 3.908  3.908  0
334. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Vodja kabineta predsednika republike 3.903  3.903  0
335. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča I 3.903  3.903  0
336. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Namestnik direktorja 3.901  3.901  0
337. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Najvišja plača - drugo 3.899  3.899  0
338. MESTNA OBČINA KRANJ Župan III 3.899  3.899  0
339. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.898  11.695  0
340. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.898  19.490  0
341. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Pomočnik direktorja 3.898  3.898  0
342. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni direktor direktorata MIN 3.897  15.588  0
343. POMURSKE LEKARNE Murska Sobota Direktor LEK 3.895  3.895  0
344. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Direktor/inšpektor OSM 3.889  3.889  0
345. ZDRAVSTVENI DOM CELJE Direktor ZD 3.889  3.889  0
346. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Direktor BOLN 3.889  3.889  0
347. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 3.889  10  38.889  0
348. DELOVNO SODIŠČE CELJE Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.887  3.887  0
349. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Pomočnik direktorja 3.887  3.887  0
350. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO izobraževanje Direktor CPI 3.887  3.887  0
351. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Direktor SEM 3.877  3.877  0
352. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 3.877  10  38.770  0
353. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Namestnik varuha človekovih pravic 3.877  15.506  0
354. OBČINA DOMŽALE Župan III 3.875  3.875  0
355. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.874  3.874  0
356. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.874  3.874  0
357. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.872  7.743  0
358. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Direktor ZD 3.869  3.869  0
359. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Direktor KGZS 3.864  3.864  0
360. MESTNA OBČINA KOPER Župan III 3.864  3.864  0
361. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Direktor BOLN 3.860  3.860  0
362. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Strokovni direktor/strokovni vodja 3.859  3.859  1.750  0
363. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni pravobranilec 3.856  47  181.225  0
364. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni sekretar MIN 3.855  3.855  0
365. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.852  3.852  0
366. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Višji državni tožilec 3.852  3.852  0
367. ŠOLSKI CENTER VELENJE Direktor ŠC 3.847  3.847  0
368. UNIVERZA V MARIBORU Dekan/ Direktor ČUDČU 3.843  15  57.650  0
369. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Namestnik direktorja 3.842  3.842  0
370. MINISTRSTVO ZA FINANCE Namestnik direktorja 3.841  3.841  0
371. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE Lepi pot 11, Ljubljana Direktor JRZ/JIZ 3.841  3.841  0
372. KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.835  3.835  0
373. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.835  7.670  0
374. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.835  7.670  0
375. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni sekretar MIN 3.831  3.831  0
376. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.831  22.985  0
377. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ Ravnatelj SŠ 3.826  3.826  637
378. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Generalni sekretar varuha 3.822  3.822  0
379. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar računskega sodišča 3.822  3.822  0
380. JZ LEKARNA KRŠKO Direktor LEK 3.815  3.815  0
381. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.814  3.814  0
382. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni direktor direktorata MIN 3.814  11.441  0
383. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 3.810  11  41.909  0
384. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Direktor JZ 3.809  3.809  0
385. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.805  42  159.827  0
386. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni direktor direktorata MIN 3.803  11.409  0
387. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec svetnik 3.802  34.216  0
388. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Direktor/tajnik OBC UPR 3.800  3.800  0
389. INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Prevod v angl: Institut for Water of the Republic of Slovenia Direktor IVRS 3.800  3.800  0
390. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan/ Direktor ČUDČU 3.797  10  37.970  0
391. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.794  3.794  0
392. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 3.793  26.551  0
393. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.792  15.169  0
394. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC Direktor ZD 3.790  3.790  0
395. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Direktor ZD 3.789  3.789  0
396. ŠOLSKI CENTER CELJE Direktor ŠC 3.789  3.789  0
397. ŠOLA ZA RAVNATELJE Predoslje 39, Kranj Direktor ŠR 3.784  3.784  0
398. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Direktor JRZ/JIZ 3.784  3.784  0
399. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.784  3.784  0
400. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.782  11.346  0
401. ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA Direktor ZD 3.780  3.780  0
402. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT Direktor JZ 3.778  3.778  511  0
403. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča III 3.777  3.777  0
404. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik 3.777  10  37.765  0
405. PEDAGOŠKI INŠTITUT Direktor JRZ/JIZ 3.776  3.776  0
406. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
407. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
408. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
409. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO Namestnik direktorja 3.766  3.766  0
410. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar državnega sveta 3.766  3.766  0
411. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.765  11.295  0
412. JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JPS 3.762  3.762  0
413. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
414. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča III 3.755  3.755  0
415. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
416. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
417. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.747  3.747  0
418. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Višji državni tožilec 3.746  7.492  0
419. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.745  18.724  0
420. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.743  3.743  0
421. GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Angleško ime: Geological Survey of Slovenia Direktor JRZ/JIZ 3.743  3.743  0
422. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.732  3.732  0
423. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.732  3.732  0
424. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Direktor BOLN 3.732  3.732  0
425. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Namestnik direktorja 3.732  3.732  0
426. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.732  3.732  0
427. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Direktor SVZPP 3.731  3.731  0
428. GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica Direktor LEK 3.730  3.730  0
429. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGIJO Namestnik direktorja 3.724  3.724  0
430. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Direktor JZ 3.722  3.722  0
431. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Najvišja plača - drugo 3.718  3.718  0
432. Socialno varstveni zavod Hrastovec Direktor DU PSVZ 3.717  3.717  0
433. OBČINA AJDOVŠČINA Župan IV 3.713  3.713  0
434. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor PMS 3.713  3.713  0
435. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Direktor JSKD 3.712  3.712  0
436. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Direktor ZD 3.711  3.711  0
437. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE Direktor AGEN 3.705  3.705  0
438. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik 3.705  12  44.456  0
439. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrajnega sodišča I 3.704  11.111  0
440. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni sekretar MIN 3.703  3.703  0
441. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.703  14.810  0
442. KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA Direktor JZ 3.702  3.702  0
443. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.699  3.699  0
444. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.699  3.699  0
445. GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor GIS 3.698  3.698  0
446. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.696  3.696  0
447. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Namestnik direktorja 3.695  3.695  0
448. GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor JZ 3.692  3.692  0
449. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI Direktor/inšpektor OSM 3.691  3.691  0
450. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE Direktor/inšpektor OSM 3.690  3.690  0
451. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Župan III 3.689  3.689  0
452. SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Direktor BOLN 3.688  3.688  0
453. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Direktor ZPP 3.686  3.686  0
454. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrajni sodnik svetnik 3.685  7.370  0
455. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Pomočnik direktorja 3.684  18.419  0
456. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.682  11.047  0
457. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.682  3.682  0
458. OBČINA KRŠKO Župan IV 3.681  3.681  0
459. LEKARNA RIBNICA Direktor LEK 3.681  3.681  0
460. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Direktor ZD 3.676  3.676  0
461. UNIVERZA V LJUBLJANI Pomočnik direktorja 3.675  11.025  0
462. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 3.675  18  66.145  0
463. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Najvišja plača - drugo 3.671  3.671  632  0
464. OBČINA POSTOJNA Župan IV 3.670  3.670  0
465. OBČINA TRBOVLJE Župan IV 3.670  3.670  0
466. MESTNA OBČINA PTUJ Župan IV 3.670  3.670  0
467. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Državni sekretar 3.670  3.670  0
468. JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE Direktor LEK 3.670  3.670  0
469. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.668  18.342  0
470. ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Direktor ŠD 3.665  3.665  0
471. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Direktor BOLN 3.665  3.665  0
472. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.663  7.326  0
473. OBČINA VRHNIKA Župan IV 3.659  3.659  0
474. OBČINA IZOLA Župan IV 3.659  3.659  0
475. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.654  3.654  0
476. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Pomočnik direktorja 3.653  3.653  0
477. MESTNA OBČINA VELENJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.652  3.652  0
478. DOM STAREJŠIH Rakičan Direktor DU PSVZ 3.652  3.652  0
479. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Direktor VSŠ 3.650  3.650  0
480. CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Direktor CŠOD 3.649  3.649  0
481. INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA Direktor JZ 3.645  3.645  0
482. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.645  3.645  0
483. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO Direktor JSRSP 3.645  3.645  0
484. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.643  3.643  0
485. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrajni sodnik svetnik 3.642  10.926  0
486. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec svetnik 3.642  10.926  0
487. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Glavni tajnik UP 3.639  3.639  0
488. OBČINA ŠKOFJA LOKA Župan IV 3.638  3.638  0
489. UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Dekan/ Direktor ČUDČU 3.638  3.638  0
490. INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI Direktor JRZ/JIZ 3.638  3.638  0
491. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST ŠPORT Namestnik direktorja 3.634  3.634  0
492. ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education Direktor ACS 3.631  3.631  0
493. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik 3.631  14.523  0
494. CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC Direktor CSD 3.629  3.629  0
495. OBČINA IVANČNA GORICA Župan IV 3.627  3.627  0
496. FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA Direktor FSVF 3.627  3.627  0
497. OBČINA RADOVLJICA Župan IV 3.626  3.626  0
498. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.623  10.868  0
499. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Pomočnik direktorja 3.618  3.618  0
500. INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Direktor IHPS 3.616  3.616  0
501. PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija Direktor NP 3.616  3.616  0
502. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.611  14.445  0
503. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Pomočnik direktorja 3.611  3.611  0
504. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO Direktor JZT 3.609  3.609  0
505. SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Direktor SIS 3.608  3.608  0
506. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni sekretar MIN 3.607  3.607  0
507. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Ravnatelj DD/DDOE 3.605  3.605  0
508. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA Direktor SVZPP 3.605  3.605  0
509. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.600  3.600  0
510. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.600  3.600  0
511. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA Ravnatelj ZPP 3.599  3.599  0
512. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Predsednik komisije za preprečevanje korupcije 3.598  3.598  0
513. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.598  3.598  0
514. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Pomočnik direktorja 3.598  3.598  0
515. ŠOLSKI CENTER PTUJ Direktor ŠC 3.596  3.596  0
516. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrajni sodnik svetnik 3.595  21.567  0
517. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Župan IV 3.594  3.594  0
518. Šolski center Nova Gorica Direktor ŠC 3.594  3.594  0
519. OBČINA BREŽICE Župan IV 3.594  3.594  0
520. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrajni sodnik svetnik 3.592  17.959  0
521. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Direktor ARH 3.589  3.589  0
522. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Direktor BOLN 3.588  3.588  0
523. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Direktor BOLN 3.586  3.586  0
524. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.584  3.584  0
525. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.584  3.584  0
526. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik svetnik 3.584  7.168  0
527. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.584  3.584  0
528. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar DP 3.584  3.584  0
529. INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO Direktor JRZ/JIZ 3.578  3.578  0
530. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Direktor DU PSVZ 3.578  3.578  0
531. INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA Direktor JRZ/JIZ 3.576  3.576  0
532. MODERNA GALERIJA Direktor MG 3.573  3.573  0
533. OBČINA PIRAN Župan IV 3.573  3.573  0
534. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.569  10.707  0
535. KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO Direktor REG KNJ 3.569  3.569  0
536. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Najvišja plača - drugo 3.567  3.567  1.663  0
537. Zavod za šport Republike Slovenije Planica Direktor JZ 3.562  3.562  0
538. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.561  28.488  0
539. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Pomočnik direktorja 3.556  24.890  0
540. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA Ravnatelj OŠ 3.554  3.554  0
541. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Svetovalec predsednika republike 3.553  14.210  0
542. Študijski center za narodno spravo Direktor JZ 3.552  3.552  0
543. OBČINA PIRAN Direktor/tajnik OBC UPR 3.549  3.549  0
544. ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC Direktor ZD 3.548  3.548  0
545. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.546  13  46.097  0
546. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.545  10.636  0
547. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrajnega sodišča IV 3.544  10.631  0
548. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik 3.543  10.630  0
549. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrajni sodnik svetnik 3.542  14.168  0
550. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE Direktor LU 3.540  3.540  0
551. OBČINA MEDVODE Župan V 3.539  3.539  0
552. URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
553. OBČINA HOČE - SLIVNICA Župan V 3.534  3.534  0
554. UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan/ Direktor ČUDČU 3.533  3.533  0
555. DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA Ravnatelj DD/DDOE 3.531  3.531  0
556. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Direktor/inšpektor OSM 3.530  3.530  0
557. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Direktor BOLN 3.530  3.530  0
558. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Namestnik direktorja 3.529  3.529  0
559. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Župan IV 3.529  3.529  0
560. CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Direktor CTK 3.528  3.528  0
561. OBČINA ŠKOFLJICA Župan V 3.524  3.524  0
562. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.521  31.690  0
563. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Pomočnik direktorja 3.521  3.521  0
564. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Župan IV 3.518  3.518  0
565. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec 3.517  10.552  0
566. LEKARNA ORMOŽ Direktor LEK 3.516  3.516  1.265  0
567. MESTNA OBČINA CELJE, CELJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.515  3.515  0
568. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Ravnatelj ZPP 3.514  3.514  0
569. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec 3.513  17.564  0
570. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Direktor DU PSVZ 3.508  3.508  0
571. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar PO 3.506  3.506  0
572. INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA Direktor JRZ/JIZ 3.503  3.503  0
573. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško Direktor S NEK 3.501  3.501  0
574. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik svetnik 3.493  3.493  0
575. LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA Direktor LEK 3.491  3.491  505  0
576. GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.487  3.487  0
577. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Direktor/inšpektor OSM 3.487  3.487  0
578. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Direktor/ravnatelj SŠ 3.486  3.486  0
579. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.486  6.972  0
580. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.486  6.972  0
581. OBČINA SEVNICA Župan IV 3.486  3.486  0
582. AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.484  3.484  0
583. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Direktor/ravnatelj SŠ 3.482  3.482  0
584. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH Ravnatelj OŠ 3.478  3.478  0
585. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Direktor VSŠ 3.477  3.477  0
586. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.477  17.384  0
587. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Direktor ZD 3.476  3.476  0
588. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Direktor ZPP 3.472  3.472  0
589. OBČINA DOMŽALE Direktor/tajnik OBC UPR 3.472  3.472  0
590. OBČINA BRDA Župan V 3.471  3.471  0
591. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Pomočnik direktorja 3.466  10.399  0
592. INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Direktor JRZ/JIZ 3.464  3.464  0
593. ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA Direktor ZD 3.464  3.464  0
594. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.462  3.462  0
595. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem Direktor SVZPP 3.461  3.461  0
596. ŠOLSKI CENTER MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.461  3.461  0
597. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec 3.461  3.461  0
598. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.459  3.459  0
599. ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Direktor ZD 3.458  3.458  0
600. OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO Direktor GAL 3.455  3.455  0
601. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA Direktor/inšpektor OSM 3.454  3.454  0
602. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Direktor ZD 3.453  3.453  0
603. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ Direktor JZ 3.452  3.452  0
604. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA Direktor ŠC 3.451  3.451  0
605. MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Direktor KNJ 3.450  3.450  0
606. BOLNIŠNICA SEŽANA Pomočnik direktorja 3.449  3.449  0
607. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik 3.446  10  34.457  0
608. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik 3.445  31.007  0
609. OBČINA LOGATEC Župan V 3.443  3.443  0
610. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec 3.443  13.771  0
611. OBČINA ŠENTJUR Župan IV 3.442  3.442  0
612. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Direktor VS 3.441  3.441  0
613. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC Ravnatelj OŠ 3.439  3.439  0
614. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Župan V 3.434  3.434  0
615. OBČINA IG Župan V 3.433  3.433  0
616. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Pomočnik direktorja 3.433  20.597  0
617. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Direktor AGEN 3.432  3.432  0
618. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.431  3.431  0
619. ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica Direktor ZD 3.430  3.430  0
620. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.430  3.430  562  0
621. OBČINA VOJNIK Župan V 3.424  3.424  0
622. Socialno varstveni zavod Hrastovec Strokovni direktor/strokovni vodja 3.424  3.424  0
623. OBČINA IDRIJA Župan V 3.424  3.424  0
624. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Direktor ARH 3.421  3.421  0
625. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Pomočnik direktorja 3.421  6.842  0
626. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Direktor DU PSVZ 3.420  3.420  0
627. OBČINA POSTOJNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.419  3.419  0
628. Šolski center Kranj Ravnatelj VSŠOE 3.416  3.416  0
629. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE Direktor MNZS 3.416  3.416  0
630. LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA Direktor LU 3.415  3.415  0
631. DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR Direktor DU PSVZ 3.414  3.414  0
632. OBČINA KOMENDA Župan V 3.414  3.414  0
633. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pomočnik direktorja 3.413  17.067  0
634. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana Direktor JZ 3.413  3.413  0
635. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Pomočnik direktorja 3.412  3.412  621
636. Šolski center Kranj Direktor ŠC 3.409  3.409  0
637. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Direktor DU PSVZ 3.409  3.409  0
638. OBČINA CERKNO Župan V 3.404  3.404  0
639. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Direktor/ravnatelj SŠ 3.399  3.399  0
640. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrajni sodnik svetnik 3.399  6.797  0
641. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec 3.396  6.792  0
642. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik 3.396  6.791  0
643. OBČINA TREBNJE Župan V 3.394  3.394  0
644. OBČINA LAŠKO Župan V 3.394  3.394  0
645. OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Župan V 3.394  3.394  0
646. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Župan V 3.393  3.393  0
647. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.393  3.393  2.273  0
648. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Ravnatelj OŠPP 3.393  3.393  0
649. GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma Direktor ŠC 3.391  3.391  0
650. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor JSRRPSP 3.389  3.389  0
651. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE Ravnatelj OŠ 3.388  3.388  0
652. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.387  3.387  0
653. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.386  26  88.048  0
654. Šolski center Srečka Kosovela Sežana Ravnatelj VSŠOE 3.386  3.386  0
655. OBČINA CERKNICA Župan V 3.384  3.384  0
656. OBČINA PREVALJE Župan V 3.384  3.384  0
657. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU Dekan / Direktor SVZ 3.384  3.384  0
658. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Pomočnik direktorja 3.383  3.383  0
659. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrajni sodnik svetnik 3.381  10.144  0
660. JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA Direktor GRD 3.380  3.380  0
661. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE Direktor/inšpektor OSM 3.378  3.378  0
662. MESTNA OBČINA MARIBOR Direktor/tajnik OBC UPR 3.378  3.378  0
663. MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library Direktor REG KNJ 3.377  3.377  0
664. ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA Direktor ZD 3.377  3.377  0
665. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec svetnik 3.375  13.498  0
666. OBČINA RAČE-FRAM Župan V 3.374  3.374  0
667. OBČINA ŠENTJERNEJ Župan V 3.374  3.374  0
668. OBČINA MENGEŠ Župan V 3.373  3.373  0
669. OBČINA HRASTNIK Župan V 3.373  3.373  0
670. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA Ravnatelj OŠ 3.371  3.371  0
671. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik 3.370  22  74.130  0
672. GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA Ravnatelj GŠ 3.369  3.369  0
673. KOZJANSKI PARK Direktor NP 3.368  3.368  0
674. OBČINA KAMNIK Župan IV 3.367  3.367  0
675. I. GIMNAZIJA V CELJU Ravnatelj SŠ 3.367  3.367  0
676. OBČINA BRASLOVČE Župan V 3.364  3.364  0
677. ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA Direktor ZD 3.364  3.364  0
678. OBČINA LITIJA Župan V 3.364  3.364  0
679. OBČINA ČRNOMELJ Župan V 3.364  3.364  0
680. OBČINA BLED Župan V 3.363  3.363  0
681. SLOVENSKA AKREDITACIJA Firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN ACCREDITATION Direktor JZSA 3.363  3.363  0
682. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.363  77  258.942  0
683. ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO Direktor JZ 3.360  3.360  0
684. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK Ravnatelj OŠ 3.359  3.359  0
685. UPI Ljudska univerza Žalec Direktor LU 3.355  3.355  0
686. OBČINA ILIRSKA BISTRICA Župan V 3.354  3.354  0
687. OSNOVNA ŠOLA ZREČE Ravnatelj OŠ 3.354  3.354  0
688. OBČINA NAKLO Župan V 3.353  3.353  0
689. OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Župan V 3.353  3.353  6.124  0
690. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Direktor ZD 3.349  3.349  0
691. OBČINA GROSUPLJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.349  3.349  0
692. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Direktor CMEPISU 3.348  3.348  0
693. OBČINA RIBNICA Župan V 3.344  3.344  0
694. GIMNAZIJA JURIJA VEGE IDRIJA Ravnatelj SŠ 3.344  3.344  0
695. OBČINA ZREČE Župan V 3.344  3.344  0
696. OBČINA PESNICA Župan V 3.341  3.341  0
697. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA Direktor JZ 3.341  3.341  0
698. ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Direktor ZD 3.339  3.339  0
699. GLASBENA ŠOLA DOMŽALE Ravnatelj GŠ 3.339  3.339  0
700. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER Direktor CSD 3.337  3.337  0
701. ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA Direktor LU 3.336  3.336  0
702. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Direktor ZD 3.333  3.333  0
703. OBČINA KANAL OB SOČI Župan V 3.333  3.333  0
704. OBČINA GORENJA VAS-POLJANE Župan V 3.333  3.333  0
705. LEKARNA KOČEVJE Direktor LEK 3.329  3.329  439  0
706. GIMNAZIJA LEDINA Ravnatelj SŠ 3.328  3.328  0
707. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Direktor ZD 3.326  3.326  0
708. OBČINA MORAVSKE TOPLICE Župan V 3.324  3.324  1.253
709. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Direktor AGEN 3.324  3.324  0
710. OBČINA KIDRIČEVO Župan V 3.323  3.323  0
711. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec 3.317  10  33.171  0
712. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec 3.314  6.628  0
713. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Direktor NP 3.313  3.313  0
714. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Ravnatelj VSŠOE 3.313  3.313  0
715. OBČINA SLOVENSKE KONJICE Župan V 3.313  3.313  0
716. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA Direktor DU PSVZ 3.313  3.313  0
717. MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o. Direktor JZ 3.311  3.311  0
718. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.311  3.311  0
719. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA Direktor JZT 3.308  3.308  0
720. CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR Direktor CSD 3.307  3.307  0
721. DOM OB SAVINJI CELJE Direktor DU PSVZ 3.307  3.307  0
722. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pomočnik direktorja 3.307  3.307  0
723. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Direktor ŠC 3.307  3.307  0
724. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Direktor DU PSVZ 3.304  3.304  0
725. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR Direktor DU PSVZ 3.303  3.303  0
726. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.303  3.303  0
727. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan V 3.303  3.303  0
728. OBČINA ORMOŽ Župan V 3.303  3.303  0
729. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK Direktor DU PSVZ 3.298  3.298  0
730. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor DU PSVZ 3.297  3.297  0
731. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.297  3.297  0
732. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN Načelnik UE 3.296  3.296  0
733. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.295  3.295  0
734. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE Direktor DU PSVZ 3.294  3.294  0
735. Muzej in galerije mesta Ljubljane Direktor MUZ 3.293  3.293  0
736. OBČINA LENART Župan V 3.293  3.293  0
737. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER Direktor DU PSVZ 3.291  3.291  0
738. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA Načelnik UE 3.288  3.288  0
739. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Direktor ŠC 3.287  3.287  0
740. JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica Direktor GRD 3.285  3.285  0
741. MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE Direktor/inšpektor OSM 3.284  3.284  0
742. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR Ravnatelj OŠ 3.284  3.284  0
743. OBČINA ŽIRI Župan V 3.283  3.283  0
744. GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA Ravnatelj GŠ 3.282  3.282  0
745. VZGOJNI ZAVOD PLANINA Ravnatelj OŠPP 3.279  3.279  0
746. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO Direktor CSD 3.279  3.279  0
747. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Podžupan I (Ljubljana) 3.279  6.557  0
748. KRANJSKI VRTCI Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
749. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pomočnik direktorja 3.278  3.278  0
750. OBČINA IZOLA Direktor/tajnik OBC UPR 3.277  3.277  0
751. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Sekretar PO 3.275  3.275  0
752. UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI Dekan/ Direktor ČUDČU 3.274  3.274  0
753. MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Direktor GLED 3.273  3.273  0
754. OBČINA BOHINJ Župan V 3.273  3.273  0
755. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE Direktor DU PSVZ 3.270  3.270  0
756. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER Načelnik UE 3.269  3.269  0
757. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Direktor ZD 3.269  3.269  0
758. LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Direktor LU 3.268  3.268  710  0
759. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj VRT 3.268  3.268  0
760. OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA Ravnatelj OŠPP 3.268  3.268  0
761. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.264  3.264  0
762. Šolski center Srečka Kosovela Sežana Direktor/ravnatelj SŠ 3.264  3.264  0
763. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Direktor LU 3.263  3.263  0
764. ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti Direktor JZ 3.260  3.260  0
765. VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA Direktor VDC 3.260  3.260  0
766. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Pomočnik direktorja 3.259  3.259  0
767. Javni zavod Krajinski park Strunjan Direktor JZ 3.257  3.257  0
768. OBČINA LENART Direktor/tajnik OBC UPR 3.256  3.256  0
769. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Ravnatelj VSŠOE 3.256  3.256  0
770. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Ravnatelj VSŠOE 3.255  3.255  0
771. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Direktor ŠC 3.254  3.254  0
772. OBČINA RADLJE OB DRAVI Župan V 3.253  3.253  0
773. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.252  3.252  0
774. OBČINA PIVKA Župan V 3.252  3.252  0
775. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Župan III 3.250  3.250  0
776. OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
777. ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE Direktor JS/JZ 3.249  3.249  2.191  0
778. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
779. OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ Ravnatelj OŠ 3.248  3.248  0
780. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Ravnatelj OŠ 3.247  3.247  0
781. GIMNAZIJA CELJE - CENTER Ravnatelj SŠ 3.247  3.247  0
782. ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Direktor JZŠ 3.247  3.247  0
783. OBČINA VIDEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.246  3.246  0
784. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj OŠ 3.246  3.246  0
785. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI Direktor GAL 3.246  3.246  0
786. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.245  3.245  0
787. OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA Župan V 3.243  3.243  0
788. OSNOVNA ŠOLA GRM Ravnatelj OŠ 3.243  3.243  0
789. OBČINA KOČEVJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.242  3.242  0
790. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA Direktor DU PSVZ 3.239  3.239  3.239  0
791. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ Direktor MUZ 3.239  3.239  0
792. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA Direktor DU PSVZ 3.239  3.239  0
793. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.237  3.237  0
794. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE Direktor RRA 3.237  3.237  0
795. JAVNI ZAVOD REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE Direktor RŠS 3.234  3.234  0
796. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VSŠOE 3.233  3.233  613
797. CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA Direktor CSD 3.232  3.232  0
798. OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA Župan VI 3.231  3.231  0
799. OBČINA STRAŽA Župan VI 3.231  3.231  0
800. OBČINA BOROVNICA Župan VI 3.231  3.231  0
801. LEKARNA AJDOVŠČINA Direktor LEK 3.230  3.230  0
802. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Pomočnik direktorja 3.229  12.916  0
803. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča II 3.226  3.226  0
804. DOM UPOKOJENCEV Podbrdo Direktor DU PSVZ 3.224  3.224  0
805. ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Direktor ZD 3.224  3.224  0
806. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor ZD 3.223  3.223  0
807. VRTEC PTUJ Ravnatelj VRT 3.222  3.222  0
808. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Direktor DU PSVZ 3.222  3.222  0
809. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Direktor ŠC 3.221  3.221  0
810. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.220  3.220  0
811. GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA Direktor MUZ 3.220  3.220  0
812. KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR Direktor JS/JZ 3.220  3.220  0
813. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA Ravnatelj OŠ 3.220  3.220  0
814. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Direktor/tajnik OBC UPR 3.219  3.219  0
815. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Direktor ŠC 3.216  3.216  0
816. OBČINA LJUTOMER Župan V 3.213  3.213  0
817. OBČINA ŠKOFLJICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.212  3.212  0
818. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Načelnik UE 3.212  3.212  0
819. FESTIVAL LJUBLJANA Direktor JZ 3.210  3.210  0
820. POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Direktor PMS 3.204  3.204  0
821. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK Direktor CSD 3.203  3.203  0
822. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.203  3.203  0
823. OBČINA KOZJE Župan VI 3.203  3.203  0
824. OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER Ravnatelj OŠ 3.203  3.203  0
825. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA Načelnik UE 3.203  3.203  0
826. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.203  3.203  0
827. OBČINA CANKOVA Župan VI 3.203  3.203  0
828. OBČINA POLZELA Župan V 3.203  3.203  0
829. Zdravstveno reševalni center Koroške Direktor ZD 3.201  3.201  0
830. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Pomočnik direktorja 3.201  3.201  0
831. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE Načelnik UE 3.201  3.201  0
832. OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE Ravnatelj OŠ 3.199  3.199  0
833. CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN Direktor CSD 3.197  3.197  0
834. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.196  3.196  0
835. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Direktor DU PSVZ 3.195  3.195  0
836. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor/tajnik OBC UPR 3.194  3.194  0
837. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Župan VI 3.194  3.194  0
838. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Ravnatelj OŠPP 3.192  3.192  0
839. DOM LUKAVCI Direktor DU PSVZ 3.191  3.191  0
840. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE Direktor DU PSVZ 3.191  3.191  0
841. OSNOVNA ŠOLA STIČNA Ravnatelj OŠ 3.191  3.191  0
842. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.189  19.134  0
843. ANTON PODBEVŠEK TEATER Direktor GLED 3.186  3.186  0
844. OSNOVNA ŠOLA KOSEZE Ravnatelj OŠ 3.186  3.186  0
845. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Direktor KGZ 3.186  3.186  0
846. VRTEC SEŽANA Ravnatelj VRT 3.185  3.185  0
847. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Pomočnik direktorja 3.185  6.370  0
848. OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE Ravnatelj OŠ 3.185  3.185  0
849. OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Župan V 3.185  3.185  0
850. SLOVENSKI GLEDALIŠKI MUZEJ Direktor JZ 3.184  3.184  0
851. POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Direktor MUZ 3.184  3.184  0
852. ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA Direktor ŠC 3.184  3.184  0
853. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Sekretar PO 3.183  3.183  0
854. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Pomočnik direktorja 3.182  9.547  0
855. POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Direktor JZ 3.182  3.182  0
856. KNJIŽNICA IVANA TAVČARJA ŠKOFJA LOKA Direktor KNJ 3.182  3.182  0
857. OBČINA BELTINCI Župan V 3.182  3.182  0
858. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Sekretar PO 3.181  3.181  0
859. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Namestnik direktorja 3.179  3.179  0
860. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Direktor ZD 3.177  3.177  0
861. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE Direktor KNJ 3.176  3.176  0
862. OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Župan VI 3.175  3.175  0
863. DOM POČITKA MENGEŠ Direktor DU PSVZ 3.175  3.175  0
864. OBČINA JURŠINCI Župan VI 3.175  3.175  0
865. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Ravnatelj OŠ 3.174  3.174  0
866. Srednja šola Domžale Ravnatelj SŠ 3.173  3.173  0
867. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.173  17  53.936  0
868. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Ravnatelj ZPPOE 3.172  6.344  0
869. MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER Direktor GAL 3.172  3.172  0
870. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Namestnik direktorja 3.172  3.172  0
871. KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.172  3.172  0
872. SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Direktor SŠM 3.171  3.171  0
873. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Ravnatelj SŠOE 3.170  3.170  0
874. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.169  3.169  0
875. OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
876. LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Direktor LU 3.166  3.166  0
877. OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
878. OBČINA CERKNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.166  3.166  0
879. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ Načelnik UE 3.165  3.165  0
880. OBČINA SEVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.164  3.164  0
881. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.162  3.162  0
882. DOM STAREJŠIH Rakičan Namestnik direktorja 3.162  3.162  0
883. ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK Direktor ZD 3.160  3.160  0
884. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Pomočnik direktorja 3.159  3.159  0
885. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA Načelnik UE 3.159  3.159  0
886. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA Načelnik UE 3.157  3.157  0
887. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
888. OBČINA MIRNA Župan VI 3.157  3.157  0
889. DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA Direktor DU PSVZ 3.156  3.156  0
890. OBČINA APAČE Župan VI 3.156  3.156  0
891. ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE Direktor LU 3.156  3.156  0
892. OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 3.154  3.154  0
893. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pomočnik direktorja 3.154  6.308  0
894. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO Direktor NP 3.154  3.154  0
895. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR Načelnik UE 3.152  3.152  0
896. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.152  3.152  0
897. OBČINA DUPLEK Župan V 3.152  3.152  0
898. GLASBENA ŠOLA CELJE Ravnatelj GŠ 3.149  3.149  0
899. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj VSŠOE 3.148  3.148  0
900. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Načelnik UE 3.147  3.147  0
901. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Sekretar PO 3.147  3.147  0
902. OBČINA REČICA OB SAVINJI Župan VI 3.147  3.147  0
903. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO Direktor VDC 3.147  3.147  0
904. VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VRT 3.147  3.147  0
905. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Strokovni direktor/strokovni vodja 3.147  3.147  0
906. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO Ravnatelj OŠ 3.147  3.147  0
907. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec 3.147  12.586  0
908. GIMNAZIJA KRANJ Ravnatelj SŠ 3.146  3.146  0
909. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec 3.144  24  75.458  0
910. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Pomočnik direktorja 3.143  3.143  0
911. OSNOVNA ŠOLA SOSTRO Ravnatelj OŠ 3.142  3.142  0
912. JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Ravnatelj OŠ 3.142  3.142  0
913. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Pomočnik direktorja 3.142  6.283  0
914. OBČINA KAMNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.140  3.140  0
915. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA Načelnik UE 3.139  3.139  0
916. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Direktor DU PSVZ 3.139  3.139  0
917. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
918. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN Načelnik UE 3.138  3.138  0
919. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV Direktor DU PSVZ 3.138  3.138  0
920. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER ENTE PUBBLICO PER LO SPORT DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA Direktor JZ 3.138  3.138  0
921. OBČINA PREDDVOR Župan VI 3.138  3.138  0
922. OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
923. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO Direktor CSD 3.138  3.138  0
924. OBČINA LOVRENC NA POHORJU Župan VI 3.138  3.138  0
925. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA Načelnik UE 3.137  3.137  0
926. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE Načelnik UE 3.137  3.137  0
927. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Direktor DU PSVZ 3.137  3.137  0
928. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Pomočnik direktorja 3.137  3.137  0
929. OBČINA ŠENTILJ Direktor/tajnik OBC UPR 3.137  3.137  0
930. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE Načelnik UE 3.136  3.136  0
931. OBČINA LOG - DRAGOMER Direktor/tajnik OBC UPR 3.134  3.134  0
932. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik svetnik 3.133  6.266  0
933. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Direktor/tajnik OBC UPR 3.133  3.133  0
934. KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.133  3.133  0
935. DOM NINE POKORN GRMOVJE Direktor DU PSVZ 3.133  3.133  0
936. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA Načelnik UE 3.129  3.129  0
937. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.129  3.129  0
938. DIJAŠKI DOM VIČ Ravnatelj DD/DDOE 3.129  3.129  0
939. POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Direktor GRD 3.129  3.129  9.358  0
940. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
941. Zavod za turizem Cerklje Direktor JZ 3.129  3.129  0
942. OBČINA SVETA ANA Župan VI 3.129  3.129  0
943. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.128  3.128  0
944. OBČINA GORNJI PETROVCI Župan VI 3.128  3.128  0
945. GLASBENA ŠOLA KRANJ Ravnatelj GŠ 3.128  3.128  0
946. OSNOVNA ŠOLA PUCONCI Ravnatelj OŠ 3.128  3.128  0
947. OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE Ravnatelj OŠ 3.128  3.128  0
948. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ Načelnik UE 3.126  3.126  0
949. OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.126  3.126  0
950. GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA Ravnatelj GŠ 3.126  3.126  0
951. CENTER ZA SOCIALNO DELO IL.BISTRICA Direktor CSD 3.125  3.125  429  0
952. SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.123  3.123  0
953. LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE Direktor LU 3.123  3.123  0
954. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Direktor ZPP 3.121  3.121  0
955. OBČINA SEŽANA Župan V 3.121  3.121  0
956. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 3.119  3.119  0
957. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Direktor DU PSVZ 3.119  3.119  0
958. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
959. OBČINA POLJČANE Župan VI 3.119  3.119  0
960. OBČINA CERKVENJAK Župan VI 3.119  3.119  0
961. MUZEJ VELENJE Direktor MUZ 3.119  3.119  0
962. VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR Direktor VDC 3.118  3.118  0
963. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE Načelnik UE 3.118  3.118  0
964. GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE Ravnatelj GŠ 3.116  3.116  0
965. Srednja šola Domžale Direktor/ravnatelj SŠ 3.114  3.114  0
966. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Pomočnik direktorja 3.114  3.114  0
967. Osnovna šola Ivana Cankarja Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
968. OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
969. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA Direktor KGZ 3.111  3.111  0
970. OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
971. OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
972. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
973. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE Načelnik UE 3.110  3.110  0
974. OBČINA LOŠKA DOLINA Župan VI 3.110  3.110  0
975. OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
976. CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC Direktor VDC 3.109  3.109  8
977. OSNOVNA ŠOLA ROJE Ravnatelj OŠPP 3.109  3.109  0
978. OBČINA CERKNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.109  3.109  0
979. VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI Direktor VDC 3.107  3.107  0
980. OSNOVNA ŠOLA LENART Ravnatelj OŠ 3.106  3.106  0
981. OSNOVNA ŠOLA TREBNJE Ravnatelj OŠ 3.105  3.105  0
982. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR Direktor GAL 3.104  3.104  0
983. GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA Direktor/ravnatelj SŠ 3.104  3.104  424
984. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Direktor JS/JZ 3.104  3.104  0
985. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.103  3.103  0
986. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Direktor GLED 3.103  3.103  0
987. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Direktor VDC 3.102  3.102  0
988. JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Direktor JS/JZ 3.102  3.102  0
989. OBČINA TRZIN Župan VI 3.102  3.102  0
990. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA Načelnik UE 3.101  3.101  0
991. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ Načelnik UE 3.101  3.101  0
992. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA Načelnik UE 3.101  3.101  0
993. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA Direktor KGZ 3.101  3.101  0
994. OBČINA SELNICA OB DRAVI Župan VI 3.101  3.101  0
995. OBČINA KUNGOTA Župan VI 3.101  3.101  0
996. OBČINA ČRENŠOVCI Župan VI 3.101  3.101  0
997. Center za korekcijo sluha in govora Portorož - Centro per la correzione dell'udito e della pronuncia Portorose Ravnatelj ZPP 3.101  3.101  0
998. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ Načelnik UE 3.100  3.100  0
999. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Ravnatelj ZPPOE 3.100  9.299  0
1000. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC Direktor VDC 3.098  3.098  0
1001. Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana Ravnatelj ZPP 3.098  3.098  0
1002. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA Direktor/ravnatelj SŠ 3.098  3.098  0
1003. OBČINA BREŽICE Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
1004. LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA Direktor LU 3.094  3.094  0
1005. VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR Direktor VDC 3.094  3.094  0
1006. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Ravnatelj OŠPP 3.094  3.094  686
1007. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE Direktor LU 3.094  3.094  0
1008. ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA Ravnatelj ZPP 3.094  3.094  0
1009. POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Direktor MNZS 3.093  3.093  0
1010. DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola Direktor DU PSVZ 3.093  3.093  0
1011. OBČINA ŠTORE Župan VI 3.092  3.092  0
1012. OBČINA ROGATEC Župan VI 3.092  3.092  0
1013. OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1014. VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK Ravnatelj VRT 3.092  3.092  0
1015. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA Načelnik UE 3.092  3.092  0
1016. OSNOVNA ŠOLA DUPLEK Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1017. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE Načelnik UE 3.092  3.092  0
1018. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA Načelnik UE 3.092  3.092  0
1019. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1020. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Direktor MUZ 3.092  3.092  0
1021. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA Načelnik UE 3.092  3.092  0
1022. OBČINA GRAD Župan V 3.091  3.091  0
1023. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Ravnatelj OŠ 3.088  3.088  0
1024. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Direktor VDC 3.087  3.087  0
1025. OBČINA VRHNIKA Direktor/tajnik OBC UPR 3.085  3.085  0
1026. DELOVNO SODIŠČE CELJE Okrožni sodnik 3.085  3.085  0
1027. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE Direktor DU PSVZ 3.083  3.083  0
1028. OBČINA SEMIČ Župan VI 3.082  3.082  0
1029. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.082  3.082  0
1030. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.082  3.082  0
1031. Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Direktor JZŠ 3.082  3.082  0
1032. SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.082  3.082  0
1033. MLADINSKI DOM JARŠE Ravnatelj ZPP 3.082  3.082  0
1034. OBČINA GORNJI GRAD Župan VI 3.082  3.082  0
1035. CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ Direktor CSD 3.079  3.079  0
1036. SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA Ljubljana Ravnatelj SŠ 3.079  3.079  0
1037. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Ravnatelj SŠOE 3.079  6.157  0
1038. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO Ravnatelj GŠ 3.078  3.078  0
1039. KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA Direktor KNJ 3.076  3.076  0
1040. CENTER ZA SOCIALNO DELO Nova Gorica Direktor CSD 3.075  3.075  0
1041. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA Direktor VDC 3.075  3.075  0
1042. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IDRIJA Načelnik UE 3.074  3.074  0
1043. OSNOVNA ŠOLA GRADEC Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1044. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK Načelnik UE 3.073  3.073  0
1045. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA Načelnik UE 3.073  3.073  0
1046. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.073  3.073  0
1047. OBČINA VUZENICA Župan VI 3.073  3.073  0
1048. OSNOVNA ŠOLA NAKLO Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1049. Muzej za arhitekturo in oblikovanje Direktor MUZ 3.073  3.073  0
1050. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART Načelnik UE 3.073  3.073  0
1051. OBČINA SVETI TOMAŽ Župan VI 3.072  3.072  0
1052. OBČINA STARŠE Župan VI 3.072  3.072  0
1053. RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO Direktor RRA 3.071  3.071  0
1054. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR Direktor KGZ 3.071  3.071  0
1055. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO Načelnik UE 3.070  3.070  0
1056. GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA Ravnatelj GŠ 3.068  3.068  0
1057. GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE Ravnatelj GŠ 3.067  3.067  0
1058. II. GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.066  3.066  0
1059. OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 3.066  3.066  0
1060. OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA Ravnatelj OŠ 3.065  3.065  0
1061. OBČINA AJDOVŠČINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.065  3.065  0
1062. OBČINA ŠKOCJAN Župan IV 3.064  3.064  0
1063. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Direktor MUZ 3.064  3.064  0
1064. VRTEC LITIJA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1065. OBČINA TIŠINA Župan VI 3.063  3.063  0
1066. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO Načelnik UE 3.063  3.063  0
1067. OBČINA MOZIRJE Župan VI 3.063  3.063  0
1068. OBČINA VODICE Župan VI 3.063  3.063  0
1069. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.063  3.063  0
1070. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE Kočevje Direktor CSD 3.061  3.061  0
1071. GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA Direktor/ravnatelj SŠ 3.060  3.060  0
1072. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Pomočnik direktorja 3.059  9.178  0
1073. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Pomočnik direktorja 3.059  3.059  0
1074. OSNOVNA ŠOLA CERKNO Ravnatelj OŠ 3.057  3.057  0
1075. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ Direktor REG KNJ 3.057  3.057  703  0
1076. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE Direktor ZR 3.056  3.056  0
1077. OSNOVNA ŠOLA TRNOVO Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1078. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.056  3.056  0
1079. OSNOVNA ŠOLA ŠTORE Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1080. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.055  3.055  0
1081. OSNOVNA ŠOLA LITIJA Ravnatelj OŠ 3.054  3.054  0
1082. REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Načelnik UE 3.054  3.054  0
1083. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA Ravnatelj VRT 3.054  3.054  0
1084. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Župan VI 3.054  3.054  0
1085. OBČINA LJUBNO Župan VI 3.054  3.054  0
1086. DOM STAREJŠIH LOGATEC Direktor DU PSVZ 3.054  3.054  0
1087. VRTEC Nova Gorica Ravnatelj VRT 3.053  3.053  0
1088. OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA Ravnatelj OŠ 3.053  3.053  0
1089. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA Načelnik UE 3.053  3.053  0
1090. SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Ravnatelj SŠ 3.052  3.052  0
1091. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Župan VI 3.051  3.051  0
1092. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Pomočnik direktorja 3.051  3.051  0
1093. GORENJSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.051  3.051  0
1094. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.048  3.048  0
1095. VRTEC ZAGORJE OB SAVI Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1096. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1097. ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec Ravnatelj ZPP 3.047  3.047  0
1098. VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1099. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Najvišja plača - drugo 3.046  3.046  1.494  0
1100. Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1101. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1102. OBČINA NAZARJE Župan VI 3.044  3.044  0
1103. VRTEC PEDENJPED Ravnatelj VRT 3.044  3.044  0
1104. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.044  3.044  0
1105. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE Direktor SVZ 3.043  3.043  0
1106. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Pomočnik direktorja 3.043  3.043  0
1107. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO Načelnik UE 3.040  3.040  0
1108. OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ Ravnatelj OŠ 3.040  3.040  0
1109. OBČINA BELTINCI Direktor/tajnik OBC UPR 3.039  3.039  0
1110. DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor DU PSVZ 3.038  3.038  0
1111. CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR Direktor ZOD 3.038  3.038  0
1112. OSNOVNA ŠOLA DOBROVO Direktor JZ 3.038  3.038  0
1113. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Ravnatelj OŠ 3.038  3.038  0
1114. OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.037  3.037  0
1115. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Direktor DU PSVZ 3.037  3.037  0
1116. JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA Direktor JZ 3.037  3.037  0
1117. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE Načelnik UE 3.036  3.036  0
1118. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ravnatelj OŠ 3.036  3.036  0
1119. OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.036  3.036  0
1120. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI Načelnik UE 3.036  3.036  0
1121. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA Direktor CSD 3.035  3.035  0
1122. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1123. GLASBENA ŠOLA JESENICE Ravnatelj GŠ 3.035  3.035  0
1124. GIMNAZIJA NOVO MESTO Ravnatelj SŠ 3.035  3.035  0
1125. OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1126. OSNOVNA ŠOLA POLZELA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1127. OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1128. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1129. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1130. CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA Szocialis ugyintezo kozpont Lendva Direktor CSD 3.030  3.030  0
1131. OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1132. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1133. OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1134. GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA Ravnatelj GŠ 3.030  3.030  0
1135. VRTEC MURSKA SOBOTA Ravnatelj VRT 3.029  3.029  0
1136. OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE Ravnatelj OŠ 3.028  3.028  0
1137. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR Ravnatelj OŠ 3.027  3.027  0
1138. DOM UPOKOJENCEV POLZELA Direktor DU PSVZ 3.027  3.027  0
1139. EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA Direktor/ravnatelj SŠ 3.026  3.026  0
1140. GLASBENA ŠOLA KAMNIK Ravnatelj GŠ 3.025  3.025  0
1141. ŠOLSKI CENTER PTUJ Ravnatelj VSŠOE 3.025  3.025  0
1142. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ Načelnik UE 3.025  3.025  0
1143. OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 Ravnatelj OŠ 3.023  3.023  0
1144. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Direktor DU PSVZ 3.022  3.022  0
1145. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Direktor DU PSVZ 3.021  3.021  0
1146. OSNOVNA ŠOLA FRANCA ROZMANA-STANETA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.021  3.021  0
1147. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor GLED 3.021  3.021  0
1148. DOM STAREJŠIH NA FARI Direktor DU PSVZ 3.021  3.021  0
1149. MOCIS center za izobraževanje odraslih Direktor VSŠ 3.021  3.021  0
1150. VRTEC CICIBAN Ravnatelj VRT 3.021  3.021  0
1151. SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA Ravnatelj SŠ 3.021  3.021  0
1152. OBČINA GORNJA RADGONA Direktor/tajnik OBC UPR 3.020  3.020  0
1153. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI Ravnatelj SŠ 3.020  3.020  0
1154. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ Direktor JZŠ 3.020  3.020  0
1155. OBČINA KOBARID Župan VI 3.017  3.017  0
1156. OBČINA BOVEC Župan VI 3.017  3.017  0
1157. OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA Ravnatelj OŠ 3.016  3.016  0
1158. OBČINA IDRIJA Direktor/tajnik OBC UPR 3.016  3.016  0
1159. GIMNAZIJA VIČ Ravnatelj SŠ 3.014  3.014  0
1160. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1161. OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1162. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1163. OSNOVNA ŠOLA IG Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1164. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE Direktor CSD 3.012  3.012  0
1165. OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1166. DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA Direktor DU PSVZ 3.012  3.012  0
1167. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE Direktor/ravnatelj SŠ 3.011  3.011  0
1168. OBČINA ŠENČUR Direktor/tajnik OBC UPR 3.011  3.011  0
1169. OBČINA DOBRNA Župan VI 3.010  3.010  0
1170. GLASBENA ŠOLA KRŠKO Ravnatelj GŠ 3.010  3.010  0
1171. OBČINA TURNIŠČE Župan VI 3.008  3.008  0
1172. LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Direktor LU 3.008  3.008  0
1173. OBČINA OPLOTNICA Župan VI 3.008  3.008  0
1174. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA Ravnatelj VRT 3.008  3.008  0
1175. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1176. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC Načelnik UE 3.008  3.008  0
1177. OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Župan VI 3.007  3.007  0
1178. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC Načelnik UE 3.006  3.006  0
1179. GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA Ravnatelj GŠ 3.006  3.006  0
1180. CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE Ravnatelj OŠPP 3.006  3.006  0
1181. OBČINA LUKOVICA Župan V 3.005  3.005  0
1182. OBČINA KANAL OB SOČI Direktor/tajnik OBC UPR 3.003  3.003  0
1183. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC Načelnik UE 3.003  3.003  0
1184. CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Direktor CSD 3.003  3.003  0
1185. VRTEC DOMŽALE Ravnatelj VRT 3.003  3.003  0
1186. OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1187. KNJIŽNICA VELENJE Direktor KNJ 3.003  3.003  0
1188. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1189. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Načelnik UE 3.002  3.002  0
1190. OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ Ravnatelj OŠ 3.001  3.001  0
1191. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA Ravnatelj SŠ 3.000  3.000  0
1192. OBČINA GORIŠNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.000  3.000  0
1193. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ Direktor LU 2.998  2.998  0
1194. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR Ravnatelj OŠPP 2.998  2.998  0
1195. OSNOVNA ŠOLA HUDINJA Ravnatelj OŠ 2.998  2.998  0
1196. LJUDSKA UNIVERZA CELJE Direktor LU 2.996  2.996  0
1197. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Direktor/tajnik OBC UPR 2.996  2.996  0
1198. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrajni državni tožilec 2.996  2.996  0
1199. OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1200. OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1201. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1202. OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1203. MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK Direktor MUZ 2.994  2.994  0
1204. OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1205. OBČINA HRASTNIK Direktor/tajnik OBC UPR 2.994  2.994  0
1206. OBČINA LUKOVICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.993  2.993  0
1207. OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR Ravnatelj OŠ 2.993  2.993  0
1208. GEOLOŠKI ZAVOD SLOVENIJE Angleško ime: Geological Survey of Slovenia Pomočnik direktorja 2.993  2.993  564  539
1209. OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1210. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE Župan VI 2.989  2.989  0
1211. OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1212. OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE Ravnatelj OŠ 2.988  2.988  0
1213. OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA Ravnatelj OŠ 2.987  2.987  0
1214. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ Direktor CSD 2.985  2.985  0
1215. VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1216. VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1217. OSNOVNA ŠOLA VIDEM Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1218. OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1219. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Sekretar PO 2.984  2.984  0
1220. OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR Ravnatelj OŠ 2.984  2.984  0
1221. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1222. I. OSNOVNA ŠOLA CELJE Ravnatelj OŠ 2.982  2.982  0
1223. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja Ravnatelj OŠ 2.979  2.979  0
1224. OBČINA MIRNA Direktor/tajnik OBC UPR 2.979  2.979  0
1225. OBČINA DRAVOGRAD Župan V 2.978  2.978  0
1226. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE Ravnatelj VRT 2.976  2.976  0
1227. OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1228. CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA Direktor CSD 2.976  2.976  0
1229. OSNOVNA ŠOLA MIRNA Ravnatelj OŠ 2.974  2.974  0
1230. GIMNAZIJA TOLMIN Ravnatelj SŠ 2.974  2.974  1.654
1231. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER Načelnik UE 2.974  2.974  0
1232. CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE Direktor CSD 2.973  2.973  0
1233. GLASBENA ŠOLA RIBNICA Ravnatelj GŠ 2.973  2.973  0
1234. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI Načelnik UE 2.972  2.972  0
1235. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA Načelnik UE 2.972  2.972  0
1236. Srednja elektro-računalniška šola Maribor Ravnatelj SŠ 2.971  2.971  0
1237. OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Ravnatelj OŠ 2.971  2.971  0
1238. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Sekretar PO 2.970  2.970  0
1239. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo Direktor LU 2.970  2.970  0
1240. OBČINA HOČE - SLIVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.970  2.970  0
1241. OSNOVNA ŠOLA POD GORO Ravnatelj OŠ 2.970  2.970  0
1242. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Direktor GLED 2.969  2.969  0
1243. DIJAŠKI DOM MARIBOR Ravnatelj DD/DDOE 2.968  2.968  0
1244. OSNOVNA ŠOLA MIREN Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1245. OSNOVNA ŠOLA PIVKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1246. OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1247. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Strokovni direktor/strokovni vodja 2.967  2.967  0
1248. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj Direktor JZ 2.967  2.967  0
1249. OSNOVNA ŠOLA DUŠANA MUNIHA MOST NA SOČI Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1250. OSNOVNA ŠOLA OB DRAVINJI Ravnatelj OŠ 2.966  2.966  0
1251. OBČINA KOMENDA Direktor/tajnik OBC UPR 2.964  2.964  0
1252. Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica Ravnatelj GŠ 2.964  2.964  0
1253. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD Ravnatelj OŠ 2.964  2.964  0
1254. SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 2.964  2.964  0
1255. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA Ravnatelj OŠ 2.963  2.963  0
1256. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MOZIRJE Načelnik UE 2.962  2.962  0
1257. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE Načelnik UE 2.961  2.961  0
1258. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ Direktor JZ 2.961  2.961  0
1259. DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA Ravnatelj SŠ 2.961  2.961  0
1260. OBČINA ŠENTRUPERT Župan VI 2.961  2.961  0
1261. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik 2.961  26.647  0
1262. OBČINA DOMŽALE Podžupan III 2.959  2.959  0
1263. OSNOVNA ŠOLA CENTER Ravnatelj OŠ 2.959  2.959  0
1264. CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor CSD 2.959  2.959  0
1265. OBČINA TOLMIN Direktor/tajnik OBC UPR 2.958  2.958  0
1266. OBČINA MENGEŠ Direktor/tajnik OBC UPR 2.958  2.958  0
1267. OBČINA ŠENTJERNEJ Direktor/tajnik OBC UPR 2.958  2.958  0
1268. Osnovna šola 8 talcev Logatec Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  0
1269. OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  717
1270. OBČINA VIPAVA Direktor/tajnik OBC UPR 2.957  2.957  0
1271. Šolski center Nova Gorica Ravnatelj VSŠOE 2.956  2.956  0
1272. GLASBENA ŠOLA IDRIJA Ravnatelj GŠ 2.955  2.955  0
1273. OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE Ravnatelj OŠ 2.954  2.954  216
1274. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj GŠ 2.953  2.953  0
1275. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA Direktor SVZPP 2.952  2.952  0
1276. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE Načelnik UE 2.952  2.952  0
1277. GIMNAZIJA PTUJ Ravnatelj SŠ 2.951  2.951  0
1278. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Ravnatelj SŠOE 2.951  2.951  0
1279. OSNOVNA ŠOLA RAČE Ravnatelj OŠ 2.951  2.951  0
1280. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE Direktor MUZ 2.950  2.950  0
1281. Glasbena šola Slovenska Bistrica Ravnatelj GŠ 2.950  2.950  0
1282. OBČINA SEŽANA Direktor/tajnik OBC UPR 2.949  2.949  0
1283. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ Ravnatelj VRT 2.949  2.949  0
1284. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA Direktor GAL 2.949  2.949  0
1285. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1286. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec 2.948  11  32.433  0
1287. CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA Direktor CSD 2.948  2.948  0
1288. OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL Ravnatelj OŠ 2.947  2.947  0
1289. GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA Ravnatelj GŠ 2.947  2.947  0
1290. OBČINA POLZELA Direktor/tajnik OBC UPR 2.946  2.946  0
1291. 2. OSNOVNA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj OŠ 2.945  2.945  0
1292. OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ Ravnatelj OŠ 2.945  2.945  0
1293. OBČINA DOBREPOLJE Župan VI 2.944  2.944  0
1294. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Pomočnik direktorja 2.944  2.944  0
1295. ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Direktor ŠC 2.944  2.944  0
1296. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 2.943  2.943  0
1297. TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Direktor DU PSVZ 2.943  2.943  0
1298. LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE Direktor LU 2.943  2.943  0
1299. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Pomočnik direktorja 2.943  5.885  0
1300. GLASBENA ŠOLA POSTOJNA Ravnatelj GŠ 2.942  2.942  35  0
1301. GIMNAZIJA NOVA GORICA Ravnatelj SŠ 2.942  2.942  0
1302. VRTEC JESENICE Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1303. OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Ravnatelj OŠ 2.942  2.942  0
1304. VRTEC JELKA Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1305. CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA Direktor CSD 2.942