english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
torek, 29. julij 2014  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
  Arhivski podatki
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
       Seznam organov
       Urejen seznam plač
       Najvišjih 25 plač
       Izberi mesec
       Metodologija
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Delovna telesa
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti


(od ponedeljka do nedelje od
7. do 22. ure)
 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Podatki o izplačanih plačah

Podatki o izplačilih

V skladu z letnim programom statističnih raziskovanj izvaja AJPES mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačilih funkcionarjem. Na izbiro so različni pregledi, ki so na voljo preko menija na levi strani.

Vir podatkov o izplačilih: AJPES   


  Izbrani mesec: maj 2014   (spremeni mesec)

 
Izbrani organi: VSI

Prikazana je vsota izplačil za posamezno delovno mesto v organu ter število zaposlenih, med katere se izplačilo razdeli.

# organ funkcija povprečna 
plača (v EUR) 
št. 
zaposl. 
redna 
izplačila (v EUR) 
izredna 
izplačila (v EUR) 
zaostala 
izplačila (v EUR) 
1. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Direktor ZD 7.652  7.652  0
2. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Direktor BOLN 7.410  7.410  0
3. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Direktor AGEN 6.291  6.291  0
4. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Direktor BOLN 6.227  6.227  0
5. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Strokovni direktor/strokovni vodja 6.169  6.169  0
6. ZDRAVSTVENI DOM METLIKA Direktor ZD 6.119  6.119  0
7. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Direktor BOLN 6.036  6.036  0
8. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 6.027  6.027  0
9. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Strokovni direktor/strokovni vodja 5.995  5.995  0
10. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 5.893  11.786  0
11. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik ustavnega sodišča 5.803  5.803  0
12. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Direktor LEK 5.794  5.794  0
13. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vrhovnega sodišča 5.786  5.786  0
14. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrožnega sodišča III 5.778  5.778  0
15. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Direktor ZD 5.767  5.767  0
16. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Direktor BOLN 5.703  5.703  0
17. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrožnega sodišča III 5.667  5.667  0
18. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni tožilec 5.653  5.653  0
19. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik republike 5.598  5.598  0
20. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sodnik ustavnega sodišča 5.590  44.717  0
21. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega zbora 5.581  5.581  0
22. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Direktor ZD 5.571  5.571  0
23. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča II 5.516  5.516  0
24. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik svetnik 5.486  5.486  0
25. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vlade 5.479  5.479  0
26. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 5.436  5.436  0
27. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Direktor ZD 5.392  5.392  0
28. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega sveta 5.391  5.391  0
29. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Višji sodnik 5.377  16.131  0
30. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic 5.348  5.348  0
31. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrožnega sodišča III 5.346  5.346  0
32. ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Direktor ZD 5.290  5.290  0
33. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Direktor ZD 5.282  5.282  0
34. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Direktor ZD 5.279  5.279  0
35. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 5.273  5.273  0
36. MINISTRSTVO ZA FINANCE Minister 5.244  5.244  0
37. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik računskega sodišča 5.243  5.243  0
38. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Minister 5.137  5.137  0
39. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Generalni direktor POL 5.130  5.130  0
40. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Minister 5.122  5.122  0
41. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Predsednik višjega sodišča I 5.111  5.111  0
42. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 5.098  20.390  0
43. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Rektor UP 5.075  5.075  0
44. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor CURS 5.074  5.074  0
45. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik vrhovnega sodišča 5.061  5.061  0
46. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik svetnik 5.042  19  95.802  0
47. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Direktor ZD 5.036  5.036  0
48. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Predsednik višjega sodišča II 5.034  5.034  0
49. ZAVOD ZA KULTURO BLED Direktor JZ 5.030  5.030  0
50. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Minister 5.015  5.015  0
51. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Direktor LEK 4.982  4.982  0
52. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega tožilca 4.976  4.976  0
53. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik višjega sodišča II 4.949  4.949  0
54. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik državnega zbora 4.947  9.894  0
55. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.944  4.944  0
56. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.940  4.940  0
57. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 4.934  4.934  0
58. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Pomočnik direktorja 4.933  4.933  0
59. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.933  4.933  0
60. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Minister 4.924  4.924  0
61. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.914  4.914  0
62. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Minister 4.909  4.909  0
63. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Minister 4.909  4.909  0
64. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik svetnik 4.881  24.406  0
65. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik višjega sodišča I 4.874  4.874  0
66. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Načelnik GŠSV 4.866  4.866  0
67. MINISTRSTVO ZA KULTURO Minister 4.863  4.863  0
68. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Direktor ZD 4.853  4.853  0
69. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Direktor ZD 4.853  4.853  0
70. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Namestnik direktorja 4.846  14.539  0
71. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrožnega sodišča II 4.846  4.846  0
72. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Minister 4.833  4.833  0
73. UNIVERZA V LJUBLJANI Rektor UL 4.820  4.820  0
74. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.815  4.815  0
75. LEKARNE PTUJ Direktor LEK 4.810  4.810  0
76. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Namestnik direktorja 4.809  9.617  0
77. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik višjega sodišča I 4.805  4.805  0
78. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Minister 4.802  4.802  0
79. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.800  4.800  0
80. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.784  4.784  0
81. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik 4.777  11  52.548  0
82. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.777  4.777  0
83. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar vlade 4.772  4.772  0
84. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Minister 4.758  4.758  0
85. INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia Direktor IJS 4.750  4.750  0
86. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrožnega sodišča III 4.741  4.741  0
87. UNIVERZA V MARIBORU Rektor UM 4.736  4.736  0
88. BOLNIŠNICA SEŽANA Direktor BOLN 4.726  4.726  0
89. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.723  4.723  0
90. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Predsednik višjega sodišča II 4.722  4.722  0
91. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.716  4.716  0
92. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik višjega sodišča I 4.707  4.707  0
93. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZZZRS 4.679  4.679  0
94. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.667  14.002  0
95. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik višjega sodišča II 4.665  4.665  0
96. CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Generalni direktor CD 4.656  4.656  1.071  0
97. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Minister 4.653  4.653  0
98. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Generalni direktor KC 4.645  4.645  0
99. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor DURS 4.629  4.629  0
100. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.609  4.609  0
101. Slovenska akademija znanosti in umetnosti Direktor JZ 4.604  4.604  0
102. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Podpredsednik višjega sodišča II 4.588  4.588  0
103. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar državnega zbora 4.576  4.576  0
104. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Generalni direktor RTV SLO 4.575  4.575  0
105. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Generalni direktor ZRSZ 4.574  4.574  0
106. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Župan I (Ljubljana) 4.574  4.574  0
107. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Strokovni direktor/strokovni vodja 4.547  9.094  0
108. MINISTRSTVO ZA FINANCE Državni sekretar 4.538  9.076  0
109. ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Direktor LEK 4.536  4.536  0
110. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Podpredsednik okrožnega sodišča II 4.529  4.529  0
111. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Državni sekretar 4.524  9.047  0
112. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Državni sekretar 4.520  9.040  0
113. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Podpredsednik višjega sodišča II 4.519  4.519  0
114. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.512  4.512  0
115. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.507  19  85.625  0
116. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.504  4.504  0
117. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.504  4.504  0
118. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik svetnik 4.501  29  130.521  0
119. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.498  4.498  0
120. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Strokovni direktor/strokovni vodja 4.496  4.496  0
121. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Višji državni tožilec 4.491  4.491  0
122. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni sekretar MIN 4.488  4.488  0
123. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Direktor OIL 4.484  4.484  0
124. ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 Direktor ZD 4.480  4.480  0
125. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Državni sekretar 4.479  4.479  0
126. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.479  4.479  0
127. LEKARNA SEVNICA Direktor LEK 4.478  4.478  0
128. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državni sekretar 4.472  8.944  0
129. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Višji sodnik 4.469  13.408  0
130. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Namestnik direktorja 4.466  4.466  0
131. KOROŠKA LEKARNA Direktor LEK 4.464  4.464  0
132. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar ustavnega sodišča 4.454  4.454  0
133. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Direktor LEK 4.451  4.451  0
134. ZDRAVSTVENI DOM LITIJA Direktor ZD 4.450  4.450  0
135. AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor APEK 4.442  4.442  0
136. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Strokovni direktor/strokovni vodja 4.437  4.437  0
137. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik svetnik 4.436  39.925  0
138. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Direktor službe DVK 4.433  4.433  0
139. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Namestnik direktorja 4.430  4.430  1.772  0
140. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Državni sekretar 4.425  4.425  0
141. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Državni sekretar 4.425  4.425  0
142. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Direktor BOLN 4.425  4.425  0
143. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.417  30.921  0
144. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZPIZ 4.416  4.416  0
145. NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Direktor JRZ/JIZ 4.412  4.412  0
146. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Državni sekretar 4.411  4.411  0
147. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Državni sekretar 4.411  8.821  0
148. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.409  17.636  0
149. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Višji državni tožilec 4.407  4.407  0
150. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.405  4.405  0
151. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor BOLN 4.392  4.392  0
152. CELJSKE LEKARNE Javni zavod Direktor LEK 4.389  4.389  0
153. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor SVZ 4.389  4.389  0
154. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Generalni direktor direktorata MIN 4.383  17.531  0
155. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Direktor BOLN 4.382  4.382  0
156. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.382  30.672  0
157. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrožnega sodišča III 4.377  4.377  0
158. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.374  4.374  0
159. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.374  4.374  0
160. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Vodja okrožnega državnega tožilstva I 4.360  4.360  0
161. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik višjega sodišča II 4.358  4.358  0
162. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Direktor AGEN 4.355  4.355  0
163. LEKARNA MOZIRJE Direktor LEK 4.353  4.353  0
164. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik predsednika računskega sodišča 4.347  8.693  0
165. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor SURS 4.340  4.340  0
166. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.337  4.337  0
167. Kemijski inštitut Direktor JZ 4.333  4.333  0
168. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni pravobranilec 4.330  4.330  0
169. MINISTRSTVO ZA KULTURO Državni sekretar 4.330  4.330  0
170. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.329  4.329  0
171. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Direktor JZ 4.327  4.327  0
172. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.327  4.327  0
173. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Državni sekretar 4.316  4.316  0
174. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni kazenski sodnik svetnik 4.310  4.310  0
175. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 4.307  25.840  0
176. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Direktor/inšpektor OSM 4.305  4.305  0
177. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Direktor BOLN 4.305  4.305  0
178. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Državni sekretar 4.303  8.606  0
179. ZDRAVSTVENI DOM CELJE Direktor ZD 4.301  4.301  0
180. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.295  8.589  0
181. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Namestnik direktorja 4.288  4.288  0
182. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega pravobranilca 4.287  4.287  0
183. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Direktor JRZ/JIZ 4.280  4.280  0
184. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni sekretar MIN 4.280  4.280  0
185. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Direktor ARRS 4.277  4.277  0
186. ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Direktor ZD 4.276  4.276  0
187. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec svetnik 4.274  4.274  0
188. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Namestnik direktorja 4.271  4.271  0
189. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik svetnik 4.270  12.810  0
190. GORENJSKE LEKARNE Direktor LEK 4.268  4.268  0
191. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Direktor BOLN 4.267  4.267  0
192. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Višji sodnik 4.264  8.528  0
193. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Direktor BOLN 4.263  4.263  0
194. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.257  38.313  0
195. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Direktor BOLN 4.255  4.255  0
196. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča I 4.253  4.253  0
197. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN Direktor/inšpektor OSM 4.251  4.251  0
198. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.245  4.245  0
199. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Direktor LEK 4.236  4.236  0
200. INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Informacijski pooblaščenec 4.235  4.235  0
201. AGENCIJA ZA ENERGIJO Direktor JARSE 4.235  4.235  0
202. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Predsednik državne revizijske komisije 4.235  4.235  0
203. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča III 4.232  4.232  0
204. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, javni sklad Direktor SKL 4.229  4.229  0
205. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Direktor AGEN 4.228  4.228  0
206. ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA Direktor ZD 4.227  4.227  603
207. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Direktor BOLN 4.219  4.219  0
208. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik svetnik 4.217  37.955  0
209. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Direktor SKL 4.217  4.217  0
210. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JAŽP 4.217  4.217  0
211. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor SNG MB 4.217  4.217  0
212. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.210  21.052  0
213. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Državni sekretar 4.208  8.416  0
214. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I 4.206  8.411  0
215. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Direktor UMAR 4.205  4.205  0
216. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA Ravnatelj SNG DRAMA 4.204  4.204  0
217. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik svetnik 4.202  8.403  0
218. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Predsednik KGZS 4.192  4.192  0
219. MESTNA OBČINA MARIBOR Župan II (Maribor) 4.192  4.192  0
220. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča II 4.192  4.192  0
221. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar predsednika republike 4.192  4.192  0
222. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Najvišja plača - drugo 4.191  4.191  608  0
223. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.188  4.188  0
224. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Višji sodnik 4.186  8.372  0
225. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.182  25.093  0
226. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.179  4.179  0
227. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE Direktor ADF 4.179  4.179  0
228. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.179  4.179  0
229. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.178  4.178  0
230. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.174  4.174  0
231. ŽALSKE LEKARNE ŽALEC Direktor LEK 4.170  4.170  0
232. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Direktor AZN 4.170  4.170  0
233. UNIVERZA V MARIBORU Glavni tajnik UM 4.168  4.168  0
234. SLOVENSKA FILHARMONIJA Direktor SF 4.167  4.167  0
235. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Generalni sekretar vrhovnega sodišča 4.167  4.167  0
236. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.166  4.166  0
237. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik svetnik 4.164  20  83.288  0
238. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni direktor direktorata MIN 4.164  8.327  0
239. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.160  4.160  3.074
240. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča II 4.153  4.153  0
241. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Direktor AJPES 4.152  4.152  0
242. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor SKZG 4.150  4.150  0
243. ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO Direktor ZD 4.145  4.145  0
244. Javni zavod Triglavski narodni park Direktor TNP 4.145  4.145  0
245. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Namestnik direktorja 4.143  16.570  0
246. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Direktor/tajnik OBC UPR 4.139  4.139  0
247. AGENCIJA ZA ENERGIJO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.134  4.134  0
248. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
249. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
250. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.129  4.129  0
251. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT Direktor JZ 4.109  4.109  0
252. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL Direktor VS 4.104  4.104  0
253. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Direktor JARSPTI 4.104  4.104  0
254. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik svetnik 4.100  12.299  0
255. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.096  4.096  0
256. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Poslanec 4.092  89  364.150  0
257. NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Ravnatelj NUK 4.091  4.091  0
258. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Direktor JRZ/JIZ 4.091  4.091  0
259. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Višji državni tožilec 4.090  8.179  0
260. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik svetnik 4.090  8.179  0
261. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec svetnik 4.088  4.088  0
262. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.088  4.088  0
263. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Direktor AGEN 4.087  4.087  0
264. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Namestnik direktorja 4.087  4.087  0
265. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor VS 4.086  4.086  0
266. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča III 4.085  4.085  0
267. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.080  4.080  0
268. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrožnega sodišča I 4.079  4.079  0
269. ZDRAVSTVENI DOM LENART Direktor ZD 4.078  4.078  0
270. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrajnega sodišča III 4.078  4.078  0
271. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Direktor BOLN 4.077  4.077  0
272. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrožnega sodišča III 4.075  4.075  0
273. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.068  16.272  0
274. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni direktor direktorata MIN 4.068  16.271  0
275. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni direktor direktorata MIN 4.065  24.392  0
276. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Direktor SNGNG 4.064  4.064  0
277. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Župan III 4.063  4.063  0
278. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Direktor SS 4.062  4.062  0
279. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča IV 4.054  4.054  0
280. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor NM 4.049  4.049  0
281. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.048  4.048  0
282. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Namestnik direktorja 4.046  8.091  0
283. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.041  4.041  0
284. DELOVNO SODIŠČE CELJE Predsednik okrožnega sodišča III 4.037  4.037  0
285. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.036  4.036  0
286. GORENJSKE LEKARNE Namestnik direktorja 4.031  4.031  0
287. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 4.027  24.161  0
288. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Višji državni tožilec 4.026  4.026  0
289. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.026  4.026  0
290. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar MIN 4.023  4.023  0
291. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Ravnatelj SNG OPERA 4.015  4.015  0
292. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.013  4.013  0
293. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.013  4.013  0
294. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 4.011  19  76.203  0
295. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Direktor ŠC 4.009  4.009  0
296. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.009  4.009  0
297. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča IV 4.006  12.017  0
298. UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Dekan/ Direktor ČUDČU 4.004  4.004  0
299. DOM UPOKOJENCEV PTUJ Direktor DU PSVZ 4.003  4.003  0
300. JZ LEKARNA KRŠKO Direktor LEK 4.003  4.003  1.016  0
301. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik svetnik 4.002  20.011  0
302. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC Direktor ZD 3.995  3.995  0
303. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Namestnik direktorja 3.994  3.994  0
304. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.991  3.991  0
305. LEKARNA BREŽICE Direktor LEK 3.991  3.991  0
306. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Direktor JZ 3.988  3.988  0
307. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.987  7.974  0
308. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik 3.985  11.956  0
309. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Najvišja plača - drugo 3.981  3.981  0
310. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Direktor BOLN 3.981  3.981  0
311. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Direktor ZTM 3.978  3.978  0
312. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.978  3.978  0
313. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.978  3.978  0
314. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Direktor VS 3.976  3.976  0
315. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni sekretar MIN 3.976  3.976  0
316. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.976  3.976  0
317. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Minister 3.976  3.976  0
318. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni sekretar MIN 3.976  3.976  0
319. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni direktor direktorata MIN 3.975  23.848  0
320. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni sodnik 3.974  19.871  0
321. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Direktor LEK 3.973  3.973  0
322. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča III 3.972  3.972  0
323. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni direktor direktorata MIN 3.972  15.888  0
324. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Direktor BOLN 3.972  3.972  0
325. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Namestnik direktorja 3.968  7.936  0
326. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Namestnik direktorja 3.964  7.928  0
327. LEKARNA VELENJE Direktor LEK 3.963  3.963  0
328. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.961  3.961  0
329. JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JPS 3.958  3.958  0
330. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.957  3.957  0
331. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.957  3.957  0
332. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 3.957  10  39.566  0
333. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.952  3.952  0
334. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega sekretarja predsednika republike 3.952  3.952  0
335. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor direktorata MIN 3.947  15.787  0
336. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča III 3.943  3.943  0
337. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE Lepi pot 11, Ljubljana Direktor JRZ/JIZ 3.937  3.937  0
338. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Direktor ZD 3.936  3.936  0
339. DRŽAVNI IZPITNI CENTER Direktor DIC 3.935  3.935  0
340. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Član državne revizijske komisije 3.934  15.734  0
341. ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE Direktor ZD 3.932  3.932  0
342. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 3.931  11  43.236  0
343. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik svetnik 3.928  11.784  0
344. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča III 3.926  3.926  0
345. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Pomočnik direktorja 3.919  3.919  0
346. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktor ZD 3.918  3.918  0
347. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Direktor/inšpektor OSM 3.916  3.916  0
348. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni revizor 3.915  19.577  0
349. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO Direktor ZRSŠ 3.915  3.915  0
350. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Vodja kabineta predsednika republike 3.910  3.910  0
351. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Direktor TMS 3.908  3.908  0
352. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Direktor/inšpektor OSM 3.908  3.908  0
353. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča I 3.903  3.903  0
354. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.902  19.510  0
355. MESTNA OBČINA KRANJ Župan III 3.899  3.899  0
356. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Najvišja plača - drugo 3.899  3.899  2.831  0
357. DELOVNO SODIŠČE CELJE Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.897  3.897  0
358. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO izobraževanje Direktor JZ 3.895  3.895  0
359. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik 3.894  31.149  0
360. POMURSKE LEKARNE Murska Sobota Direktor LEK 3.891  3.891  0
361. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Direktor BOLN 3.891  3.891  620  0
362. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Direktor BOLN 3.889  3.889  0
363. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Direktor/inšpektor OSM 3.889  3.889  0
364. UNIVERZA V MARIBORU Dekan/ Direktor ČUDČU 3.888  15  58.320  0
365. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.883  3.883  0
366. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.880  7.759  0
367. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Direktor SEM 3.877  3.877  0
368. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Direktor JRZ/JIZ 3.876  3.876  0
369. OBČINA DOMŽALE Župan III 3.875  3.875  0
370. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni direktor direktorata MIN 3.875  11.624  0
371. ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA Direktor ZD 3.872  3.872  0
372. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.870  3.870  0
373. GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA Direktor GRD 3.865  3.865  0
374. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Direktor KGZS 3.864  3.864  0
375. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.864  11.591  0
376. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Višji državni tožilec 3.863  3.863  0
377. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Direktor BOLN 3.861  3.861  0
378. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec svetnik 3.858  7.716  0
379. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni sekretar MIN 3.855  3.855  0
380. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.855  3.855  0
381. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni pravobranilec 3.854  46  177.283  0
382. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.848  42  161.601  0
383. ŠOLSKI CENTER VELENJE Direktor ŠC 3.847  3.847  0
384. KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.846  3.846  0
385. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Namestnik direktorja 3.843  3.843  0
386. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Strokovni direktor/strokovni vodja 3.838  3.838  0
387. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Ravnatelj DD/DDOE 3.836  3.836  0
388. MINISTRSTVO ZA FINANCE Namestnik direktorja 3.833  7.666  0
389. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni sekretar MIN 3.831  3.831  0
390. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni sekretar MIN 3.831  3.831  0
391. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar računskega sodišča 3.822  3.822  0
392. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Generalni sekretar varuha 3.822  3.822  0
393. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.819  3.819  0
394. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.819  7.637  0
395. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.819  7.637  0
396. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Direktor ZD 3.815  3.815  0
397. ŠOLA ZA RAVNATELJE Predoslje 39, Kranj Direktor ŠR 3.814  3.814  0
398. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.812  11.437  0
399. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Direktor JZ 3.812  3.812  0
400. INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Prevod v angl: Institut for Water of the Republic of Slovenia Direktor IVRS 3.811  3.811  0
401. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Direktor JZ 3.809  3.809  0
402. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.807  19.037  1.290  0
403. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.806  3.806  0
404. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 3.806  3.806  0
405. ŠOLSKI CENTER CELJE Direktor ŠC 3.800  3.800  0
406. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Pomočnik direktorja 3.796  18.979  0
407. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik 3.795  15.180  0
408. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Direktor JRZ/JIZ 3.793  3.793  0
409. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec 3.790  3.790  0
410. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR Direktor/inšpektor OSM 3.789  3.789  0
411. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 3.781  30.251  0
412. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Pomočnik direktorja 3.778  18.891  0
413. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Najvišja plača - drugo 3.778  3.778  0
414. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča III 3.777  3.777  0
415. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pomočnik direktorja 3.777  3.777  0
416. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrajni sodnik svetnik 3.769  11.308  0
417. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
418. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
419. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.767  11.300  0
420. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar državnega sveta 3.766  3.766  0
421. PEDAGOŠKI INŠTITUT Direktor JRZ/JIZ 3.760  3.760  0
422. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
423. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
424. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec 3.757  11.272  0
425. Geološki zavod Slovenije Direktor JRZ/JIZ 3.757  3.757  0
426. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.757  3.757  0
427. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča III 3.755  3.755  0
428. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik 3.754  11.263  0
429. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
430. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
431. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 3.749  13  48.734  0
432. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.747  3.747  0
433. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Direktor/inšpektor OSM 3.747  3.747  0
434. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Ravnatelj OŠ 3.745  3.745  0
435. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.744  3.744  0
436. ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC Direktor ZD 3.742  3.742  0
437. CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR Direktor CSD 3.741  3.741  0
438. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni direktor direktorata MIN 3.737  18.687  0
439. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Direktor BOLN 3.735  3.735  0
440. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec svetnik 3.734  11  41.076  0
441. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Pomočnik direktorja 3.733  3.733  0
442. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Direktor BOLN 3.732  3.732  0
443. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.732  3.732  0
444. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Namestnik direktorja 3.732  3.732  0
445. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Svetovalec predsednika republike 3.728  11.184  0
446. AGENCIJA ZA ENERGIJO Namestnik direktorja 3.724  3.724  0
447. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Okrožni državni tožilec 3.718  3.718  0
448. Socialno varstveni zavod Hrastovec Direktor DU PSVZ 3.717  3.717  0
449. BOLNIŠNICA SEŽANA Pomočnik direktorja 3.714  3.714  0
450. OBČINA AJDOVŠČINA Župan IV 3.713  3.713  0
451. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Direktor JSKD 3.712  3.712  0
452. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE Direktor AGEN 3.712  3.712  0
453. MESTNA OBČINA VELENJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.711  3.711  0
454. KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA Direktor JZ 3.702  3.702  0
455. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE Direktor/inšpektor OSM 3.700  3.700  0
456. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.699  3.699  0
457. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.699  3.699  0
458. GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor GIS 3.698  3.698  0
459. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI Direktor/inšpektor OSM 3.691  3.691  0
460. SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Direktor BOLN 3.689  3.689  0
461. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Župan III 3.689  3.689  0
462. LEKARNA KOČEVJE Direktor LEK 3.687  3.687  227  0
463. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.687  11.060  0
464. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Direktor ZPP 3.686  3.686  0
465. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor PMS 3.685  3.685  0
466. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.684  3.684  0
467. OBČINA KRŠKO Župan IV 3.681  3.681  0
468. UNIVERZA V LJUBLJANI Pomočnik direktorja 3.679  11.038  0
469. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Direktor ZD 3.676  3.676  0
470. OBČINA POSTOJNA Župan V 3.670  3.670  0
471. MESTNA OBČINA PTUJ Župan IV 3.670  3.670  0
472. OBČINA TRBOVLJE Župan IV 3.670  3.670  0
473. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrajni sodnik svetnik 3.669  22.016  0
474. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Direktor SVZPP 3.668  3.668  0
475. LEKARNA RIBNICA Direktor LEK 3.666  3.666  0
476. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec svetnik 3.666  10.998  0
477. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.665  18.325  0
478. ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Direktor ŠD 3.665  3.665  0
479. CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Direktor CŠOD 3.664  3.664  0
480. OBČINA VRHNIKA Župan IV 3.659  3.659  0
481. OBČINA IZOLA Župan IV 3.659  3.659  0
482. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Direktor ZD 3.658  3.658  0
483. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Direktor/inšpektor OSM 3.656  3.656  0
484. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Pomočnik direktorja 3.655  3.655  0
485. UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Dekan/ Direktor ČUDČU 3.649  3.649  0
486. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrajnega sodišča I 3.645  10.936  0
487. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO Direktor JSRSP 3.645  3.645  0
488. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.645  3.645  0
489. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik 3.645  10  36.445  0
490. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Namestnik direktorja 3.644  3.644  0
491. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.643  3.643  0
492. UNIVERZA V LJUBLJANI, PEDAGOŠKA FAKULTETA Dekan/ Direktor ČUDČU 3.643  3.643  0
493. ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education Direktor ACS 3.641  3.641  0
494. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Najvišja plača - drugo 3.641  3.641  608  0
495. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni sekretar MIN 3.640  3.640  0
496. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Glavni tajnik UP 3.639  3.639  0
497. ŠOLSKI CENTER PTUJ Direktor ŠC 3.639  3.639  0
498. OBČINA ŠKOFJA LOKA Župan IV 3.638  3.638  0
499. INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI Direktor JRZ/JIZ 3.638  3.638  5.300  0
500. FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA Direktor FSVF 3.637  3.637  0
501. INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA Direktor JZ 3.637  3.637  0
502. JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE Direktor LEK 3.634  3.634  0
503. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.634  21.802  0
504. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.633  3.633  0
505. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Pomočnik direktorja 3.628  3.628  0
506. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrajni sodnik svetnik 3.628  18.139  0
507. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE Direktor ZD 3.627  3.627  0
508. PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija Direktor NP 3.627  3.627  0
509. OBČINA IVANČNA GORICA Župan IV 3.627  3.627  0
510. OBČINA RADOVLJICA Župan IV 3.626  3.626  0
511. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA Ravnatelj ZPP 3.626  3.626  0
512. GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica Direktor LEK 3.625  3.625  0
513. SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Direktor SIS 3.619  3.619  0
514. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.614  14.456  0
515. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.612  10.836  0
516. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Pomočnik direktorja 3.611  3.611  0
517. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO Direktor JZT 3.609  3.609  0
518. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik 3.608  7.215  0
519. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni sekretar MIN 3.607  3.607  0
520. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.606  3.606  0
521. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.606  3.606  0
522. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA Direktor SVZPP 3.605  3.605  0
523. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Župan IV 3.604  3.604  0
524. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan/ Direktor ČUDČU 3.603  10  36.028  0
525. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Pomočnik direktorja 3.598  3.598  0
526. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.598  3.598  0
527. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Načelnik UELJ 3.597  3.597  0
528. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana Direktor JZ 3.595  3.595  0
529. OBČINA BREŽICE Župan IV 3.594  3.594  0
530. Šolski center Nova Gorica Direktor ŠC 3.594  3.594  0
531. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 3.594  3.594  590  0
532. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 3.594  3.594  590  0
533. UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI Dekan/ Direktor ČUDČU 3.590  3.590  0
534. INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO Direktor JRZ/JIZ 3.589  3.589  0
535. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Direktor ARH 3.589  3.589  0
536. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec 3.585  7.169  0
537. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar DP 3.584  3.584  0
538. MESTNA OBČINA KOPER Župan III 3.583  3.583  0
539. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Direktor DU PSVZ 3.582  3.582  0
540. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.581  3.581  0
541. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrajni sodnik svetnik 3.581  14.324  0
542. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.579  25.053  0
543. DOM STAREJŠIH Rakičan Direktor DU PSVZ 3.578  3.578  0
544. INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA Direktor JRZ/JIZ 3.576  3.576  0
545. MODERNA GALERIJA Direktor MG 3.573  3.573  0
546. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.572  10.717  0
547. OBČINA PIRAN Župan IV 3.572  3.572  0
548. KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO Direktor REG KNJ 3.569  3.569  0
549. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Najvišja plača - drugo 3.568  3.568  1.608  0
550. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.566  10.699  0
551. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Najvišja plača - drugo 3.564  3.564  0
552. Zavod za šport Republike Slovenije Planica Direktor JZ 3.562  3.562  0
553. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.558  10.674  0
554. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Pomočnik direktorja 3.557  24.901  0
555. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec 3.557  10.670  0
556. INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Direktor IHPS 3.551  3.551  0
557. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik svetnik 3.549  7.097  0
558. Geološki zavod Slovenije Pomočnik direktorja 3.544  3.544  0
559. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrajnega sodišča IV 3.544  10.631  0
560. GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.543  3.543  0
561. MESTNA OBČINA CELJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.540  3.540  0
562. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Namestnik direktorja 3.539  3.539  0
563. OBČINA HOČE - SLIVNICA Župan V 3.534  3.534  0
564. URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
565. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Direktor/inšpektor OSM 3.530  3.530  0
566. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Direktor BOLN 3.530  3.530  0
567. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Župan IV 3.529  3.529  0
568. CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Direktor CTK 3.529  3.529  0
569. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.527  3.527  0
570. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.527  3.527  0
571. OBČINA ŠKOFLJICA Župan V 3.524  3.524  0
572. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Direktor CMEPISU 3.524  3.524  0
573. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.520  3.520  0
574. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Župan IV 3.518  3.518  0
575. DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA Ravnatelj DD/DDOE 3.516  3.516  0
576. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.515  26  91.399  0
577. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Ravnatelj ZPP 3.514  3.514  0
578. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO ROGAŠKA SLATINA Direktor JS/JZ 3.513  3.513  0
579. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrajni sodnik svetnik 3.512  14.047  0
580. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrajni sodnik svetnik 3.511  24.574  0
581. OBČINA POSTOJNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.510  3.510  0
582. OBČINA MEDVODE Župan V 3.510  3.510  0
583. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Direktor DU PSVZ 3.508  3.508  0
584. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.506  12  42.072  0
585. LEKARNA ORMOŽ Direktor LEK 3.504  3.504  0
586. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Višji državni tožilec 3.504  10.512  0
587. INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA Direktor JRZ/JIZ 3.503  3.503  0
588. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik svetnik 3.502  3.502  0
589. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško Direktor S NEK 3.501  3.501  0
590. AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.493  3.493  0
591. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA Ravnatelj OŠ 3.491  3.491  0
592. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Direktor/inšpektor OSM 3.487  3.487  0
593. OBČINA SEVNICA Župan IV 3.486  3.486  0
594. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.486  6.972  0
595. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.486  3.486  0
596. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.486  6.972  0
597. SLOVENSKA KINOTEKA Predsednik uprave SKL 3.485  3.485  0
598. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Direktor/ravnatelj SŠ 3.482  3.482  0
599. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.481  17.404  0
600. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Direktor VSŠ 3.477  3.477  0
601. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Direktor ZD 3.476  3.476  0
602. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.475  3.475  0
603. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Direktor BOLN 3.474  3.474  0
604. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Direktor ZPP 3.472  3.472  0
605. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE Direktor MNZS 3.472  3.472  0
606. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.471  3.471  0
607. OBČINA DOMŽALE Direktor/tajnik OBC UPR 3.471  3.471  0
608. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Pomočnik direktorja 3.466  10.399  0
609. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA Direktor/inšpektor OSM 3.464  3.464  0
610. INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Direktor JRZ/JIZ 3.464  3.464  0
611. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem Direktor SVZPP 3.461  3.461  0
612. ŠOLSKI CENTER MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.461  3.461  0
613. OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO Direktor GAL 3.455  3.455  0
614. OBČINA KOMENDA Župan V 3.454  3.454  0
615. Šolski center Kranj Ravnatelj VSŠOE 3.453  3.453  0
616. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Direktor ZD 3.453  3.453  0
617. GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma Direktor ŠC 3.452  3.452  0
618. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA Direktor ŠC 3.451  3.451  0
619. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Direktor VS 3.450  3.450  0
620. MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Direktor KNJ 3.450  3.450  0
621. ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE Direktor JS/JZ 3.448  3.448  0
622. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Župan V 3.444  3.444  0
623. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik 3.443  30.991  0
624. OBČINA PIRAN Direktor/tajnik OBC UPR 3.443  3.443  0
625. OBČINA LOGATEC Župan V 3.443  3.443  0
626. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Direktor AGEN 3.442  3.442  0
627. OBČINA ŠENTJUR Župan IV 3.442  3.442  0
628. LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA Direktor LEK 3.442  3.442  505  0
629. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča II 3.441  3.441  0
630. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrajni državni tožilec 3.439  3.439  0
631. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO Direktor CSD 3.438  3.438  0
632. GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor JZ 3.437  3.437  0
633. OBČINA IG Župan V 3.433  3.433  0
634. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.430  3.430  745  0
635. ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica Direktor ZD 3.430  3.430  0
636. ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Direktor ZD 3.428  3.428  0
637. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Direktor/ravnatelj SŠ 3.426  3.426  0
638. OBČINA IDRIJA Župan V 3.424  3.424  0
639. OBČINA VOJNIK Župan V 3.424  3.424  0
640. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Direktor ARH 3.421  3.421  0
641. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik 3.421  22  75.258  0
642. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Direktor DU PSVZ 3.420  3.420  0
643. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Pomočnik direktorja 3.419  20.513  0
644. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ Ravnatelj SŠ 3.417  3.417  0
645. LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA Direktor LU 3.415  3.415  0
646. DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR Direktor DU PSVZ 3.414  3.414  0
647. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Pomočnik direktorja 3.414  3.414  0
648. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pomočnik direktorja 3.414  17.068  0
649. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA Ravnatelj OŠ 3.413  3.413  0
650. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Namestnik varuha človekovih pravic 3.413  13.652  0
651. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana Direktor JZ 3.413  3.413  2.028  0
652. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec 3.413  13.650  0
653. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.409  3.409  0
654. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Direktor DU PSVZ 3.409  3.409  0
655. Šolski center Kranj Direktor ŠC 3.409  3.409  0
656. I. GIMNAZIJA V CELJU Ravnatelj SŠ 3.404  3.404  0
657. KRANJSKI VRTCI Ravnatelj VRT 3.402  3.402  0
658. ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA Direktor ZD 3.402  3.402  0
659. GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA Ravnatelj GŠ 3.399  3.399  0
660. Študijski center za narodno spravo Direktor JZ 3.398  3.398  0
661. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Župan V 3.394  3.394  0
662. OBČINA TREBNJE Župan V 3.394  3.394  0
663. OBČINA LAŠKO Župan V 3.394  3.394  0
664. OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Župan V 3.394  3.394  0
665. OSNOVNA ŠOLA DR. BOGOMIRJA MAGAJNE DIVAČA Ravnatelj OŠ 3.394  3.394  0
666. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.393  3.393  1.818  0
667. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Ravnatelj OŠPP 3.393  3.393  0
668. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK Ravnatelj OŠ 3.392  3.392  0
669. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pomočnik direktorja 3.391  6.781  0
670. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor JSRRPSP 3.389  3.389  0
671. GLASBENA ŠOLA DOMŽALE Ravnatelj GŠ 3.386  3.386  0
672. SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA Ravnatelj SŠ 3.386  3.386  0
673. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrajni sodnik svetnik 3.385  10.156  0
674. OBČINA PREVALJE Župan V 3.384  3.384  0
675. OBČINA CERKNICA Župan V 3.383  3.383  0
676. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU Dekan / Direktor SVZ 3.383  3.383  0
677. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.383  3.383  0
678. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Pomočnik direktorja 3.383  3.383  0
679. JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA Direktor GRD 3.380  3.380  0
680. ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA Direktor ZD 3.379  3.379  0
681. MESTNA OBČINA MARIBOR Direktor/tajnik OBC UPR 3.378  3.378  0
682. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE Direktor/inšpektor OSM 3.378  3.378  0
683. MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library Direktor REG KNJ 3.377  3.377  0
684. OBČINA KAMNIK Župan IV 3.377  3.377  0
685. OBČINA ŠENTJERNEJ Župan V 3.374  3.374  0
686. OBČINA RAČE-FRAM Župan V 3.374  3.374  0
687. ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA Direktor ZD 3.374  3.374  0
688. OBČINA HRASTNIK Župan V 3.373  3.373  0
689. OBČINA MENGEŠ Župan V 3.373  3.373  0
690. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Pomočnik direktorja 3.371  10.114  0
691. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Pomočnik direktorja 3.370  6.740  0
692. OBČINA GROSUPLJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.370  3.370  0
693. KOZJANSKI PARK Direktor NP 3.369  3.369  0
694. GIMNAZIJA LEDINA Ravnatelj SŠ 3.368  3.368  0
695. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ Direktor JZ 3.366  3.366  0
696. DOM UPOKOJENCEV Podbrdo Direktor DU PSVZ 3.365  3.365  0
697. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik 3.364  30.278  0
698. OBČINA LITIJA Župan V 3.364  3.364  0
699. OBČINA ČRNOMELJ Župan V 3.364  3.364  0
700. OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR Ravnatelj OŠ 3.364  3.364  0
701. OBČINA BLED Župan V 3.363  3.363  0
702. OBČINA BRASLOVČE Župan V 3.363  3.363  0
703. SLOVENSKA AKREDITACIJA Firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN ACCREDITATION Direktor JZSA 3.363  3.363  0
704. OBČINA NAKLO Župan V 3.362  3.362  0
705. ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO Direktor JZ 3.360  3.360  0
706. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE Direktor LU 3.358  3.358  0
707. UPI Ljudska univerza Žalec Direktor LU 3.355  3.355  0
708. OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Župan V 3.354  3.354  0
709. OBČINA ILIRSKA BISTRICA Župan V 3.354  3.354  0
710. OBČINA SEŽANA Župan V 3.354  3.354  0
711. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Ravnatelj VSŠOE 3.353  3.353  0
712. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Direktor ZD 3.349  3.349  0
713. LEKARNA AJDOVŠČINA Direktor LEK 3.347  3.347  0
714. ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA Direktor LU 3.347  3.347  0
715. OBČINA LENART Direktor/tajnik OBC UPR 3.347  3.347  0
716. MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o. Direktor JZ 3.345  3.345  0
717. OBČINA RIBNICA Župan V 3.344  3.344  0
718. OBČINA ZREČE Župan V 3.344  3.344  0
719. OBČINA KANAL OB SOČI Župan V 3.344  3.344  0
720. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA Direktor JZ 3.341  3.341  0
721. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.340  10  33.401  0
722. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Direktor ŠC 3.340  3.340  0
723. ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Direktor ZD 3.339  3.339  0
724. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER Direktor CSD 3.337  3.337  0
725. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Direktor AGEN 3.335  3.335  0
726. OBČINA PESNICA Župan V 3.335  3.335  0
727. OBČINA MORAVSKE TOPLICE Župan V 3.334  3.334  0
728. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Direktor ZD 3.334  3.334  0
729. OBČINA GORENJA VAS-POLJANE Župan V 3.333  3.333  0
730. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Direktor ZD 3.327  3.327  0
731. OBČINA KIDRIČEVO Župan V 3.323  3.323  0
732. OBČINA SLOVENSKE KONJICE Župan V 3.323  3.323  0
733. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA Direktor JZT 3.323  3.323  0
734. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ROGATEC Ravnatelj OŠ 3.321  3.321  0
735. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Direktor/tajnik OBC UPR 3.315  3.315  0
736. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Direktor NP 3.314  3.314  0
737. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA Direktor DU PSVZ 3.313  3.313  0
738. OBČINA DRAVOGRAD Župan V 3.313  3.313  0
739. OBČINA ORMOŽ Župan V 3.313  3.313  0
740. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan V 3.312  3.312  0
741. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Ravnatelj VSŠOE 3.310  3.310  0
742. GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA Ravnatelj GŠ 3.310  3.310  0
743. ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Direktor JZŠ 3.309  3.309  0
744. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.308  74  244.796  0
745. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar PO 3.307  3.307  0
746. DOM OB SAVINJI CELJE Direktor DU PSVZ 3.307  3.307  0
747. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Direktor ŠC 3.307  3.307  0
748. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.306  3.306  0
749. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE Direktor DU PSVZ 3.305  3.305  0
750. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Direktor DU PSVZ 3.304  3.304  0
751. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.303  3.303  0
752. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE Ravnatelj OŠ 3.301  3.301  0
753. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH Ravnatelj OŠ 3.297  3.297  0
754. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor DU PSVZ 3.297  3.297  0
755. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN Načelnik UE 3.296  3.296  0
756. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.295  3.295  0
757. OBČINA LENART Župan V 3.294  3.294  0
758. Muzej in galerije mesta Ljubljane Direktor MUZ 3.293  3.293  0
759. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Direktor ŠC 3.291  3.291  0
760. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Pomočnik direktorja 3.290  13.161  0
761. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA Načelnik UE 3.288  3.288  0
762. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Direktor ŠC 3.287  3.287  0
763. JAVNI ZAVOD ZA GASILSKO IN REŠEVALNO DEJAVNOST -Gasilska enota Nova Gorica Direktor GRD 3.285  3.285  0
764. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER Direktor DU PSVZ 3.285  3.285  0
765. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR Ravnatelj OŠ 3.285  3.285  0
766. MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE Direktor/inšpektor OSM 3.284  3.284  0
767. MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Direktor GLED 3.283  3.283  0
768. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Podžupan I (Ljubljana) 3.283  6.566  0
769. OBČINA ŽIRI Župan V 3.283  3.283  0
770. VZGOJNI ZAVOD PLANINA Ravnatelj OŠPP 3.279  3.279  0
771. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR Direktor DU PSVZ 3.279  3.279  0
772. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pomočnik direktorja 3.278  3.278  0
773. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
774. ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti Direktor JZ 3.278  3.278  0
775. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Sekretar PO 3.275  3.275  0
776. OBČINA BOHINJ Župan V 3.273  3.273  0
777. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER Načelnik UE 3.269  3.269  0
778. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Direktor ZD 3.269  3.269  0
779. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE Direktor DU PSVZ 3.268  3.268  0
780. OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA Ravnatelj OŠPP 3.268  3.268  0
781. OSNOVNA ŠOLA DOLENJSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 3.266  3.266  0
782. CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC Direktor CSD 3.265  3.265  0
783. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Pomočnik direktorja 3.265  3.265  0
784. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK Direktor DU PSVZ 3.264  3.264  0
785. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Direktor LU 3.263  3.263  0
786. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Predsednik komisije za preprečevanje korupcije 3.263  6.525  0
787. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec 3.261  22.826  0
788. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor LU 3.259  3.259  0
789. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Pomočnik direktorja 3.259  3.259  0
790. Javni zavod Krajinski park Strunjan Direktor JZ 3.257  3.257  0
791. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Ravnatelj VSŠOE 3.256  3.256  0
792. OBČINA RADLJE OB DRAVI Župan V 3.253  3.253  0
793. OBČINA PIVKA Župan V 3.253  3.253  0
794. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.252  3.252  0
795. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.250  3.250  0
796. OBČINA CERKNO Župan V 3.249  3.249  0
797. OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
798. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
799. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA Generalni direktor SURS 3.249  3.249  0
800. OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
801. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA Direktor DU PSVZ 3.249  3.249  0
802. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.248  3.248  0
803. OBČINA VIDEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.246  3.246  0
804. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE Direktor RRA 3.246  3.246  0
805. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI Direktor GAL 3.246  3.246  0
806. OBČINA KOČEVJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.243  3.243  0
807. OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA Župan V 3.243  3.243  0
808. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.243  3.243  0
809. JAVNI ZAVOD REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE Direktor RŠS 3.243  3.243  0
810. GIMNAZIJA MURSKA SOBOTA Ravnatelj SŠ 3.242  3.242  0
811. LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Direktor LU 3.241  3.241  0
812. OBČINA ŠKOFLJICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.241  3.241  0
813. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ Direktor MUZ 3.239  3.239  0
814. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec svetnik 3.237  6.473  0
815. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.234  19.402  0
816. OBČINA STRAŽA Župan VI 3.231  3.231  0
817. OBČINA BOROVNICA Župan VI 3.231  3.231  0
818. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Direktor ŠC 3.231  3.231  0
819. Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Direktor JZŠ 3.229  3.229  1.358  0
820. ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Ravnatelj SŠOE 3.226  3.226  0
821. ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Direktor ZD 3.224  3.224  0
822. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor ZD 3.223  3.223  0
823. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.223  3.223  0
824. VRTEC PTUJ Ravnatelj VRT 3.222  3.222  0
825. OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE Ravnatelj OŠ 3.221  3.221  0
826. OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER Ravnatelj OŠ 3.221  3.221  0
827. OSNOVNA ŠOLA GRM Ravnatelj OŠ 3.221  3.221  0
828. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Direktor DU PSVZ 3.221  3.221  0
829. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.220  3.220  0
830. KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR Direktor JS/JZ 3.220  3.220  0
831. GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA Direktor MUZ 3.220  3.220  0
832. GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE Ravnatelj GŠ 3.219  3.219  0
833. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Strokovni direktor/strokovni vodja 3.219  3.219  0
834. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Pomočnik direktorja 3.218  3.218  0
835. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Direktor GLED 3.217  3.217  0
836. GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK Ravnatelj GŠ 3.217  3.217  0
837. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VSŠOE 3.215  3.215  0
838. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Pomočnik direktorja 3.214  3.214  0
839. OBČINA LJUTOMER Župan V 3.213  3.213  0
840. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.213  3.213  0
841. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Načelnik UE 3.212  3.212  0
842. FESTIVAL LJUBLJANA Direktor JZ 3.210  3.210  0
843. ŠOLSKI CENTER PTUJ Ravnatelj VSŠOE 3.210  3.210  0
844. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec 3.205  12  38.455  0
845. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA Načelnik UE 3.204  3.204  0
846. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Direktor DU PSVZ 3.204  3.204  0
847. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.203  3.203  0
848. OBČINA CANKOVA Župan VI 3.203  3.203  0
849. OBČINA KOZJE Župan VI 3.203  3.203  0
850. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE Načelnik UE 3.203  3.203  0
851. OBČINA POLZELA Župan V 3.203  3.203  0
852. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK Direktor CSD 3.203  3.203  0
853. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Ravnatelj OŠPP 3.202  3.202  0
854. Zdravstveno reševalni center Koroške Direktor ZD 3.201  3.201  0
855. OBČINA SEVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.200  3.200  0
856. CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN Direktor CSD 3.198  3.198  0
857. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec 3.195  22  70.280  0
858. ANTON PODBEVŠEK TEATER Direktor GLED 3.194  3.194  0
859. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor/tajnik OBC UPR 3.194  3.194  0
860. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Župan VI 3.193  3.193  0
861. DOM LUKAVCI Direktor DU PSVZ 3.191  3.191  0
862. OSNOVNA ŠOLA STIČNA Ravnatelj OŠ 3.191  3.191  0
863. ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA Direktor ZOD 3.191  3.191  0
864. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.189  3.189  0
865. OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 3.189  3.189  0
866. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR Načelnik UE 3.188  3.188  0
867. OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Župan V 3.187  3.187  0
868. POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Predsednik uprave SKL 3.186  3.186  0
869. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Direktor KGZ 3.186  3.186  0
870. GLASBENA ŠOLA CELJE Ravnatelj GŠ 3.186  3.186  0
871. OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE Ravnatelj OŠ 3.185  3.185  0
872. VRTEC SEŽANA Ravnatelj VRT 3.185  3.185  0
873. Slovenski gledališki inštitut Rektor UL 3.185  3.185  0
874. OSNOVNA ŠOLA KOSEZE Ravnatelj OŠ 3.185  3.185  0
875. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Namestnik direktorja 3.184  3.184  0
876. OBČINA JURŠINCI Župan VI 3.184  3.184  0
877. ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA Direktor ŠC 3.184  3.184  0
878. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Sekretar PO 3.183  3.183  0
879. OBČINA BELTINCI Župan V 3.182  3.182  0
880. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Direktor ZD 3.182  3.182  0
881. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Ravnatelj ZPPOE 3.181  6.362  0
882. MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER Direktor GAL 3.181  3.181  0
883. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Sekretar PO 3.181  3.181  0
884. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.181  16  50.890  0
885. SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.180  3.180  0
886. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Namestnik direktorja 3.179  3.179  0
887. VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA Direktor VDC 3.178  3.178  0
888. POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Direktor PMS 3.176  3.176  0
889. DOM POČITKA MENGEŠ Direktor DU PSVZ 3.175  3.175  5.079  0
890. LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Direktor LU 3.175  3.175  0
891. OBČINA TRZIN Župan VI 3.175  3.175  0
892. OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Župan VI 3.175  3.175  0
893. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Ravnatelj OŠ 3.174  3.174  0
894. OBČINA CERKNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.173  3.173  0
895. KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.172  3.172  0
896. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.172  3.172  0
897. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE Ravnatelj OŠ 3.170  3.170  0
898. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj VSŠOE 3.170  3.170  0
899. GLASBENA ŠOLA KRANJ Ravnatelj GŠ 3.169  3.169  0
900. GLASBENA ŠOLA ŠKOFJA LOKA Ravnatelj GŠ 3.168  3.168  0
901. CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA Direktor CSD 3.168  3.168  0
902. OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
903. ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE Direktor LU 3.166  3.166  0
904. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN Načelnik UE 3.166  3.166  0
905. JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
906. OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
907. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ Načelnik UE 3.165  3.165  0
908. OBČINA MIRNA Župan VI 3.164  3.164  0
909. OBČINA TOLMIN Župan V 3.163  3.163  0
910. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Pomočnik direktorja 3.163  6.325  0
911. DOM STAREJŠIH Rakičan Namestnik direktorja 3.162  3.162  0
912. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE Direktor DU PSVZ 3.162  3.162  0
913. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.159  3.159  0
914. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA Načelnik UE 3.159  3.159  0
915. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA Načelnik UE 3.157  3.157  0
916. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
917. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IDRIJA Načelnik UE 3.157  3.157  0
918. GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA MOSTE-POLJE Ravnatelj GŠ 3.157  3.157  0
919. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Direktor/ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
920. DOM DR. JANKA BENEDIKA RADOVLJICA Direktor DU PSVZ 3.156  3.156  0
921. OBČINA APAČE Župan VI 3.156  3.156  0
922. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Namestnik direktorja 3.156  3.156  0
923. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO Direktor VDC 3.156  3.156  0
924. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Sekretar PO 3.155  3.155  0
925. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO Direktor NP 3.154  3.154  0
926. OBČINA LUKOVICA Župan V 3.153  3.153  0
927. OBČINA DUPLEK Župan V 3.152  3.152  0
928. GIMNAZIJA KRANJ Ravnatelj SŠ 3.152  3.152  0
929. OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.151  3.151  0
930. OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Ravnatelj OŠ 3.148  3.148  0
931. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO Ravnatelj OŠ 3.147  3.147  0
932. VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VRT 3.147  3.147  0
933. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE Direktor KNJ 3.147  3.147  0
934. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Načelnik UE 3.147  3.147  0
935. OBČINA REČICA OB SAVINJI Župan VI 3.147  3.147  0
936. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA Načelnik UE 3.147  3.147  0
937. DOM POČITKA MENGEŠ Namestnik direktorja 3.146  3.146  4.705  0
938. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Direktor DU PSVZ 3.146  3.146  0
939. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Direktor DU PSVZ 3.145  3.145  0
940. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Pomočnik direktorja 3.145  6.290  0
941. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Pomočnik direktorja 3.145  6.289  0
942. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.143  3.143  0
943. DOM NINE POKORN GRMOVJE Direktor DU PSVZ 3.143  3.143  0
944. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.141  3.141  0
945. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE Načelnik UE 3.140  3.140  0
946. OBČINA KAMNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.140  3.140  0
947. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOČEVJE Kočevje Direktor CSD 3.139  3.139  0
948. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER ENTE PUBBLICO PER LO SPORT DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA Direktor JZ 3.139  3.139  0
949. Srednja šola Domžale Ravnatelj SŠ 3.139  3.139  0
950. OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
951. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO Direktor CSD 3.138  3.138  0
952. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV Direktor DU PSVZ 3.138  3.138  0
953. OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
954. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
955. OBČINA PREDDVOR Župan VI 3.138  3.138  0
956. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
957. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA Načelnik UE 3.138  3.138  0
958. OBČINA LOVRENC NA POHORJU Župan VI 3.138  3.138  0
959. DIJAŠKI DOM VIČ Ravnatelj DD/DDOE 3.137  3.137  0
960. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA Načelnik UE 3.137  3.137  0
961. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Pomočnik direktorja 3.137  3.137  0
962. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.133  3.133  0
963. OBČINA ŠENTILJ Direktor/tajnik OBC UPR 3.133  3.133  0
964. SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.133  3.133  0
965. KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.133  3.133  0
966. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja Ravnatelj OŠ 3.133  3.133  0
967. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Direktor/tajnik OBC UPR 3.133  3.133  0
968. GORENJSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.132  3.132  0
969. OBČINA CERKNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.132  3.132  0
970. LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA Direktor MUZ 3.130  3.130  484  0
971. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Direktor ZPP 3.130  3.130  0
972. POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Direktor GRD 3.129  3.129  0
973. GIMNAZIJA CELJE - CENTER Ravnatelj SŠ 3.129  3.129  0
974. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
975. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
976. OBČINA SVETA ANA Župan VI 3.129  3.129  0
977. OBČINA GORNJI PETROVCI Župan VI 3.128  3.128  0
978. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Pomočnik direktorja 3.128  9.384  0
979. OSNOVNA ŠOLA DUPLEK Ravnatelj OŠ 3.128  3.128  0
980. OSNOVNA ŠOLA PUCONCI Ravnatelj OŠ 3.128  3.128  0
981. OBČINA IZOLA Direktor/tajnik OBC UPR 3.127  3.127  0
982. OSNOVNA ŠOLA SOSTRO Ravnatelj OŠ 3.124  3.124  0
983. LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE Direktor LU 3.123  3.123  0
984. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Ravnatelj OŠ 3.122  3.122  0
985. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE Načelnik UE 3.120  3.120  0
986. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA Direktor/ravnatelj SŠ 3.120  3.120  0
987. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
988. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
989. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Direktor DU PSVZ 3.119  3.119  0
990. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Pomočnik direktorja 3.119  3.119  0
991. OBČINA POLJČANE Župan VI 3.119  3.119  0
992. OBČINA CERKVENJAK Župan VI 3.119  3.119  0
993. MUZEJ VELENJE Direktor MUZ 3.119  3.119  0
994. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 3.119  3.119  0
995. VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR Direktor VDC 3.118  3.118  0
996. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER Načelnik UE 3.118  3.118  0
997. OSNOVNA ŠOLA IDRIJA Ravnatelj OŠ 3.118  3.118  0
998. SREDNJA UPRAVNO ADMINISTRATIVNA ŠOLA Ljubljana Ravnatelj SŠ 3.116  3.116  0
999. GIMNAZIJA ŠENTVID LJUBLJANA Direktor/ravnatelj SŠ 3.115  3.115  0
1000. POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Direktor MUZ 3.113  3.113  0
1001. ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC Pomočnik direktorja 3.113  3.113  0
1002. GLASBENA ŠOLA GROSUPLJE Ravnatelj GŠ 3.112  3.112  0
1003. Osnovna šola Ivana Cankarja Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
1004. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA Direktor KGZ 3.111  3.111  0
1005. OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
1006. Center za korekcijo sluha in govora Portorož - Centro per la correzione dell'udito e della pronuncia Portorose Ravnatelj ZPP 3.111  3.111  0
1007. OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
1008. OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
1009. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Direktor VDC 3.110  3.110  0
1010. OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
1011. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE Načelnik UE 3.110  3.110  0
1012. OBČINA LOŠKA DOLINA Župan VI 3.110  3.110  0
1013. OBČINA SELNICA OB DRAVI Župan VI 3.110  3.110  0
1014. JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Direktor JS/JZ 3.110  3.110  0
1015. CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC Direktor VDC 3.110  3.110  0
1016. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA Načelnik UE 3.109  3.109  0
1017. OSNOVNA ŠOLA GRAD Ravnatelj OŠ 3.107  3.107  0
1018. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ Načelnik UE 3.107  3.107  0
1019. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ Načelnik UE 3.107  3.107  0
1020. VARSTVENO DELOVNI CENTER ZAGORJE OB SAVI Direktor VDC 3.107  3.107  0
1021. DOM UPOKOJENCEV POLZELA Direktor DU PSVZ 3.106  3.106  0
1022. OSNOVNA ŠOLA ROJE Ravnatelj OŠPP 3.106  3.106  0
1023. OSNOVNA ŠOLA LENART Ravnatelj OŠ 3.106  3.106  0
1024. OSNOVNA ŠOLA TREBNJE Ravnatelj OŠ 3.105  3.105  0
1025. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec 3.104  11  34.149  0
1026. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR Direktor GAL 3.104  3.104  0
1027. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Direktor JS/JZ 3.104  3.104  0
1028. POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Direktor MUZ 3.102  3.102  0
1029. OSNOVNA ŠOLA CIRKULANE - ZAVRČ Ravnatelj OŠ 3.102  3.102  0
1030. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA Načelnik UE 3.101  3.101  0
1031. OBČINA ČRENŠOVCI Župan VI 3.101  3.101  0
1032. OBČINA KUNGOTA Župan VI 3.101  3.101  0
1033. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Ravnatelj SŠOE 3.101  6.201  0
1034. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA Načelnik UE 3.100  3.100  0
1035. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC Direktor VDC 3.100  3.100  0
1036. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA Načelnik UE 3.098  3.098  0
1037. Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana Ravnatelj ZPP 3.098  3.098  0
1038. GIMNAZIJA NOVO MESTO Ravnatelj SŠ 3.098  3.098  0
1039. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Ravnatelj OŠ 3.096  3.096  0
1040. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Direktor VDC 3.096  3.096  0
1041. OBČINA BREŽICE Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
1042. LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA Direktor LU 3.094  3.094  0
1043. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE Direktor LU 3.094  3.094  0
1044. OBČINA VRHNIKA Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
1045. ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA Ravnatelj ZPP 3.094  3.094  0
1046. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Ravnatelj ZPPOE 3.094  3.094  0
1047. DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola Direktor DU PSVZ 3.093  3.093  0
1048. OBČINA ŠTORE Župan VI 3.092  3.092  0
1049. OBČINA ROGATEC Župan VI 3.092  3.092  0
1050. VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK Ravnatelj VRT 3.092  3.092  0
1051. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1052. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN Ravnatelj GŠ 3.092  3.092  0
1053. OBČINA LOG - DRAGOMER Direktor/tajnik OBC UPR 3.092  3.092  0
1054. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Direktor MUZ 3.092  3.092  0
1055. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA Načelnik UE 3.092  3.092  0
1056. OBČINA GRAD Župan V 3.091  3.091  0
1057. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE Direktor DU PSVZ 3.091  3.091  0
1058. OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA Ravnatelj OŠ 3.090  3.090  0
1059. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.090  3.090  0
1060. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.090  3.090  0
1061. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO Ravnatelj GŠ 3.089  3.089  0
1062. DELOVNO SODIŠČE CELJE Okrožni sodnik 3.085  3.085  0
1063. VRTEC ZAGORJE OB SAVI Ravnatelj VRT 3.085  3.085  0
1064. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA Direktor VDC 3.084  3.084  0
1065. OBČINA SEMIČ Župan VI 3.082  3.082  0
1066. MOCIS center za izobraževanje odraslih Direktor VSŠ 3.082  3.082  0
1067. SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.082  3.082  0
1068. MLADINSKI DOM JARŠE Ravnatelj ZPP 3.082  3.082  0
1069. OBČINA GORNJI GRAD Župan VI 3.082  3.082  0
1070. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.082  3.082  0
1071. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK Načelnik UE 3.081  3.081  0
1072. RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO Direktor RRA 3.080  3.080  0
1073. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE Direktor MUZ 3.080  3.080  0
1074. OSNOVNA ŠOLA DR. LJUDEVITA PIVKA Ravnatelj OŠPP 3.079  3.079  0
1075. Mestna knjižnica Kranj Direktor REG KNJ 3.078  3.078  0
1076. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Ravnatelj ZPPOE 3.078  9.233  0
1077. EKONOMSKA GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA RADOVLJICA Direktor/ravnatelj SŠ 3.077  3.077  0
1078. CENTER ZA SOCIALNO DELO Nova Gorica Direktor CSD 3.075  3.075  0
1079. GLASBENA ŠOLA MURSKA SOBOTA Ravnatelj GŠ 3.075  3.075  0
1080. Muzej za arhitekturo in oblikovanje Direktor MUZ 3.075  3.075  0
1081. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.074  3.074  0
1082. OBČINA ŠKOCJAN Župan IV 3.073  3.073  0
1083. OSNOVNA ŠOLA GRADEC Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1084. OSNOVNA ŠOLA NAKLO Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1085. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART Načelnik UE 3.073  3.073  0
1086. OBČINA VUZENICA Župan VI 3.073  3.073  0
1087. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA Načelnik UE 3.073  3.073  0
1088. OBČINA SVETI TOMAŽ Župan VI 3.072  3.072  0
1089. OBČINA STARŠE Župan VI 3.072  3.072  0
1090. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR Direktor KGZ 3.071  3.071  0
1091. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO Načelnik UE 3.070  3.070  0
1092. GIMNAZIJA VIČ Ravnatelj SŠ 3.069  3.069  0
1093. CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ Direktor CSD 3.069  3.069  0
1094. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik 3.067  24.534  0
1095. GLASBENA ŠOLA ILIRSKA BISTRICA Ravnatelj GŠ 3.066  3.066  0
1096. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj OŠ 3.066  3.066  0
1097. II. GIMNAZIJA MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.066  3.066  0
1098. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE Direktor SVZ 3.065  3.065  0
1099. OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA Ravnatelj OŠ 3.065  3.065  0
1100. OBČINA AJDOVŠČINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.065  3.065  0
1101. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Direktor MUZ 3.064  3.064  0
1102. VRTEC LITIJA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1103. SREDNJA EKONOMSKO - POSLOVNA ŠOLA KOPER - SCUOLA MEDIA DI ECONOMIA E GESTIONE AZIENDALE CAPODISTRIA Ravnatelj SŠ 3.063  3.063  0
1104. OBČINA MOZIRJE Župan VI 3.063  3.063  0
1105. OBČINA VODICE Župan VI 3.063  3.063  0
1106. OBČINA TIŠINA Župan VI 3.063  3.063  0
1107. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM RADENCI Ravnatelj SŠ 3.062  3.062  0
1108. REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Načelnik UE 3.061  3.061  0
1109. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Pomočnik direktorja 3.060  3.060  0
1110. OSNOVNA ŠOLA HINKA SMREKARJA Ravnatelj OŠ 3.060  3.060  0
1111. GLASBENA ŠOLA JESENICE Ravnatelj GŠ 3.059  3.059  0
1112. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor GLED 3.058  3.058  0
1113. Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Ravnatelj OŠ 3.057  3.057  0
1114. OSNOVNA ŠOLA CERKNO Ravnatelj OŠ 3.057  3.057  0
1115. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ Direktor REG KNJ 3.057  3.057  0
1116. GLASBENA ŠOLA KRŠKO Ravnatelj GŠ 3.056  3.056  0
1117. OSNOVNA ŠOLA ŠTORE Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1118. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE Direktor ZR 3.056  3.056  0
1119. OSNOVNA ŠOLA TRNOVO Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1120. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.056  3.056  0
1121. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ravnatelj OŠ 3.055  3.055  0
1122. DOM STAREJŠIH LOGATEC Direktor DU PSVZ 3.054  3.054  0
1123. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Župan VI 3.054  3.054  0
1124. OSNOVNA ŠOLA LITIJA Ravnatelj OŠ 3.054  3.054  0
1125. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Župan VI 3.054  3.054  0
1126. OBČINA LJUBNO Župan VI 3.054  3.054  0
1127. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA Ravnatelj VRT 3.054  3.054  0
1128. OSNOVNA ŠOLA MOZIRJE Ravnatelj OŠ 3.053  3.053  0
1129. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA Načelnik UE 3.053  3.053  0
1130. VRTEC Nova Gorica Ravnatelj VRT 3.053  3.053  0
1131. GLASBENA ŠOLA VINKA VODOPIVCA AJDOVŠČINA Ravnatelj GŠ 3.052  3.052  0
1132. OSNOVNA ŠOLA LIVADA VELENJE Ravnatelj OŠ 3.051  3.051  0
1133. OBČINA STARŠE Direktor/tajnik OBC UPR 3.050  3.050  0
1134. OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.048  3.048  0
1135. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.048  3.048  0
1136. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec svetnik 3.047  9.142  0
1137. ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec Ravnatelj ZPP 3.047  3.047  0
1138. VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1139. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1140. CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR Direktor ZOD 3.047  3.047  0
1141. OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1142. OBČINA NAZARJE Župan VI 3.045  3.045  0
1143. OSNOVNA ŠOLA HUDINJA Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1144. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1145. OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 Ravnatelj OŠ 3.044  3.044  0
1146. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.044  3.044  0
1147. LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva Direktor LU 3.044  3.044  0
1148. VRTEC PEDENJPED Ravnatelj VRT 3.044  3.044  0
1149. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI Načelnik UE 3.043  3.043  0
1150. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA, VELENJE Ravnatelj OŠ 3.043  3.043  0
1151. GLASBENA ŠOLA KAMNIK Ravnatelj GŠ 3.042  3.042  0
1152. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Pomočnik direktorja 3.042  6.083  0
1153. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO Načelnik UE 3.040  3.040  0
1154. OBČINA BELTINCI Direktor/tajnik OBC UPR 3.039  3.039  0
1155. DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor DU PSVZ 3.038  3.038  0
1156. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Ravnatelj OŠ 3.038  3.038  0
1157. OSNOVNA ŠOLA DOBROVO Direktor JZ 3.038  3.038  0
1158. OBČINA IDRIJA Direktor/tajnik OBC UPR 3.037  3.037  0
1159. DOM UPOKOJENCEV CENTER Tabor - Poljane Direktor DU PSVZ 3.036  3.036  0
1160. OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.036  3.036  0
1161. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE Načelnik UE 3.036  3.036  0
1162. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA Direktor CSD 3.035  3.035  0
1163. OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1164. OSNOVNA ŠOLA POLZELA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1165. CENTER ZA VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE VELENJE Ravnatelj OŠPP 3.031  3.031  0
1166. OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1167. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1168. CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA Szocialis ugyintezo kozpont Lendva Direktor CSD 3.030  3.030  0
1169. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Direktor DU PSVZ 3.030  3.030  0
1170. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1171. OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1172. OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1173. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Direktor DU PSVZ 3.029  3.029  0
1174. OSNOVNA ŠOLA SVETI JURIJ Ravnatelj OŠ 3.029  3.029  0
1175. VRTEC MURSKA SOBOTA Ravnatelj VRT 3.029  3.029  0
1176. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.029  3.029  0
1177. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA Ravnatelj OŠ 3.027  3.027  0
1178. JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA Direktor JZ 3.026  3.026  0
1179. OBČINA MIRNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.024  3.024  0
1180. VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR Direktor VDC 3.024  3.024  0
1181. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE Načelnik UE 3.023  3.023  0
1182. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Direktor DU PSVZ 3.022  3.022  0
1183. DOM STAREJŠIH NA FARI Direktor DU PSVZ 3.021  3.021  0
1184. VRTEC CICIBAN Ravnatelj VRT 3.021  3.021  0
1185. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ Direktor JZŠ 3.021  3.021  0
1186. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE Direktor CSD 3.021  3.021  0
1187. OBČINA GORNJA RADGONA Direktor/tajnik OBC UPR 3.020  3.020  0
1188. OBČINA DOBRNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.020  3.020  0
1189. GLASBENA ŠOLA RIBNICA Ravnatelj GŠ 3.020  3.020  0
1190. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRANJ Načelnik UE 3.018  3.018  0
1191. OBČINA KOBARID Župan VI 3.017  3.017  0
1192. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA Ravnatelj VRT 3.017  3.017  0
1193. I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC Ravnatelj OŠ 3.017  3.017  0
1194. OBČINA BOVEC Župan VI 3.017  3.017  0
1195. I. OSNOVNA ŠOLA CELJE Ravnatelj OŠ 3.016  3.016  0
1196. SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.014  3.014  0
1197. Srednja elektro-računalniška šola Maribor Ravnatelj SŠ 3.013  3.013  0
1198. CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Direktor CSD 3.012  3.012  0
1199. OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1200. DOM PETRA UZARJA Direktor JS/JZ 3.012  3.012  0
1201. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC Načelnik UE 3.012  3.012  0
1202. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1203. OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1204. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.012  3.012  0
1205. OSNOVNA ŠOLA IG Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1206. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE Direktor/ravnatelj SŠ 3.012  3.012  0
1207. OBČINA ŠENČUR Direktor/tajnik OBC UPR 3.011  3.011  0
1208. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Načelnik UE 3.011  3.011  0
1209. OSNOVNA ŠOLA MUTA Ravnatelj OŠ 3.011  3.011  0
1210. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.011  3.011  0
1211. OBČINA DOBRNA Župan VI 3.010  3.010  0
1212. OBČINA KANAL OB SOČI Direktor/tajnik OBC UPR 3.009  3.009  0
1213. OBČINA TURNIŠČE Župan VI 3.008  3.008  0
1214. LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Direktor LU 3.008  3.008  0
1215. GIMNAZIJA TOLMIN Ravnatelj SŠ 3.008  3.008  0
1216. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1217. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC Načelnik UE 3.008  3.008  0
1218. OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Župan VI 3.007  3.007  0
1219. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC Načelnik UE 3.006  3.006  0
1220. KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA Direktor KNJ 3.005  3.005  0
1221. OSNOVNA ŠOLA POD GORO Ravnatelj OŠ 3.004  3.004  0
1222. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.003  3.003  0
1223. OSNOVNA ŠOLA ZREČE Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1224. CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA Direktor CSD 3.003  3.003  0
1225. OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1226. KNJIŽNICA VELENJE Direktor KNJ 3.003  3.003  0
1227. VRTEC DOMŽALE Ravnatelj VRT 3.003  3.003  0
1228. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1229. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1230. OBČINA GORIŠNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.000  3.000  0
1231. Glasbena šola Frana Gerbiča Cerknica Ravnatelj GŠ 3.000  3.000  0
1232. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA Ravnatelj SŠ 3.000  3.000  0
1233. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM Ravnatelj OŠ 2.998  2.998  0
1234. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Ravnatelj SŠOE 2.998  2.998  0
1235. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ Direktor LU 2.998  2.998  0
1236. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR Ravnatelj OŠPP 2.998  2.998  0
1237. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Ravnatelj SŠOE 2.998  5.995  0
1238. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Pomočnik direktorja 2.997  2.997  0
1239. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI Ravnatelj OŠ 2.997  2.997  0
1240. OSNOVNA ŠOLA ANTONA INGOLIČA SPODNJA POLSKAVA Ravnatelj OŠ 2.996  2.996  0
1241. LJUDSKA UNIVERZA CELJE Direktor LU 2.996  2.996  0
1242. GLASBENA ŠOLA IDRIJA Ravnatelj GŠ 2.995  2.995  0
1243. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Pomočnik direktorja 2.995  2.995  0
1244. OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1245. OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ NOVA GORICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1246. OBČINA HRASTNIK Direktor/tajnik OBC UPR 2.994  2.994  0
1247. MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK Direktor MUZ 2.994  2.994  0
1248. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1249. OSNOVNA ŠOLA BIČEVJE Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1250. OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1251. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD GLASBENA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj GŠ 2.994  2.994  0
1252. OSNOVNA ŠOLA DANILA LOKARJA AJDOVŠČINA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1253. OSNOVNA ŠOLA STANETA ŽAGARJA LIPNICA Ravnatelj OŠ 2.992  2.992  0
1254. GLASBENA ŠOLA NOVA GORICA Ravnatelj GŠ 2.990  2.990  0
1255. OSNOVNA ŠOLA MIRNA Ravnatelj OŠ 2.990  2.990  0
1256. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Sekretar PO 2.989  2.989  0
1257. OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1258. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE Župan VI 2.989  2.989  0
1259. CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA Direktor CSD 2.987  2.987  0
1260. OSNOVNA ŠOLA ORMOŽ Ravnatelj OŠ 2.987  2.987  0
1261. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ Direktor CSD 2.985  2.985  0
1262. VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1263. OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1264. OSNOVNA ŠOLA VIDEM Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1265. GLASBENA ŠOLA LENDAVA ZENEISKOLA LENDVA Ravnatelj GŠ 2.985  2.985  0
1266. VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1267. OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR Ravnatelj OŠ 2.984  2.984  0
1268. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA Direktor SVZPP 2.984  2.984  0
1269. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1270. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Pomočnik direktorja 2.983  11.931  0
1271. Glasbena šola Slovenska Bistrica Ravnatelj DD/DDOE 2.982  2.982  0
1272. CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE Direktor CSD 2.982  2.982  0
1273. OSNOVNA ŠOLA RIHARDA JAKOPIČA Ravnatelj OŠ 2.981  2.981  0
1274. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA Načelnik UE 2.980  2.980  0
1275. OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Ravnatelj OŠ 2.978  2.978  0
1276. CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA Direktor CSD 2.978  2.978  0
1277. OSNOVNA ŠOLA CENTER Ravnatelj OŠ 2.977  2.977  0
1278. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJETA Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1279. OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1280. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE Ravnatelj VRT 2.976  2.976  814  0
1281. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI Načelnik UE 2.972  2.972  0
1282. OBČINA LUKOVICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.972  2.972  0
1283. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo Direktor LU 2.970  2.970  4.375
1284. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Sekretar PO 2.970  2.970  0
1285. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik 2.969  11  32.661  0
1286. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj Direktor JZ 2.969  2.969  0
1287. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Direktor GLED 2.969  2.969  0
1288. GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA KRANJ Direktor JZ 2.969  2.969  0
1289. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Sekretar PO 2.969  2.969  0
1290. Šolski center Nova Gorica Ravnatelj VSŠOE 2.967  2.967  0
1291. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Strokovni direktor/strokovni vodja 2.967  2.967  0
1292. OSNOVNA ŠOLA PIVKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1293. OSNOVNA ŠOLA MIREN Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1294. OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1295. OBČINA POLZELA Direktor/tajnik OBC UPR 2.964  2.964  0
1296. OSNOVNA ŠOLA ŠMIHEL Ravnatelj OŠ 2.964  2.964  0
1297. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD Ravnatelj OŠ 2.964  2.964  0
1298. OSNOVNA ŠOLA DORNBERK Ravnatelj OŠ 2.962  2.962  0
1299. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MOZIRJE Načelnik UE 2.962  2.962  0
1300. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Ravnatelj GŠ 2.962  2.962  0
1301. SREDNJA ŠOLA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj SŠ 2.962  2.962  0
1302. DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA Ravnatelj SŠ 2.961  2.961  0
1303. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE Načelnik UE 2.961  2.961  0
1304. OBČINA ŠENTRUPERT Župan VI 2.961  2.961  0
1305. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA Direktor KGZ 2.960  2.960  0
1306. CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA Direktor CSD 2.959  2.959  0
1307.