english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija Podatki o plačah zasposlenih v javni upravi
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
sreda, 1. oktober 2014  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
  Arhivski podatki
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
       Seznam organov
       Urejen seznam plač
       Najvišjih 25 plač
       Izberi mesec
       Metodologija
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
  Zaposleni v organih državne uprave
  Delovna telesa
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  
   Portal ISPO - Informacijski servis podatkov Podatki o izplačanih plačah

Podatki o izplačilih

V skladu z letnim programom statističnih raziskovanj izvaja AJPES mesečno statistično raziskovanje o bruto izplačilih funkcionarjem. Na izbiro so različni pregledi, ki so na voljo preko menija na levi strani.

Vir podatkov o izplačilih: AJPES   


  Izbrani mesec: julij 2014   (spremeni mesec)

 
Izbrani organi: VSI

Prikazana je vsota izplačil za posamezno delovno mesto v organu ter število zaposlenih, med katere se izplačilo razdeli.

# organ funkcija povprečna 
plača (v EUR) 
št. 
zaposl. 
redna 
izplačila (v EUR) 
izredna 
izplačila (v EUR) 
zaostala 
izplačila (v EUR) 
1. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Direktor BOLN 7.501  7.501  0
2. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Direktor ZD 7.296  7.296  0
3. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Direktor BOLN 6.663  6.663  0
4. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Direktor AGEN 6.338  6.338  0
5. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Strokovni direktor/strokovni vodja 6.133  6.133  0
6. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Najvišja plača - drugo 6.002  6.002  0
7. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča II 6.000  6.000  0
8. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Strokovni direktor/strokovni vodja 5.923  5.923  0
9. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Direktor BOLN 5.824  5.824  0
10. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vrhovnega sodišča 5.803  5.803  0
11. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik ustavnega sodišča 5.803  5.803  0
12. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Direktor ZD 5.759  5.759  0
13. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni tožilec 5.654  5.654  0
14. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrožnega sodišča III 5.600  5.600  0
15. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik republike 5.598  5.598  0
16. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega zbora 5.581  5.581  0
17. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Direktor LEK 5.576  5.576  0
18. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Direktor ZD 5.574  5.574  0
19. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrožnega sodišča III 5.561  5.561  0
20. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Direktor ZD 5.555  5.555  0
21. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sodnik ustavnega sodišča 5.552  44.415  0
22. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrožnega sodišča II 5.548  5.548  0
23. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Predsednik višjega sodišča II 5.507  5.507  0
24. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 5.484  5.484  0
25. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik vlade 5.479  5.479  0
26. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik svetnik 5.461  5.461  0
27. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 5.438  10.876  0
28. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 5.432  5.432  0
29. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik državnega sveta 5.391  5.391  0
30. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Vodja okrožnega državnega tožilstva III 5.358  5.358  0
31. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrožnega sodišča III 5.354  5.354  0
32. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic 5.350  5.350  0
33. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrožnega sodišča III 5.317  5.317  0
34. ZDRAVSTVENI DOM DR. FRANCA AMBROŽIČA, Postojna Direktor ZD 5.312  5.312  0
35. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Višji sodnik 5.260  15.779  0
36. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik računskega sodišča 5.244  5.244  0
37. MINISTRSTVO ZA FINANCE Minister 5.244  5.244  0
38. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 5.198  5.198  0
39. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 5.193  5.193  0
40. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Generalni direktor POL 5.144  5.144  0
41. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Minister 5.139  5.139  0
42. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Minister 5.122  5.122  0
43. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Predsednik višjega sodišča I 5.112  5.112  0
44. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Rektor UP 5.105  5.105  0
45. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 5.102  20.407  0
46. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik vrhovnega sodišča 5.061  5.061  0
47. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik svetnik 5.030  19  95.576  0
48. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Minister 5.015  5.015  0
49. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Minister 4.993  4.993  0
50. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega tožilca 4.976  4.976  0
51. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrožnega sodišča III 4.975  4.975  0
52. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Strokovni direktor/strokovni vodja 4.973  4.973  0
53. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Direktor LEK 4.966  4.966  0
54. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.962  4.962  0
55. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.961  4.961  0
56. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik državnega zbora 4.947  9.894  0
57. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Minister 4.924  4.924  0
58. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Minister 4.909  4.909  0
59. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Minister 4.909  4.909  0
60. BOLNIŠNICA SEŽANA Pomočnik direktorja 4.902  4.902  0
61. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik višjega sodišča I 4.883  4.883  0
62. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Načelnik GŠSV 4.871  4.871  0
63. MINISTRSTVO ZA KULTURO Minister 4.863  4.863  0
64. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 4.862  14.587  0
65. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Namestnik direktorja 4.857  14.571  0
66. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Višji sodnik 4.846  14.538  0
67. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Minister 4.833  4.833  0
68. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Minister 4.833  4.833  0
69. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik svetnik 4.833  14.498  0
70. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.821  4.821  0
71. UNIVERZA V LJUBLJANI Rektor UL 4.820  4.820  0
72. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE POLICIJA Namestnik direktorja 4.805  9.610  0
73. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Minister 4.802  4.802  0
74. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.801  4.801  0
75. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik svetnik 4.789  23.945  0
76. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar vlade 4.772  4.772  0
77. CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center Generalni direktor CD 4.764  4.764  1.071  0
78. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.753  4.753  0
79. UNIVERZA V MARIBORU Rektor UM 4.750  4.750  0
80. INSTITUT JOŽEF STEFAN V angl.jeziku: Jožef Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia Direktor IJS 4.750  4.750  0
81. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.746  4.746  0
82. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.741  4.741  0
83. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.740  4.740  0
84. GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.733  4.733  0
85. VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni sodnik 4.729  11  52.020  0
86. BOLNIŠNICA SEŽANA Direktor BOLN 4.726  4.726  0
87. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Predsednik višjega sodišča II 4.722  4.722  0
88. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.716  4.716  0
89. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik višjega sodišča I 4.707  4.707  0
90. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrožnega sodišča III 4.700  4.700  0
91. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.694  37.555  0
92. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik višjega sodišča II 4.679  4.679  0
93. ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZZZRS 4.679  4.679  0
94. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik svetnik 4.652  18  83.744  0
95. LEKARNA BREŽICE Direktor LEK 4.648  4.648  0
96. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.646  4.646  0
97. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Generalni direktor KC 4.645  4.645  0
98. ZDRAVSTVENI DOM ZAGORJE OB SAVI Cesta zmage 1 Direktor ZD 4.625  4.625  0
99. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.624  4.624  0
100. Slovenska akademija znanosti in umetnosti Direktor JZ 4.610  4.610  0
101. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Državni sekretar 4.601  4.601  0
102. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Direktor ZD 4.594  4.594  0
103. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Podpredsednik višjega sodišča II 4.588  4.588  0
104. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.584  4.584  0
105. DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Direktor službe DVK 4.582  4.582  0
106. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Generalni direktor RTV SLO 4.575  4.575  0
107. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE Generalni direktor ZRSZ 4.574  4.574  0
108. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Župan I (Ljubljana) 4.574  4.574  0
109. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča II 4.550  4.550  0
110. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Strokovni direktor/strokovni vodja 4.547  9.094  0
111. MINISTRSTVO ZA FINANCE Državni sekretar 4.538  9.076  0
112. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Višji državni tožilec 4.537  4.537  0
113. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik višjega sodišča II 4.533  4.533  0
114. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Pomočnik direktorja 4.528  4.528  0
115. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Državni sekretar 4.527  9.053  0
116. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Državni sekretar 4.520  9.040  0
117. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Vodja okrožnega državnega tožilstva I 4.519  4.519  0
118. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.506  4.506  0
119. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Direktor/inšpektor OSM 4.506  4.506  0
120. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik svetnik 4.495  29  130.342  0
121. DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO p.o. Pomočnik direktorja 4.487  4.487  0
122. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.487  4.487  0
123. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, GENERALŠTAB SLOVENSKE VOJSKE Namestnik direktorja 4.483  4.483  0
124. ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA Direktor OIL 4.483  4.483  0
125. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Državni sekretar 4.479  4.479  0
126. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državni sekretar 4.476  8.951  0
127. ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA Pomočnik direktorja 4.475  4.475  0
128. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec svetnik 4.474  4.474  0
129. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Direktor LEK 4.472  4.472  0
130. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Podpredsednik okrožnega sodišča III 4.465  4.465  0
131. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni sekretar MIN 4.456  4.456  0
132. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik svetnik 4.455  40.093  0
133. USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar ustavnega sodišča 4.454  4.454  0
134. ZDRAVSTVENI DOM LITIJA Direktor ZD 4.450  4.450  0
135. AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor APEK 4.444  4.444  0
136. NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Direktor JRZ/JIZ 4.442  4.442  0
137. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Generalni direktor direktorata MIN 4.440  17.760  0
138. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Strokovni direktor/strokovni vodja 4.434  4.434  0
139. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Državni sekretar 4.433  31.028  0
140. ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE Generalni direktor ZPIZ 4.430  4.430  0
141. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.429  4.429  0
142. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Državni sekretar 4.425  4.425  0
143. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Direktor PKL 4.425  4.425  0
144. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.416  4.416  0
145. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Vodja okrožnega državnega tožilstva III 4.412  4.412  0
146. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Državni sekretar 4.411  4.411  0
147. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Državni sekretar 4.411  8.822  0
148. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik svetnik 4.405  4.405  0
149. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Direktor BOLN 4.392  4.392  0
150. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor SVZ 4.389  4.389  0
151. CELJSKE LEKARNE Javni zavod Direktor LEK 4.388  4.388  0
152. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Strokovni direktor/strokovni vodja 4.385  4.385  0
153. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Direktor BOLN 4.382  4.382  0
154. LEKARNA SEVNICA Direktor LEK 4.376  4.376  0
155. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Podpredsednik višjega sodišča II 4.369  4.369  0
156. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 4.358  4.358  0
157. JAVNI ZDRAVSTVENI ZAVOD MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 4.356  4.356  0
158. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik predsednika računskega sodišča 4.355  8.710  0
159. Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Direktor AGEN 4.355  4.355  0
160. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.353  4.353  0
161. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - TRŽNI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.353  4.353  0
162. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni sekretar MIN 4.343  4.343  0
163. Kemijski inštitut Direktor JZ 4.343  4.343  0
164. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni državni pravobranilec 4.343  4.343  0
165. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.341  4.341  0
166. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor SURS 4.340  4.340  0
167. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Višji državni tožilec 4.336  8.672  0
168. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Generalni direktor direktorata MIN 4.333  8.665  0
169. MINISTRSTVO ZA KULTURO Državni sekretar 4.330  4.330  0
170. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.330  8.659  0
171. KOROŠKA LEKARNA Direktor LEK 4.328  4.328  0
172. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Direktor JZ 4.327  4.327  0
173. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKA BISTRICA Direktor ZD 4.320  4.320  0
174. AGENCIJA ZA ENERGIJO Direktor JARSE 4.319  4.319  0
175. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Državni sekretar 4.316  4.316  0
176. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 4.305  21.527  0
177. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Direktor/inšpektor OSM 4.305  4.305  0
178. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Direktor BOLN 4.305  4.305  0
179. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Državni sekretar 4.303  8.606  0
180. ZDRAVSTVENI DOM CELJE Direktor ZD 4.301  4.301  0
181. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec svetnik 4.291  10  42.906  0
182. LEKARNA MOZIRJE Direktor LEK 4.289  4.289  0
183. ZDRAVSTVENI DOM METLIKA Direktor ZD 4.288  4.288  0
184. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega državnega pravobranilca 4.287  4.287  0
185. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Direktor JRZ/JIZ 4.280  4.280  0
186. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Direktor ARRS 4.276  4.276  0
187. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Direktor BOLN 4.267  4.267  0
188. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Direktor BOLN 4.266  4.266  0
189. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni sekretar MIN 4.264  4.264  0
190. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Višji državni tožilec 4.263  4.263  0
191. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Podpredsednik okrožnega sodišča II 4.258  4.258  0
192. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Višji državni tožilec 4.256  4.256  0
193. SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA Direktor BOLN 4.255  4.255  0
194. ZAVOD ZA KULTURO BLED Direktor JZ 4.254  4.254  4.255  0
195. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN Direktor/inšpektor OSM 4.251  4.251  0
196. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrožnega sodišča III 4.246  4.246  0
197. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, UPRAVA RS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE Namestnik direktorja 4.242  4.242  0
198. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Predsednik državne revizijske komisije 4.235  4.235  0
199. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča I 4.234  4.234  0
200. GORENJSKE LEKARNE Direktor LEK 4.234  4.234  0
201. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JAŽP 4.230  4.230  0
202. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Namestnik direktorja 4.230  4.230  0
203. POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE Direktor JZ 4.229  4.229  0
204. SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NASLEDSTVO, javni sklad Direktor SKL 4.229  4.229  0
205. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem Direktor AGEN 4.228  4.228  0
206. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 4.224  25.346  0
207. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik svetnik 4.224  12.673  0
208. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad Direktor SKL 4.224  4.224  0
209. ZASAVSKE LEKARNE TRBOVLJE Direktor LEK 4.220  4.220  0
210. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Direktor BOLN 4.219  4.219  0
211. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor SNG MB 4.217  4.217  0
212. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.216  21.080  0
213. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Državni sekretar 4.208  8.416  0
214. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.208  8.416  0
215. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Direktor UMAR 4.206  4.206  0
216. LEKARNE PTUJ Direktor LEK 4.205  4.205  0
217. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE DRAMA LJUBLJANA Ravnatelj SNG DRAMA 4.204  4.204  0
218. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik svetnik 4.200  33.601  0
219. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Višji sodnik 4.199  8.398  0
220. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Namestnik direktorja 4.199  4.199  0
221. MESTNA OBČINA MARIBOR Župan II (Maribor) 4.192  4.192  0
222. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Predsednik KGZS 4.192  4.192  0
223. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar predsednika republike 4.192  4.192  0
224. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča II 4.192  4.192  0
225. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ KADROV IN ŠTIPENDIJE Direktor ADF 4.191  4.191  0
226. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Višji sodnik 4.191  25.143  0
227. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.188  4.188  0
228. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.185  4.185  0
229. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 4.185  4.185  0
230. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik svetnik 4.182  18  75.273  0
231. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Direktor BOLN 4.181  8.361  0
232. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.178  4.178  0
233. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Generalni sekretar vrhovnega sodišča 4.177  4.177  0
234. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva I 4.177  8.353  0
235. DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Poslanec 4.175  88  367.417  0
236. GORIŠKA LEKARNA Nova Gorica Direktor LEK 4.174  4.174  0
237. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik svetnik 4.173  12.518  0
238. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Direktor AZN 4.170  4.170  0
239. UNIVERZA V MARIBORU Glavni tajnik UM 4.168  4.168  0
240. SLOVENSKA FILHARMONIJA Direktor SF 4.167  4.167  0
241. MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 4.167  4.167  0
242. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni direktor direktorata MIN 4.165  8.329  0
243. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Generalni direktor direktorata MIN 4.157  16.627  0
244. SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor SKZG 4.154  4.154  0
245. AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE Direktor AJPES 4.152  4.152  0
246. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.151  4.151  0
247. OBALNE LEKARNE KOPER FARMACIE COSTIERE CAPODISTRIA Direktor LEK 4.146  4.146  0
248. ZDRAVSTVENI DOM KRŠKO Direktor ZD 4.145  4.145  0
249. Javni zavod Triglavski narodni park Direktor TNP 4.145  4.145  0
250. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.134  37.209  0
251. AGENCIJA ZA ENERGIJO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.134  4.134  0
252. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Namestnik direktorja 4.134  16.534  0
253. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
254. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Najvišja plača - drugo 4.132  4.132  0
255. JZ LEKARNA KRŠKO Direktor LEK 4.130  4.130  0
256. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Direktor/tajnik OBC UPR 4.126  4.126  0
257. ŽALSKE LEKARNE ŽALEC Direktor LEK 4.122  4.122  0
258. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SLUŽBA ZA ZAKONODAJO Direktor VS 4.119  4.119  441  0
259. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrožnega sodišča I 4.116  4.116  0
260. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PROTOKOL Direktor VS 4.114  4.114  0
261. NARODNA IN UNIVERZITETNA KNJIŽNICA Ravnatelj NUK 4.113  4.113  0
262. Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma Direktor JARSPTI 4.104  4.104  0
263. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Direktor JRZ/JIZ 4.098  4.098  0
264. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO Direktor ZRSŠ 4.095  4.095  0
265. DIJAŠKI IN ŠTUDENTSKI DOM NOVO MESTO Ravnatelj DD/DDOE 4.092  4.092  0
266. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik svetnik 4.090  12.270  0
267. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESADITVE ORGANOV IN TKIV SLOVENIJA TRANSPLANT Direktor JZ 4.089  4.089  0
268. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO NARAVE Direktor JZ 4.088  4.088  0
269. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Višji sodnik 4.088  4.088  0
270. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Predsednik okrajnega sodišča III 4.088  4.088  0
271. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Namestnik direktorja 4.087  4.087  0
272. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Direktor AGEN 4.087  4.087  0
273. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrožnega sodišča III 4.085  4.085  0
274. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Direktor BOLN 4.077  4.077  0
275. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrožnega sodišča III 4.073  4.073  0
276. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni direktor direktorata MIN 4.069  24.411  0
277. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrožni sodnik 4.066  20.330  0
278. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Direktor SNGNG 4.064  4.064  0
279. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Direktor SS 4.062  4.062  0
280. NARODNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor NM 4.049  4.049  0
281. SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO Namestnik direktorja 4.049  8.098  0
282. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva II 4.049  4.049  0
283. ZDRAVSTVENI DOM DR. BOŽIDARJA LAVRIČA - CERKNICA Direktor ZD 4.047  4.047  0
284. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik svetnik 4.045  20.227  0
285. ZDRAVSTVENI DOM MEDVODE Direktor ZD 4.043  4.043  0
286. Javni zavod Kraške lekarne Ilirska Bistrica Direktor LEK 4.043  4.043  0
287. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Vodja okrožnega državnega tožilstva II 4.041  4.041  0
288. SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Strokovni direktor/strokovni vodja 4.036  4.036  0
289. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 4.027  24.161  0
290. SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA OSPEDALE GENERALE ISOLA Strokovni direktor/strokovni vodja 4.026  4.026  0
291. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar MIN 4.023  4.023  0
292. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Generalni direktor direktorata MIN 4.020  16.079  0
293. GORENJSKE LEKARNE Namestnik direktorja 4.018  4.018  0
294. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.017  4.017  0
295. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE - UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JEDRSKO VARNOST Direktor/inšpektor OSM 4.017  4.017  0
296. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Ravnatelj SNG OPERA 4.016  4.016  0
297. POKLICNA GASILSKA ENOTA KRŠKO Direktor GRD 4.011  4.011  0
298. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Namestnik direktorja 4.006  8.012  0
299. UNIVERZA V LJUBLJANI, Zdravstvena fakulteta Dekan/ Direktor ČUDČU 4.004  4.004  0
300. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec svetnik 4.003  16.013  0
301. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča III 4.003  4.003  0
302. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 4.001  19  76.012  0
303. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Direktor JRZ/JIZ 4.000  4.000  0
304. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Višji sodnik 3.999  11.997  0
305. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor direktorata MIN 3.997  15.987  0
306. UNIVERZA V LJUBLJANI Glavni tajnik UL 3.994  3.994  0
307. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZDRAVILA IN MEDICINSKE PRIPOMOČKE Namestnik direktorja 3.994  3.994  0
308. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.993  3.993  0
309. LOŠKI MUZEJ ŠKOFJA LOKA Direktor MUZ 3.991  3.991  0
310. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec svetnik 3.990  3.990  0
311. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.989  3.989  0
312. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.989  3.989  0
313. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Dekan/ Direktor ČUDČU 3.989  35.897  0
314. INŠTITUT ZA KOVINSKE MATERIALE IN TEHNOLOGIJE Lepi pot 11, Ljubljana Direktor JRZ/JIZ 3.987  3.987  0
315. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik svetnik 3.985  7.969  0
316. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Najvišja plača - drugo 3.982  3.982  0
317. GASILSKA BRIGADA LJUBLJANA Direktor GRD 3.981  3.981  0
318. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Direktor BOLN 3.981  3.981  0
319. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA ORMOŽ Direktor BOLN 3.980  3.980  0
320. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Najvišja plača - drugo 3.979  3.979  0
321. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.976  3.976  0
322. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KOMUNICIRANJE Direktor VS 3.976  3.976  0
323. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Generalni sekretar MIN 3.976  3.976  0
324. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni direktor direktorata MIN 3.972  15.889  0
325. ZDRAVSTVENI DOM GROSUPLJE Direktor ZD 3.964  3.964  0
326. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Direktor/inšpektor OSM 3.964  3.964  0
327. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Namestnik direktorja 3.964  7.928  0
328. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Strokovni direktor/strokovni vodja 3.961  3.961  0
329. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.960  11.881  0
330. DOM UPOKOJENCEV PTUJ Direktor DU PSVZ 3.960  3.960  0
331. VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.952  3.952  0
332. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik generalnega sekretarja predsednika republike 3.952  3.952  0
333. ZDRAVSTVENI DOM DOMŽALE Direktor ZD 3.950  3.950  0
334. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Generalni direktor direktorata MIN 3.941  27.587  0
335. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Višji sodnik 3.939  10  39.385  0
336. DRŽAVNI IZPITNI CENTER Direktor DIC 3.935  3.935  0
337. DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL Član državne revizijske komisije 3.934  15.734  0
338. POMURSKE LEKARNE Murska Sobota Direktor LEK 3.927  3.927  0
339. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča III 3.926  3.926  0
340. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec svetnik 3.923  7.846  0
341. ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA Direktor ZD 3.922  3.922  0
342. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI Direktor/inšpektor OSM 3.918  3.918  0
343. ZDRAVSTVENI DOM DR. JANEZA ORAŽMA RIBNICA Direktor ZD 3.918  3.918  0
344. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni revizor 3.918  19.588  0
345. UNIVERZA V MARIBORU Dekan/ Direktor ČUDČU 3.917  15  58.752  0
346. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Vodja kabineta predsednika republike 3.915  3.915  0
347. MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO Direktor/inšpektor OSM 3.915  3.915  0
348. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Najvišja plača - drugo 3.911  3.911  0
349. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrožnega sodišča III 3.910  3.910  0
350. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Direktor TMS 3.908  3.908  0
351. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.907  19.534  0
352. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča I 3.903  3.903  0
353. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni direktor direktorata MIN 3.900  19.502  0
354. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Državni pravobranilec 3.900  46  179.404  0
355. DELOVNO SODIŠČE CELJE Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.899  3.899  0
356. MESTNA OBČINA KRANJ Župan III 3.899  3.899  0
357. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Direktor BOLN 3.892  3.892  0
358. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POKLICNO izobraževanje Direktor CPI 3.891  3.891  0
359. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Direktor SEM 3.889  3.889  0
360. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNA PLAČILA Direktor/inšpektor OSM 3.889  3.889  0
361. LEKARNA KOČEVJE Direktor LEK 3.887  3.887  171  0
362. OBČINA DOMŽALE Župan III 3.887  3.887  0
363. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Namestnik varuha človekovih pravic 3.884  15.537  0
364. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrajni sodnik svetnik 3.883  11.650  0
365. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Direktor BOLN 3.883  3.883  0
366. LEKARNA VELENJE Direktor LEK 3.879  3.879  564  0
367. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Predsednik višjega sodišča II 3.875  3.875  0
368. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni direktor direktorata MIN 3.874  11.623  0
369. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Direktor KGZS 3.864  3.864  0
370. MESTNA OBČINA KOPER Župan III 3.864  3.864  0
371. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Višji državni tožilec 3.864  3.864  0
372. ŠOLSKI CENTER VELENJE Direktor ŠC 3.859  3.859  0
373. ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA - EGESZSEGHAZ LENDVA Direktor ZD 3.856  3.856  0
374. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.855  3.855  0
375. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Generalni sekretar MIN 3.855  3.855  0
376. KMETIJSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.846  3.846  0
377. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Višji sodnik 3.844  42  161.453  0
378. ZDRAVSTVENI DOM IVANČNA GORICA Direktor ZD 3.844  3.844  0
379. DELOVNO SODIŠČE CELJE Predsednik okrožnega sodišča III 3.844  3.844  0
380. MINISTRSTVO ZA FINANCE Generalni sekretar MIN 3.843  3.843  0
381. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.839  3.839  0
382. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Direktor BOLN 3.832  3.832  0
383. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Generalni sekretar MIN 3.831  3.831  0
384. VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Generalni sekretar varuha 3.822  3.822  0
385. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.819  7.637  0
386. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor/inšpektor OSM 3.819  7.637  0
387. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Najvišja plača - drugo 3.817  3.817  0
388. OSNOVNO ZDRAVSTVO GORENJSKE Direktor ZD 3.815  3.815  0
389. INŠTITUT ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE Prevod v angl: Institut for Water of the Republic of Slovenia Direktor IRSR 3.811  3.811  0
390. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Namestnik vodje okrožnega državnega tožilstva III 3.806  3.806  0
391. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča II 3.806  3.806  0
392. ŠOLSKI CENTER CELJE Direktor ŠC 3.800  3.800  0
393. KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Predsednik komisije za preprečevanje korupcije 3.800  3.800  0
394. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Direktor ŠC 3.800  3.800  0
395. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Strokovni direktor/strokovni vodja 3.798  3.798  0
396. RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana Pomočnik direktorja 3.795  18.977  0
397. JAVNI ZAVOD LEKARNA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.794  18.968  0
398. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE, INŠPEKTORAT ZA JAVNI SEKTOR Direktor/inšpektor OSM 3.789  3.789  0
399. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Direktor JRZ/JIZ 3.787  3.787  0
400. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik svetnik 3.777  30.219  0
401. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Predsednik okrajnega sodišča III 3.777  3.777  0
402. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENJ GRADEC Direktor ZD 3.777  3.777  0
403. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR PRORAČUNA Direktor/inšpektor OSM 3.771  3.771  0
404. MINISTRSTVO ZA FINANCE Namestnik direktorja 3.771  7.541  0
405. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik 3.770  30.159  0
406. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Direktor JZ 3.769  3.769  0
407. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Direktor ZD 3.769  3.769  0
408. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
409. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MEROSLOVJE Direktor/inšpektor OSM 3.769  3.769  0
410. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.769  3.769  0
411. VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.767  11.300  0
412. DRŽAVNI SVET REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar državnega sveta 3.766  3.766  0
413. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV Pomočnik direktorja 3.763  18.815  0
414. MESTNA OBČINA VELENJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.761  3.761  0
415. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
416. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE Direktor/inšpektor OSM 3.759  3.759  0
417. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.759  3.759  0
418. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča II 3.758  3.758  0
419. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.757  11.272  0
420. ZDRAVSTVENI DOM DR. JOŽETA POTRATE ŽALEC Direktor ZD 3.757  3.757  0
421. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča III 3.755  3.755  0
422. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
423. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Direktor/inšpektor OSM 3.749  3.749  0
424. MINISTRSTVO ZA FINANCE CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni direktor CURS 3.747  7.493  0
425. PEDAGOŠKI INŠTITUT Direktor JRZ/JIZ 3.744  3.744  0
426. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.744  3.744  0
427. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Direktor BOLN 3.735  3.735  0
428. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.732  3.732  0
429. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Namestnik direktorja 3.732  3.732  0
430. URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE Svetovalec predsednika republike 3.728  11.185  0
431. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrajni sodnik svetnik 3.728  22.367  0
432. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 3.726  3.726  564  0
433. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO Najvišja plača - drugo 3.726  3.726  564  0
434. AGENCIJA ZA ENERGIJO Namestnik direktorja 3.724  3.724  0
435. OBČINA AJDOVŠČINA Župan IV 3.721  3.721  0
436. Socialno varstveni zavod Hrastovec Direktor DU PSVZ 3.717  3.717  0
437. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRŠKEM Okrožni državni tožilec 3.715  11.146  0
438. JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KONKURENCE Direktor AGEN 3.712  3.712  0
439. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI Direktor JSKD 3.712  3.712  0
440. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik svetnik 3.709  7.418  0
441. GEODETSKI INŠTITUT SLOVENIJE Direktor GIS 3.707  3.707  0
442. ZDRAVSTVENI DOM LJUTOMER Strokovni direktor/strokovni vodja 3.703  3.703  0
443. PRIRODOSLOVNI MUZEJ SLOVENIJE Direktor PMS 3.703  3.703  0
444. KOBILARNA LIPICA LIPICA 5, SEŽANA Direktor JZ 3.702  3.702  0
445. URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KEMIKALIJE Direktor/inšpektor OSM 3.701  3.701  0
446. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.700  3.700  0
447. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT Direktor/inšpektor OSM 3.700  3.700  0
448. JAVNI ZAVOD MESTNE LEKARNE Direktor LEK 3.699  3.699  0
449. LEKARNA ORMOŽ Direktor LEK 3.694  3.694  0
450. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Višji sodnik 3.693  10  36.928  0
451. UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO PRED SEVANJI Direktor/inšpektor OSM 3.691  3.691  0
452. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.690  11.069  0
453. SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Direktor BOLN 3.689  3.689  0
454. MESTNA OBČINA NOVA GORICA Župan III 3.689  3.689  0
455. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Direktor JZ 3.685  3.685  0
456. PSIHIATRIČNA KLINIKA LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.683  3.683  0
457. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Vrhovni državni tožilec 3.680  13  47.834  0
458. KABINET PREDSEDNIKA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.679  7.357  0
459. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec svetnik 3.678  11  40.454  0
460. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARNO HRANO, VETERINARSTVO IN VARSTVO RASTLIN Najvišja plača - drugo 3.677  3.677  587  0
461. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Namestnik direktorja 3.676  3.676  0
462. ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO Direktor ZD 3.676  3.676  0
463. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.672  3.672  0
464. OBČINA POSTOJNA Župan V 3.670  3.670  0
465. OBČINA TRBOVLJE Župan IV 3.670  3.670  0
466. MESTNA OBČINA PTUJ Župan IV 3.670  3.670  0
467. RAZVOJNO IZOBRAŽEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor LU 3.666  3.666  0
468. CENTER ŠOLSKIH IN OBŠOLSKIH DEJAVNOSTI Direktor CŠOD 3.664  3.664  0
469. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrožni sodnik 3.663  14.650  0
470. SPECIALIZIRANO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Višji državni tožilec 3.661  10.983  0
471. OBČINA VRHNIKA Župan IV 3.659  3.659  0
472. OBČINA IZOLA Župan IV 3.659  3.659  0
473. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.659  18.293  0
474. ZDRAVSTVENI DOM TRBOVLJE Trbovlje, Rudarska cesta 12 Direktor ZD 3.658  3.658  0
475. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.654  3.654  0
476. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.654  3.654  0
477. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Najvišja plača - drugo 3.649  3.649  0
478. OBČINA ŠKOFJA LOKA Župan IV 3.649  3.649  0
479. UNIVERZA V MARIBORU UNIVERZITETNA KNJIŽNICA MARIBOR Dekan/ Direktor ČUDČU 3.649  3.649  0
480. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO Direktor JSRSP 3.645  3.645  0
481. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor/inšpektor OSM 3.645  3.645  0
482. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Namestnik direktorja 3.645  3.645  0
483. MESTNA OBČINA CELJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.644  3.644  0
484. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Pomočnik direktorja 3.644  3.644  0
485. RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar računskega sodišča 3.643  3.643  0
486. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Predsednik okrajnega sodišča III 3.643  3.643  0
487. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Generalni sekretar MIN 3.642  3.642  0
488. ANDRAGOŠKI CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE V angleškem jeziku: Slovenian Institute for Adult Education Direktor ACS 3.641  3.641  0
489. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrajni sodnik svetnik 3.641  14.562  0
490. INSTITUT INFORMACIJSKIH ZNANOSTI Direktor JRZ/JIZ 3.638  3.638  0
491. FILMSKI STUDIO VIBA FILM LJUBLJANA Direktor FSVF 3.638  3.638  0
492. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA VOJNIK Pomočnik direktorja 3.628  3.628  0
493. PARK ŠKOCJANSKE JAME, Slovenija Direktor NP 3.627  3.627  0
494. INŠTITUT ZA HMELJARSTVO IN PIVOVARSTVO SLOVENIJE Direktor IHPS 3.627  3.627  0
495. OBČINA IVANČNA GORICA Župan IV 3.627  3.627  0
496. ZDRAVSTVENI DOM SLOVENSKE KONJICE Direktor ZD 3.627  3.627  0
497. INŠTITUT ZA HIDRAVLIČNE RAZISKAVE, LJUBLJANA Direktor JZ 3.626  3.626  0
498. OBČINA RADOVLJICA Župan IV 3.626  3.626  0
499. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Pomočnik direktorja 3.621  3.621  0
500. SLOVENSKI INŠTITUT ZA STANDARDIZACIJO Direktor SIS 3.619  3.619  0
501. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Najvišja plača - drugo 3.618  3.618  0
502. UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITA DEL LITORALE Glavni tajnik UP 3.617  3.617  0
503. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.616  14.464  0
504. ZAVOD ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DR. MARIJANA BORŠTNARJA DORNAVA Direktor SVZPP 3.611  3.611  0
505. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.611  3.611  0
506. REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE Namestnik direktorja 3.611  3.611  0
507. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrožni sodnik 3.610  7.219  0
508. JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVO MESTO Direktor JZT 3.609  3.609  0
509. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.608  3.608  0
510. MINISTRSTVO ZA KULTURO Generalni sekretar MIN 3.607  3.607  0
511. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrajni sodnik svetnik 3.607  25.248  0
512. MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC Župan IV 3.605  3.605  0
513. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.605  12  43.254  0
514. MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Namestnik direktorja 3.601  10.802  0
515. OBČINA BREŽICE Župan IV 3.599  3.599  0
516. MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE ZDRAVSTVENI INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.598  3.598  0
517. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA Načelnik UELJ 3.598  3.598  0
518. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec svetnik 3.597  10.792  0
519. LEKARNA SLOVENSKA BISTRICA Direktor LEK 3.596  3.596  505  0
520. Šolski center Nova Gorica Direktor ŠC 3.594  3.594  0
521. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.593  28.744  0
522. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Direktor ARH 3.589  3.589  0
523. INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOCIALNO VARSTVO Direktor JRZ/JIZ 3.589  3.589  0
524. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Direktor DU PSVZ 3.588  3.588  0
525. CENTER ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK Pomočnik direktorja 3.584  3.584  0
526. MODERNA GALERIJA Direktor MG 3.584  3.584  0
527. ŠOLA ZA RAVNATELJE Predoslje 39, Kranj Direktor ŠR 3.584  3.584  0
528. DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Generalni sekretar DP 3.584  3.584  0
529. OBČINA PIRAN Župan IV 3.583  3.583  0
530. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Višji sodnik 3.582  7.163  0
531. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Podpredsednik okrožnega sodišča III 3.581  3.581  0
532. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Namestnik direktorja 3.579  10.737  0
533. KNJIŽNICA MIRANA JARCA NOVO MESTO Direktor REG KNJ 3.578  3.578  0
534. INŠTITUT ZA EKONOMSKA RAZISKOVANJA, LJUBLJANA Direktor JRZ/JIZ 3.576  3.576  0
535. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Predsednik okrajnega sodišča IV 3.576  10.728  0
536. DOM STAREJŠIH Rakičan Direktor DU PSVZ 3.574  3.574  0
537. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Višji državni tožilec 3.574  10.722  0
538. Zavod za šport Republike Slovenije Planica Direktor JZ 3.573  3.573  0
539. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrožni sodnik 3.571  10.712  0
540. CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR Direktor CSD 3.566  3.566  0
541. Geološki zavod Slovenije Direktor JRZ/JIZ 3.563  3.563  0
542. SLOVENSKA KINOTEKA Direktor SK 3.559  3.559  0
543. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Predsednik okrajnega sodišča IV 3.547  10.642  0
544. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. FRANCA DERGANCA Nova Gorica Pomočnik direktorja 3.547  10.641  0
545. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOLFKE BOŠTJANČIČ, Draga Direktor SVZPP 3.547  3.547  0
546. DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA Direktor DU PSVZ 3.542  3.542  0
547. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Direktor BOLN 3.541  3.541  0
548. Geološki zavod Slovenije Pomočnik direktorja 3.540  3.540  0
549. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Najvišja plača - drugo 3.537  3.537  1.037  0
550. MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE UPRAVA RS ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ Najvišja plača - drugo 3.537  3.537  1.037  0
551. AKADEMSKA IN RAZISKOVALNA MREŽA SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
552. URBANISTIČNI INŠTITUT REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JRZ/JIZ 3.534  3.534  0
553. Študijski center za narodno spravo Direktor JZ 3.531  3.531  0
554. OBČINA MEDVODE Župan V 3.531  3.531  0
555. OBČINA GROSUPLJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.529  3.529  0
556. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Župan IV 3.529  3.529  0
557. CENTRALNA TEHNIŠKA KNJIŽNICA UNIVERZE V LJUBLJANI Direktor CTK 3.529  3.529  0
558. OBČINA ŠKOFLJICA Župan V 3.524  3.524  0
559. CENTER REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MOBILNOST IN evropske programe izobraževanja in usposabljanja V angl.j.:Centre of the RS for Mobility and European Educational and Training Programmes Direktor CMEPISU 3.524  3.524  0
560. DIJAŠKI DOM IVANA CANKARJA Ravnatelj DD/DDOE 3.519  3.519  0
561. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Župan IV 3.519  3.519  0
562. DOM STAREJŠIH OBČANOV NOVO MESTO Direktor DU PSVZ 3.515  3.515  0
563. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrajni sodnik svetnik 3.515  14.059  0
564. OSNOVNA ŠOLA VERŽEJ Ravnatelj ZPP 3.514  3.514  0
565. JAVNI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE Pomočnik direktorja 3.514  7.028  0
566. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Najvišja plača - drugo 3.503  3.503  0
567. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik svetnik 3.503  3.503  0
568. INŠTITUT ZA NARODNOSTNA VPRAŠANJA Direktor JRZ/JIZ 3.503  3.503  0
569. MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INTELEKTUALNO LASTNINO Najvišja plača - drugo 3.503  3.503  0
570. UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Pomočnik direktorja 3.502  21.014  0
571. OBČINA HOČE - SLIVNICA Župan V 3.502  3.502  0
572. SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE elektrarne Krško in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško Direktor S NEK 3.501  3.501  0
573. ZDRAVSTVENI DOM IDRIJA Direktor ZD 3.494  3.494  0
574. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.492  6.984  0
575. ŠTUDENTSKI DOM LJUBLJANA Direktor ŠD 3.490  3.490  0
576. MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, INŠPEKTORAT RS ZA OBRAMBO Direktor/inšpektor OSM 3.489  3.489  0
577. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.488  26  90.684  0
578. INŠTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO Direktor JZ 3.487  3.487  0
579. OBČINA SEVNICA Župan IV 3.486  3.486  0
580. BIOTEHNIŠKI IZOBRAŽEVALNI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.484  3.484  0
581. LEKARNA RIBNICA Direktor LEK 3.484  3.484  0
582. SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE Pomočnik direktorja 3.482  17.411  0
583. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik svetnik 3.482  17.410  0
584. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Direktor/ravnatelj SŠ 3.482  3.482  0
585. LJUDSKA UNIVERZA JESENICE Direktor LU 3.481  3.481  0
586. OBČINA DOMŽALE Direktor/tajnik OBC UPR 3.477  3.477  0
587. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Direktor VSŠ 3.477  3.477  0
588. ZDRAVSTVENI DOM BREŽICE Direktor ZD 3.476  3.476  0
589. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.475  3.475  0
590. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Direktor ZPP 3.472  3.472  0
591. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Predsednik okrajnega sodišča IV 3.470  6.940  0
592. JAVNA AGENCIJA ZA RAZISKOVALNO DEJAVNOST RS v angleškem jeziku: Slovenian research Agency Pomočnik direktorja 3.470  10.409  0
593. Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Direktor BOLN 3.467  3.467  0
594. MINISTRSTVO ZA FINANCE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA Direktor/inšpektor OSM 3.465  3.465  0
595. OBALNE GALERIJE PIRAN GALLERIE COSTIERE PIRANO Direktor GAL 3.465  3.465  0
596. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE SLOVENIJE Direktor MNZS 3.463  3.463  0
597. ŠOLSKI CENTER MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.462  3.462  0
598. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO Črna na Koroškem Direktor SVZPP 3.461  3.461  0
599. ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE Ljubljana Predsednik uprave SKL 3.459  3.459  0
600. LEKARNA AJDOVŠČINA Direktor LEK 3.457  3.457  0
601. OBČINA KOMENDA Župan V 3.454  3.454  0
602. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VAROVANJE TAJNIH PODATKOV Direktor VS 3.451  3.451  0
603. ŠOLSKI CENTER POSTOJNA Direktor ŠC 3.451  3.451  0
604. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrožni sodnik 3.450  31.050  0
605. MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA Direktor KNJ 3.450  3.450  0
606. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NA PTUJU Okrožni državni tožilec 3.449  6.897  0
607. OBČINA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Župan V 3.444  3.444  0
608. VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD VIŠNJA GORA Ravnatelj ZPP 3.444  3.444  0
609. OBČINA LOGATEC Župan V 3.443  3.443  0
610. Javna agencija za knjigo Republike Slovenije Direktor AGEN 3.443  3.443  0
611. OBČINA ŠENTJUR Župan IV 3.442  3.442  0
612. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Podpredsednik okrajnega sodišča I 3.438  10.315  0
613. ZDRAVSTVENI DOM Osnovno varstvo Nova Gorica Direktor ZD 3.437  3.437  0
614. OBČINA IG Župan V 3.433  3.433  0
615. DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR Direktor DU PSVZ 3.425  3.425  0
616. GASILSKO-REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Direktor JZ 3.425  3.425  0
617. OBČINA IDRIJA Župan V 3.424  3.424  0
618. OBČINA VOJNIK Župan V 3.424  3.424  0
619. SVETOVALNI CENTER ZA OTROKE, MLADOSTNIKE IN STARŠE Ljubljana Direktor JZ 3.423  3.423  0
620. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KOPRU Okrožni državni tožilec 3.420  23.942  0
621. DOM STAREJŠIH OBČANOV GROSUPLJE Direktor DU PSVZ 3.420  3.420  0
622. OBČINA PIRAN Direktor/tajnik OBC UPR 3.417  3.417  0
623. LJUDSKA UNIVERZA KOPER UNIVERSITA' POPOLARE CAPODISTRIA Direktor LU 3.415  3.415  0
624. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V NOVI GORICI Okrožni državni tožilec 3.414  13.654  0
625. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec 3.410  13.641  0
626. Šolski center Kranj Direktor ŠC 3.410  3.410  0
627. VIŠJE SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.409  3.409  0
628. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Direktor DU PSVZ 3.409  3.409  0
629. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Okrožni sodnik 3.408  30.676  0
630. UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE Sekretar PO 3.406  3.406  0
631. OBČINA CERKNO Župan V 3.404  3.404  0
632. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE MARIBOR Pomočnik direktorja 3.403  20.420  0
633. OBČINA KRŠKO Župan IV 3.403  3.403  0
634. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR Najvišja plača - drugo 3.402  3.402  1.857  0
635. ENERGETSKA AGENCIJA ZA PODRAVJE - ZAVOD ZA TRAJNOSTNO RABO ENERGIJE Direktor JS/JZ 3.402  3.402  0
636. JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA Direktor JSRRPSP 3.399  3.399  0
637. OBČINA ZAGORJE OB SAVI Direktor/tajnik OBC UPR 3.397  3.397  0
638. OBČINA LAŠKO Župan V 3.394  3.394  0
639. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Župan V 3.394  3.394  0
640. Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava Ravnatelj OŠPP 3.393  3.393  0
641. ZDRAVSTVENI DOM IZOLA Direktor ZD 3.393  3.393  0
642. OBČINA TREBNJE Župan V 3.393  3.393  0
643. OBČINA LENDAVA - LENDVA KÖZSEG Župan V 3.393  3.393  0
644. ZDRAVSTVENI DOM ZOBOZDRAVSTVENO VARSTVO NOVA GORICA Direktor ZD 3.393  3.393  0
645. FAKULTETA ZA INFORMACIJSKE ŠTUDIJE V NOVEM MESTU Dekan / Direktor SVZ 3.389  3.389  0
646. MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NOTRANJE ZADEVE Direktor/inšpektor OSM 3.388  3.388  0
647. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Okrajni sodnik svetnik 3.387  10.161  0
648. MARIBORSKA KNJIŽNICA Maribor Public Library Direktor REG KNJ 3.386  3.386  0
649. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Okrožni sodnik 3.385  22  74.471  0
650. MARIBORSKA RAZVOJNA AGENCIJA p.o. Direktor JZ 3.385  3.385  0
651. SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE Pomočnik direktorja 3.385  10.155  0
652. OBČINA PREVALJE Župan V 3.384  3.384  0
653. OBČINA CERKNICA Župan V 3.383  3.383  0
654. STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad Pomočnik direktorja 3.383  3.383  0
655. LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.381  3.381  0
656. JAVNI ZAVOD GASILSKA BRIGADA KOPER ENTE PUBBLICO VIGILI DEL FUOCO, CAPODISTRIA Direktor GRD 3.380  3.380  0
657. MESTNA OBČINA MARIBOR Direktor/tajnik OBC UPR 3.378  3.378  0
658. OBČINA KAMNIK Župan IV 3.378  3.378  0
659. ZDRAVSTVENI DOM ILIRSKA BISTRICA Direktor ZD 3.374  3.374  0
660. OBČINA RAČE-FRAM Župan V 3.374  3.374  0
661. OBČINA ŠENTJERNEJ Župan V 3.374  3.374  0
662. OBČINA MENGEŠ Župan V 3.373  3.373  0
663. OBČINA HRASTNIK Župan V 3.373  3.373  0
664. OBČINA BLED Župan V 3.373  3.373  0
665. ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA OSPEDALE ORTOPEDICO VALDOLTRA Pomočnik direktorja 3.371  10.113  0
666. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Direktor/inšpektor OSM 3.371  6.742  0
667. KOZJANSKI PARK Direktor NP 3.369  3.369  0
668. ZDRAVSTVENI DOM PIRAN POLIAMBULATORIO PIRANO Direktor JZ 3.367  3.367  0
669. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec svetnik 3.367  10.100  0
670. OSNOVNA ŠOLA KOPER SCUOLA ELEMENTARE CAPODISTRIA Ravnatelj OŠ 3.366  3.366  0
671. UPI Ljudska univerza Žalec Direktor LU 3.365  3.365  0
672. ŠOLSKI CENTER RAVNE NA KOROŠKEM Direktor/ravnatelj SŠ 3.364  3.364  0
673. OBČINA LITIJA Župan V 3.364  3.364  0
674. OBČINA ČRNOMELJ Župan V 3.364  3.364  0
675. SLOVENSKA AKREDITACIJA Firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN ACCREDITATION Direktor JZSA 3.363  3.363  0
676. OBČINA NAKLO Župan V 3.363  3.363  0
677. OBČINA BRASLOVČE Župan V 3.363  3.363  0
678. JAVNI JAMSTVENI, PREŽIVNINSKI IN INVALIDSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE Direktor JPS 3.361  3.361  0
679. ŠOLSKI CENTER PTUJ Direktor ŠC 3.354  3.354  0
680. OBČINA ILIRSKA BISTRICA Župan V 3.354  3.354  0
681. OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Župan V 3.354  3.354  0
682. OBČINA SEŽANA Župan V 3.354  3.354  0
683. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.353  75  251.440  0
684. ŠPORTNI OBJEKTI MARIBOR Direktor JZŠ 3.351  3.351  0
685. ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ Direktor JZ 3.350  3.350  0
686. ANDRAGOŠKI ZAVOD MARIBOR-LJUDSKA UNIVERZA Direktor LU 3.347  3.347  0
687. AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR Pomočnik direktorja 3.347  3.347  0
688. LJUDSKA UNIVERZA KOČEVJE Direktor LU 3.344  3.344  0
689. OBČINA RIBNICA Župan V 3.344  3.344  0
690. OBČINA KANAL OB SOČI Župan V 3.344  3.344  0
691. OBČINA ZREČE Župan V 3.343  3.343  0
692. JAVNI ZAVOD CENE ŠTUPAR - CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA Direktor JZ 3.341  3.341  0
693. OBČINA PESNICA Župan V 3.341  3.341  0
694. CENTER ZA SOCIALNO DELO KOPER Direktor CSD 3.341  3.341  0
695. ZDRAVSTVENI DOM DR. JULIJA POLCA KAMNIK Direktor ZD 3.339  3.339  0
696. OBČINA POSTOJNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.337  3.337  0
697. Slovenski filmski center, javna agencija Republike Slovenije Direktor AGEN 3.335  3.335  0
698. ZDRAVSTVENI DOM ORMOŽ Direktor ZD 3.334  3.334  0
699. OBČINA GORENJA VAS-POLJANE Župan V 3.333  3.333  0
700. OBČINA MORAVSKE TOPLICE Župan V 3.333  3.333  0
701. DOM UPOKOJENCEV Podbrdo Direktor DU PSVZ 3.333  3.333  0
702. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ RUDNIK Direktor DU PSVZ 3.330  3.330  0
703. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Okrožni sodnik svetnik 3.329  9.987  0
704. ZDRAVSTVENI DOM AJDOVŠČINA Direktor ZD 3.329  3.329  0
705. OBČINA KIDRIČEVO Župan V 3.323  3.323  0
706. OBČINA SLOVENSKE KONJICE Župan V 3.323  3.323  0
707. DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA Direktor DU PSVZ 3.319  3.319  0
708. OBČINA LENART Direktor/tajnik OBC UPR 3.318  3.318  0
709. MESTNA OBČINA NOVO MESTO Direktor/tajnik OBC UPR 3.316  3.316  0
710. Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje Direktor NP 3.313  3.313  0
711. OBČINA DRAVOGRAD Župan V 3.313  3.313  0
712. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Župan V 3.313  3.313  0
713. OBČINA ORMOŽ Župan V 3.313  3.313  0
714. DOM OB SAVINJI CELJE Direktor DU PSVZ 3.307  3.307  0
715. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Direktor ŠC 3.307  3.307  0
716. OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE PRI JELŠAH Ravnatelj OŠ 3.306  3.306  0
717. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Direktor DU PSVZ 3.304  3.304  0
718. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Direktor ZD 3.303  3.303  0
719. DOM STAREJŠIH OBČANOV PREDDVOR Direktor DU PSVZ 3.303  3.303  0
720. OKROŽNO SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.303  3.303  0
721. ZNANSTVENORAZISKOVALNI CENTER SLOVENSKE AKADEMIJE ZNANOSTI IN UMETNOSTI Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts Pomočnik direktorja 3.302  13.209  0
722. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK KOLPA Direktor JZT 3.302  3.302  0
723. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUTOMER Direktor DU PSVZ 3.301  3.301  0
724. OSNOVNA ŠOLA BREŽICE Ravnatelj OŠ 3.301  3.301  0
725. DOM STAREJŠIH OBČANOV TREBNJE Direktor DU PSVZ 3.300  3.300  0
726. DOM UPOKOJENCEV ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor DU PSVZ 3.297  3.297  0
727. VIŠJE SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.295  3.295  0
728. ZDRAVSTVENI DOM DR. ADOLFA DROLCA MARIBOR Pomočnik direktorja 3.294  6.587  0
729. OBČINA LENART Župan V 3.293  3.293  0
730. Muzej in galerije mesta Ljubljane Direktor MUZ 3.293  3.293  0
731. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE Opera in balet Ljubljana Pomočnik direktorja 3.290  6.579  0
732. VZGOJNI ZAVOD PLANINA Ravnatelj OŠPP 3.288  3.288  0
733. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA Načelnik UE 3.288  3.288  0
734. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Direktor ŠC 3.287  3.287  0
735. OSNOVNA ŠOLA ŠENČUR Ravnatelj OŠ 3.285  3.285  0
736. MESTNA OBČINA LJUBLJANA Podžupan I (Ljubljana) 3.284  6.567  0
737. MESTNO GLEDALIŠČE LJUBLJANSKO Direktor GLED 3.283  3.283  0
738. OBČINA ŽIRI Župan V 3.283  3.283  0
739. ZDRAVSTVENI DOM SEŽANA Direktor ZD 3.282  3.282  0
740. LJUDSKA UNIVERZA ŠKOFJA LOKA Direktor LU 3.282  3.282  0
741. SPLOŠNA BOLNIŠNICA TRBOVLJE Pomočnik direktorja 3.278  3.278  0
742. SREDNJA ŠOLA ČRNOMELJ Ravnatelj SŠ 3.278  3.278  0
743. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
744. KRANJSKI VRTCI Ravnatelj VRT 3.278  3.278  0
745. OBČINA IZOLA Direktor/tajnik OBC UPR 3.277  3.277  0
746. ZAVOD ZNANJE POSTOJNA, javni zavod za muzejsko dejavnost, kulturo, izobraževanje in ostale dejavnosti Direktor JZ 3.276  3.276  0
747. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Sekretar PO 3.275  3.275  0
748. OBČINA BOHINJ Župan V 3.273  3.273  0
749. POKRAJINSKI ARHIV MARIBOR Direktor ARH 3.272  3.272  0
750. OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.272  3.272  0
751. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOPER Načelnik UE 3.269  3.269  0
752. ZDRAVSTVENI DOM TREBNJE Direktor ZD 3.269  3.269  0
753. OSNOVNA ŠOLA GLAZIJA Ravnatelj OŠPP 3.268  3.268  0
754. CENTER ZA SOCIALNO DELO SLOVENJ GRADEC Direktor CSD 3.268  3.268  0
755. DOM STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE Direktor DU PSVZ 3.268  3.268  0
756. ANDRAGOŠKI ZAVOD LJUDSKA UNIVERZA VELENJE Direktor LU 3.263  3.263  0
757. MINISTRSTVO ZA KULTURO ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE Namestnik direktorja 3.262  3.262  0
758. SLOVENSKI ETNOGRAFSKI MUZEJ Pomočnik direktorja 3.259  3.259  0
759. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE, REHABILITACIJO IN USPOSABLJANJE KAMNIK Ravnatelj ZPPOE 3.259  9.776  0
760. Javni zavod Krajinski park Strunjan Direktor JZ 3.257  3.257  0
761. OBČINA PIVKA Župan V 3.253  3.253  0
762. OBČINA RADLJE OB DRAVI Župan V 3.253  3.253  0
763. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Okrožni sodnik 3.250  3.250  0
764. OBČINA ŠEMPETER - VRTOJBA Župan V 3.249  3.249  0
765. OSNOVNA ŠOLA STRAŽIŠČE KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
766. OSNOVNA ŠOLA SIMONA JENKA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.249  3.249  0
767. CENTER SLEPIH, SLABOVIDNIH IN STAREJŠIH ŠKOFJA LOKA Direktor DU PSVZ 3.249  3.249  0
768. Javni zavod Ljubljanski grad Direktor KD 3.246  3.246  586  0
769. REGIONALNA RAZVOJNA AGENCIJA - LJUBLJANSKE URBANE REGIJE Direktor RRA 3.246  3.246  1.172  0
770. GALERIJA BOŽIDAR JAKAC KOSTANJEVICA NA KRKI Direktor GAL 3.246  3.246  0
771. ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.244  3.244  0
772. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD KEKEC GROSUPLJE Ravnatelj VRT 3.244  3.244  0
773. JAVNI ZAVOD REGIJSKO VIŠJE IN VISOKOŠOLSKO SREDIŠČE Direktor RŠS 3.243  3.243  0
774. OBČINA KOČEVJE Direktor/tajnik OBC UPR 3.243  3.243  0
775. POKRAJINSKI MUZEJ PTUJ - ORMOŽ Direktor MUZ 3.239  3.239  0
776. REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Najvišja plača - drugo 3.238  3.238  274  0
777. ZDRAVSTVENI DOM ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor ZD 3.233  3.233  0
778. OBČINA BOROVNICA Župan VI 3.231  3.231  0
779. OBČINA STRAŽA Župan VI 3.231  3.231  0
780. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Direktor ŠC 3.231  3.231  0
781. OBČINA CERKNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.227  3.227  0
782. BOLNIŠNICA TOPOLŠICA Pomočnik direktorja 3.226  6.451  0
783. ZDRAVSTVENI DOM VRHNIKA Direktor ZD 3.224  3.224  0
784. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.223  3.223  0
785. VRTEC PTUJ Ravnatelj VRT 3.222  3.222  0
786. DOM STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ Direktor DU PSVZ 3.222  3.222  0
787. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Okrožni državni tožilec 3.221  22  70.872  0
788. SREDNJA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.221  3.221  0
789. OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.220  3.220  0
790. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.220  3.220  0
791. KULTURNO PRIREDITVENI CENTER NARODNI DOM MARIBOR Direktor JS/JZ 3.220  3.220  0
792. GORIŠKI MUZEJ KROMBERK - NOVA GORICA Direktor MUZ 3.220  3.220  0
793. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Načelnik UE 3.220  3.220  0
794. OBČINA VIDEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.219  3.219  0
795. Šolski center Kranj Ravnatelj VSŠOE 3.215  3.215  0
796. VIŠJE SODIŠČE V CELJU Sekretar PO 3.213  3.213  0
797. OBČINA LJUTOMER Župan V 3.213  3.213  0
798. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CELJE Načelnik UE 3.210  3.210  0
799. OBČINA SEVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.210  3.210  0
800. FESTIVAL LJUBLJANA Direktor JZ 3.210  3.210  0
801. OBČINA CANKOVA Župan VI 3.210  3.210  0
802. OBČINA ŠKOFLJICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.205  3.205  0
803. DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA Direktor DU PSVZ 3.204  3.204  0
804. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA IZOLA Načelnik UE 3.204  3.204  0
805. OBČINA ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor/tajnik OBC UPR 3.203  3.203  0
806. DOM UPOKOJENCEV IN OSKRBOVANCEV IMPOLJCA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.203  3.203  0
807. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA-VIČ-RUDNIK Direktor CSD 3.203  3.203  0
808. OBČINA POLZELA Župan V 3.203  3.203  0
809. OBČINA KOZJE Župan VI 3.203  3.203  0
810. OBČINA DOLENJSKE TOPLICE Župan VI 3.203  3.203  0
811. Center za usposabljanje, vzgojo in izobraževanje Janeza Levca Ljubljana Ravnatelj OŠPP 3.202  3.202  0
812. GLASBENA ŠOLA FRANCA ŠTURMA Ravnatelj GŠ 3.201  3.201  0
813. Zdravstveno reševalni center Koroške Direktor ZD 3.201  3.201  0
814. DOM LUKAVCI Direktor DU PSVZ 3.201  3.201  0
815. ZDRAVSTVENI DOM ŠENTJUR Pomočnik direktorja 3.200  3.200  0
816. OBČINA KUNGOTA Župan VI 3.200  3.200  0
817. ZDRAVSTVENI DOM GORNJA RADGONA Direktor ZD 3.198  3.198  0
818. CENTER ZA SOCIALNO DELO PIRAN Direktor CSD 3.198  3.198  0
819. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica Direktor KGZ 3.195  3.195  0
820. ZDRAVSTVENI DOM SEVNICA Direktor ZD 3.195  3.195  0
821. OSNOVNA ŠOLA KOSEZE Ravnatelj OŠ 3.195  3.195  0
822. ANTON PODBEVŠEK TEATER Direktor GLED 3.194  3.194  0
823. OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM Župan V 3.194  3.194  0
824. OSNOVNA ŠOLA DUŠANA FLISA HOČE Ravnatelj OŠ 3.193  3.193  0
825. SOCIALNO-VARSTVENI ZAVOD DUTOVLJE Direktor DU PSVZ 3.191  3.191  0
826. OSNOVNA ŠOLA STIČNA Ravnatelj OŠ 3.191  3.191  0
827. ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA Direktor ZOD 3.191  3.191  0
828. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MARIBOR Načelnik UE 3.188  3.188  0
829. Slovenski gledališki inštitut Direktor JZ 3.185  3.185  0
830. VRTEC SEŽANA Ravnatelj VRT 3.185  3.185  0
831. OBČINA JURŠINCI Župan VI 3.184  3.184  0
832. ŠOLSKI CENTER KRŠKO-SEVNICA Direktor ŠC 3.184  3.184  0
833. VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE Sekretar PO 3.183  3.183  0
834. OBČINA BELTINCI Župan V 3.182  3.182  0
835. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrožni sodnik 3.182  18  57.275  0
836. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V LJUBLJANI Sekretar PO 3.181  3.181  0
837. MEDNARODNI GRAFIČNI LIKOVNI CENTER Direktor GAL 3.181  3.181  0
838. SLOVENSKI ŠOLSKI MUZEJ Direktor SŠM 3.181  3.181  0
839. GIMNAZIJA POLJANE LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.179  3.179  0
840. ZDRAVSTVENI DOM, KOČEVJE Pomočnik direktorja 3.179  3.179  0
841. MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR, INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR Namestnik direktorja 3.179  3.179  0
842. GIMNAZIJA LEDINA Ravnatelj SŠ 3.178  3.178  0
843. POMORSKI MUZEJ - MUSEO DEL MARE SERGEJ MAŠERA PIRAN - PIRANO Direktor PMS 3.176  3.176  0
844. LJUDSKA UNIVERZA AJDOVŠČINA Direktor LU 3.175  3.175  0
845. DOM POČITKA MENGEŠ Direktor DU PSVZ 3.175  3.175  0
846. OSNOVNA ŠOLA VOJNIK Ravnatelj OŠ 3.175  3.175  0
847. OBČINA TRZIN Župan VI 3.175  3.175  0
848. OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Župan VI 3.175  3.175  0
849. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ČRNOMELJ Načelnik UE 3.174  3.174  0
850. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA VELIKE LAŠČE Ravnatelj OŠ 3.174  3.174  0
851. OBČINA LUKOVICA Župan V 3.173  3.173  0
852. OKROŽNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.173  3.173  0
853. KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.172  3.172  0
854. ŠOLSKI CENTER ZA POŠTO, EKONOMIJO IN TELEKOMUNIKACIJE LJUBLJANA Ravnatelj VSŠOE 3.172  3.172  0
855. ŠOLSKI CENTER LJUBLJANA Direktor ŠC 3.172  3.172  0
856. OSREDNJA KNJIŽNICA CELJE Direktor KNJ 3.169  3.169  0
857. DOM UPOKOJENCEV CENTER Tabor - Poljane Direktor DU PSVZ 3.168  3.168  0
858. ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRANSFUZIJSKO medicino Direktor ZTM 3.167  6.334  2.926  0
859. ZASAVSKA LJUDSKA UNIVERZA TRBOVLJE Direktor LU 3.166  3.166  0
860. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TOLMIN Načelnik UE 3.166  3.166  0
861. OSNOVNA ŠOLA IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
862. OSNOVNA ŠOLA LESKOVEC PRI KRŠKEM Ravnatelj OŠ 3.166  3.166  0
863. OBČINA MIRNA Župan VI 3.165  3.165  0
864. OSNOVNA ŠOLA VUZENICA Ravnatelj OŠ 3.162  3.162  0
865. OBČINA TOLMIN Župan V 3.162  3.162  0
866. I. GIMNAZIJA V CELJU Ravnatelj SŠ 3.160  3.160  0
867. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA Načelnik UE 3.159  3.159  0
868. VARSTVENO DELOVNI CENTER POLŽ MARIBOR Direktor VDC 3.159  3.159  0
869. EKONOMSKA ŠOLA NOVO MESTO Direktor/ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
870. SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.157  3.157  0
871. OKROŽNO SODIŠČE V MURSKI SOBOTI Sekretar PO 3.157  3.157  0
872. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA Načelnik UE 3.157  3.157  0
873. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO Direktor VDC 3.157  3.157  0
874. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MURSKI SOBOTI Okrožni državni tožilec svetnik 3.157  6.313  0
875. OBČINA APAČE Župan VI 3.156  3.156  0
876. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRŠKO Direktor CSD 3.155  3.155  0
877. DOM DR. JOŽETA POTRČA POLJČANE Direktor DU PSVZ 3.155  3.155  0
878. JAVNI ZAVOD KRAJINSKI PARK GORIČKO Direktor NP 3.154  3.154  0
879. OBČINA DUPLEK Župan V 3.152  3.152  0
880. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PTUJ Načelnik UE 3.151  3.151  0
881. DOM POČITKA MENGEŠ Namestnik direktorja 3.150  3.150  0
882. OSNOVNA ŠOLA RUDOLFA MAISTRA Ravnatelj OŠ 3.150  3.150  0
883. VIŠJE SODIŠČE V KOPRU Sekretar PO 3.149  3.149  0
884. DOM UPOKOJENCEV FRANC SALAMON Trbovlje Direktor DU PSVZ 3.148  3.148  0
885. VARSTVENO DELOVNI CENTER KOPER - CENTRO DI ASSISTENZA E TERAPIA LAVORATIVA CAPODISTRIA Direktor VDC 3.148  3.148  0
886. SREDNJA TRGOVSKA ŠOLA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.147  3.147  0
887. VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VRT 3.147  3.147  0
888. OBČINA REČICA OB SAVINJI Župan VI 3.147  3.147  0
889. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH Načelnik UE 3.147  3.147  0
890. OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO Ravnatelj OŠ 3.147  3.147  0
891. KOROŠKI DOM STAROSTNIKOV Direktor DU PSVZ 3.147  3.147  0
892. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA Načelnik UE 3.147  3.147  0
893. SPLOŠNA BOLNIŠNICA DR. JOŽETA POTRČA PTUJ Pomočnik direktorja 3.147  3.147  0
894. DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO Direktor DU PSVZ 3.146  3.146  0
895. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec svetnik 3.145  9.434  0
896. KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.143  3.143  0
897. SLOVENSKO NARODNO GLEDALIŠČE NOVA GORICA Strokovni direktor/strokovni vodja 3.143  3.143  0
898. MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA Direktor JSS 3.143  3.143  0
899. DOM NINE POKORN GRMOVJE Direktor DU PSVZ 3.143  3.143  0
900. UNIVERZA V MARIBORU ŠTUDENTSKI DOMOVI Dekan/ Direktor ČUDČU 3.141  3.141  0
901. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE Načelnik UE 3.140  3.140  0
902. OBČINA KAMNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.140  3.140  0
903. DIJAŠKI DOM VIČ Ravnatelj DD/DDOE 3.138  3.138  0
904. OSNOVNA ŠOLA FRANJA GOLOBA PREVALJE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
905. CENTER ZA SOCIALNO DELO NOVO MESTO Direktor CSD 3.138  3.138  0
906. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
907. OSNOVNA ŠOLA BRASLOVČE Ravnatelj OŠ 3.138  3.138  0
908. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KOČEVJE Načelnik UE 3.138  3.138  0
909. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENDAVA Načelnik UE 3.138  3.138  0
910. OBČINA LOVRENC NA POHORJU Župan VI 3.138  3.138  0
911. POMURSKI MUZEJ MURSKA SOBOTA Direktor MUZ 3.137  3.137  0
912. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VRHNIKA Načelnik UE 3.137  3.137  0
913. BOLNIŠNICA ZA GINEKOLOGIJO IN PORODNIŠTVO Kranj Pomočnik direktorja 3.137  3.137  0
914. GLASBENA ŠOLA KOPER SCUOLA DI MUSICA CAPODISTRIA Ravnatelj GŠ 3.137  3.137  0
915. DOM UPOKOJENCEV POLZELA Direktor DU PSVZ 3.136  3.136  0
916. OBČINA ŠENTILJ Direktor/tajnik OBC UPR 3.135  3.135  0
917. SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA Direktor GLED 3.133  3.133  0
918. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO Okrožni državni tožilec 3.133  3.133  0
919. DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Sekretar PO 3.133  3.133  0
920. ZDRAVSTVENI DOM HRASTNIK Direktor ZD 3.133  3.133  0
921. OKROŽNO SODIŠČE V KRANJU Okrajni sodnik svetnik 3.130  15.651  0
922. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Direktor ZPP 3.130  3.130  0
923. OBČINA GORNJI PETROVCI Župan VI 3.129  3.129  0
924. OBČINA SVETA ANA Župan VI 3.129  3.129  0
925. OSNOVNA ŠOLA OREHEK KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
926. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ Ravnatelj OŠ 3.129  3.129  0
927. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 3.128  3.128  0
928. OSNOVNA ŠOLA PUCONCI Ravnatelj OŠ 3.128  3.128  0
929. SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.127  3.127  0
930. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA DOMŽALE Najvišja plača - drugo 3.125  3.125  371  0
931. OBČINA LOG - DRAGOMER Direktor/tajnik OBC UPR 3.125  3.125  0
932. Socialno varstveni zavod Hrastovec Strokovni direktor/strokovni vodja 3.124  3.124  0
933. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TREBNJE Načelnik UE 3.124  3.124  0
934. OSNOVNA ŠOLA SOSTRO Ravnatelj OŠ 3.124  3.124  0
935. TEHNIŠKI MUZEJ SLOVENIJE Pomočnik direktorja 3.124  3.124  0
936. LJUDSKA UNIVERZA MURSKA SOBOTA, ZAVOD ZA PERMANENTNO IZOBRAŽEVANJE Direktor LU 3.123  3.123  0
937. ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA Ravnatelj ZPPOE 3.122  6.244  0
938. GORENJSKI MUZEJ Direktor MUZ 3.121  3.121  0
939. CENTER ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO TREBNJE Direktor LU 3.120  3.120  0
940. Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor Direktor VSŠ 3.120  3.120  0
941. OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
942. OSNOVNA ŠOLA SOLKAN Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
943. DOM UPOKOJENCEV SEŽANA Direktor DU PSVZ 3.119  3.119  0
944. OSNOVNA ŠOLA BRINJE GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
945. OBČINA CERKVENJAK Župan VI 3.119  3.119  0
946. OBČINA POLJČANE Župan VI 3.119  3.119  0
947. JAVNI ZAVOD ZA ZAŠČITNO IN POŽARNO REŠEVANJE MARIBOR Direktor GRD 3.119  3.119  0
948. OSNOVNA ŠOLA MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU Ravnatelj OŠ 3.119  3.119  0
949. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LJUTOMER Načelnik UE 3.118  3.118  0
950. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MURSKA SOBOTA Direktor KGZ 3.118  3.118  0
951. CENTER ZA VARSTVO IN DELO GOLOVEC Direktor VDC 3.117  3.117  0
952. LUTKOVNO GLEDALIŠČE MARIBOR Direktor GLED 3.115  3.115  0
953. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V CELJU Okrožni državni tožilec 3.114  12  37.373  0
954. UMETNOSTNA GALERIJA MARIBOR Direktor GAL 3.114  3.114  0
955. OSNOVNA ŠOLA TREBNJE Ravnatelj OŠ 3.112  3.112  0
956. Osnovna šola Ivana Cankarja Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
957. OSNOVNA ŠOLA JANKA MODRA, Dol pri Ljubljani Ravnatelj OŠ 3.111  3.111  0
958. JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR Direktor JS/JZ 3.111  3.111  0
959. Center za korekcijo sluha in govora Portorož - Centro per la correzione dell'udito e della pronuncia Portorose Ravnatelj ZPP 3.111  3.111  0
960. GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma Direktor ŠC 3.110  3.110  0
961. OBČINA SELNICA OB DRAVI Župan VI 3.110  3.110  0
962. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA BREŽICE Načelnik UE 3.110  3.110  0
963. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA Načelnik UE 3.110  3.110  0
964. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ORMOŽ Načelnik UE 3.110  3.110  0
965. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEŽANA Načelnik UE 3.110  3.110  0
966. OSNOVNA ŠOLA IVANA TAVČARJA GORENJA VAS Ravnatelj OŠ 3.110  3.110  0
967. OBČINA LOŠKA DOLINA Župan VI 3.110  3.110  0
968. VARSTVENO DELOVNI CENTER MURSKA SOBOTA Direktor VDC 3.110  3.110  0
969. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ Direktor VDC 3.110  3.110  0
970. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA TRŽIČ Načelnik UE 3.109  3.109  0
971. PROMETNA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj VSŠOE 3.109  3.109  0
972. OBČINA DOBRNA Direktor/tajnik OBC UPR 3.109  3.109  0
973. OSNOVNA ŠOLA ŽELEZNIKI Ravnatelj OŠ 3.108  3.108  0
974. OSNOVNA ŠOLA LENART Ravnatelj OŠ 3.106  3.106  0
975. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V MARIBORU Okrožni državni tožilec 3.105  10  31.049  0
976. OBČINA SLOVENSKA BISTRICA Direktor JS/JZ 3.104  3.104  0
977. Konservatorij za glasbo in balet Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 3.104  3.104  0
978. OBČINA ČRENŠOVCI Župan VI 3.101  3.101  0
979. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA POSTOJNA Načelnik UE 3.101  3.101  0
980. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD LJUBLJANA Direktor KGZ 3.101  3.101  0
981. Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA Direktor JZŠ 3.101  3.101  1.358  0
982. VRTEC ANTONA MEDVEDA KAMNIK Ravnatelj VRT 3.100  3.100  0
983. VARSTVENO DELOVNI CENTER KRŠKO-LESKOVEC Direktor VDC 3.100  3.100  0
984. VARSTVENO DELOVNI CENTER TONČKE HOČEVAR Direktor VDC 3.100  3.100  0
985. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PESNICA Načelnik UE 3.100  3.100  0
986. OSNOVNA ŠOLA LOG - DRAGOMER Ravnatelj OŠ 3.100  3.100  0
987. Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj Direktor JZ 3.099  3.099  0
988. Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana Ravnatelj ZPP 3.098  3.098  0
989. VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVA GORICA Direktor VDC 3.096  3.096  0
990. CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR Ravnatelj ZPPOE 3.094  3.094  0
991. LJUDSKA UNIVERZA NOVA GORICA Direktor LU 3.094  3.094  0
992. OBČINA VRHNIKA Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
993. ZAVOD ZA SLEPO IN SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA Ravnatelj ZPP 3.094  3.094  0
994. OBČINA BREŽICE Direktor/tajnik OBC UPR 3.094  3.094  0
995. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA CERKNICA Načelnik UE 3.092  3.092  0
996. OSNOVNA ŠOLA IVANA CANKARJA LJUTOMER Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
997. MESTNI MUZEJ IDRIJA, Muzej za Idrijsko in Cerkljansko Direktor MUZ 3.092  3.092  0
998. OBČINA ŠTORE Župan VI 3.092  3.092  0
999. Osnovna šola n. h. Maksa Pečarja Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1000. OBČINA ROGATEC Župan VI 3.092  3.092  0
1001. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA BEVKA TOLMIN Ravnatelj OŠ 3.092  3.092  0
1002. OBČINA GORNJI GRAD Župan VI 3.091  3.091  0
1003. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.091  3.091  0
1004. OBČINA GRAD Župan V 3.091  3.091  0
1005. MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA MLADINO Direktor/inšpektor OSM 3.091  3.091  0
1006. GIMNAZIJA KRANJ Ravnatelj SŠ 3.089  3.089  0
1007. OBČINA CERKNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.087  3.087  0
1008. DELOVNO SODIŠČE CELJE Okrožni sodnik 3.085  3.085  0
1009. MOCIS center za izobraževanje odraslih Direktor VSŠ 3.082  3.082  0
1010. SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA BEŽIGRAD - LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 3.082  3.082  0
1011. ZAVOD ZA GRADBENIŠTVO SLOVENIJE firma v angleškem jeziku: SLOVENIAN NATIONAL BUILDING AND CIVIL ENGINEERING INSTITUTE Pomočnik direktorja 3.082  9.246  0
1012. POKRAJINSKI MUZEJ CELJE Direktor MUZ 3.082  3.082  0
1013. OBČINA SEMIČ Župan VI 3.082  3.082  0
1014. MLADINSKI DOM JARŠE Ravnatelj ZPP 3.082  3.082  0
1015. DELOVNO SODIŠČE V MARIBORU Sekretar PO 3.082  3.082  0
1016. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KAMNIK Načelnik UE 3.082  3.082  0
1017. MUZEJ NOVEJŠE ZGODOVINE CELJE Direktor MUZ 3.081  3.081  0
1018. RAZVOJNA AGENCIJA KOZJANSKO Direktor RRA 3.080  3.080  0
1019. OBČINA IDRIJA Direktor/tajnik OBC UPR 3.079  3.079  0
1020. OBČINA STARŠE Župan VI 3.078  3.078  0
1021. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO Načelnik UE 3.078  3.078  0
1022. GLASBENA ŠOLA LJUBLJANA VIČ-RUDNIK Ravnatelj GŠ 3.075  3.075  0
1023. Muzej za arhitekturo in oblikovanje Direktor MUZ 3.075  3.075  0
1024. CENTER ZA SOCIALNO DELO Nova Gorica Direktor CSD 3.075  3.075  0
1025. OBČINA ŠKOCJAN Župan IV 3.073  3.073  0
1026. POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR Direktor MUZ 3.073  3.073  0
1027. OSNOVNA ŠOLA NAKLO Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1028. OBČINA VUZENICA Župan VI 3.073  3.073  0
1029. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LITIJA Načelnik UE 3.073  3.073  0
1030. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LENART Načelnik UE 3.073  3.073  0
1031. OSNOVNA ŠOLA GRADEC Ravnatelj OŠ 3.073  3.073  0
1032. OBČINA SVETI TOMAŽ Župan VI 3.072  3.072  0
1033. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA BEGUNJE Pomočnik direktorja 3.071  6.142  0
1034. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD MARIBOR Direktor KGZ 3.071  3.071  0
1035. DOM UPOKOJENCEV KRANJ Namestnik direktorja 3.068  3.068  0
1036. II. GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.066  3.066  0
1037. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI ZAVOD II. OSNOVNA ŠOLA ROGAŠKA SLATINA Ravnatelj OŠ 3.066  3.066  0
1038. DOM UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA, JESENICE Direktor DU PSVZ 3.065  3.065  0
1039. OBČINA AJDOVŠČINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.065  3.065  0
1040. OBČINA LJUBNO Župan VI 3.064  3.064  0
1041. NARODNA GALERIJA V angl.j.: National Gallery of Slovenia Pomočnik direktorja 3.064  3.064  0
1042. VRTEC LITIJA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1043. SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA MARIBOR Ravnatelj SŠ 3.064  3.064  0
1044. REPUBLIKA SLOVENIJE UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR PRI CELJU Načelnik UE 3.064  3.064  0
1045. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA Ravnatelj VRT 3.064  3.064  0
1046. OBČINA MOZIRJE Župan VI 3.063  3.063  0
1047. OBČINA VODICE Župan VI 3.063  3.063  0
1048. OBČINA TIŠINA Župan VI 3.063  3.063  0
1049. CENTER ZA SOCIALNO DELO PTUJ Direktor CSD 3.063  3.063  0
1050. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA KRŠKO Načelnik UE 3.063  3.063  0
1051. OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 3.062  21.432  0
1052. UNIVERZA V LJUBLJANI Pomočnik direktorja 3.062  6.123  0
1053. NACIONALNI INŠTITUT ZA BIOLOGIJO National Institute of Biology Pomočnik direktorja 3.059  3.059  0
1054. CENTER ZA SOCIALNO DELO TRBOVLJE Direktor CSD 3.058  3.058  0
1055. KNJIŽNICA IVANA POTRČA PTUJ Direktor REG KNJ 3.057  3.057  0
1056. EKONOMSKA ŠOLA CELJE Ravnatelj VSŠOE 3.057  3.057  0
1057. OSNOVNA ŠOLA CERKNO Ravnatelj OŠ 3.057  3.057  0
1058. OSNOVNA ŠOLA TRNOVO Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1059. ZAVOD ZA RIBIŠTVO SLOVENIJE Direktor ZR 3.056  3.056  0
1060. OSNOVNA ŠOLA ŠTORE Ravnatelj OŠ 3.056  3.056  0
1061. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Sekretar PO 3.056  3.056  0
1062. DELOVNO SODIŠČE V KOPRU Okrožni sodnik 3.056  3.056  0
1063. OBČINA GORIŠNICA Direktor/tajnik OBC UPR 3.055  3.055  0
1064. OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI Župan VI 3.054  3.054  0
1065. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LAŠKO Načelnik UE 3.054  3.054  0
1066. OBČINA ŠMARTNO OB PAKI Župan VI 3.054  3.054  0
1067. DOM STAREJŠIH LOGATEC Direktor DU PSVZ 3.054  3.054  0
1068. OSNOVNA ŠOLA LITIJA Ravnatelj OŠ 3.054  3.054  0
1069. OSNOVNA ŠOLA NARODNEGA HEROJA RAJKA HRASTNIK Ravnatelj OŠ 3.053  3.053  0
1070. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA Načelnik UE 3.053  3.053  0
1071. Mestna knjižnica Kranj Direktor REG KNJ 3.053  3.053  0
1072. IZOBRAŽEVALNI CENTER PIRAMIDA MARIBOR Direktor/ravnatelj SŠ 3.048  3.048  0
1073. OSNOVNA ŠOLA DRAGA BAJCA VIPAVA Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1074. CENTER ZA POMOČ NA DOMU MARIBOR Direktor ZOD 3.047  3.047  0
1075. VRTEC CICIBAN NOVO MESTO Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1076. OSNOVNA ŠOLA MAJŠPERK Ravnatelj OŠ 3.047  3.047  0
1077. ZAVOD ZA VZGOJO IN IZOBRAŽEVANJE LOGATEC Logatec Ravnatelj ZPP 3.047  3.047  0
1078. VRTEC ZAGORJE OB SAVI Ravnatelj VRT 3.047  3.047  0
1079. ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO Ravnatelj VSŠOE 3.047  3.047  0
1080. OSNOVNA ŠOLA KOMENDA MOSTE Ravnatelj OŠ 3.045  3.045  0
1081. OBČINA NAZARJE Župan VI 3.045  3.045  0
1082. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ZAGORJE OB SAVI Načelnik UE 3.045  3.045  0
1083. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA PIRAN Načelnik UE 3.045  3.045  0
1084. OSNOVNA ŠOLA ANTONA GLOBOČNIKA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.044  3.044  0
1085. VRTEC PEDENJPED Ravnatelj VRT 3.044  3.044  0
1086. LJUDSKA UNIVERZA, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Lendava NEPI EGYETEM, Felnottek es Fiatalok Tovabbkepzointezete Lendva Direktor LU 3.043  3.043  0
1087. OKROŽNO SODIŠČE V SLOVENJ GRADCU Okrajni sodnik 3.042  24.335  0
1088. VRTEC Nova Gorica Ravnatelj VRT 3.040  3.040  0
1089. OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE Ravnatelj OŠ 3.040  3.040  0
1090. DOM TISJE ŠMARTNO PRI LITIJI Direktor DU PSVZ 3.038  3.038  0
1091. OBČINA BELTINCI Direktor/tajnik OBC UPR 3.038  3.038  0
1092. OSNOVNA ŠOLA BELOKRANJSKEGA ODREDA SEMIČ Ravnatelj OŠ 3.038  3.038  0
1093. OSNOVNA ŠOLA DOBROVO Direktor JZ 3.038  3.038  0
1094. DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-MOSTE-POLJE Direktor DU PSVZ 3.037  3.037  0
1095. OSNOVNA ŠOLA MIROSLAVA VILHARJA POSTOJNA Ravnatelj OŠ 3.036  3.036  0
1096. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA JESENICE Načelnik UE 3.036  3.036  0
1097. GLASBENA ŠOLA FRAN KORUN KOŽELJSKI VELENJE Ravnatelj GŠ 3.036  3.036  0
1098. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA ŠIŠKA Direktor CSD 3.035  3.035  0
1099. OSNOVNA ŠOLA POLZELA Ravnatelj OŠ 3.035  3.035  0
1100. MINISTRSTVO ZA KULTURO INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURO IN MEDIJE Najvišja plača - drugo 3.033  3.033  0
1101. DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA I LENDAVA I. SZ. LENDVAI KETNYELVU ALTALANOS ISKOLA Ravnatelj OŠ 3.031  3.031  0
1102. OSNOVNA ŠOLA SELNICA OB DRAVI Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1103. OSNOVNA ŠOLA TONETA ČUFARJA JESENICE Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1104. CENTER ZA SOCIALNO DELO SEŽANA Direktor CSD 3.030  3.030  0
1105. DOM STAREJŠIH OBČANOV KAMNIK Direktor DU PSVZ 3.030  3.030  0
1106. CENTER ZA SOCIALNO DELO LENDAVA Szocialis ugyintezo kozpont Lendva Direktor CSD 3.030  3.030  0
1107. OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA MARIBOR Ravnatelj OŠ 3.030  3.030  0
1108. OSNOVNA ŠOLA ŽIRI Ravnatelj OŠ 3.029  3.029  0
1109. VRTEC MURSKA SOBOTA Ravnatelj VRT 3.029  3.029  0
1110. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE Načelnik UE 3.026  3.026  0
1111. I. OSNOVNA ŠOLA ŽALEC Ravnatelj OŠ 3.026  3.026  0
1112. JAVNI ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI SEVNICA Direktor JZ 3.026  3.026  0
1113. Ljudska univerza Kranj, Center za izobraževanje in kulturo Direktor LU 3.025  3.025  0
1114. OBČINA MOKRONOG - TREBELNO Direktor/tajnik OBC UPR 3.025  3.025  0
1115. GLASBENA ŠOLA JESENICE Ravnatelj GŠ 3.025  3.025  0
1116. DOM STAREJŠIH Rakičan Namestnik direktorja 3.024  3.024  0
1117. OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER - CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA Direktor DU PSVZ 3.022  3.022  0
1118. CENTER ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA MOSTE-POLJE Direktor CSD 3.021  3.021  0
1119. DOM STAREJŠIH NA FARI Direktor DU PSVZ 3.021  3.021  0
1120. ZAVOD ZA ŠPORT KRANJ Direktor JZŠ 3.021  3.021  0
1121. VRTEC CICIBAN Ravnatelj VRT 3.021  3.021  0
1122. OBČINA GORNJA RADGONA Direktor/tajnik OBC UPR 3.020  3.020  0
1123. OBČINA KOBARID Župan VI 3.017  3.017  0
1124. OBČINA BOVEC Župan VI 3.017  3.017  0
1125. VZGOJNOVARSTVENI ZAVOD RADOVLJICA Ravnatelj VRT 3.017  3.017  0
1126. GLASBENA ŠOLA MARJANA KOZINE NOVO MESTO Ravnatelj GŠ 3.017  3.017  0
1127. URAD VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NARODNOSTI Najvišja plača - drugo 3.016  3.016  0
1128. CENTER ZA SOCIALNO DELO CELJE Direktor CSD 3.012  3.012  0
1129. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA LOGATEC Načelnik UE 3.012  3.012  0
1130. OBČINA KANAL OB SOČI Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1131. DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA Direktor DU PSVZ 3.012  3.012  0
1132. OSNOVNA ŠOLA HEROJA JANEZA HRIBARJA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1133. OSNOVNA ŠOLA IG Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1134. OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1135. OBČINA ROGAŠKA SLATINA Direktor/tajnik OBC UPR 3.012  3.012  0
1136. OSNOVNA ŠOLA ŠENTJERNEJ Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1137. EKONOMSKA IN TRGOVSKA ŠOLA BREŽICE Direktor/ravnatelj SŠ 3.012  3.012  0
1138. ZGODOVINSKI ARHIV LJUBLJANA Pomočnik direktorja 3.012  3.012  0
1139. OSNOVNA ŠOLA ANTONA TOMAŽA LINHARTA RADOVLJICA Ravnatelj OŠ 3.012  3.012  0
1140. OBČINA ŠENČUR Direktor/tajnik OBC UPR 3.011  3.011  0
1141. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RAVNE NA KOROŠKEM Načelnik UE 3.011  3.011  0
1142. OBČINA DOBRNA Župan VI 3.010  3.010  0
1143. OSNOVNA ŠOLA MATIJE VALJAVCA PREDDVOR Ravnatelj OŠ 3.009  3.009  0
1144. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA ŽALEC Načelnik UE 3.008  3.008  0
1145. OBČINA TURNIŠČE Župan VI 3.008  3.008  0
1146. OBČINA SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH Župan VI 3.008  3.008  0
1147. LJUDSKA UNIVERZA KRŠKO Direktor LU 3.008  3.008  0
1148. OSNOVNA ŠOLA GRM Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1149. OSNOVNA ŠOLA ŠKOFLJICA Ravnatelj OŠ 3.008  3.008  0
1150. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENJ GRADEC Načelnik UE 3.006  3.006  0
1151. OSNOVNA ŠOLA POLJANE, 4223 POLJANE Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1152. OSNOVNA ŠOLA POHORSKEGA ODREDA SLOVENSKA BISTRICA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1153. VRTEC DOMŽALE Ravnatelj VRT 3.003  3.003  0
1154. KNJIŽNICA VELENJE Direktor KNJ 3.003  3.003  0
1155. OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Direktor/tajnik OBC UPR 3.003  3.003  0
1156. OSNOVNA ŠOLA SREČKA KOSOVELA Ravnatelj OŠ 3.003  3.003  0
1157. OSNOVNA ŠOLA ZREČE Ravnatelj OŠ 3.002  3.002  0
1158. OBČINA HRASTNIK Direktor/tajnik OBC UPR 3.001  3.001  0
1159. EKONOMSKA ŠOLA MURSKA SOBOTA Direktor ŠC 3.000  3.000  0
1160. SREDNJA ŠOLA TEHNIŠKIH STROK ŠIŠKA Ravnatelj SŠ 3.000  3.000  0
1161. OSNOVNA ŠOLA IVANA GROHARJA Ravnatelj OŠ 3.000  3.000  0
1162. OSNOVNA ŠOLA PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO Ravnatelj OŠ 2.998  2.998  0
1163. OSNOVNA ŠOLA DAVORINA JENKA CERKLJE NA GORENJSKEM Ravnatelj OŠ 2.998  2.998  0
1164. OSNOVNA ŠOLA GUSTAVA ŠILIHA MARIBOR Ravnatelj OŠPP 2.998  2.998  0
1165. LJUDSKA UNIVERZA PTUJ Direktor LU 2.998  2.998  0
1166. JAVNI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI IN VZGOJNO-VARSTVENI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA CERKVENJAK-VITOMARCI Ravnatelj OŠ 2.997  2.997  0
1167. OSNOVNA ŠOLA FRANJA MALGAJA ŠENTJUR Ravnatelj OŠ 2.996  2.996  0
1168. LJUDSKA UNIVERZA CELJE Direktor LU 2.996  2.996  0
1169. BOLNIŠNICA ZA ŽENSKE BOLEZNI IN PORODNIŠTVO Postojna Pomočnik direktorja 2.994  5.988  0
1170. OSNOVNA ŠOLA DANILE KUMAR Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1171. OSNOVNA ŠOLA DUPLEK Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1172. OBČINA LUKOVICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.994  2.994  0
1173. OSNOVNA ŠOLA NOTRANJSKI ODRED CERKNICA Ravnatelj OŠ 2.994  2.994  0
1174. MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK Direktor MUZ 2.994  2.994  0
1175. OSNOVNA ŠOLA CVETKA GOLARJA Ravnatelj OŠ 2.993  2.993  0
1176. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT MESTNE OBČINE KOPER ENTE PUBBLICO PER LO SPORT DEL COMUNE CITTA DI CAPODISTRIA Direktor JZ 2.991  2.991  0
1177. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO DOBRNA Direktor SVZPP 2.990  2.990  0
1178. OKROŽNO SODIŠČE NA PTUJU Sekretar PO 2.989  2.989  0
1179. OSNOVNA ŠOLA IDRIJA Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1180. OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE Župan VI 2.989  2.989  0
1181. OSNOVNA ŠOLA LOUISA ADAMIČA GROSUPLJE Ravnatelj OŠ 2.989  2.989  0
1182. OSNOVNA ŠOLA RADLJE OB DRAVI Ravnatelj OŠ 2.988  2.988  0
1183. OBČINA MIRNA Direktor/tajnik OBC UPR 2.986  2.986  0
1184. SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC Pomočnik direktorja 2.986  11.942  0
1185. OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH Direktor/tajnik OBC UPR 2.985  2.985  0
1186. CENTER ZA SOCIALNO DELO GORNJA RADGONA Direktor CSD 2.985  2.985  0
1187. BELOKRANJSKI MUZEJ METLIKA Direktor MUZ 2.985  2.985  0
1188. VRTEC ŠENTJUR OBČINA ŠENTJUR PRI CELJU Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1189. OSNOVNA ŠOLA VIDEM Ravnatelj OŠ 2.985  2.985  0
1190. VRTEC PEDENJPED NOVO MESTO Ravnatelj VRT 2.985  2.985  0
1191. CENTER ZA SOCIALNO DELO KRANJ Direktor CSD 2.985  2.985  0
1192. CENTER ZA SOCIALNO DELO ŠKOFJA LOKA Direktor CSD 2.985  2.985  0
1193. OSNOVNA ŠOLA VRANSKO - TABOR Ravnatelj OŠ 2.984  2.984  0
1194. ZDRAVSTVENI DOM PTUJ Pomočnik direktorja 2.983  2.983  0
1195. OSNOVNA ŠOLA JANKA KERSNIKA BRDO Ravnatelj OŠ 2.983  2.983  0
1196. CENTER ZA SOCIALNO DELO VRHNIKA Direktor CSD 2.982  2.982  0
1197. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA Načelnik UE 2.981  2.981  0
1198. GLASBENA ŠOLA RIBNICA Ravnatelj GŠ 2.981  2.981  0
1199. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RADLJE OB DRAVI Načelnik UE 2.981  2.981  0
1200. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Sekretar PO 2.979  2.979  0
1201. SREDNJA ŠOLA VENO PILON AJDOVŠČINA Direktor/ravnatelj SŠ 2.978  2.978  0
1202. CENTER ZA SOCIALNO DELO MURSKA SOBOTA Direktor CSD 2.978  2.978  0
1203. Osnovna šola Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1204. DOM STAREJŠIH LENDAVA IDOESEBB POLGAROK OTTHONA LENDVA Direktor DU PSVZ 2.976  2.976  0
1205. VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ Ravnatelj VRT 2.976  2.976  0
1206. VIŠJA STROKOVNA ŠOLA ZA GOSTINSTVO IN TURIZEM BLED Strokovni direktor/strokovni vodja 2.976  2.976  0
1207. OSNOVNA ŠOLA JANKA GLAZERJA RUŠE Ravnatelj OŠ 2.976  2.976  0
1208. GIMNAZIJA JOŽETA PLEČNIKA Ljubljana Direktor/ravnatelj SŠ 2.976  2.976  0
1209. CENTER ZA SOCIALNO DELO POSTOJNA Direktor CSD 2.973  2.973  0
1210. MUZEJ VELENJE Direktor MUZ 2.970  2.970  0
1211. OKROŽNO SODIŠČE V NOVEM MESTU Sekretar PO 2.970  2.970  0
1212. SLOVENSKO LJUDSKO GLEDALIŠČE CELJE Direktor GLED 2.969  2.969  0
1213. OBČINA HOČE - SLIVNICA Direktor/tajnik OBC UPR 2.969  2.969  0
1214. OSNOVNA ŠOLA PIVKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1215. OSNOVNA ŠOLA VALENTINA VODNIKA Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1216. GLASBENA ŠOLA DOMŽALE Ravnatelj GŠ 2.967  2.967  0
1217. OSNOVNA ŠOLA MIREN Ravnatelj OŠ 2.967  2.967  0
1218. OBČINA TOLMIN Direktor/tajnik OBC UPR 2.966  2.966  0
1219. OBČINA POLZELA Direktor/tajnik OBC UPR 2.966  2.966  0
1220. OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE Zagorje ob Savi, C. 9. avgusta 44 Ravnatelj OŠ 2.966  2.966  0
1221. CENTER ZA SOCIALNO DELO RIBNICA Direktor CSD 2.965  2.965  0
1222. OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE-BROD Ravnatelj OŠ 2.964  2.964  0
1223. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE KMETIJSKO GOZDARSKI ZAVOD PTUJ Direktor KGZ 2.964  2.964  0
1224. OBČINA VIPAVA Direktor/tajnik OBC UPR 2.964  2.964  0
1225. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MOZIRJE Načelnik UE 2.962  2.962  0
1226. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA VELENJE Načelnik UE 2.961  2.961  0
1227. DVOJEZIČNA SREDNJA ŠOLA LENDAVA KETNYELVU KOZEPISKOLA LENDVA Ravnatelj SŠ 2.961  2.961  0
1228. SREDNJA VZGOJITELJSKA ŠOLA IN GIMNAZIJA LJUBLJANA Ravnatelj SŠ 2.961  2.961  0
1229. OBČINA ŠENTRUPERT Župan VI 2.961  2.961  0
1230. OBČINA DOMŽALE Podžupan III 2.959  2.959  0
1231. DOM UPOKOJENCEV IZOLA - Casa del pensionato Isola Direktor DU PSVZ 2.959  2.959  0
1232. OSNOVNA ŠOLA SIMONA GREGORČIČA KOBARID Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  0
1233. OBČINA ŠENTJERNEJ Direktor/tajnik OBC UPR 2.958  2.958  0
1234. Osnovna šola 8 talcev Logatec Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  0
1235. OBČINA MENGEŠ Direktor/tajnik OBC UPR 2.958  2.958  0
1236. JVIZ OSNOVNA ŠOLA DOBREPOLJE Ravnatelj OŠ 2.958  2.958  0
1237. OBČINA SEŽANA Direktor/tajnik OBC UPR 2.957  2.957  0
1238. GIMNAZIJA BEŽIGRAD Ravnatelj SŠOE 2.957  5.913  0
1239. ŠOLSKI CENTER ŠKOFJA LOKA Direktor ŠC 2.954  2.954  0
1240. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA HRASTNIK Načelnik UE 2.954  2.954  0
1241. OBČINA DOBREPOLJE Župan VI 2.953  2.953  0
1242. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA RUŠE Načelnik UE 2.953  2.953  0
1243. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V SLOVENJ GRADCU Sekretar PO 2.952  2.952  0
1244. OBČINA DOL PRI LJUBLJANI Direktor/tajnik OBC UPR 2.952  2.952  0
1245. PSIHIATRIČNA BOLNIŠNICA IDRIJA Pomočnik direktorja 2.952  5.904  0
1246. VRTEC ŠENTVID Ravnatelj VRT 2.951  2.951  0
1247. OSNOVNA ŠOLA RAČE Ravnatelj OŠ 2.951  2.951  0
1248. GIMNAZIJA PTUJ Ravnatelj SŠ 2.951  2.951  0
1249. OSNOVNA ŠOLA ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE Ravnatelj OŠ 2.950  2.950  0
1250. CENTER ZA USPOSABLJANJE, DELO IN VARSTVO MATEVŽA LANGUSA, RADOVLJICA Direktor GAL 2.949  2.949  0
1251. OSNOVNA ŠOLA MUTA Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1252. LJUDSKA UNIVERZA zavod za kulturo in izobraževanje Slovenska Bistrica Direktor LU 2.949  2.949  0
1253. OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1254. OSNOVNA ŠOLA LJUDSKI VRT Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1255. VZGOJNOIZOBRAŽEVALNI ZAVOD OŠ KERENČIČEVIH PESNICA Ravnatelj OŠ 2.949  2.949  0
1256. OKROŽNO SODIŠČE V KRŠKEM Okrajni sodnik 2.947  11  32.419  0
1257. VARSTVENO DELOVNI CENTER INCE Direktor GLED 2.947  2.947  0
1258. OSNOVNA ŠOLA PREŽIHOVEGA VORANCA BISTRICA Ravnatelj OŠ 2.946  2.946  0
1259. DOM STAREJŠIH ŠENTJUR Direktor DU PSVZ 2.944  2.944  0
1260. GLASBENA ŠOLA CELJE Ravnatelj GŠ 2.943  2.943  0
1261. TRUBARJEV DOM UPOKOJENCEV Direktor DU PSVZ 2.943  2.943  0
1262. REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA SEVNICA Načelnik UE 2.943  2.943  0
1263. VRTEC JELKA Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1264. OSNOVNA ŠOLA PREDOSLJE KRANJ Ravnatelj OŠ 2.942  2.942  0
1265. OSNOVNA ŠOLA KRIŽEVCI Ravnatelj OŠ 2.942  2.942  0
1266. PREŠERNOVO GLEDALIŠČE KRANJ Direktor GLED 2.942  2.942  0
1267. III. GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 2.942  2.942  0
1268. VRTEC SLOV. KONJICE Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1269. VRTEC JESENICE Ravnatelj VRT 2.942  2.942  0
1270. GIMNAZIJA NOVA GORICA Ravnatelj SŠ 2.942  2.942  0
1271. OSNOVNA ŠOLA BORISA KIDRIČA KIDRIČEVO Ravnatelj OŠ 2.941  2.941  0
1272. OBČINA VOJNIK Direktor/tajnik OBC UPR 2.940  2.940  0
1273. SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR Ravnatelj SŠ 2.940  2.940  0
1274. OSNOVNA ŠOLA ŽUŽEMBERK Ravnatelj OŠ 2.940  2.940  0
1275. KNJIŽNICA BENA ZUPANČIČA POSTOJNA Direktor KNJ 2.939  2.939  0
1276. OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA Ravnatelj OŠPP 2.939  2.939  0
1277. OBČINA LAŠKO Direktor/tajnik OBC UPR 2.938  2.938  0
1278. ZDRAVSTVENI DOM KOPER CASA DELLA SANITA CAPODISTRIA Pomočnik direktorja 2.935  2.935  0
1279. CENTER ZA SOCIALNO DELO KAMNIK Direktor CSD 2.934  2.934  0
1280. OBČINA RENČE - VOGRSKO Direktor/tajnik OBC UPR 2.934  2.934  0
1281. OKRAJNO SODIŠČE V LJUBLJANI Okrajni sodnik svetnik 2.934  23.469  0
1282. DOM LUKAVCI Namestnik direktorja 2.933  2.933  0
1283. OSNOVNA ŠOLA FRANCA LEŠNIKA-VUKA SLIVNICA PRI MARIBORU Ravnatelj OŠ 2.933  2.933  0
1284. CENTER ZA SOCIALNO DELO TREBNJE Direktor CSD 2.933  2.933  0
1285. GLASBENA ŠOLA KAMNIK Ravnatelj GŠ 2.933  2.933  0
1286. OSNOVNA ŠOLA GORNJA RADGONA Ravnatelj OŠ 2.932  2.932  0
1287. OSNOVNA ŠOLA TRZIN Ravnatelj OŠ 2.931  2.931  0
1288. VRTCI OBČINE ŽALEC Ravnatelj VRT 2.931  2.931  0
1289. ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC Ravnatelj VSŠOE 2.931  2.931  0
1290. OSNOVNA ŠOLA DR. FRANCETA PREŠERNA Ravnatelj OŠ 2.931  2.931  0
1291. DOM STAREJŠIH OBČANOV POLDE EBERL-JAMSKI Direktor DU PSVZ 2.931  2.931  0
1292. OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO V KRANJU Okrožni državni tožilec 2.930  8.789  0
1293. NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Pomočnik direktorja 2.929  2.929  0
1294. OKROŽNO SODIŠČE V NOVI GORICI Okrajni sodnik 2.928  15  43.913  0
1295. OSNOVNA ŠOLA TONETA OKROGARJA Ravnatelj OŠ 2.926  2.926  0
1296. KMETIJSKO GOZDARSKA ZBORNICA SLOVENIJE Kmetijsko gozdarski zavod Celje Direktor KGZ 2.926  2.926  0
1297. OSNOVNA ŠOLA OB RINŽI KOČEVJE Ravnatelj OŠ 2.926  2.926