english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Dobro je vedeti -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Podatki o avtomobilih pri organih državne uprave
Republika Slovenija Podatki o avtomobilih pri organih državne uprave
Republika Slovenija
Prva stran Državnega portala Republike Slovenije
torek, 1. september 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e?uprava
Prva prijava?
ISPO
  O portalu
  Novice
  Pravna podlaga
  Arhivski podatki
Gospodarski podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Indeksi cen
  Drobnoprodajne cene
  Povprečne plače
  Delovno aktivno prebivalstvo
  Stopnja registrirane brezposelnosti
  Registrirana brezposelnost
  Izvoz in uvoz
  Statistika samostojnih podjetnikov
Upravni podatki v sistemu ISPO
  Prva stran
  Javne plače
  Uporaba telefonov
  Avtomobili
       Zadnji podatki
       Arhivski podatki
       Metodologija
  Zaposleni v organih državne uprave
  Delovna telesa
  Cestno prometna varnost
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni
Za
    morebitna vprašanja in pomoč smo vam na voljo po telefonu in elektronski
    pošti 
Podportal za državljane pokriva odnose med državljani in državljankami ter državo  
Podportal za poslovne subjekte pokriva odnose med poslovnimi in gospodarskimi subjekti ter državo  
Podportal za javne uslužbence pokriva odnose med javnimi uslužbenci ter državo  

Podatki o avtomobilih

Število in vrsta avtomobilov za izbrani organ glede na letnik izdelave in lastništvo

Vir podatkov: Službe vlade, ministrstva in organi v sestavi ministrstev

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
Stanje na dan 1.4.2012

AVTOMOBILI V LASTI:
Naziv organa in organov v sestavi 2004 in starejše 2005 in 2006 2007 in 2008 2009 in 2010 2011 2012 Skupaj
SKUPAJ MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO TER ORGANI V SESTAVI 77 44 43 21 13   198
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO (OŽJE MINISTRSTVO) 74 43 19   2   138
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA     4 5     9
FITOSANITARNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE              
VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE       11 8   19
INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN HRANO 3 1 20 5 3   32