english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Republika Slovenija e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Sreda, 7. oktober 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  E-oglasna deska
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
E-demokracija
  E-demokracija
  Predpisi v pripravi
  Program dela vlade
  Predlagam.vladi.si
  Odprava administrativnih ovir (OAO)
Dostop do registrov
  Pravno-informacijski sistem RS
  Poslovni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
Slovenija in EU
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK 2.0
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
  Tvoja Evropa
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

Enotni kontaktni center

Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 22. uro.


 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  
   Portal Anonimna e-prijava

Anonimna e-prijava

Prijavi kršitev ali kaznivo dejanje … in ostani anonimen!
Prek državnega portala E-uprava je mogoče hitro, enostavno in povsem anonimno oddati elektronsko prijavo kršitev, kaznivih dejanj in različnih nepravilnosti na nekaterih področjih, s katerimi se ukvarjajo v Policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve Ministrstva za notranje zadeve in Prometnem inšpektoratu Ministrstva za promet.

Prijava je anonimna, zato vam ni treba napisati svojih osebnih podatkov. Če pa želite, da bi se pri obravnavanju vaše prijave osebno obrnili na vas, navedite tudi svoje kontaktne podatke.

Vsako prijavo bodo skrbno preučili in ustrezno ukrepali.
Korupcija

Anonimna prijava korupcije

Korupcija ima več pojavnih oblik, od podkupovanja, izsiljevanja, goljufije, poneverbe do nepotizma. Vedno pa predstavlja dvosmerno transakcijo: na eni strani je ponudnik podkupnine, na drugi pa njen prejemnik. Če ste seznanjeni s kakšno obliko korupcijskega kaznivega dejanja, jo prijavite.

Nasilje v družini

Anonimna prijava družinskega nasilja

Če ste sami žrtev nasilja v družini ali če veste za tak primer, napišite prijavo. Nasilje v družini je namreč kaznivo. Vedno pusti posledice; na otroke vpliva še posebej travmatično. Malo verjetno se bo končalo samo od sebe, zato ne čakajte. Tudi če opazite trpljenje drugih ljudi v njihovi lastni družini, nasilje prijavite v njihovem imenu, saj morda sami tega ne zmorejo.

Trgovina z ljudmi

Anonimna e-prijava trgovine z ljudmi

Najpogosteje gre za trgovino z ženskami in otroki, z namenom spolne zlorabe in spolnega izkoriščanja. Cilj trgovine z ljudmi je tudi prisilno služabništvo, prisilno izkoriščanje delovne sile, prisilno beračenje, trgovina s človeškimi organi in podobno. Če veste za tak primer, napišite prijavo.

Pogrešane in iskane osebe

Anonimna e-prijava trgovine z ljudmi

Pomagajte in napišite prijavo, če opazite pogrešano ali iskano osebo ali če kar koli veste o njenem izginotju ali bivališču. Iskanje pogrešanih oseb in iskanje oseb, za katerimi je razpisana tiralica, je lahko uspešno le v sodelovanju s prizadetimi osebami in širšo javnostjo.

Avtošole

Anonimna e-prijava nepravilnosti avtošol

Na tem mestu lahko prijavite nepravilno delovanje avtošol, npr. delo učiteljev vožnje, in kršitve predpisov s tega področja.

Tehnični pregledi

Anonimna e-prijava nepravilnosti tehničnih pregledov

Če ste zaznali kakršno koli obliko nepravilnega delovanja pri tehničnih pregledih, tudi neustrezne prostore in opremo, jo prijavite tukaj.

Zasebno varovanje

Anonimna e-prijava nepravilnosti zasebnega varovanja

Prijavite neupoštevanje predpisov s področja zasebnega varovanja: nepravilno delovanje ali ravnanje varnostnega osebja, npr. varnostnikov oziroma varnostnih družb za zasebno varovanje.

Ekstremno nasilje

Ekstremno nasilje

Med ekstremno nasilje štejemo izsiljevanje, nasilništvo, terorizem, nezakonit promet z orožjem in kakršno koli spodbujanje nestrpnosti ali sovraštva. Če imate informacije o zgoraj navedenih oblikah kriminalitete, ali pa ste sami žrtev ene od teh oblik ekstremnega nasilja, lahko tu, povsem anonimno, pošljete prijavo policiji.

Organiziran kriminal

Organiziran kriminal

Organizirana kriminaliteta vsebuje kazniva dejanja, kot so tihotapstvo, preprodaja ali izdelava prepovedanih drog, orožja in eksplozivov, ilegalne migracije, ponarejanje denarja ipd. Tudi če niste prepričani, ali gre za tovrstno kaznivo dejanje, nam lahko popolnoma anonimno posredujete informacije o njem in nam tako pomagate zagotavljati večjo varnost v državi.

Vsako kaznivo dejanje sicer lahko prijavite tudi na interventno številko policije 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.

Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia