english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Republika Slovenija e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Petek, 4. september 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  E-oglasna deska
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
E-demokracija
  E-demokracija
  Predpisi v pripravi
  Program dela vlade
  Predlagam.vladi.si
  Odprava administrativnih ovir (OAO)
Dostop do registrov
  Pravno-informacijski sistem RS
  Poslovni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
Slovenija in EU
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK 2.0
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
  Tvoja Evropa
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

Enotni kontaktni center

Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 16. uro.


 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  
   Portal Sodni register

S 1. februarjem 2008 omogočen dostop do podatkov sodnega registra preko portala AJPES


Uporabnike podatkov sodnega regstra obveščamo, da se po 40. členu prehodnih določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 33/07 in 93/07) s 1. februarjem 2008 začne uporabljati ta pravila Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 57/07 - uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju ZSReg)

  • tretjega in četrtega odstavka novega 2.a člena ZSReg, po katerem centralna informatizirana baza sodnega registra postane sestavni del poslovnega registra, ki ga s 1. februarjem 2008 začne upravljati Agencije za javnopravne evidence (v nadaljevanju: AJPES) kot upravljavka poslovnega registra,

  • spremenjenega drugega odstavka 7. člena ZSReg, po katerem se javnost podatkov, vpisanih v glavno knjigo sodnega registra, zagotavlja tako, da mora biti vsakomur prek spletnih strani AJPES omogočen brezplačen vpogled v podatke, ki so o posameznem subjektu vpisani v sodni register, in

  • spremenjenega tretjega odstavka 7. člena ZSReg, po katerem se na enak način zagotavlja tudi dostop do informatizirane zbirke listin.

Zato se s 1. februarjem 2008 ukinejo sedanji dostopi do podatkov sodnega registra prek portala E-uprava do osnovnih podatkov sodnega registra. Od navedenega datuma dalje lahko dostopate do podatkov glavne knjige sodnega registra prek javnega spletnega portala AJPES na spletnem naslovu: http://www.ajpes.si/Registri/Poslovni_register/Vpogled_-_iPRS.

Na navedenem portalu bo brezplačno omogočeno: registracija, pridobitev uporabniškega imena in gesla ter dostop do vsebine, ki bo nekoliko prilagojena in razširjena. V okviru nove aplikacije bo poleg vpogleda v osnovne podatke SRG omogočeno tudi:
  1. izdelava rednega izpisa iz sodnega registra za vse subjekte, ki so vpisani v sodni register 1. februarja 2008, ali bo njihova ustanovitev vpisana po tem datumu,

  2. izdelava zgodovinskega izpisa iz sodnega registra za obdobje od 1. februarja 2008 dalje in

  3. dostop do informatizirane zbirke listin.

Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia