english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Republika Slovenija e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Nedelja, 4. oktober 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  E-oglasna deska
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
E-demokracija
  E-demokracija
  Predpisi v pripravi
  Program dela vlade
  Predlagam.vladi.si
  Odprava administrativnih ovir (OAO)
Dostop do registrov
  Pravno-informacijski sistem RS
  Poslovni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
Slovenija in EU
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK 2.0
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
  Tvoja Evropa
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

Enotni kontaktni center

Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 22. uro.


 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  
   Portal O Državnem portalu Republike Slovenije

O Državnem portalu Republike Slovenije

Državni portal Republike Slovenije E-uprava, katerega skrbnik je Ministrstvo za javno upravo, je vstopna točka do različnih informacij o državni in javni upravi. Namen portala je poleg posredovanja informacij o upravi tudi približati upravne storitve uporabnikom preko svetovnega spleta in tako poleg klasičnih komunikacijskih poti, po katerih lahko državljani in poslovni subjekti dostopajo do storitev javne uprave, ponuditi dodatno, elektronsko pot za opravljanje storitev.

Glavna lastnost portala je usmerjenost k ciljnim skupinam uporabnikov. Rešitev je narejena v obliki podportalov za državljane in pravne osebe ter podportala, namenjenega informacijam s področja javne uprave in zaposlenim v javni upravi, v prihodnosti pa tudi storitvam za zaposlene v javni upravi.

Informacije o postopkih za državljane so zbrane v sklopih imenovanih »Storitve javne uprave« oz. drugače rečene življenjske dogodke. Storitve so razdeljene po področjih tako, da spremljajo vse pomembnejše dogodke v življenju posameznika od rojstva preko šolanja in zaposlitve do upokojitve. Opisi storitev so oblikovani tako, da uporabnika na razumljiv in pregleden način vodijo skozi postopek, ki ga  želi opraviti pri določenem organu javne uprave. Po opisu postopka, ki podaja osnovne informacije o tem, kje in kako se storitev opravi, je uporabniku na voljo tudi vloga oziroma obrazec za opisano storitev. Z izbiro vloge sistem uporabnika avtomatsko preusmeri na sistem za oddajo vloge portal elektronskih storitev javnega sektorja (E-storitve). Preko portala E-storitve lahko uporabnik vlogo izpolni ali natisne, elektronsko plača takso, kjer je ta potrebna in vlogo, če posamezna storitev to dopušča, elektronsko odda na ustreznega naslovnika.

Strukturo in opise storitev javne uprave pripravljajo pristojni organi, ob vsaki posamezni storitvi pa je na naveden naziv organa, ki je to storitev pripravil za objavo na portalu. Organi so tako tudi pristojni za odgovore na vprašanja, ki jim jih preko portala e-uprava neposredno zastavljajo uporabniki storitve. Komunikacija med uporabniki  portala  e-uprava in javno upravo postaja tako bolj učinkovita.

V prihodnosti bo omogočena tudi personalizacija (osebne nastavitve) posameznih vsebin življenjskih dogodkov, saj bodo ustanove povezane z registrom prostorskih enot. Tako bodo uporabniki lahko prejeli informacijo za izbrano storitev javne uprave na izbranem geografskem področju. Že sedaj pa si lahko uporabnik portal osebno prilagodi in določeno vsebino prilagodi svojim željam ter se naroči na prejemanje novic z različnih področij.

Želimo, da bi bil portal E-uprava portal vseh državljank in državljanov Republike Slovenije, predstavnikov poslovnih subjektov ter zaposlenih v javni upravi in vsem, ki na kakršenkoli način sodelujejo z javno upravo.

Projektna skupina

Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia