english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Republika Slovenija e-uprava - Državni portal Republike Slovenije
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Petek, 9. oktober 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  E-oglasna deska
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
E-demokracija
  E-demokracija
  Predpisi v pripravi
  Program dela vlade
  Predlagam.vladi.si
  Odprava administrativnih ovir (OAO)
Dostop do registrov
  Pravno-informacijski sistem RS
  Poslovni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
Slovenija in EU
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK 2.0
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
  Tvoja Evropa
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

Enotni kontaktni center

Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 22. uro.


 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  
   Portal Kazalo Državnega portala Republike Slovenije

Kazalo strani

Kazalo strani portala E-uprava

         
 
 
  E-uprava
    E - storitve
    E - davki
    E - demokracija
    Podatki javne uprave (ISPO)
    VLOP - Vpogled v lastne osebne podatke
    Storitve javne uprave za državljane
  Moja e-uprava
  Zahtevnejše iskanje
   
   
 
Splošno
Na prvo stran
O Sloveniji
Obvestila in novice
Sodelujte z nami
Kazalo
Pišite nam
 
 
Način ogleda strani
  slepi in slabovidni
     
     
     
     
 
Izberite jezik
english
italiano
magyar
 
     
     
    Državljani
    Storitve javne uprave za državljane
      Storitve javne uprave za državljane
         
    Dostop do registrov
      Register predpisov Slovenije
      Kataster
      Zemljiška knjiga
      Vpogled v lastne osebne podatke
      Vpogled v podatke o vozilu
      Spletni opomnik
      Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
      Prosti termini izpitnih centrov
         
    E-storitve - državljani
      E - storitve
      E - davki
      E - demokracija
      Podatki javne uprave (ISPO)
      VLOP - Vpogled v lastne osebne podatke
      Prodaja zemljišč
      Interaktivni atlas
      Digitalno potrdilo
         
         
         
    Seznam koristnih povezav
    Uresničevanje e-poslovanja v javni upravi Republike Slovenije
    E-storitve
    Javna uprava v številkah - statistični podatki
    Javna uprava v številkah - podatki o proračunu (Ministrstvo za finance)
    Interaktivni naravovarstveni atlas
    Slovensko izobraževalno omrežje
    Posojila za državljane - posojilni pogoji
    Neprofitna najemna stanovanja - Razpisi
    Stanovanjsko varčevanje
         
     
     
  Pravne osebe
    Storitve javne uprave za pravne osebe
      Storitve javne uprave za pravne osebe
         
    Dostop do registrov
      Register predpisov Slovenije
      Kataster
      Zemljiška knjiga
      Vpogled v lastne osebne podatke
      Vpogled v podatke o vozilu
      Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
      Prosti termini izpitnih centrov
         
    E-storitve - pravne osebe
      E - vem
      E - davki
      E - storitve
      E - demokracija
      Podatki javne uprave (ISPO)  
      Digitalno potrdilo
         
         
         
    Seznam koristnih povezav
    Uresničevanje e-poslovanja v javni upravi Republike Slovenije
    Carinska uprava
    Carinska tarifa
    Finančna uprava
    IUS-INFO
    Zavod za zaposlovanje
    Register podjetij
    Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP)
         
     
     
    Javna uprava
    E-storitve - javna uprava
    Telefonski imenik državnih organov RS (za uporabnike HKOM)
    Spremljanje podatkov o realizaciji
proračuna RS
    Notranje organizacijske oblike delovanja vlade (za uporabnike HKOM)
    Podatki javne uprave (ISPO za uporabnike HKOM)
    Digitalno potrdilo
         
    Dostop do predpisov
    E - demokracija
    Pravno-informacijski sistem RS
    Uradni list
    Zgibanka - program RPS (za uporabnike HKOM)
         
         
         
    Seznam koristnih povezav
    Uresničevanje e-poslovanja v javni upravi Republike Slovenije
    Kodeks ravnanja javnih uslužbencev (PDF različica)
    Overitelj digitalnih potrdil
    Storitev Ministrstva za javno upravo - Internet
    Storitev Ministrstva za javno upravo - Elektronska pošta
    OBCINE.NET - informativne dveri
    Vpogled v centralno bazo zemljiškega katastra in Register prostorskih enot (samo za uporabnike HKOM)
    KLASJE - strežnik za statistične klasifikacije
    Ocena ekonomske upravičenosti MS-EA za obdobje 2003-2005 - povzetek (PDF različica)
    Ocena ekonomske upravičenosti MS-EA za obdobje 2003-2005 - študija (PDF različica)
         

Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia