english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije E-demokracija
Republika Slovenija E-demokracija
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Četrtek, 23. oktober 2014  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
E-demokracija
  E-demokracija
  Predpisi v pripravi
  Program dela vlade
  Predlagam.vladi.si
Sodelovanje
    pri odločanju
  Želim sodelovati pri postopkih priprave predpisov
  Želim sodelovati pri odpravi administrativnih ovir
  Želim kontaktirati izvoljene predstavnike
  Želim vedeti več o demokratčnih procesih
  Potrebujem informacijo
  Pogosta vprašanja in odgovori
  Naročanje na novice
Uporabne povezave
  Register predpisov Slovenije
  Informacijski sistem Vlade RS
  Zakonodaja v Državnem zboru
  Uradni list RS
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  
   Portal E-demokracija

Pozdravljeni na podportalu E-demokracija!

Če želite da se besedilo prebere naglas, kliknite tukaj in kliknite na tipko 'Play'. Vaše mnenje šteje! Podportal E-demokracija Vam omogoča, da aktivno sodelujete pri odločanju o vašem življenju. Najpomembneje pri tem je, da lahko vplivate na pripravo predpisov, saj lahko podate svoje mnenje, predloge, pripombe in pobude predlagateljem predpisov in odločevalcem.
Prav tako lahko s svojimi konkretnimi predlogi in pripombami sodelujejo pri odpravi administrativnih ovir, kar posredno večkrat pomeni tudi spreminjanje veljavnih predpisov. Lahko pa tudi neposredno kontaktirate svoje izvoljene predstavnike in s tem pripomorete k bolj učinkovitem delovanju javne uprave. Lahko si samo širite svoje poznavanje delovanja uprave s tem, da si preberete nekaj več s področja demokratičnih procesov in s področja zakonodaje, pravnih pravil v EU, informacij javnega značaja ali volitev.
Razvoj E-demokracije je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in administrativna usposobljenost, prednostna usmeritev Učinkovita in uspešna javna uprava.
Evropski socialni sklad


Iskalnik po predpisih v postopku priprave

Iskalnik omogoča iskanje predpisov glede na naziv predpisa, organ, ki ga pripravlja, področje, leto, vrsto (pravilnik, uredba, zakon) ali status, v katerem se predpis trenutno nahaja ter prikaz predpisov, ki so v fazi podajanja komentarjev. Ob iskanju naziva predpisa vpišite celoten naziv predpisa ali posamezne besede, ki sestavljajo naziv predpisa.
Naziv predpisa:
Organ: Vrsta:
Področje: Status:
Leto predpisa: Predpisi, ki imajo možnost oddaje komentarja


Zadnji objavljeni predlogi predpisov
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kazenskem postopku
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
Datum objave: 22.10.2014
Pravilnik o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Datum objave: 22.10.2014
Pravilnik o merilih za predavatelje
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT
Datum objave: 22.10.2014
Uredba o dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Datum objave: 22.10.2014
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Datum objave: 22.10.2014

Seznam vseh predpisov
NAJBOLJ OBISKANI PREDLOGI PREDPISOV
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Število ogledov: 1023
Pravilnik o spremembah Pravilnika o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Število ogledov: 590
Zakon o prijavi prebivališča
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
Število ogledov: 225
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA FINANCE
Število ogledov: 201
Zakon o zdravilih
Predlagatelj: MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Število ogledov: 186

Seznam vseh predpisov


Želim sodelovati pri postopkih priprave predpisov

Pri pripravi predpisov lahko zainteresirana javnost poda svoje mnenje. Vabljeni ste k sodelovanju. V pomoč pri vključevanju v postopke priprave predpisov vam je na voljo Vodnik po postopkih priprave predpisov.

Želim kontaktirati izvoljene predstavnike

Če želite da se besedilo prebere naglas, kliknite tukaj in kliknite na tipko 'Play'.

Želite predstavnikom oblasti - svojim izvoljenim predstavnikom - poslati svoje mnenje, pobudo predlog, pohvalo ali grajo? Preko te strani lahko stopite v stik z predsednikom Republike Slovenije, predsednikom Vlade RS, poslanci Državnega zbora, EU-poslanci ter ministrstvi.

Želim sodelovati pri odpravi administrativnih ovir
Če želite da se besedilo prebere naglas, kliknite tukaj in kliknite na tipko 'Play'.

Vlada je med svoje prioritetne naloge uvrstila tudi odpravo administrativnih ovir. V ta namen je sprejela tudi program ukrepov, kar med drugim pomeni spremembo predpisov in procesov. S tem zasledujemo cilj učinkovite javne uprave za državljane in gospodarstvo in uvajamo boljše reguliranje na področju priprave predpisov in sprejemanja odločitev.

Potrebujem informacijo
Če želite da se besedilo prebere naglas, kliknite tukaj in kliknite na tipko 'Play'.

Sklop je informativnega značaja, vsebuje koristne povezave do informacij s področja zakonodaje, pravnih pravil v EU, informacij javnega značaja, volitev in referendumov ter še mnogo drugih povezav.

Želim vedeti več o demokratčnih procesih

Če želite da se besedilo prebere naglas, kliknite tukaj in kliknite na tipko 'Play'.

Na tej strani si lahko preberete nekaj več o pojmu demokracija na splošno, o načinu izvajanja demokracije v naši državni, o temeljnih človekovih pravicah in svoboščinah, ureditvi oblasti v naši državi ter ureditvi oblasti v EU.

Pogosta vprašanja in odgovori
Če želite da se besedilo prebere naglas, kliknite tukaj in kliknite na tipko 'Play'.

Na tej strani lahko pregledate najbolj pogosto zastavljena vprašanja in pripadajoče odgovore s področja demokracije, zakonodaje, odprave administrativnih ovir. Mogoče boste med njimi odkrili tudi informacije, ki zanimajo prav vas.

Novice - E-demokracija
   

Anketa - E-demokracija
   

 

Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia