english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Življenjski dogodki e-uprave za prebivalce
Republika Slovenija Življenjski dogodki e-uprave za prebivalce
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Sreda, 7. oktober 2015  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Multimedijski center
  Zgibanka o spletnem opomniku
  Zgibanka o vpogledu v podatke o vozilu
  Zgibanka o e-demokraciji
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  Ustanove državne in javne uprave na spletu
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
Dostop do registrov
  Pravno-informacijski sistem RS
  Poslovni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK 2.0
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

Enotni kontaktni center

Delovni čas: vsak delovnik med 8. in 22. uro.


 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  


Rezultati iskanja


Storitve, ki ustrezajo iskalnim kriterijem:
 • Obveznosti posameznika pri prijavi začasnega prebivališča
  ... prebivališče. Se na e-upravi ne da podaljšati prijave začasnega bivališča? Pošiljamo povezavo.   Pozdravljeni, zanima me, ali je potrebno ob prijavi začasnega bivališča spremeniti naslov tudi v osebnih! Zanima me, ali lahko pošto ob prijavi začasnega bivališča preusmerim na začasni naslov bivanja? Hvala...

 • Prijava začasnega odhoda v tujino
  ...Prijava začasnega odhoda v tujino MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Posameznik s stalnim začasnega odhoda z območja Republike Slovenije, izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega odhoda z območja Republike Slovenije. V primeru tako imenovane e-prijave začasnega odhoda v tujino pa mora...

 • Obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri prijavi začasnega prebivališča
  ...Obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri prijavi začasnega prebivališča MINISTRSTVO nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki vključuje 24-urno bivanje. Prijava začasnega prebivališča lahko traja pravilnost naslova ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Ko upravna enota evidentira prijavo začasnega...

 • Ugotavljanje dejanskega naslova prebivališča
  ... bivališča mogoča, oz. ali je prijava začasnega bivališča (v tem domu) ustreznejša? Sprememba stalnega vnaprej za odgovor. Področje prijave – odjave stalnega in začasnega prebivališča ureja Zakon o prijavi v treh dneh od naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. Zakon določa, da prijava začasnega prebivališča...

 • Obveznosti stanodajalca v gostinskem in turističnem objektu pri prijavi začasnega prebivališča
  ...Obveznosti stanodajalca v gostinskem in turističnem objektu pri prijavi začasnega prebivališča Na tej povezavi se nahajajo navodila za izpolnjevanje obrazcev pri prijavi začasnega prebivališča gostov-CA. Fri Oct 17 00:00:00 CEST 2008 1138 Prijava-odjava gosta (prijava začasnega prebivališča) Posameznik...

 • Prijava stalnega prebivališča
  ... stalnega ali začasnega prebivališča zadostuje, da se kot dokazilo o upravičenosti do prijave na naslovu uredi prijavo vašega stalnega oz. začasnega prebivališča samo v primeru, če jo za to pooblastite. v kolikšnem času posameznik, v primeru, da prijavi spremembo stalnega bivališča osebno na upravni enoti, dobi...

 • Obveznosti posameznika pri odjavi začasnega prebivališča
  ... ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati. Prijava začasnega prebivališča lahko traja dni ne obnovi začasnega prebivališča. V primeru daljšega začasnega prebivanja je namreč mogoče prijavo začasnega prebivališča obnoviti, in sicer najkasneje v osmih dneh po preteku prijave začasnega prebivališča...

 • Obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri odjavi začasnega prebivališča
  ... nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki vključuje 24-urno bivanje. Prijava začasnega prebivališča lahko traja ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem vpisujejo iz obrazca za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. Stanodajalec mora po vpisu obrazec...

 • Potrdilo o začasnem prebivališču
  ..., posredujemo e-povezavo do elektronske vloge za izvedbo postopka prijave začasnega prebivališča: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1164 . Da, upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivališča izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega prebivališča ter mu ga pošlje po redni pošti. Spoštovani...

 • Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu
  ...Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Prijavo so dolžni vložiti rezidenti Republike Slovenije v tujini. Prijavo vloži oseba, ki je lastnik plovila. Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco...

 • Prijava vrnitve v RS
  ... Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije - vrnitve v Republiko Slovenijo Posameznik na obrazcu "Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije - vrnitve v Republiko Slovenijo" prijavi vrnitve v RS Elektronska vloga omogoča izvedbo postopka prijave vrnitve v RS ob zaključku začasnega odhoda...

 • Prijava za vpis fizične osebe v davčni register – obrazec DR-02
  ..., ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar. 2. Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo...

 • Prenehanje prijave prebivanja za državljana EGP
  ...Prenehanje prijave prebivanja za državljana EGP MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državljanu EGP, ki ima potrdilo o prijavi prebivanje, prijava prebivanja preneha, če: se  ugotovi, da ne izpolnjuje prijave prebivanja državljana EGP v primeru, če se  ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila...

 • Prijava starša kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje
  ...Prijava starša kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO zavarovan, in njegove družine, preračunani na družinskega člana, na dan prijave v zavarovanje presegajo za zavarovanje kot družinski član je še, da ima starš v RS stalno prebivališče. Starša prijavi v obvezno...

 • Prijava obiskov iz tujine
  ...Prijava obiskov iz tujine MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Tuji državljani, ki obiščejo svoje policijski postaji. Tujci, ki nimajo dovoljenje za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja po spremembi nastanitve, odjaviti pred odhodom. Prijava se poda na obrazcu za prijavo oziroma odjavo gosta...

 • Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register – obrazec DR-02 VDČ
  ...Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register – obrazec DR-02 VDČ MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Obrazec prijave za vpis vzdrževanih družinskih članov za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov...

 • Prijava smrti na domu
  ...Prijava smrti na domu MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Prijavo in vpis smrti ureja Zakon o matičnem je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. K prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal. Z globo...

 • Prijava otroka kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje
  ...Prijava otroka kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO. Otroka prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje nosilec zavarovanja, to je tisti, po katerem bo otrok.). Nosilec zavarovanja (zavarovanec, po katerem bo otrok zavarovan) prijavo vloži pri katerikoli območni...

 • Prijava družbenika v obvezno zdravstveno zavarovanje
  ...Prijava družbenika v obvezno zdravstveno zavarovanje ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE se vključijo po šifri podlage za zavarovanje 112. Zavezanec za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (in ostala obvezna socialna zavarovanja) je družbenik sam. Družbenik lahko prijavo vloži: prek portala...

 • Prijava zakonca kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje
  ...Prijava zakonca kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO partner), najmanj dve leti pred prijavo v zavarovanje. Če imata zunajzakonska partnerja skupnega otroka mesece. Zakonca prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje njegov zakonec. Zunajzakonskega partnerja...


Iskalni niz: prijava začasnega bivališča


<< Nazaj na storitve javne uprave za izbrano skupino
Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia