english -  italiano -  magyar O Sloveniji -  Obvestila in novice -  Sodelujte z nami Domov -  Kazalo -  Pišite nam  
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije Življenjski dogodki e-uprave za prebivalce
Republika Slovenija Življenjski dogodki e-uprave za prebivalce
Najmanjša velikost besedila - privzeta velikost Srednja velikost besedila Največja velikost besedila
Republika Slovenija
Državni portal Republike Slovenije
Torek, 23. september 2014  
Zemljevid Evrope
Iskalnik
Zahtevnejše iskanje
Moja e-uprava
Prva prijava?
Multimedijski center
  Zgibanka o spletnem opomniku
  Zgibanka o vpogledu v podatke o vozilu
  Zgibanka o e-demokraciji
Podatki javne uprave
  Podatki javne uprave (ISPO)
  Ustanove javne uprave
  Inšpektorati in inšpekcijske službe
  Objave shodov in javnih prireditev
  Objave ponudb za prodajo kmetijskih zemljišč
Dostop do registrov
  Register predpisov Slovenije
  Sodni register
  Kataster
  Zemljiška knjiga
  Vpogled v lastne osebne podatke
  Vpogled v podatke o vozilu
  Vpogled v register kmetijskih gospodarstev
  Spletni opomnik
  Preverjanje veljavnosti identifikacijskih dokumentov
  Prosti termini izpitnih centrov
  Predsedovanje Slovenije EU
  Projekt STORK
  Portal EU
  EuroparlTV
  Doma v Evropi
Način ogleda strani
Govorec Tolmač Tolmač Slepi in slabovidni
Slepi in slabovidni

Kliknite na eno izmed možnosti in si izberite sebi primerno velikost teksta.
Izbira velikosti besedila

Pomoč e-uprave

 
Državljani  
Pravne osebe  
Javna uprava  


Rezultati iskanja


Storitve, ki ustrezajo iskalnim kriterijem:
 • Obveznosti posameznika pri prijavi začasnega prebivališča
  ... prijave začasnega bivališča? Pošiljamo povezavo na kateri se nahaja storitev e-prijava začasnega me, ali je potrebno ob prijavi začasnega bivališča spremeniti naslov tudi v osebnih dokumentihObveznosti posameznika pri prijavi začasnega prebivališča MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Začasno...

 • Prijava začasnega odhoda v tujino
  ...Prijava začasnega odhoda v tujino MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Posameznik s stalnim začasnega odhoda z območja Republike Slovenije, izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega odhoda z območja Republike Slovenije. V primeru tako imenovane e-prijave začasnega odhoda v tujino pa mora...

 • Ugotavljanje dejanskega naslova prebivališča
  ... bivališča mogoča, oz. ali je prijava začasnega bivališča (v tem domu) ustreznejša? Sprememba stalnega odgovarja? Hvala ze vnaprej za odgovor. Področje prijave – odjave stalnega in začasnega prebivališča ureja prebivališče v treh dneh od naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo. Zakon določa, da prijava začasnega...

 • Obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri prijavi začasnega prebivališča
  ...Obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri prijavi začasnega prebivališča MINISTRSTVO nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki vključuje 24-urno bivanje. Prijava začasnega prebivališča lahko traja pravilnost naslova ter veljavnost dovoljenja za prebivanje. Ko upravna enota evidentira prijavo začasnega...

 • Obveznosti stanodajalca v gostinskem in turističnem objektu pri prijavi začasnega prebivališča
  ...Obveznosti stanodajalca v gostinskem in turističnem objektu pri prijavi začasnega prebivališča:00:00 CEST 2008 1138 Prijava-odjava gosta (prijava začasnega prebivališča) Posameznik, ki se nastani ZADEVE gost Obveznosti pri prijavi začasnega prebivališča ...

 • Prijava stalnega prebivališča
  .... hvala in lep pozdrav Marjanca Za prijavo stalnega ali začasnega prebivališča zadostuje spremembo stalnega bivališča osebno na upravni enoti, dobi potrdilo o prijavi stalnega bivališča je vezano na stalno prebivališče. Partnerka lahko uredi prijavo vašega stalnega oz. začasnega...

 • Obveznosti posameznika pri odjavi začasnega prebivališča
  ... ali drugih razlogov, vendar v njem nima namena stalno prebivati. Prijava začasnega prebivališča lahko traja dni ne obnovi začasnega prebivališča. V primeru daljšega začasnega prebivanja je namreč mogoče prijavo začasnega prebivališča obnoviti, in sicer najkasneje v osmih dneh po preteku prijave začasnega prebivališča...

 • Obveznosti stanodajalca v nastanitvenem objektu pri odjavi začasnega prebivališča
  ... nastanitvi ali izvajanju dejavnosti, ki vključuje 24-urno bivanje. Prijava začasnega prebivališča lahko traja ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem vpisujejo iz obrazca za prijavo oziroma odjavo začasnega prebivališča. Stanodajalec mora po vpisu obrazec...

 • Potrdilo o začasnem prebivališču
  ... za izvedbo postopka prijave začasnega prebivališča: http://e-uprava.gov.si/storitve/pridobiVlogo.esju?id=1164 . Da, upravna enota po uspešnem evidentiranju prijave začasnega prebivališča izda posamezniku potrdilo o prijavi začasnega prebivališča ter mu ga pošlje po redni pošti. Namen imam...

 • Nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije (po starem Zakonu o štipendiranju)
  ..., Prijavo začasnega bivališča imate lahko urejeno tudi pred 1. 10. 2013. Lep pozdrav o prijavi začasnega bivanja oziroma potrdilom o bivanju v študentskem domu. S potrdila mora biti razvidno prijavljeno začasno bivališče, saj v času šolanja bivam izven kraja stalnega bivališča? Hvala! Spoštovani...

 • Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu
  ...Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Prijavo so dolžni vložiti rezidenti Republike Slovenije v tujini. Prijavo vloži oseba, ki je lastnik plovila. Če plovilo izpolnjuje pogoje za vpis v evidenco...

 • Prijava vrnitve v RS
  ... Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije - vrnitve v Republiko Slovenijo Posameznik na obrazcu "Prijava začasnega odhoda z območja Republike Slovenije - vrnitve v Republiko Slovenijo" prijavi vrnitve v RS Elektronska vloga omogoča izvedbo postopka prijave vrnitve v RS ob zaključku začasnega odhoda...

 • Prijava za vpis fizične osebe v davčni register – obrazec DR-02
  ..., ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega prebivališča, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar začasnega prebivališča, predloži prijavo za vpis v davčni register, kadar na njenem območju dosega...

 • Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk
  ...Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega do 30. junija tekočega leta. Prijava velja do preklica ali predložitve novega obrazca. Obrazec za prijavo predložijo pridelovalci oljk, ki se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne...

 • Prenehanje prijave prebivanja za državljana EGP
  ...Prenehanje prijave prebivanja za državljana EGP MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Državljanu EGP, ki ima potrdilo o prijavi prebivanje, prijava prebivanja preneha, če: se  ugotovi, da ne izpolnjuje prijave prebivanja državljana EGP v primeru, če se  ugotovi, da ne izpolnjuje pogojev za izdajo potrdila...

 • Prijava starša kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje
  ...Prijava starša kot družinskega člana v obvezno zdravstveno zavarovanje ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO zavarovan, in njegove družine, preračunani na družinskega člana, na dan prijave v zavarovanje presegajo za zavarovanje kot družinski član je še, da ima starš v RS stalno prebivališče. Starša prijavi v obvezno...

 • Prijava obiskov iz tujine
  ...Prijava obiskov iz tujine MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Tuji državljani, ki obiščejo svoje policijski postaji. Tujci, ki nimajo dovoljenje za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja po spremembi nastanitve, odjaviti pred odhodom. Prijava se poda na obrazcu za prijavo oziroma odjavo gosta...

 • Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register – obrazec DR-02 VDČ
  ...Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register – obrazec DR-02 VDČ MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Obrazec prijave za vpis vzdrževanih družinskih članov za vzdrževane družinske člane, ki še nimajo davčne številke, in ob prijavi sprememb oziroma dopolnitvi podatkov...

 • Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja
  ...Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka. junija tekočega leta . Prijava velja do preklica ali predložitve novega obrazca. Obrazec za prijavo pridelka grozdja. Ker prijava velja do preklica, obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, temveč le...

 • Prijava smrti na domu
  ...Prijava smrti na domu MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Prijavo in vpis smrti ureja Zakon o matičnem je oseba umrla. Prijava smrti mora biti podana v dveh dneh od dneva smrti oziroma od dneva najdbe trupla. K prijavi smrti mora biti priloženo potrdilo o smrti. Tega izda zdravnik, ki je umrlega pregledal. Z globo...


Iskalni niz: prijava začasnega bivališča


<< Nazaj na storitve javne uprave za izbrano skupino
Republika Slovenija Republika Slovenija Republika Slovenija Republic of Slovenia